Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Подготвителни преговори

между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности

НДК, зала № 6

18 януари 1990 година, начало 14:30 часа, край 17:00 часа

/продължение/

  ЖИВКО ЖИВКОВ: 

  Аз искам да направя кратко заявление от името на Националния съвет на Отечествения фронт. 
  Взимам предвид това, което каза другарят Андрей Луканов, но трябва да съобщя, че позицията на Националния съвет на Отечествения фронт е ясна  и категорична. 
   

  На "кръглата маса" трябва да участвуват всички национални обществени сили, които съществуват в нашето общество при пълно равновесие. Трябва да кажа, че ние сега сме обсипвани от телеграми, резолюции, протести, телефонни обаждания от цялата страна, от всички наши организации, поделения и членове, които протестират за това, че такава мощна организация като Отечествения фронт, изиграла историческа роля, с голямо влияние сред народа в днешния ден, е изолирана от основната "кръгла маса". 
   

  Искам тук обаче да подчертая, че ние виждаме, че причината в това е неправилното, бих казал, напълно недемократично становище на Съюза на демократичните сили. Те, които обявяват, че се борят за демокрация и това отношение имаме пълно единство и разбиране, фактически действуват по недемократичен път. Признават себе си, признават  своите поделения и съюзници, а не признават съществуващите обществени сили, които имат историческа и реална стойност, и влияние сред народа, и си позволяват да ги изолират. Освен това те си служат и с ултиматуми. Това е също недемократичен метод. Трябва, когато се събираме на "кръглата маса", действително да търсим разбирателство по най-общите въпроси. 
   

  Завършвам моето заявление, но искам да кажа две думи и по същество на въпроса, за да не вземам втори път думата. 
   

  Мисля, че ние не трябва да се простираме така разлято и да търсим споразумения по всички области на нашия живот. Бих предпочел ние да формулираме 5-10 точки, по които да постигнем национално съгласие в нашата политическа обстановка. 
   

  На първо място аз бих поставил въпроса за мирния процес на демократизация в нашата страна. Никой да не смущава този благодатен процес, който е от изключителна полза за нашия народ. Това означава спазване на законността, лоялност към другите, съобразяване с действително големите придобивки, които получи нашият народ. 

   

  На второ място аз бих предложил принципа на равноправие на изявата на всички обществени движения. Това е характерно за нашата демокрация сега. И в това отношение ние няма защо да се колебаем да удовлетворим някои справедливи искания на Съюза на демократичните сили, но когато говорим за законност и за равноправие, трябва да има и едни правила на обща етика, на общо поведение. Не може например една част от участвуващите в обществения процес у нас, демократичният процес, да гарантират своята лоялност, а мисля, че такова е становището на всички присъствуващи тук. Нещо повече - протягат ръка за разговори, за споразумения по отделни въпроси, а другата част, пък от така наречения "Съюз на демократичните сили", по митингите /ние нямаме нищо против да правят митинги/ надигат лозунги "смърт" на този, "смърт" на онзи, да изострят обстановката и дори завчера един, за съжаление, служител на телевизията, си позволи да каже: "Аз кат гледам отсреща онзи покрив, си мисля, че оттам може да почнат да стрелят сега срещу нас". Кой си е позволил да създава такава обстановка в България, където и п улиците, и в обществените заведения, и в домовете, и в цялата страна царува мир, да създава впечатление, че като че ли ние сме действително пред граждански смущения? Ние трябва, спазвайки равноправието, спазвайки законността, да спазваме лоялност.

   

  На трето място, разбира се, трябва да стоят въпросите за характера на новата конституция, за някои належащи промени в нашето законодателство.

   

  На четвърто място трябва да стои въпросът за споразумение по датата на бъдещите избори, за системата, която ще се приложи в тези избори.
   

  И от такъв характер въпроси - общонационални, които да гарантират преди всичко, пак повтарям с това, което започнах, мирния процес на развитие на демокрацията, мирният демократичен процес в нашата страна. Това е най-голямото завоевание на България.
  Благодаря.

Давам думата на другаря Кръстьо Петков, председател на Временното изпълнително бюро на Независимите български профсъюзи.  

Аз бих искал да прочета текста на изявление, което беше одобрено тази сутрин и да направя няколко съобщения.
Българската общественост и милионите членове на Независимите български професионални съюзи са информирани, че идеята за общата национална "кръгла маса", в която да участвуват представители на всички крупни обществени организации, практически не се реализира. Независимо от изразената от нас категорична позиция и протест,  днес се проведе двустранна среща между управляващите партии БКП, БЗНС, безпартийни народни представители и официалната опозиция - Съюза на демократичните сили. На сегашната втора дискусия явно се отдава второстепенно значение.

Във връзка с това съм упълномощен от  Временния изпълнителен комитет да заявя следното:
Първо. Ние не възразяваме управляващите партии и опозиционни сили да водят преговори във връзка с бъдещото политическо устройство в страната, националния въпрос, реформата на законодателната система и социалноикономическите проблеми. Ние обаче държим да участвуваме на равни начала и като независима организация в този диалог. Още веднъж потвърждаваме, че нямаме претенции да участвуваме при формирането и разпределението на властта.

Ние обаче държим да изразим своето отношение и отношението на милионите профсъюзни членове на този въпрос.
Демонтирането на тоталитарната система и преходът към реална демокрация у нас следва да се извърши като в същото време бъдат гарантирани социалните и икономическите права и интереси на трудещите се.

Второ. На националната "кръгла маса" ние ще говорим от името на два милиона трудещи се, членове на Независимите български професионални съюзи, които участвуваха в организирания референдум във връзка с предстоящата "кръгла маса". Държа да поясня, че това е вътрешен профсъюзен референдум, а не конституционен.
Декларираме, че сме готови да изпълним дадения ни мандат на доверие и ще информираме постоянно профсъюзните членове за водените преговори. Нашето участие в "кръглата маса" е условие, за да се обсъдят най-важните искания на трудещите се на този национален форум. Резултатите от референдума ще огласим още тази вечер по телевизията, а утре - в останалите средства за масова информация.

Трето. Ние не сме привърженици на крайните средства в политическата борба, които биха навредили на социалната икономика, на жизненото равнище на хората, на интересите на страната и нейния международен престиж.

Категорично заявяваме обаче, че ако бъде пренебрегнато нашето законно искане за равноправно участие в общата национална "-кръгла маса", ще използуваме всички известни и прилагани синдикални средства и форми на обществен натиск. Това не е каприз, нито демонстрация на сила, а единствено възможен изход от абсурдното положение, в което сме поставени от двете политически сили, преговарящи помежду си през последните дни.

Четвърто. За нас днешните срещи са само консултация във връзка с предстоящата национална "кръгла маса". Още веднъж потвърждавам нашето предложение за тематиката и най-важните приоритети на дискусията на "кръглата маса", направени в публикуваната вчера декларация на Временния изпълнителен комитет.
Пето. Настоявам средствата за масова информация да имат възможност да наблюдават и широко да отразяват водения диалог.

Това е подписано от мен по поръчение на Временния изпълнителен комитет.

Сега съвсем накратко няколко допълнителни съобщения.

Това, което каза другарят Луканов според мен по принцип не изменя предварително подготвения от нас текст и лично аз не виждам смисъл, след като е отложена дискусията по същество за понеделник с другата политическа сила, от политическата опозиция, ние да започваме разговори по същество и по работни групи. Това би нарушило основното, което беше обявено от името на двете управляващи партии и независимите депутати - двете "кръгли маси" да имат огледален характер.

На сутрешния кратък разговор с другаря Луканов, той обясни, че по повод на вчерашната ни декларация позицията на Българската комунистическа партия не е била точно такава, каквато ние я определяме  в декларацията. Щом Българската комунистическа партия е искала и е утвърждавала нашето присъствие на една обща национална "кръгла маса", ние оттегляме нашето обвинение, стига това да бъде обявено публично.
Трето. Категорично искам да кажа, че ние се отнасяме с най-голямо уважение, с респект и към тези представители на Българската комунистическа партия, и на Съюза на демократичните сили, които имат най-голям принос за промяната на 10-ти ноември. Смятаме, че те имат напълно законно основание да преговарят по най-острите национални въпроси.

Същевременно смятаме, че в момента целият народ следи "кръглата маса", независимо от липсата на достатъчно информация, и ще съди за престижа и за приноса на всеки по това, как протича "кръглата маса"
На последно място бих искал да оглася едно единодушно становище на нашия Временен изпълнителен комитет, което беше взето по повод на нашето колективно членуване в Отечествения фронт.

Ние смятаме, че това членуване занапред противоречи на обявената от нас независимост. Ние не можем петнадесет души да решим този въпрос, но го заявяваме и огласяваме, че ще го поставим на извънредния конгрес за дискусия и решение.
Благодаря за вниманието.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Благодаря. Давам думата на другаря Росен Карадимов.

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието