Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

 зала "Запад" на Народното събрание. Начало 17:30 часа

   

 ...(неразчетено от стенографката):

Нашата позиция по етнически въпрос е една изстрадана позиция. Не е дошла пост фактум. Тя е от времето, когато бяхме отричани, когато се викаше: "Смърт на Тренчев!". Затова без да търсим дивиденти и без да търсим приоритет от това нещо, когато участвуваме с чист български патриотизъм, да поемем отново отговорности, ние бих искал да бъдем и разбрани. И да стане така, че когато ние участвуваме с вас по един въпрос, който е капитален, много важен за България, да не отиваме после към втори въпрос, в който не можем да видим нищо друго освен - хайде да не казвам думата. 

въпросът за представителството. За българската общественост съществува реално освен властта една опозиционна сила, която се казва Съюз на демократичните сили. И за него е особено важно не полуанонимни, полуавтономни и т.н. организации да вземат становище, което те знаят, че не е тяхно, а е сугестирано. И ако българската общественост трябва да види този състав, който с всичките му формации, както са тук, единодушно гласува за спиране на етническите разпри и за едно единство на българския народ. това е основното, важното и ефективното, бих казал. Това, че някой друг ще се присъедини към това схващане, това е добре дошло, но то е извън контекста на тези две наистина реални и големи сили в нашата страна. Да не се лъжем. Ако има обществена опозиционна сила в този момент, това е на тази страна. 

Вторият момент - представителство на други организации. 

Нищо против, тези организации да водят диалог на втора една маса с вас. Ние нямаме нищо против тях. Но с вас. Ние тях нито можем да ги приемем като наши партньори, те не искат да бъдат наши партньори, тогава да бъдат партньори при една друга маса. Но защо трябва сега, след като ние, простете, така приятелски, така с българско разбиране се съгласяваме по най-големия въпрос, да вървим по едни малки криволици, да видим дали може би Комсомолът ще се съгласи, дали ще се съгласи обиденият профсъюз, който до вчера хич не се обиждаше да му казват какво да прави. Нека си бъдат самостоятелни, но те да водят разговори с вас като отделна сила, доколкото са сила, самостоятелно, доколкото са самостоятелни. Те на нашата страна просто нямат място, защото нямаме нищо общо с тях.   

Аз не бих искал сега да продължаваме тази дискусия и най-вече кой какво реално влияние има в обществото. Мисля, че влиянието на отделните организации не бива нито да се намалява, нито да се увеличава, още повече че някои от тях, както казах са на българската сцена отдавна с всичките си достойнства и недостатъци. Известни са на обществото. 

Така че може би сега не е уместно да обсъждаме, и особено в този състав, без тях, проблеми, които ги засягат. Ние споделихме само възникналите трудности по постигане на общ консенсус около "кръглата маса" и предложихме да продължим дискусията. И аз пак подновявам това предложение. Може би да не формираме група, направо да се съберем в този състав. 

Няма смисъл, това е важен въпрос, защо група трябва да го решава, когато ние трябва да го разискваме.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Добре, добре. Това беше за улеснение на процедурата, но в такъв случай да се договорим само за тази декларация;, за нейната подготовка, за нейната подготовка, от една страна, и от друга страна – да се договорим за часа на утрешната ни среща. Може би следобед от 15,00 часа.  

КРУМ НЕВРОКОПСКИ:

Понеже става дума за прекъсване на заседанието, аз държа пред себе си протестна декларация на инициативна група за създаване на регионален комитет за национално единство в Благоевград. Аз съм от този край.

В нощта на 30 срещу 31 декември по програма на югославската телевизия, по скоро, на скопската телевизия беше предаден филм "България днес". В него в основни линии се свежда интерпретацията или изказването на водещия в това, че са загрижени за протичащите демократически процеси в нашата страна и едва ли не, че се приветствува становището на Централния комитет на Българската комунистическа партия за новото виждане по националния въпрос и за проблема за постигане на национално съгласие, единение и единство на българската нация. и като се отбелязва, че те признават, едва ли не се адмирира и се посреща с добри чувства от тях тази нова политика на партията по този въпрос, и специално за тюркоезичното и мюсюлманското, по-скоро мохамеданското население, помаците, в подтекста се подразбира, че са загрижени и за съдбата на македонското малцинство в Пиринския край. Това е една груба провокация. От една страна се посреща със задоволство това, което става в България в първите му стъпки и се адмирира, и в същото време се вбива клин. Защото в нашия край, в който аз съм роден и живея, имат три етнически групи - преди всичко българската, помашката е 1 % /за мен е обиден този израз/, и има две села в Пиринския край, в България, в които има компактна маса от турци. И сега те бързат веднага да поднесат своята помощ по този начин, като вбият клин и повдигат наново този въпрос. Тук се поднесе тази интерпретация – такава личност аз не познавам – Георги Солунски, който се представя за представител на македонското малцинство, който ние нито познаваме, нито го знаем.

От организацията "Илинден".  

  КРУМ НЕВРОКОПСКИ:

Явното е, че се цели това, което казах. И имаше и преводачка. Закъснях и съпругата ми ми каза: ела да видиш предаването. Имаше преводачка, която превеждаше на този, който обяснява позицията на скопските ръководители по този въпрос, и се превежда от български, но пак на български. Очевидно стана смешно.

И което е още по-лошо, осъдително, ако бих могъл да използувам тази дума, че в кадрите се вмъкна и изявление на Желю Желев, че той се явява като поборник на македонското малцинство в Пиринския край.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Сериозно? Това е провокация.  

  КРУМ НЕВРОКОПСКИ:

Аз в неделя бях посетен от група, която е образувала инициативния комитет - сега ще ви я представя, утре ще я размножим, в която се апелира отправяне до югославския посланик, радио и телевизия "Скопие" и средствата за масова информация.

И смятам, понеже така или иначе ще се прекъсне заседанието сега и понеже основният проблем, който стои, е приоритетен и за националното единение и съгласие на българската нация, той е точно уместно и сега в утрешната декларация да се постави.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Бойко Димитров много точно каза - че няма никакви основания да се повдига въпросът за македонското малцинство у нас.  

  КРУМ НЕВРОКОПСКИ:

Или поне протестната декларация да се прочете по телевизията, за да се види, че това е една инсинуация, една точно определена акция, и то в точно определен момент, когато официалните власти вземат едно правилно становище точно по този въпрос, по националния въпрос, те повдигат вече нова част, една нова част, измислена от тях.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Може ли да получим това и в Министерството на външните работи да анализираме малко съдържанието.  

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Аз искам още един път да се уточним за тази декларация по националния въпрос - кой ще я подпише?
Нашето мнение е да я подпишем тези организации, политически партии, които седим тук. Вярно е, че на другата консултативна маса, на която бяхте с обществените организации, се повдигна същия въпрос и те желаят да подпишат декларация. Аз нямам нищо против да подпишете отделна декларация, но тук ние да изразим нашето общо съгласие по този въпрос. Аз така го виждам.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Или другите да се присъединят.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

А защо да изолираме другите?  

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Защото това са два разговора, две консултации. Ние може да не ги изолираме.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Но защо, когато тук търсим действително едно максимално национално съгласие? Дайте да преценим.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Биха могли да се присъединят. Това е един от вариантите.  

ПЕТЪР БЕРОН:

Ние сме една организация, като една организация ще подпишем.  

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Като една организация ще подпишете? Не искате отделно?
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Не, защото някои от нашите организации излизат отделно с декларации. Например Клуба за гласност и демокрация тази вечер сигурно е публикувал декларацията си.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

БКП, БЗНС и Съюза на демократичните сили - така можем да я подпишем.

 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието