Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

7 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  7 февруари 1990, начало 9:00 часа, край 11:13 часа

   /продължение/

    ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Преди да предоставя на академик Сендов думата, искам на д-р Тренчев да дам думата, понеже той точно по този въпрос мисля, че има да каже нещо определено. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  И да Ви помоля да запишете Иво Георгиев на Вашия списък, и другарката Даскалова. 
   
   Д-Р ТРЕНЧЕВ:
  Уважаемият господин съпредседател в лицето на представителите на БКП не ме е разбрал правилно за репликата, но всъщност това, което желая да направя, съвпада до голяма степен с желанието, което изказаха председателите от другата страна на масата, а именно за едно кратко изложение по някои въпроси. 
  Уважаеми господин председател, 
  Уважаеми дами и господа, 
  Задълбоченият анализ на събитията от последните няколко седмици във връзка с политическите и икономическите проблеми на страната е твърде песимистичен. Като председател на Независимата федерация на труда "Подкрепа" на разширено заседание на Координационния й съвет, на който присъствуваха и други членове на делегации на Съюза на демократичните сили, представени на "кръглата маса", съм упълномощен да направя следното изявление: 
  Решенията на завършилия преди няколко дни извънреден конгрес на БКП и оставката на правителството са пореден опит за заблуждаване на българското и световното обществено мнение, че в България се извършва действителна демократизация. 
  Извършвайки отделни номенклатурни размествания и запазвайки непокътнат репресивният апарат, управляващите целят единствено запазването на своята власт. Нещо повече. В ход е една перманентна и необуздана кампания за натиск и сплашване на членовете от движенията и партиите, обединени от Съюза на демократичните сили, особено в провинцията, а лидерите на демократичната опозиция са жертва на масирана кампания за персонална дискредитация и груба дезинформация. 
  Опитът за въвличане на опозицията в коалиционен кабинет е също зле прикрит опит за нейното дискредитиране. Имитирай конструктивен диалог със СДС, комунистическата партия не предлага демократичен изход от кризисната ситуация, а преустройство на доказалия от десетилетия и навсякъде по света своята пълна несъстоятелност, антихуманност и безперспективност тоталитарен модел на политическо и икономическо обществено устройство. 
  Ние сме дълбоко убедени, че истинско демократизиране на нашето общество може да започне само след бързи и радикални промени, а именно: 

  1. Незабавно разпускане на комунистическите и комсомолските първични организации по месторабота и освобождаване на стопанския живот от нелепата идеологическа намеса на тези структури.
  2. Незабавно и при пълна гласност разформироване на Държавна сигурност и разследване на дейността й от парламентарна комисия с участието на упълномощени от СДС представители на опозицията. Това разследване обезателно да включва пълно разсекретяване на структурата, числения състав, бюджета и въоръжението на Държавна сигурност. Паралелно с това, в най-кратки срокове да започне премахване на граничните зони, заграждения и съоръжения, съкращаване на личния състав на гранични войски и поставянето им на подчинение на Министерството на народната отбрана.
  Нашето настойчиво искане се базира на факта, че само за изграждане на т. нар. "съоръжение", имат се предвид загражденията, е струвало на българския данъкоплатец 15 милиона лева, без да се включва поддръжката на този анахронизъм в днешна Европа, а хиляди квадратни километра българска територия са неизползваеми и пустеят.

  3. В съществуващата политическа ситуация е необходимо спешната деполитизация на МВР, Министерството на народната отбрана, прокуратурата и съда. Служителите на тези ведомства не трябва да членуват в никоя политическа партия, което би осигурило тяхната надпартийна роля и особен статут.

  Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието