Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

7 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

7 февруари 1990, начало 9:00 часа, край 11:13 часа

   /продължение/

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря Ви, другарю Желев. 
  Струва ми се, че тези предложения, които бяха направени и от Пламен Даракчиев, и току-що това, което чухме, са именно тази процедурна възможност, която бихме могли да приложим, за да намерим едно взаимоприемливо решение. Както другарят Мръчков казва, планът на Народното събрание е на следващата сесия, която мисля, че е за 5-и март насрочена, да бъдат гледани предложенията за промени в Конституцията и законопроекта на тези материали в законодателната комисия да бъдат представени и да участвуват експертите, които Вие споменавате, в намирането на тези текстове, които биха били приемливи, за да може и "кръглата маса" да подкрепи тези законопроекти и изменения, които ще се правят, и на следващата сесия, да се надяваме, да може са имаме предложения, които да бъдат подкрепени от "кръглата маса". 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да, благодаря. 
  Мисля, че е разумно предложението на Луджев да направим контактна комисия, даже в момента да не се занимаваме с това, да предложим нещата да бъдат придвижени вече в оперативен порядък. Ние ще предложим след приключване на заседанието състава на нашата част от комисията. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Прощавайте, д-р Желев, на мен ми се струва, че ни изтича времето. Делегацията на БЗНС беше принудена, както заяви, в 10,50 да напусне. Струва ми се, че би трябвало да уточним по-нататък как да действуваме. Струва ми се, че би трябвало да уточним по-нататък как да действуваме. 
  Моето предложение отново е да се помъчим, ако сте съгласен, с наше лично участие и със съдействието на други представители на политическите сили от двете страни, в един състав от една контактна група, както Вие се изразихте, която да може да работи, да прегледаме текстовете, които редакционната комисия ни представя и като проект за споразумение по политическата система, и като набор от въпроси, които да бъдат доуточнявани. Да се помъчим да доработим този документ и да дискутираме тези въпроси в следващите 1, 2, 3 дни, ако е необходимо, и да насрочим следващото заседание на "кръглата маса" от понеделник, вторник - в зависимост от възможностите на отделните политически сили. Аз лично бих предложил в понеделник от 14,00 часа, за да можем да работим 4 часа, един пълен цикъл. 
  Правя Ви едно такова предложение, д-р Желев: все пак, не считате ли, че преките предавания на заседанията на "кръглата маса" в работното време нарушават нормалният ритъм на работата? Бих искал да Ви предложа, такъв вариант: ако е необходимо, аз поначало съм съгласен, пълен запис без монтаж по радиото да се излъчва след работно време по една от програмите, ако някоя от програмите се съгласи да жертва вечерното си време за такова предаване, и да има възможността на телевизионните репортажи, както досега, да вървят, плюс тези информации, които дават нашите говорители веднага след завършването. 
  Това предложение го правя в края на нашето заседание по политическа проблематика, а не в началото, тъй като не искам да се създава впечатление, че отбягваме от пълното огласяване на всички нюанси на хода на нашите разговори и го правя единствено от много категоричното впечатление, което се създава у мен, че в много голяма част от работните места и учрежденията практически не се работи достатъчно интензивно, докато вървят тези предавания. 
 
  Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието