Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Подготвителни преговори

между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности

НДК, зала № 6

18 януари 1990 година, начало 14:30 часа, край 17:00 часа

  /продължение/

  ТЕЛЛАЛОВ: 

  Аз ще се постарая да съм кратък. Миналия път си казах мнението по приоритетите. 

  Искам да кажа, че раздаденият материал не ме удовлетворява в този смисъл. Другарят Янков току-що пак повтори това, което аз казах. Ние водим политически разговори за власт. Трябва да се ограничим в 5-6 въпроса и да ги решаваме до края на февруари. Това, което е написано в тези четири страници, са преговори за години и по тях няма да можем да напреднем. 

  По направеното конкретно предложение от другаря Сендов, аз намирам сенс в него и много сериозно се замислям дали "вариантът Сендов" с помощта на независимите в тази "кръгла маса" не може да ни помогне за първото разчупване на правоъгълника, т.е. да стане "триъгълник". Аз не одобрявам това, да разширяваме по дължина, тъй като и аз, и Независимите профсъюзи няма да можем по уставни съображения да седнем на страната на БКП и БЗНС. Ние сме безпартийни, надпартийни, и даже да ни каните, на нас няма да ни е удобно да седнем при вас. Сигурно и други ще имат такива съображения. Затова - не дълго.Нека си останат двете половинки както са и да създаваме трета. 

  Третата може да се създаде по този път. Аз виждам до мен мюфтията, виждам представителя на Патриаршията. И двете страни няма да имате против да седнат на третата страна. Там да седнат Независимите профсъюзи, Отечественият фронт, младежки организации /а тяхната може да бъде съвместна: ДКМС, ЗЕМС, току-що обявилите се тук Християнска младежка организация - няколко младежки организации, другарю Сендов/ и по този начин ние създаваме една трета страна, която не е обвързана нито с едните, нито с другите. 

  Според мен линията на господата от Съюза, тя може да е до безкрайност: започнаха с 7 "кръглата маса", станаха 10, 11, и ние ако им набутваме всички новосъздадени партии, те ще станат 25, утре идват избори, ние трябва да мислим за блокажи. Един такъв съюз с една мощна листа става за нас опасен. За нас по интересно е да излизат малки партии и да раздробяваме, и ние ще кажем на тази трета страна на триъгълника сядат и новосъздадените и пожелали /вие ги имате вече 2-3 партии, които са навън и които искат да седнат с тях/. Тоест "Вариантът Сендов" аз го намирам като един изход от положението за разчупване на сегашния блокаж на две страни, за създаване на трета страна, и постепенно този триъгълник по-лесно ще стане в далечното бъдеще кръг.

   

  Така виждам нещата и аз смятам, че те тримата, ако им възложим от нашата "кръгла маса" /не зная тяхната как ще е/ да поработят с имена - ето ОФ, Независими, младежки, владиката, мюфтията, този или онзи - те могат да разчупят, да ви представят един лист, който и двете страни да одобрите и да го направите.
   

  Що се отнася до радиото и телевизията аз искам да подкрепя другарю Луканов Вашата политика много твърдо. Тук и Александър Янков говори и други дипломати виждам - няма страна, в която партиите да се борят: "Дайте ни втори канал", "Дайте ни трети канал"... Това са независими институции и никой не може да има два часа за вас, три часа за другите. Това е само пред изборите.
   

  Пред изборите, пак ще се договорим, лидерите на всички партии имат по четири часа да защитят своята позиция. Това е в целия цивилизован свят. Те сега искат да използуват нашата балканщина. И без друго превзеха телевизията и радиото. И без друго превзеха вестниците. Аз казвам на журналисти: "Вие не проявявате вече интерес към нас", те не ни търсят, те търсят само тях, а отсега пък ще им дадем и отделен канал, ще им дадем отделни часове.Смятам, че трябва да държите на Вашата позиция и в никой случай да не се съгласявате.
  Благодаря.

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз пък искам да подчертая разбирането си към ...../стр.43/ на академик Сендов, че използуването на част от числената квота на БКП и БЗНС в никакъв случай не поставя организациите, които ние бихме поканили за участие, не ги ангажира със защита на позицията на БКП или БЗНС. Това е поне моето разбиране.  

  РЕПЛИКА:

Това е ясно.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

В противен случай ние се връщаме на нашата дискусия,, изцяло на нашата дискусия от 3-и януари. Това е следващият вариант: да блокираме изобщо разговорите около "кръглата маса", двете "кръгли маси", и да настояваме фактически само на варианта "единна кръгла маса" - ето всички тук присъствуващи, или нищо.

Аз лично смятам, че това би било неправилно. Това не би довело до положителен резултат. Би могло да стане фактор за нова ескалация на напрежението в обществото и това трябва да си го кажем отговорно и откровено. Може, разбира се, така да се постъпи, но това няма да е мъдро.

Затова яз подкрепих по принцип варианта на академик Сендов, защото той дава възможност на най-важните организации, не на всички, квотата не е достатъчно голяма, другари, да бъдат представени на постоянна основа, а на други организации да бъдат представени в зависимост от своя професионален, конкретен интерес при разглеждане на отделни въпроси, като тук стои разбира се отделно съвършено въпросът за религиозните организации, т.е. за Патриаршията и Главното мюфтийство, които не могат да участвуват, доколкото аз поне мога да съдя, по силата на своя статут в обществото нито по квотата на Съюза на демократичните сили, нито по квотата на БКП и БЗНС. Този въпрос би трябвало да бъде третиран съвършено отделно.

Може би по същия начин може да бъде третиран въпросът за още някои неполитически, т.е. изцяло, подчертано неполитически организации. Но това е въпрос на договореност.

В края на краищата или искаме да имаме "кръгла маса" и се съобразяваме, доколкото е възможно, с консенсуса и с мненията на всички останали участници и търсим компромис, или не я искаме и настояваме само на едни условия: така или никак.

Така че аз бих помолил другарите, които се изказват, да се изкажат кратко по този въпрос. Няма смисъл днес да обсъждаме нито други въпроси, нито даже поведението на Съюза на демократичните сили, моля да избегнем това нещо, не е нужно сега това да го правим, да правим оценки на тяхната позиция в тяхно отсъствие. Аз моля това да не правим, а да се съсредоточим върху простия въпрос: един такъв компромисен вариант - предлага ли изход от ситуацията, може ли да бъде подкрепен от присъствуващите и може ли да упълномощим някой да продължи сондажите, за да видим дали той е реален? Друго аз не виждам смисъл днес да обсъждаме. Ако трябва, да се съберем отново, да отделим повече време, но това е сега въпросът, който възникна при нас.
Повтарям: задължително при особен статут за Патриаршията и Главното мюфтийство. Задължително. Това трябва да бъде едно от условията за сондажи по варианта на академик Сендов.
Има думата Главният мюфтия.  

  ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ:

Вие другарю Луканов, почти изразихте моето становище. Искам да изразя отношението на Висшия духовен съвет на мюсюлманското вероизповедание по обсъждания въпрос.

Ние сме за национална обща "кръгла маса", в която да участвуват всички обществени и политически организации в страната. Считаме, че именно тя отговаря на интересите на целия наш народ. Но, ако се възприеме становището на академик Сендов, считаме, че религиозните общности би трябвало да бъдат представени извън квотите - така, както Вие се изразихте.

Нашите интереси са специфични и ние не можем да се съгласим те да бъдат обсъждани или решавани без нас същевременно. Наред с това в нашите религиозни общности влизат, Вие знаете, различни слоеве от населението и обсъжданите проблеми не могат да не ни вълнуват, защото все пак се решават въпроси, касаещи страната на нашето общество, а вярващите са част от това общество.

Считаме, че ако се възприеме това становище на академик Сендов, ние трябва да бъдем може би като една, не неутрална, поканена и т.н., отделна страна и това трябва да се разбере именно на "кръглата маса".  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Благодаря Ви.
Давам думата на другаря Лазар Лазаров.
 

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието