Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Подготвителни преговори

между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности

НДК, зала № 6

18 януари 1990 година, начало 14:30 часа, край 17:00 часа

/продължение/

КРЪСТЬО ПЕТКОВ: 

Аз мисля, че понятието, което вече беше използувано - "вариантът Сендов" и това, което казахте, представлява една основа за конструктивен компромис и моля да ни се даде време до утре, за да го обсъдим във Временния изпълнителен комитет. Този компромис има смисъл от гледна точка на това, да се тласнат напред процесите на демократизация в нашата страна, които, за съжаление, според нас тъпчат на едно място и особено от гледна точка на отношението към нашата страна на другите страни в Европа и в света. 

Заедно с това ние смятаме, че такъв един евентуален компромис би ни помогнал да дискутираме по-бързо след като се определят позициите по властта по най-важното за нас - антикризисната програма.Бих обаче допълнил едно-две неща това, което предложихте и моля да го имате предвид. Не бива да се сяда на какъвто и да е вариант на национална "кръгла маса", без да се внесе яснота между вас /имам предвид двете партии/ и исканията на опозицията за самостоятелен вестник, сграда и други условия, които ние смятаме за правилни и за уместни.   

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

Кои други смятате за уместни?   

КРЪСТЬО ПЕТКОВ: 

Ако държите, можем специално да дадем, но специално да дадем, но специално за вестник и за сграда, смятаме, че са уместни. 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

И ние ги смятаме за уместни и ги поддържаме.   

РЕПЛИКА: 

Всички ние ги смятаме.

КРЪСТЬО ПЕТКОВ:

Но да не се получи така, че в понеделник или...  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Така се разбрахме - да не идваме наново на пленарно заседание, ако има опасност едната от страните за заяви, че не иска да разговаря по същество.  

КРЪСТЬО ПЕТКОВ:

Другото предложение е да не употребяваме квалификации по отношение един към друг. Аз лично не мога да кажа кой стабилизира положението в България - дали бездействието или прекалено бързите действия стабилизират положението в България.

Мисля, че всички нас ни обединява едно - искането по-скоро демократизацията у нас да стане реален факт.
В такава "кръгла маса" ние бихме участвували и аз бих апелирал към Временния изпълнителен комитет.
Що се отнася до коментара на другаря Теллалов - как биха посрещнали нашите членове и организации един такъв вариант обаче при условието, което Вие очертахте накрая, аз мисля, че задължение на всеки ръководител и ръководен орган на една организация е да убеди своите членове и организации в правилността на компромиса. Ако той не е в състояние да направи това, той изменя ситуацията коренно.

 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Кулишев, искате ли още думата?  

  КУЛИШЕВ:

Не. 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Давам думата на другаря Карадимов.
 

  РОСЕН КАРАДИМОВ:

Аз също бих желал от името на Бюрото на Централния комитет на Комсомола да помоля до утре сутринта за време, тъй като сега трудно можем сами да решим този въпрос, за да може Бюрото на Централния комитет да го обсъди. Освен това аз също адмирирам една такава позиция и моето мнение е, че би трябвало да участвуваме там.

Също искам да изразя своята готовност в това, да убедим своите членове и най-вече хората, които подписаха декларацията за нашето участие в това, че то е напълно равноправно участие. Освен това в контекста на това, което се каза тук, ние ще направим всичко възможно чрез нашата квота всъщност на тази маса да бъдат представени общомладежките интереси и да бъдат представени пряко резултатите от младежката "кръгла маса", а не само позицията на Димитровския комунистически младежки съюз.
Благодаря.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Има думата другарят Фильо Христов.
 

  ФИЛЬО ХРИСТОВ:

Другарю Луканов,
Ние разбираме, че трябва да се правят компромиси. Чрез компромиси може да се върви напред, но нас ветераните ни атакуват от цялата страна ежечасно, ежедневно, че се правят много отстъпки.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Бихте ли казали кои отстъпки се имат предвид?  

  ФИЛЬО ХРИСТОВ:

Бих казал редица - когато те поставят въпроси.
Ветераните биха приветствували едно активно и бързо действие от страна на Политбюро, на Централния комитет, на правителството по срочни мерки, особено въпросът за търсене лична персонална отговорност за виновниците за тази катастрофа.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Христов, мога ли да Ви прекъсна, за да съобщя на присъствуващите, че по решение на Главната прокуратура, взето по предложение на Парламентарната комисия, вчера са започнати следствени действия по отношение на Тодор Живков, а от днес той е задържан под стража.

  ФИЛЬО ХРИСТОВ:

Всички ще приветствуват това.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Не по искане на Съюза на демократичните сили, а по предложение на Парламентарната комисия.  

  ФИЛЬО ХРИСТОВ:

Да, добре, това е успешно.
Ние поддържаме предложението на другаря Живко Живков за участие на всички национални сили. Ние може би да не сме голяма организация. Представляваме 35 000 ветерани, но това са хора, които изнесоха борбата, които имат огромен опит и в изграждане на Отечествения фронт, и в строителството на социализма, и в политическата борба. И затова бихме могли да подпомагаме в осъществяването на тази голяма цел, която си поставяме: национално единство, което може да се постигне само чрез участието на всички. Никой няма право да говори от името на народа самостоятелно. И вие го подчертахте това, и ние го подкрепяме. Това може да стане само с активното участие на всички сили и те тогава биха могли да изразяват интересите не само сега, но и в бъдещето. И затова ще подкрепяме тази линия.  
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието