Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

7 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
/продължение/

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Извинявам се, но на мюфтията да дадем думата, понеже е по спешен въпрос. Главният мюфтия само за 1 минутка иска думата по националния въпрос. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Може ли тогава да дадем възможност и за едно изказване на Митрополит Климент, доколкото той също не по-малко настоятелно и няколко пъти иска, просто е неудобно от неговия ранг и сан. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Аз настоях за главния мюфтия, понеже отвън чаках хора. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Аз разбирам цялата острота. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Просто става дума за един много неотложен въпрос. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Не възразявам. Аз съм готов да го чуем. Но моля за Вашето мнение как да постъпим с Негово Високопреосвещенство. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Ако то е много кратко. 
   
   ТОНИ РАДКОВ:
  Може ли един процедурен въпрос? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да. 
   
   ТОНИ РАДКОВ:
  Господин съпредседателю, 
  Ние вече дадохме думата на дълбоко уважавания от мен дядо Климент и той се изказа, а тук всички заслужаваме да видим предстоятелите на Българската православна църква, а и 40 години те не се изказваха по тези въпроси. 

   ИВО ГЕОРГИЕВ:

  Другарю Желев, аз също исках думата. Мисля, че ще бъдат и нашите предложения на делегацията.
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  По процедурен въпрос ли?
   

   ИВО ГЕОРГИЕВ:

  За положението, в което се намира.

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Аз просто го поставям, доколкото той е на списъка на изказващите се, заявени при председателя, при д-р Желев, и единствено от гледна точка на неудобството за председателя, да даде думата на човек, който не е...


 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието