Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Подготвителни преговори

между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности

НДК, зала № 6

18 януари 1990 година, начало 14:30 часа, край 17:00 часа

  /продължение/

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Благодаря Ви. Използувам случая да ви дам още една информация. 

  Днес на заседанието сутринта, от името на делегацията на БКП, направих декларация по повод на митинга от 14 януари. Тя ще бъде съобщена и чрез телевизията, и утре предполагам, че изцяло ще бъде отпечатана във в. "Работническо дело". Това е по въпроса за нашето отношение към някои действия, които нямат нищо общо с демокрацията и които водят в опасна посока. 

  РЕПЛИКА: 

  Правилно, правилно. 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Давам думата на другаря Славчо Трънски. 

  СЛАВЧО ТРЪНСКИ: 

  Другари, 
  Аз съм съгласен с това да има "три ъгли" или "три страни", както щем да го наречем, смятам, че това ще бъде полезно за водене на разговорите. 

  Второ, аз предлагам един друг подход, който до голяма степен би улеснил воденето на "кръглата маса". Предлагам, тъй като ние приемаме демократизиране на нашето общество, ние приемаме и гласността, и политическия плурализъм, и т.н., т.н., ние знаем кои са въпросите, които вълнуват цялото наше общество и за да се избегнат тези упреци, за които говори другарят Фильо Христов, че едни настъпват, а другите отстъпват, аз смятам, че е необходимо: 

  Първо. Смятаме ли ние, че на тези нововъзникнали организации, партии, движения да им се предоставят условия те да имат къде да работят и да действуват? Ние можем в определен срок да кажем, че нашето правителство предоставя еди-коя си сграда за настаняване на новосъздадени партии и движения. 

  Второ. Въпросът за изборите. Какво е нашето отношение към изборите? Ще ги отлагаме ли, няма ли да ги отлагаме? 
  Ако ние излезем предварително с едно съобщение - и платформа ако щете, или като програма, или съгласие на нашето правителство и на партията, ние ще обезоръжим редица хора, които сега злоупотребяват с тези неща и ще се снемат тогава и от "кръглата маса". А сега действително се получава настъпление и отстъпление - напред-назад и т.н. И вече са много упреците по отношение на партията, на Централния комитет и т.н. 

  Смятам, че ние бихме могли да избегнем тези неща. 

  Второ. На хората от другата страна, която участвува, трябва да им кажем, че ние за тези неща, с които се съгласяваме, се съгласяваме, защото сме убедени, а не защото те ни притискат по-малко или повече и в зависимост от това, как те ни притискат, ние отстъпваме по-малко или повече. 

  Това е моето предложение. 

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Другарю Трънски,
  Днес ще бъде съобщено. Утре се публикува проект за политическа декларация, които централната комисия за подготовка на конгреса предлага на конгреса и на предконгресните конференции за обсъждане. Аз мисля, че след публикуването на този документ, никой не би имал основание да упрекне Българската комунистическа партия в несъвременно или плахо виждане по въпросите на демократизацията на обществото и на нейната роля в този процес. Ще бъде публикуван проектоуставът на БКП.

  Другари, има ли абсолютна необходимост да се каже още нещо? Давам думата на другаря Кулишев.

  КУЛИШЕВ:

Само за избягване на едно възможно недоразумение. Тъй като Вие, другарю Луканов, ще трябва вероятно да направи сондажи със Съюза на демократичните сили...  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Заедно с другарите от БЗНС и с Вас предлагам, другарю Кулишев, т.е. трите страни.  

  КУЛИШЕВ:

Да сме наясно за следното: понеже в последните изказвания се появи идеята за три страни на разговорите. Струва ми се, че това гледище е съвсем нереалистично, като знам позицията на Съюза на демократичните сили.

Предложението на другаря Сендов беше да се стъпи на базата на две страни с най-широко участие.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Кулишев, другарят Сендов много внимателно формулира нещата, той не каза "две страни", а "две квоти" - две количествени квоти. Квотата е само количествен лимит за представяне, но не означава, че участниците по едната или другата квота са страна или блок. Още повече, аз съм убеден в това /другарят Янков го каза/, че в хода на самите разговори сто на сто ще се очертае, че всяка организация има по много или по малко, или по един въпрос, но има нюанси, има собствени гледища, има възражения и т.н. В крайна сметка тази маса трябва да бъде "многоъгълна". Говорим за "български път", има "правоъгълни", има "кръгли", нека нашата бъде "многоъгълна". Това ще бъде наш принос към историята на "кръглите маси".
Давам думата на другаря Георги Христов.  

  ГЕОРГИ ХРИСТОВ:

Аз считам, че много внимателно трябва да се подходи затова, защото съм убеден, че господата от едната страна много трудно ще поканят някой от нас да влезе в тяхната квота и заради това аз поддържам предложението на другаря Теллалов, просто да бъде една независима страна, а там вече можете да определите във връзка с дневния ред кой да дойде и кой да представлява организациите.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Това е най-добрият вариант, другарю Христов, но ние трябва да мислим и за реалистичния вариант - ако искаме да имаме "кръгла маса", а ако искаме, ние може да имаме 5-6 варианта, всеки от тях по-хубав. В случая става дума за един реалистичен вариант.
Затова аз лично, повтарям, виждам голяма логика в това, представителите на духовните общности да не се третират по която и да било от квотите, а всички останали да минат по тези квоти, без това да налага /повтарям/ върху тях каквито и да било политически ангажименти. Ние не се нуждаем, повтарям, от толкова бройки и можем спокойно да удовлетворим основните организации.  

  НАЧО ПАПАЗОВ:

Другарю Луканов, лимитът от време е изчерпан, какво има да говорим повече?  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз също много моля да прекратим, но ...  

  РЕПЛИКА
  /Подготвителен комитет на Демократичния женски съюз/:

Тъй като нашата позиция беше доста непримирима в началото, искам да изразя съгласие от наше име /имаме мандат от нашето управително тяло/ за компромиса, но само с уговорката да се отчита универсалният характер на интереса ни към "кръглата маса", т.е. не в специфични сфери, а само на предложената проблематика.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз мисля, че това не подлежи на никакво съмнение.
Другари, може ли да завършим?  

  ГЛАСОВЕ:

Да, може.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Ако може, аз ви благодаря от сърце за много интересната съдържателна дискусия и ще ви държим в течение на сондажите, които ще предприемем съвместно представителите на БКП, БЗНС и другаря Кулишев като независим народен представител.
 

 

Заседанието е закрито в 17,00 часа.

Край на заседанието на Националната кръгла маса от 18 януари 1990 с начало 14,30 часа


 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието