МНЕНИЕ

www.focus-news.net/

Симеон Сакскобургготски, министър-председател на България: Лично ще контролирам новите депутатски листи

 

 16 юли 2004 | 20:53
 в. "Труд"


Отвореното писмо на министър-председателя Симеон Сакскобургготски е публикувано във в. "Труд", брой 196/17 юли 2004 г.


Драги сънародници,

Реших по този нестандартен начин - чрез това отворено писмо, да споделя с вас моето виждане за България. Мисля, че е необходимо да изложа по-обстойно какво да очакват хората и какви са насоките в дейността на правителството.

Преди всичко искам да знаете, че целта на включването ми в обществения живот не е променена от 2001 година, а именно - подобряване на жизненото равнище и на условията на живот на всички българи.

Повишаването на жизненото равнище се изразява в това всеки да може да си намери работа и да печели достатъчно, за да живее по-добре. Това означава да предложим реализация на нашите деца; да използваме и да ценим професионалните умения на всеки. А за целта е необходима преди всичко действаща и създаваща работни места икономика. Ето това продължава да бъде един от основните приоритети на моето правителство.

Всички ние сме свидетели на протичащи крупни икономически реформи. Структурните промени са към приключване, финансовото положение на страната е стабилизирано и е овладян бюджетният дефицит. Създадена е благоприятна законова среда за промишлеността и за търговията, а икономическият ни растеж, и нека го подчертая, е сред най-значимите в Европа. Българската икономическа машина, която толкова дълго бе неизправна', най-после заработи и се развива в правилната посока.

„Подобрихме ежедневието на българите"

Налице са първите резултати. Процентът на безработица бе сведен от 19,3% през 2001 г. на 12,6% днес, тоест - намален е с една трета. София е една от столиците в Европа с най-ниска безработица (3,6%). Безспорен факт е нарасналата покупателна способност на хората. Само за последните пет месеца потреблението се е увеличило с 18%. Ще дам и друг пример: броят на внесените коли се е увеличил с 40% от 2001 до 2003 година! Тук ще отбележа, че очаквам с надежда активирането на процеса на комасация - уедряване на земите в резултат на кооперирането на селските стопани. Държа особено на тази тенденция, тъй като тя ще доведе до качествен скок в развитието на земеделието у нас. Но колкото и оздравена да е социално-икономическата сфера, тя не е задоволителна. 12,6% безработица е висок процент, а в някои райони, както знаете, тя е по-висока. Много българи трудно намират работа и все още някои от тях напускат страната. С болка съзнавам, че особено пенсионерите изпитват затруднение да покрият основните си нужди като лекарства и отопление.

За мен икономическият растеж трябва да облагодетелства всички по справедлив начин. Както мнозина от вас, аз също се възмущавам от големите социални различия, но въпросът не е да има по-малко богати българи, а да бъде намален броят на бедните. В този ред на мисли аз съм решен да засиля кампанията срещу неспазването на законите, което тегли страната ни надолу.

„Правителството полага мащабни действия за справяне с престъпността"

Реформата на съдебната система, засилването на финансовия контрол, съсредоточаването на усилията на всички ни в борбата срещу корупцията са част от тази политика, както впрочем и приравняването ни към европейските икономически стандарти, за да се разбият най-сетне незаконните практики. Моето правителство полага мащабни действия, за да се пребори с несигурността, която идва най-вече от няколко маргинални елемента в обществото.

Убеден съм, че само при обединяване на усилията на всички държавни органи и при активното участие на цялото гражданство ще се постигнат резултати, гарантиращи спазването на правовия ред в страната. В това би се изразило наличието на обща политическа воля за ограничаване на престъпността. И тук можем да черпим опит от други европейски страни, успели да се справят с този бич, благодарение на работата в синхрон и общественото ангажиране на всички институции. Успоредно с това придавам голямо значение на подкрепата за най-слабите. Само политиката на икономическо развитие може да послужи за основа на всяка ефикасна и трайна програма за борба с бедността. Не забравяйте, че ако страната не произвежда богатства, всяка социална политика на преразпределение е немислима. Не може да се изгради покривът на една къща, без да са изградени стените. Сега, когато икономическият растеж на България дава осезателни резултати - достатъчно е да погледнем активното строителство из цялата страна - ще бъдат предприети конкретни мерки на солидарност, за да се възползва всеки от този растеж. В такава насока работи правителството с увеличаване на минималната работна заплата от 85 лв. на 150 лв. (с над 75% в сравнение с 2001 година), с намаляване на най-ниския данък от 20% на 10%, увеличавайки необходимия минимум, и с подобряване на социалната обезпеченост на около 300 000 трудещи се чрез регламентиране на техния статут.

Искам да бъдат предприети нови, по-амбициозни мерки на солидарност. Никой от нашите съграждани не бива да бъде изоставен! Тревожи ме и друга една наследена несправедливост: съдбата на пенсионерите. Правителството започна да действа ,като увеличи с около 30% средното равнище на пенсиите от 2001 г. насам, но това все още е недостатъчно. И тук само по-високият икономически растеж и повишеното ниво на български и чуждестранни инвестиции ще ни позволят да предприемем допълнителни действия, за да подпомогнем тези, на които дължим най-същественото: живота. Намаляване на безработицата, покачване на жизненото равнище, подпомагане на най-слабите, борба срещу несигурността, корупцията и беззаконието - това са все приоритетни цели на правителството, но и на обществото. Тяхното осъществяване ще подобри ежедневието на всеки българин. Тези цели имат и друга обща точка: те стават възможни благодарение на отварянето на България към Европа и към света. Пример за това е успешното сътрудничество с европейските и американските органи за борба с престъпността. Членството ни в НАТО, както съм казвал неведнъж, гарантира нашата сигурност. Присъединяването ни към ЕС е определящо за нашето икономическо, социално и политическо развитие.

„Можем да се гордеем с отварянето си към света"

И така, като господари на съдбините си, ние съумяхме да се възползваме от историческите възможности, които ни се предлагаха, и с право можем да се гордеем с това. Отварянето към света ни е необходимо, за да посрещнем утрешните предизвикателства, които ще са все повече от глобален характер. В този ред на мисли в последно време се чуха различни мнения, дори съмнения относно положителния ефект от членството ни в Европейския съюз. Считам, че е полезно провеждането на дискусии по въпроса, на които да бъдат представени разнопосочни гледни точки. Ако погледнем обаче примерите от живота, ще си дадем сметка, че ни предстои път, който други вече са изминали. Не може да ни убегне скокът в развитието на една Португалия след влизането й в ЕС или на Ирландия - и двете днес заемат добри позиции в Съюза, и от тях можем да се учим как успешно да усвояваме структурните фондове, които ни се отпускат. В тази връзка не можем да отречем, че благодарение на различни програми, финансирани от правителството и по линия на европейските фондове, като „България Да" и „Красива България", нашите градове и села се промениха и разхубавиха. Но тези програми имат и друг смисъл -да ни върнат към позабравени традиции и навици, които винаги са били част от националния ни характер - да се грижим за чистота в нас и около нас, да съхраним уникалната ни природа. Като цяло съм на мнение, че за да успеем да се възползваме от възможностите, които ни предоставя присъединяването към ЕС, ще е необходимо да бъдем по-инициативни, по-дисциплинирани и с високо гражданско съзнание. Всичко това предполага да европеизираме поведението си, като запазим изконните си ценности и добродетели. Нека превърнем израза „българска работа" в синоним за качество и коректност! В периода непосредствено преди подписването на Договора за присъединяване на България към ЕС усилията ни се съсредоточават върху реформата на държавната администрация. На базата на известните добри практики в държавното управление на европейските държави стремежът е да изградим и у нас ефективна, компетентна, професионална, отговорна и с висок морален дух държавна администрация, която да работи в услуга на гражданите.

Норми в дейността на администрацията трябва да станат: вниманието към всеки гражданин, консултациите с обществото, предварителното обсъждане на новите концепции и проекти, откритостта и прозрачността да са валидни за всички процедури.
С ново самочувствие на служители в една администрация, която става част от Единното европейско административно пространство, българските държавни служители трябва да се справят с тези нови отговорности.

„На нас се разчита да бъдем надежден съюзник"

Действителността за съжаление поставя на дневен ред два тежки случая. Мисля за нашите сънародници в Либия. И аз като вас се възмущавам. Днес обаче международната общност се е ангажирала редом с нас. Благодарение на тази единодушна подкрепа да се надяваме, че ще бъде намерен благоприятният. изход. Необходимото отваряне към света, което споменах по-горе, изисква поделяне на отговорностите, мъчителни понякога. Имам предвид Ирак.
В последната седмица преживяхме трагедия,свързана с българските заложници. Битката срещу фанатизма взема много жертви. Тази участ сполетя и нашата страна. Страдам със семействата и близките им. Ще припомня, както направих наскоро и в Истанбул, че ние ясно изразявахме позицията си за приемането на втора резолюция на ООН за ситуацията там, която днес вече е факт. Наш дълг бе да подкрепяме страните от коалицията за отстраняване на една жестока диктатура. Разчита се на нас да бъдем надежден съюзник и да завършим отговорно поетата мисия - да помагаме на иракския народ - колкото и трудна да е тя. Тук искам специално да поздравя и да благодаря на всички наши военнослужещи, които изпълняват миротворческите си функции в чужбина.

Драги сънародници,

Преди три години приех да ръководя правителството, в отговор на избора на народа, за да му служа честно и с цел заедно да осигурим едно по-добро бъдеще. Като министър-председател имам достатъчно аргументи и поводи, за да кажа, че управлението на НДСВ и ДПС до момента е успешно. Постигнахме добри резултати и с много усилия променихме образа на България. Причината за това е, че НДСВ възникна от необходимостта да се изгради една модерна партия, преодоляла острото политическо противопоставяне. Ние не създаваме напрежение. Ние не назовахме врагове. Ние не предизвикахме конфликти. Нашето правителство работи с всички сили, за да изведем страната на европейската магистрала. Въпреки многобройните упреци, отправяни към НДСВ като партия, тя окончателно се оформи като либерална формация и се различава от познатите ни до момента партийни структури. При нея определяща не е желязната партийна дисциплина и тя го доказа,. допускайки за свои членове инакомислещи хора.

„Моето име не трябва да фигурира в названието на партията"

Според мен нашето Движение ще придобие още по-съвременен вид, съобразен с либералната ни насоченост, и в унисон с ценностите, определени от Европейската либерално-демократична реформистка партия, чиито членове сме, като от наименованието му отпадне моето име. Считам, че една управляваща либерална партия се олицетворява не от една личност, а от личности, работещи в екип. Това е причината група съмишленици да обсъждат вече предложенията за ново име, с което да се представим на парламентарните избори догодина. Ще добавя и нещо друго, следвайки политиката на отвореност, в скоро време предвиждам НДСВ да предложи на всички политически сили програма за цялостното по-нататъшно развитие на страната, към която да се присъедини всеки, който е съгласен с идеите, изложени там. В нея, отсега мога да кажа, че основно място ще заеме издигането на образователните стандарти, както и бързата компютризация на българското общество. Качественото образование на децата и младежите ни е ключът за успешното развитие на България. Ние сме убедени, че икономиката на бъдещето ще бъде основана на знанието, и затова ще положим всички усилия в тази насока. Такъв е примерът, който можем да почерпим от други европейски страни като Ирландия, която приоритетно заложи на образователния ценз на подрастващото поколение и резултатите са видни за всички. Друг акцент от тази програма ще бъде подобряването на здравните услуги. След толкова години на реформи в тази сфера мисля, че е крайно време, опирайки се на опита, натрупан до момента, да заработим за развитие в системата на здравеопазването.
В този смисъл аз съм възложил на моя екип през следващите месеци да предостави за широко обсъждане проект за нов кодекс на здравно осигуряване, който да бъде приет с обществен консенсус.

Хората, които ме познават добре, знаят, че аз не съм стандартният политик, за когото присъствието във властта е водеща амбиция и кулминация в професионалната му траектория. Често съм казвал, че са много редки политическите ситуации, които се дължат само на един конкретен фактор. Обикновено те са резултат от стечение на различни обстоятелства, които се пораждат в даден момент. Ето защо, след като сме били свидетели на обществен феномен като парламентарните избори през 2001 г., не можем да очакваме той да се повтори по идентичен начин и през 2005 г.

„Ще се разделя с хора, които злоупотребяват с властта"

Именно по повод на изборите след една година искам да ви уверя, че благодарение на натрупания опит в страната лично ще контролирам подреждането на бъдещите депутатски листи. От тях ще отпаднат хора, които поставят собствените си интереси пред тези на обществото, както и политическите хамелеони. Бъдете сигурни, че имам реална представа за качествата и недостатъците и на тези, на които се доверих преди три години. Искам да споделя с вас още нещо. Напоследък до мен достигат спекулативни материали, позоваващи се на уж близки до мен източници, които претендират да познават „много добре" намеренията ми и да предсказват безпогрешно бъдещите ми стъпки. Ще дам като пример приписваните ми амбиции за президентския пост. Учудва ме как едно предположение, основаващо се на чисто субективен критерий - че било по-подходящо за мен да съм президент, се коментира от някои политически наблюдатели като факт. Призовавам ви да не отдавате значение на безпочвени твърдения и „сигурни" прогнози, свързани с бъдещите ми намерения. Това са спекулации, имащи за цел да разколебаят привържениците на НДСВ. Всеки знае, че политическите процеси са динамични, но върху тях най-лошо влияе непостоянството. Още веднъж ще повторя, ние твърдо и последователно ще следваме целта си - просперитета на България. Страната ни се развива успешно и аз очаквам нашата партия да бъде оценена достойно и при следващия народен вот, още повече че през оставащата година ще намерят своята реализация инициативи и проекти на правителството по приоритетите на вътрешната ни политика, която за мен и за моя екип е с първостепенно значение.

Заедно с това държа да спомена, че имаме и несполуки, което означава, че през периода, който ни предстои, в НДСВ трябва да работим още по-здраво, за да докажем, че ще се справим с предизвикателствата. А това преди всичко означава да се разделим с междуличностните дрязги и интригите, за да не разпилеем силите си в безсмислени игри и ходове.

Драги сънародници,

В края на това мое писмо ще подчертая, че обективно нашата страна постига значими успехи. Очертават се положителни перспективи, които тепърва ще се осъществяват и ще дават резултати в близките месеци. Ще припомня, че е започнал строежът на магистрала "Тракия", даден е старт и на най-мащабния инвестиционен проект от десетилетия у нас - построяването на АЕЦ "Белене", чието реализиране ще осигури на гражданите и на националната икономика стабилна и достъпна енергия за следващите две поколения.
По-добрата действителност, драги сънародници, вече не е една мечта, някъде далеч на хоризонта, а факт.
 

 


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно Обратно