Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

7 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

7 февруари 1990, начало 9:00 часа, край 11:13 часа

   /продължение/

   ПЕТКО СИМЕОНОВ:

  Получи се така, че с указ бяха премахнати първичните партийни организации в МВР и в МНО. Защо с указ да не могат да бъдат премахнати на друго място? това е първи въпрос и аз призовавам делегацията на БКП, както и онези стопански ръководители и работещи хора, които ни слушат в момента, да се отнесат с най-голяма сериозност към казаното от професор Елка Константинова, председател на Радикал-демократическата партия. Останалите партии, които влизат в състава на Съюза на демократичните сили, както и тези, които са вън от Съюза на демократичните сили, както и официалният БЗНС сигурно ще преразгледат своето отношение към създаването на първични партийни организации по месторабота. Това едва ли ще съдейства за укрепването на българската икономика и за излизането от кризата, в която се намираме. Аз просто ви призовавам за внимание по този въпрос. 
   
   ВАСИЛ МРЪЧКОВ:
  Другарю председател, 
  Първо, в отговор на въпроса на другаря Симеонов. Премахнати са с указ, защото са създадени със Закона за всеобщата военна служба и следователно беше необходимо изменение в нормативната уредба. 
  Отговорът на този въпрос съдържа и отговорът на втория въпрос, който постави другарят Симеонов: първичните партийни организации на Българската комунистическа партия по работни места не са създадени със закони. Следователно те със закон не могат, или най-малко с указ, да бъдат премахнати. Но това е в отговор на... 
   
   РЕПЛИКА:
  Не разбирам логиката тогава... 
   
   ВАСИЛ МРЪЧКОВ:
  Те съществуват въз основа на Устава на Българската комунистическа партия /от СДС ръкопляскат подигравателно/, който съществуваше до Четиринадесетия конгрес на Българската комунистическа партия. 
  Новият Устав на Българската комунистическа партия предвижда друго разрешение и следователно първата стъпка по линия на оттеглянето на партийните организации от работните места е стъпка, която сочи Уставът на Българската комунистическа партия. 
  Но да се върна към основния въпрос. Ние всъщност разискваме един частен въпрос, вместо според мен да се заемем с общия въпрос, вместо според мен да се заемем с общия въпрос, от решаването на който всички се нуждаем - това е въпросът за правното положение на политическите партии в Народна република България. Липсата на уредба на положението на политическите партии в неуредено правно положение и нашата задача, и задачата на "кръглата маса" е да даде идеи и разрешения за бъдещата уредба: за равнопоставеност на тези партии и да вземе отношение и по основния въпрос - ако законът предвиди, че всички политически партии могат да създават свои организации по работните места, всички да могат да ги създават. По лично убеждение аз съм на обратното становище - че на работните места не трябва да има никакви политически партии, но този въпрос трябва да бъде решен със закона. 
  И моля Ви, другарю председател, да излезем от казусите, и да се върнем към проблемите. 
  Благодаря ви. 

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Да, благодаря. Този въпрос според нас изглежда частен може би в юридически план, понеже той ще се отнесе впоследствие и към други партии, но от гледна точка на политическите проблеми, които трябва да се решават по разграждането на системата, той е един от най-фундаменталните въпроси и затова ние все пак настояваме на предметната страна.

   РЕПЛИКА:

  Другарю Желев, бих ли могъл да взема отношение по този към този въпрос? Позволявате ли?  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Да. Думата има Велко Вълканов.  

Аз мисля, че се прави...

  Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието