Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

7 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

7 февруари 1990, начало 9:00 часа, край 11:13 часа

   /продължение/

   ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА:

  Аз ще бъда пределно кратка, защото нямаме време за много обстойно обсъждане на този въпрос. Искам да кажа съвсем кратко: 
  Присъствието на партийни организации по места и според мен въпрос от изключително значение и без да разрешим него, не можем да минем нататък. Защо? Защото той е свързан и с икономическия, и с политическия, и с нравствения аспект на всички важни проблеми за разграждането на тоталитаризма. 
  Затова, като представител на Радикал-демократическата партия, аз декларирам, че докато съществуват партийни организации по месторабота от БКП, ние ще организираме и наши партийни организации, въпреки че радикал-демократизмът изключва партизанщината, въпреки че съм абсолютно убедена, че щом се създадат такива различни партийни организации, ще се развихри позната ни още от Освобождението започната с консерваторите и либералите и продължена през началото на века и до 9-и септември битка, много неподходяща за съвременния ни възглед как трябва мирно да разговарят помежду си различните партии. 
  В тази връзка искам да кажа, че ние сме принудени да създадем и свои партийни организации, и ще го направим веднага, като декларирам, че ще съществуват до момента, до който се разтурят и по месторабота партийни организации на партията. 
  И още само една дума. Много моля представителите на БКП, когато разговаряме помежду си, защото ние също имаме огромно желание до водим мирен и разумен диалог, да се опитват да разбират, монополът на БКП вече не съществува, че има много партии, че всички имаме еднакви, равни права поне да говорим, защото инакви права ние никакви нямаме. Единственото право е правото на слово тук. Затова лично Вас, господин Пирински, който много умело и добре ръководите "кръглата маса", моля, недейте ни дава така често за пример решения конгресните решения на БКП, Устава, Програмата. Ние имаме свои устави и свои програми. 
  Благодаря за вниманието. 
   
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Благодаря на Елка Константинова. 
  Има думата Иво Георгиев, от другата страна. 
   
   
   ИВО ГЕОРГИЕВ /бележка на стенографката - ДКМС/:

Благодаря Ви, другарю Желев.
Аз просто искам да изкажа тревогата на нашата делегация от засилващите се усещания в нас, че започваме да се намираме повече на предизборен митинг, отколкото на една делова "кръгла маса", която трябва да обсъжда проблемите на страната и на българския народ.
Нас сериозно ни тревожат засилващите се партийни противоречия, които рискуваме да бъдат поставена над националните противоречия. И тези противоречия излизат на преден план като че ли във връзка с проблемите на властта, за което ние доста отдавна заявихме, че проблемите за властта не бива да изместват останалите важни и съществени проблеми, които трябва да се решават на тази "кръгла маса".
В момента се намираме в едно сериозно състояние на нашето общество, на нашата държава. Мисля, че всички ще се съгласите, че в момента съществува в страната парламентарна криза, или поне тези, които не биха се съгласили, биха се съгласили, че съществуват сериозни симптоми на парламентарна криза. А изходите от една парламентарна криза са единствено нови избори.

В момента съществува правителствена криза. Тук вариантите са повече. Ние предложихме един. Други политически сили предложиха други варианти. Мисля, че това е един също важен въпрос, на който трябва да се спрем.
Не зная дали ще се съгласите с един извод, който направи нашата делегация, но в момента се очертава и криза на доверието към нашата "кръгла маса", криза на доверието в българския народ. Това недоверие се засилва и то се засилва от факта, че ние не вървим напред, че ние не решаваме конкретни въпроси, които вълнуват целият български народ.
Един от тези важни въпроси, с които всички се съгласихме, това са въпросите на мирния преход. Но, съгласете се, че едно важно условие преходът да бъде мирен, е това, че ние трябва да вървим към промяна на законите, а не към тяхното нарушаване.
В тази връзка ние предлагаме, че най-важните въпроси, които трябва да се решават тук, са може би промените в Конституцията.
И не тези промени с цел изготвянето на коренно нова Конституция, защото за това няма да имаме време, а промени в Конституцията, които да дадат възможност да се започне една действително икономическа реформа на този етап, и, разбира се, промени в Конституцията, които да позволят да се подготвят едни нови демократични избори. А, за да има нови демократични избори, трябва да се приемат според нас няколко закона. Първият закон е законът за политическите партии, - закон, който да равнопостави отделните политически партии в предизборната борба за равноправно участие в тези избори. Ние сме направили предложение какво да включва този закон и ако приемем този закон, автоматично ще отпадне и въпросът за първичните партийни организации по месторабота и за всякакви други организации на други партии по месторабота.
Вторият закон е законът да начина на провеждането на изборите. Тук опира естествено въпросът за датата. Предложението е от Българската комунистическа партия тези избори да бъдат през май. Нашата делегация смята, че ако изборите бъдат по-скоро, това би било по-добре за нас, защото ще имаме възможност да обновим нашия младежки съюз, но от друга страна би било егоистично да подхождаме само от нашите интереси в случая. В края на краищата би трябвало да се ръководим от интересите на българския народ и на състоянието в нашата страна. Така че ние, като компромис, бихме се съгласили тези избори да бъдат и през месец май.
Третият закон е законът за средствата за масова информация - един наложителен закон, който трябва да гарантира равностойна, равноправна предизборна борба на всички политически сили в нашата страна.
Така че предлагам да започнем от промените в Конституцията и то в контекста на възможност за икономическа реформа и това, което каза д-р Тренчев, и гарантиране на частната собственост, и може би едновременно с това, щом толкова е належал въпросът за първичните партийни организации, едновременно или веднага след това - законът за политическите партии, и да вървим и да се движим напред.
Благодаря ви.
 
  Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието