Отляво надясно: Свещеник от партията на отец Христофор, Димитър Луджев (на втория ред), Христофор Събев, Тони Радков, Александър Йорданов (на втория ред), Петко Симеонов, Деян Кюранов (на втория ред).

Заседание на Кръглата маса.

 

Отляво надясно: Желю Желев, Димитър Луджев. Зад тях Петър.....

 

 

Отляво надясно: Иван Пушкаров, Виржиния Велчева (права), Петко Симеонов, Ивайло Трифонов, Желю Желев.

Заседание на Кръглата маса.

 

 

 

 

 

 


 

Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието