Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Подготвителни преговори

между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности

НДК, зала № 6

18 януари 1990 година, начало 14:30 часа, край 17:00 часа

  /продължение/

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Благодаря, другарю академик Сендов.Аз искам да кажа две-три неща. 

  Първо, нека считаме "кръглата маса" такава, каквато е и каквато ще бъде след известна еволюция /аз съм убеден след днешната дискусия в това/ за общо постижение, тъй като е безспорно това, че след 10-ти ноември обществените сили в нашата страна, в това число и БКП, и БЗНС заявиха за своята готовност да водят широк обществен диалог във всякакви взаимноприемливи форми. 

  Така че, дали това е заслуга на един или друг, аз мисля, че това е резултат от новата революционна ситуация, възникнала в страната след 10-ти ноември. И така е най-правилно и най-обективно да я оценяваме. 

  Второ. Разрешете ми много решително да не се съглася с обвиненията по наш адрес в тоталитарно мислене или рецидиви на тоталитарно мислене. Казах го сутринта на другата "кръгла маса", казвам го и тук днес, не само защото става дума за обидни епитети, каквито Българската комунистическа партия след 10-ти ноември не заслужава, но и защото това не е така дефакто. Нашето предложение да разделим масите беше продиктувано от едно желание да се съобразим с желанията на потенциалните участници. Ние просто не можахме, това е така - признаваме си го, да ви съберем заедно на една маса. Не успяхме да го направим. Не поради предпочитанията на БКП или БЗНС, напротив /и потвърждавам това, което казах днес сутринта на другаря Петков, сега официално - пред камерите/, нашето предпочитание безусловно и категорично е в полза на общонационалната "кръгла маса". Ние, другарите Янчев и Шиваров ще потвърдят, от самото начало не сме имали друга идея и друго предпочитание освен това. И ако все пак се съгласихме на този паралелен вариант, то беше продиктувано от стремежа да започнем диалога, в който сам по себе си според мен няма нищо тоталитарно, а напротив. 

  Дискусията, която се развива днес тук ни връща разбира се към въпроса за това, каква трябва да бъде тази "национална кръгла маса", защото досега никой не говори и не употребява този термин "национална кръгла маса", по простата причина, че нито едната, нито другата не е национална в пълния смисъл на думата. Тя ще бъде национална, ако има адекватно представяне на основните национални обществени сили. Затова много добре говори и академик Сендов и аз му благодаря за интересните според мен предложения, които направи.

   

  Що се отнася до нас, надявам се и до колегите от БЗНС, ние не бихме имали нищо против част от квотата на участниците, която ни е предоставена на едната от "кръглите маси" да бъде използувана по този начин, т.е. за постоянно участие на някои обществени организации, и за участие на базата на ротацията на други обществени организации, които имат по-специфични, по-секторни интереси, за да се осигури възможност да се съберем около една маса в достатъчно представителен състав. Аз лично бих подкрепил това, не знам другарят Янчев как би се отнесъл. Не мога да говоря сега от името на всички заинтересовани. Очевидно ще се наложат допълнителни консултации, но сама по себе си идеята, която академик Сендов изрази тук съдържа според мен рационално зърно, и то голямо рационално зърно, и трябва да се разбира именно в този смисъл, в който той каза, че всеки от участниците, който би приел да участвува по числената квота на БКП и на БЗНС не е ангажиран с позицията на БКП и БЗНС. Той може да защитава свои становища, може да опонира на всеки друг участник в разговорите, включително и на участниците от БКП и БЗНС, които са равноправни участници и нищо повече. Около "кръглата маса" няма по-важни и по-маловажни участници, независимо от броя на членовете на организациите и т.н. Това е смисълът на една "кръгла маса".


  Така че действително ние бихме могли да се освободим от чисто престижните съображения в интерес на главната цел - националното съгласие като база за по-нататъшни практически стъпки и законодателни инициативи, водещи към правова държава, към демократични избори и към стабилизация на социално-икономическата ситуация в страната.
   

  Това е една първа реакция. Ако някои от моите колеги не е съгласен с мен, моля да изкажа своето мнение, но аз повтарям, виждам в това, което академик Сендов каза един възможен изход от създалата се сложна и неприятна, трябва да кажа за нас, за БКП, вярвам, че и за Вас, другарю Янчев, ситуация.
  Може би, ако желаете, другарю Янчев, Вие да вземете думата.

  ЯНЧЕВ:

Другари,
Нашето колективно ръководство, вземайки решение по принцип наша делегация и представители да участвуват в националната "кръгла маса", в резултат на всички изказвания, обсъждания, дебати, мнения, становища, беше да се участвува наистина в национална "кръгла маса", или това, за което много от тук изказалите се досега споменаха. Национална маса, на която не да се оформят два противодействащи фронта, а, първо, на базата на най-масово участие на всички обществени, независими и други сдружения, партии, организации и т.н., да се получи едно максимално представителство на цялата наша нация на тази "кръгла маса". Оттам да може да се получи този разговор, диалог и решения, които очевидно всички желаем.

Специалното отделяне на БКП и БЗНС като казионни, като правителствени, като всякакви други, мен, а смятам и моите колеги, малко ме засяга, защото ние не сме дошли като казионни. Това че някой до някаква степен играе управляваща роля в държавата сега, това не означава, че ние по абсолютно всички пунктове и позиции сме абсолютно на еднакво мнение с Българската комунистическа партия, но еднакво смятам, както и каза другарят Луканов, желаем конструктивно и равноправно да разговаряме с представители на всички сили, малки и големи в България. От тази гледна точка, на една конфронтирана "кръгла маса" или определена като два противоположни фронта, очевидно ние не може да вземем решение тек, които сме тримата. Но очевидно нашият колективен орган, който ни е изпратил тук едва ли ще одобри една такава позиция.

Затова аз се присъединявам към това, че трябва да намерим начин, възможност, с взаимни компромиси и други форми да се осъществи истинска национална "кръгла маса" с участие на всички. Едва ли, пак ще повторя, нашият колективен орган на ръководство, ще одобри нашето участие във всеки един друг вид "кръгла маса".  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Давам думата на професор Александър Янков.  

  ПРОФЕСОР АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ:

Уважаеми другарки и другари,
Аз също искам преди всичко да се изкажа по този на пръв поглед процедурен въпрос, но ние фактически втори път се занимаваме тук, в тази среда, а и в другата "кръгла маса". Не бива нито да се самобичуваме за това. Това показва, че едни политически преговори, за да започнат, един от най-важните въпроси е как да се започне, с какво да се започне и как да протича работата.
Важното е диалогът да продължи. Защото опитът показа, че докато продължава този диалог, и този, и по повод на националния въпрос, настъпи едно отрезняване, успокояване.

Разбира се, от друга страна, ако така продължи дълго време ние да се занимаваме с процедурни въпроси, не само ще загубим вътрешен кредит, но аз следя и международната реакция, която за сега е сдържано позитивна, но някои може би с основание отбелязват, че освен декларацията, още в областта на вътрешното социално и политическо устройство няма съществени изменения в позициите на опозицията в сравнение с позициите на управляващите.

Ето защо аз, другарю Луканов, в отговор и на Вашия въпрос, самият имах някои бележки за това, да изразя своето мнение.
Ние имаме един, да го наречем условно, оптимален вариант. Оптималният вариант е национална "кръгла маса". Аз понеже представлявам Съюза на научните работници в случая, не бих настоявал при всички случаи всички организации да участвуват, но действително организации като Отечествения фронт, Независимите професионални съюзи, младежките организации, още повече, че како се отбеляза, те имат свои, така да се каже, партньори от другата страна, то е логично да се защитават техните позиции. Защото, без да правя никакви сравнения и никакви политически алюзии, ако Съюзът на демократичните сили е едно обединение на тези организации, но у нас Отечественият фронт е това много по-широко обединение.

Но работата не е ние тук себе си да убеждаваме. Аз, за съжаление, мисля, че оптималния вариант в чистата му форма няма да може да се реализира. Тъй като вече е направена първата крачка, вече е започнат разговорът на една друга основа. Друго, което може да се направи е да се търсят компромисни решения. И аз виждам няколко компромисни решения.

Едното, за което също имах предвид, е това, което предложи академик Сендов. Без оглед на това, дали ще се счита, че в случая не е "кръгла маса", а са преговори между две противостоящи страни, действително опозицията много често употребява такъв подход - "другата страна", "вашата страна", и аз бих казал, че дотолкова, доколкото се говори по процедурни въпроси и по въпроси на властта, моето впечатление е, че засега между тях има единство. Би било подценяване, ако се смята, че между тях няма единство. Друг е въпросът, че те като се задълбочат вече и да си разпределят функциите и ролите /така става и във всяка буржоазна страна, във всички демократически страни/, тогава ще се видят цветовете, но на този момент, на този етап по всички въпроси - по въпроса за материалните условия, които са необходими, всеки претендира за благоприятни материални условия, макар че някои от тях представляват 7-8 души, които могат да се събират и в една стая, в една кабина, както се казва, и да си вършат работата, но по същия начин, по който претендират масовите организации. Всички претендират за голям тираж от вестници. Даже 70 000 бр. се смята, че е подаяние и че не може да се издържа един вестник със 70 000, без да се знае дали действително има 70 000 следовници. Може би и да има.

Засега така наречената "опозиция" е доста единна по процедурните въпроси и даже по приоритетните въпроси. И поради това аз мисля, че ние трябва да търсим творчески компромисни решения.

Едното е това, което се предложи, ако може за Отечествения фронт, за Независимите професионални съюзи и за младежките организации, като имам предвид не само Комсомола в случая - да се намери съответен модус за участие. Тук може би ще ми се обидят другарките от Демократичния съюз на жените, защото пък жените представляват по-голямата половина от нацията.
Но поне трябва да вървим на някакъв компромис. Трябва да се потърси.

Другият компромис е да продължат тези паралелни маси, или, което мисля, че беше подсказано, по различните въпроси може да има и съответни кръгли маси. Например, когато се обсъждат социално-икономическите въпроси, може да има една конфигурация, един състав на "кръглата маса"; когато се обсъждат примерно въпросите на младежта, може да има друг състав и т.н.
Една по-голяма мобилност при използуването - нещо, което ние сме го открили. Това съществува в света и в практиката - според проблематиката да се създават и съответни форуми.

За да завърша, искам телеграфно да изкажа моето мнение по въпроса за приоритетите.

Според мен приоритетите, както и да разглеждаме въпроса, колкото и да са важни икономическите въпроси /сега ще кажа една еретична мисъл/, в момента въпросът е за властта, за политическата система. Не за това, че те не са важни, не затова, че икономическите въпроси нямат политическо влияние и последици, но въпросът е сега кога ще бъдат изборите, какви ще бъдат изборите, кой се очаква да получи мнозинство в изборите. И следователно въпросът - закон за политическите партии трябва час по-скоро да се установи. Ние, поради това, че сме отвикнали на демокрация, имаме един вакуум от няколко десетилетия, върви от едната крайност към другата: от забрана на всякакви политически партии до допускане легалност на всякакви политически групи. Такова нещо от моите наблюдения от други страни, които имат развити политически системи, но може да се легитимира една страна от 10 души и да каже: "Ние сме партия и искаме да участвуваме в Парламента". И в най-демократичните страни, и в най-старите, говоря за западните страни - Великобритания, Франция, САЩ, Швейцария, има изискуеми критерии за политическа представителност. Иначе любители на пеперуди, да кажем, може да бъде една група - обичат пеперудите и се занимават, или вярват в някаква звезда, могат на направят някаква организация. Не политическа организация, която да решава съдбините на нацията и да бъде лост в политическата система - не. Това не е така. Аз  моля, ако има тук и специалисти, нека да се изкажа, но въз основа на моите наблюдения, ние сме отишли в друга крайност. Даже понякога се легитимират, т.е. представят се някои хора, без да се знае каква им е програмата, за какво се борят, колко им са последователите, стремят ли се към властта, искат ли да участвуват в изборите. Всички тези въпроси са много важни. Ние на тях трябва да отговорим чрез закона за партиите.

Аз забелязвам, че тук в тези основни проблеми са дадени някои положения, но най-важното според мен го няма. А именно: не условия за недопускане възможности за монополизиране на властта. Това е един въпрос, който за нас има много важно, аз бих казал в добрия смисъл, конюнктурно значение. По-важен е въпросът кои са сериозните изисквания на съвременните демократически международни стандарти за съществуване на политическите партии, на легални политически партии и тяхната дейност, и претенциите им за участие в Парламента.

Вторият въпрос е въпросът за изборите, за организацията на изборите, за срока на изборите, за принципите, коя система ще се възприеме - мажоритарна, или друга система ще се приеме. Тук стои въпросът за Конституцията, защото тя пък е основата на тези въпроси - час по-скоро; въпросът за стабилизационната програма, включително и въпросите за собствеността и земята. Вярно е, че списъкът е голям. Този списък почти се покрива с тези проблеми, но тук, така като са изложени /аз разбирам другарите/, за да се покрият всякакви възможни възгледи, но те са повече като за симпозиум, а на политически преговори би трябвало да се договорим да бъдат по-насочени тези въпроси не с оглед на някаква много дългосрочна програма, а с оглед до момента, когато ще се извърши преходът от сегашния режим към сегашната демокрация.
Благодаря ви и ви моля да ме извините, но досега не съм се изказвал и си позволих да се изкажа по-дълго.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Благодаря, другарю професор Янков. Другарю Аврамов, моля да ме извините, но забравих да дам думата на другаря Гошкин и след това на Вас да дам думата. И аз бих помолил, другари, за кратки изказвания по основния въпрос, който се очерта днес, тъй като явно ние дискусия по същество днес няма да водим и става въпрос за това, как да продължим. Така че аз бих помолил на този въпрос да обърнем особено внимание.
 

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието