Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

7 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

7 февруари 1990, начало 9:00 часа, край 11:13 часа

   /продължение/

    ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря на Крум Неврокопски. Имате думата за процедурен въпрос. 
   
   ПРОФ. ЯНКОВ:
  Да, към председателя. Моля за извинение, че прекъсвам по един процедурен въпрос, но, другарю председател, аз Ви моля да изясните все пак ние къде се намираме от гледна точка на това, което е договорено. Аз имам пред себе си тази договореност по основни проблеми за обсъждане на "кръглата маса". В този раздел има "взаимоотношение между звената на политическата система, изискване към закона или законите за партиите, политическите и обществените организации и движения" и т. н. В този кръг от въпроси действително може да се включи и засегнатият въпрос за партийни организации по месторабота. обаче тук има цял един кръг от взаимосвързани въпроси, между които особено важно значение има въпросът за партиите като важно звено в политическия механизъм с оглед на изборите, което е една непосредствена задача. Ние ще избегнем тогава този въпроси. 
  Аз Ви питам: остават ли в сила тогава тези основни проблеми така, както досега сме ги водили, при това имам предвид и един списък от въпроси, който работната група е представила и който не е предмет на обсъждане, но прави впечатление, че там се поставя на първо място въпросът за изборите, избирателната система и т. н. ? 
  Ние не можем от изборите да изолираме въпросът за партиите, но в случая, ако сведем въпроса за изборите само до това дали трябва да има партийни организации по месторабота, мисля, че ще отклоним нашето внимание и ненужно ще поставим вън от нашия поглед. Искам от Вас обяснение - мога ли аз, ако желая да се изкажа, да следвам основните положения, които са приети? Или това, което Вие сега предложихте. 
  Благодаря ви за вниманието. 
   
   ХРИСТОФОР СЪБЕВ:
  Може ли да задам процедурен въпрос. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Един момент. Добре. 
   
   ХРИСТОФОР СЪБЕВ:
  Аз предлагам да се спрат тези многословия от двете страни и направо да се пристъпи към това, което каза госпожа Даскалова - да се вземе консенсус решение, да се разградят тези организации и "точка" по въпроса.  
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Преди да дам думата на ... 
    

    ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

   После ще Ви дам думата.
   Най-напред бих искал да отговоря на това, което беше казано досега. Такъв документ действително съществува. Мисля, че всички на "кръглата маса" са запознати с този документ, но там въпросите не са подредени по степен на важност, така че още при обсъждането, при запознаването с този документ, имаше уговорката, че тази подредба не ни обвързва непременно да се движим в този порядък. Затова ние предложихме един по-предметен подход, който ни се стори и по-логичен, защото действително въпросът за първичните партийни организации, който е обсъждаме, е ключов и от него зависят след това редица други неща. Това е основата на тоталитарната система, на срастването на държавата и на партията. Тома беше и нашето съображение да процедираме по този начин.
    

    КРУМ НЕВРОКОПСКИ:

   Затова, другарю председател, ние поставихме въпроса за условията, а не избори въобще. Условията преди изборите.
    

  Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието