Хората живеят по-добре, но се чувстват по-злеhttp://www.dnevnik.bg/show/Default.asp?storyid=113078


ЗОРНИЦА МАРКОВА 10/3 - 18:03 ч.

 

Средностатистическият българин се е отделил от дъното на социалния минимум, но продължава да гледа крайно песимистично по отношение на финансовото си състояние, сочат данните от серия представителни национални изследвания на агенция "Медиана" за периода 1999 - 2004 г. Те обхващат 8 хил. души над 18 години и 1360 деца и разделят респондентите в шест категории - "дъно", "бедни", "материално притеснени", "средни", "добре" и "заможни".

Резултатите показват, че през наблюдавания период заможните са се увеличили близо три пъти. В тази категория са включени хората, които могат да си позволят да ходят на почивка, да купуват мебели, автомобили и да изпращат децата си на курсове. В същото време през 1999 г. почти всеки трети е бил на социалното дъно, а днес броят на тези хора е намалял наполовина, твърди изследването. Според друго изследване процентът на най-бедните българи се доближава до този в Полша.

Измерването на "Медиана" е направено според реалното потребление на стоки, а не на базата на декларирани доходи или самооценка на анкетираните. Отчетени са повишената цена на недвижимите имоти и наемите, повечето покупки на автомобили, мобилни телефони, бяла техника и други стоки за дълготрайна употреба, както и намалената безработица. Покачва се и потреблението на ежедневните стоки и услуги, отчита изследването. Обобщеният резултат от данните показва, че съществува стабилна положителна тенденция за повишаване на покупателната способност на средностатистическия българин и в сравнение с 1999 г., когато той е бил финансово притеснен, днес той попада в категорията "средни".

Повишаването на финансовото състояние и общото подобрение обаче не са равномерни за всички социални групи. То се забелязва най-вече при високообразованите и хората с допълнителна специализация - владеене на чужд език, компютърна грамотност. Безработицата е концентрирана сред нискообразованите социални групи и техният брой е нараснал два пъти. Минималният размер на работната заплата за високообразованите с професионален опит е нараснал от 206 лв. за 1999 г. до 307 лв. за януари тази година. Парадоксален е фактът, че на фона на тези позитивни данни българинът проявява тенденциозен песимизъм по отношение на финансовото си състояние, коментираха социолози. Задълбочава се усещането за криза и нисък жизнен стандарт и в периода 1999 - 2004 г. около 75% от населението смятат, че живеят трудно, почти мизерно.

 

 

- - - -

 

Разделение на социалните слоеве, измерено чрез потреблението (в %)

 

                                            1999 г./2002 г./2004 г.

Заможни                                  5.3 / 10.8 / 16.3

Добре                                     14.4 / 24.7 / 25.3

Средни                                   14.8 / 11.7 / 10.4

Материално притеснени        15.8 / 12.8 / 14.8

Бедни                                     19.5 / 17.9 / 17.8

Дъно                                      30.1 / 22.1 / 15.4Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Рафт "Разни"