Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

 зала "Запад" на Народното събрание. Начало 17:30 часа

 /продължение/ 

 

 АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

 

Аз бих казал следното. 
 

Първо, предлагам, ако започнем сега да се опитваме да правим за ден или два и анализ на проблема, на генезиса му, ще отидем значително по-далеч от 1984 г. Между впрочем др. Лилов в своя доклад пред пленума каза по тези въпроси много верни и силни думи. Смисълът е все пак да излезем с една декларация, която да сплотява и обединява хората. Аз лично искам да ти кажа, Емиле, че с такива квалификации, даже когато те имат известно основание, в този район би се получил само взрив. Това са моите впечатления от вчера. Това са хора, които са в едно дотолкова екзалтирано състояние, че всяка неосторожна формулировка може да ги тласне в непредвидени посоки. И всички трябва да сме много внимателни в характеристиките, които даваме на действия, чиито причини трябва, първо, да разберем. А те отиват към балканските войни и насам. 
 

Аз мисля, че не бива сега да усложняваме дискусията по този въпрос или да анализираме влиянието на митингите. Ние ще имаме време да поговорим по това. Аз също имам свое мнение. 
 

И другото, което искам да кажа на Емил Кошлуков, е, че точно тези организации, които той упрекна, се изказаха на нашата консултация с тях в полза на една такава декларация по националния въпрос, сплотяваща, обединяваща декларация. Така че идеята не е само наша и на БЗНС, а и на тези организации. И тук не бива да спорим за това чия е идеята и чие е първенството. Въпросът е дотолкова явно надпартиен, че около него не трябва да се мъчим да играем тактически. 
 

Така че едва ли днес ще успеем да направим декларация. Трябва малко по-спокойно и по-претеглено да се поработи. 
 

Предлагам да се договорим една съвсем малка група да подготви такава декларация - един другар от БЗНС, един от нас и от ваша страна. Утре вечер да излезе по телевизията, а ние ще имаме грижата да я съгласуваме с всички онези, които имат същата идея. Аз ви уверявам. Това едно. 
 

Второ, да се договорим - мисля, че няма нищо странно и неочаквано в това - да формираме една контактна група за доуточняване на проблема със състава, начина на провеждане на срещата. Ние имахме предвид, че тези консултации могат да ни отнемат два до три дни. Аз не съм разстроен от това, че не се договаряме обезателно днес, не знаем вие как мислите. Бихме могли да излезем с едно кратко съобщение в такъв случай, че консултациите започнаха и продължават утре, за да можем да се срещнем за търсене на окончателна форма. 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Аз бих искал да кажа няколко думи.
 

За декларацията - няма съмнение. Ние винаги сме имали твърда позиция на тази тема, камо ли в тази ситуация да не я подкрепим. Но аз мисля, че трябва да се обърне повече внимание на това, което каза Румен Воденичаров – да се публикува в "Работническо дело" тази част от Международния пакт за правата на човека, защото хората наистина не я знаят.  

  Няма проблеми за това.  

    

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Другарят Лилов изрази отношение, другарката Светла Даскалова също. И брошура може да се издаде.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Второ, в тази декларация непременно трябва да се обърне внимание, че референдум не може да има, защото това би значило референдум за това дали България Всеобщата декларация за правата на човека е приложима или не може да се прилага. Това е безумие. Това е абсурд.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Вчера с определен риск за физиката си го казах на митинга, така че дълбоко споделям тази мисъл.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

И ако това е възможно, ако смятате, че това може да провокира в подходяща форма, да се покаже, че има и заинтересовани хора в цялата тази история. Тези, които са участвували в убийства, които са участвували в изтезания – това са едни от най-активните провокатори. И втората част – това са мародерите, които, използувайки нещастието на този народ, купиха на безценица коли, овце, добитък, магарета, каруци и пр. И цялата тази маса – да не говорим за къщите – в основата на нейния "патриотизъм" лежи тази мръсотия. Би могло да се намекне, не държа непременно, не знам, защото наистина не бива да се налива масло в огъня, но ние трябва да имаме ясна представа.  

  АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

Още повече този намек го има в нашето днешно съобщение. Аз смятам, че общото ни съобщение трябва да бъде много мъдро. Ние в нашия текст днес сме включили един пасаж, който показва, че с подстрекателска дейност очевидно се занимават такъв кръг от хора, за който Вие говорите. Предполагам, че сте забелязали.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

После, там се говори за различна отговорност на тези, които са били послушни изпълнители, и тези, които са допуснали закононарушения.  

Аз съм съгласен с това, че ние трябва да подкрепим тази идея, още повече че тя не търпи отлагане. Искам само да се уточним по това от чие име ще бъде издаден този съвместен документ - от името на "кръглата маса" ли, от името на ЦК на партията плюс постоянното присъствие на земеделския съюз, плюс съюза на демократичните сили. Точно от кого ще бъде подписан?  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

От името на участниците в консултациите.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Ако се подпише от името на участниците в консултациите, трябва да се каже точно кои са тези участници. Аз в никакъв случай не съм съгласен да се каже: "от името на участниците в консултациите: БКП, БЗНС, Съюза на демократичните сили, Комсомола, профсъюзите, движението на жените и т.н.". Те не са участници в консултациите досега. така че трябва да се изясни кои са участниците в консултациите и тогава от името на "кръглата маса" да се излезе с това становище. Ако не, тогава да се излезе със съвместна декларация на БКП, БЗНС и, ако щете, Съюза на демократичните сили – добре, на едно мнение сме, но да се изброят определени формации, които подписват тази декларация, а не "кръглата маса". Някак си точно да се прецизира това нещо, което досега не е направено.

Освен това аз също се присъединявам към бележката на др. Луканов, че употребата на думи от рода на шовинисти - онези шовинисти, тези такива и онакива - трябва да се избягват колкото може повече. По-скоро да се търсят общите формулировки, отколкото да се слагат етикети, които никога не са били полезни.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

По отношение на участниците в декларацията, понеже днес станаха две консултации, "кръгла маса" ние официално ще започнем, както се договорихме, някъде към 15-и и след 15 януари, така че тя още не е окончателно конституирана. Сега върху това работят. Аз лично смятам, че биха могли да бъдат избрани организациите, които се присъединяват към това, ако не възразявате - че в резултат на тези консултации ще бъде съобщено и за едната, и за другата консултация, тези и тези организации, долуподписаните, излизат с такова изявление.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Може без да се споменава тогава "кръглата маса", да се посочат имената на организациите, които участвуват.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Консултациите, които се състояха в София на 3 януари...  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Но това веднага създава впечатлението, че все още ...  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Добре, може само организациите без "кръглата маса". Аз повтарям, тя все още не съществува.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

За хората съществува, те не правят разлика между консултации и "кръгла маса". 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Вярно е.
Ще трябва една малка група да поработи утре и когато се срещнем за окончателно решение, ще се уточним.
Може би да се договорим така. Нашата молба е да прекъснем сега, за да имаме възможност да се консултираме с нашето ръководство. Не да прекъснем сега за 20 минути, а да продължим утре. предполагам, че и БЗНС ще има такова желание. Затова бихме ли могли да се договорим по тази декларация и ще я видим окончателно утре. Любен Кулишев и Светослав Шиваров ще участвуват от ваша страна.

По първия въпрос – за състава на участниците в "кръглата маса", бих помолил да определите също двама-трима представители.

 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието