ИНИЦИАЛНИТЕ БУКВИ
А (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстваща на  А (международна транскрипция)
№ 996
Тератологичен инициал 
Псалтир от ХIV в.
№ 1137
Инициал в балкански стил.
Рилски дамаскин от ХVII в
№ 767
Тератологичен инициал.
Томичов псалтир, 1360 г.

 
 
Б (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  B (международна транскрипция)
№ 997
Тератологичен инициал 
Псалтир от ХIV в.
№ 999
Тератологичен инициал 
Псалтир от ХI-ХIII в. 
№ 1000
Тератологичен инициал 
Евангелие от 1323 г. 
№ 750
Тератологичен инициал
Болонски псалтир, между 1230-1241 г., Болоня 

 
Б (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  B (международна транскрипция)
№ 754
Тератологичен инициал
Болонски псалтир, между 1230-1241 г. Болоня 
№ 979
Тератологичен инициал
Оршанско евангелие, ХIII в.
№ 981
Тератологичен инициал Оршанско евангелие, ХIII в.
№ 982
Тератологичен инициал
Оршанско евангелие, ХIII в

 
Б (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  B (международна транскрипция)
№ 765
Тератологичен инициал
Томичов псалтир, 1360 г.
1171
Плетеничен инициал с антропоморфни мотиви
Апостол, 1689 г.
№ 1138
Плетеничен инициал
Стишен пролог, 1636 г
№ 1101
Инициал в балкански стил 
Сборник на Владислав Граматик от 1469 г. 
№ 1104
Плетеничен инициал
Псалтир с последование от Рилски манастир, ХV в.

 
Б (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  B (международна транскрипция)
№ 794
Инициал в балкански стил
Томичов псалтир, 1360 г.
№ 766
Тератологичен инициал
Томичов псалтир, 1360 г.
№ 790
Инициал в балкански стил
Томичов псалтир, 1360 г. 
№  792
Инициал в балкански стил
Рилска лествица, 1364 г.

 
 
В (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  V (международна транскрипция)
№ 1003
Тератологичен инициал
Евангелие от 1323 г.
№ 758
Тератологичен инициал
Болонски псалтир, между 1230-1241 г. Болоня
№ 760
Тератологичен инициал
Болонски псалтир, между 1230-1241 г. , Болоня 
№ 978
Тератологичен инициал
Оршанско евангелие, ХIII в. 

 
В (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  V (международна транскрипция)
№ 983
Тератологичен инициал 
Оршанско евангелие, ХIII в.
№ 984
Тератологичен инициал
Оршанско евангелие, ХIII в.
№ 985
Тератологичен инициал
Оршанско евангелие, ХIII в.
№ 1160
Инициал в балкански стил
Крупнишко евангелие от средата
на ХVI в.

 
Г (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  G (международна транскрипция)
№ 768
Тератологичен инициал
Томичов псалтир, 1360 г.
№ 797
Инициал в балкански стил
Томичов псалтир, 1360 г.
№ 753
Тератологичен инициал
Болонски псалтир, между 
1230-1241 г. Болоня

 
Д (кирилица), съответстващо на  D (международна транскрипция)
№ 1133
Инициал в балкански стил
Рилски дамаскин от ХVII в.
 
E (кирилица), съответстващо на  E (международна транскрипция)
№ 998
Тератологичен инициал 
Псалтир от ХIV в.
 

 
 
 
З (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  Z (международна транскрипция)
№ 1163
Инициал в балкански стил
Крупнишко евангелие от средата на ХVI в.
№ 1122
Зооморфен инициал 
Требник от 1748 г.
№ 1100
Плетеничен инициал
Четвероевангелие от ХVII в.

 
К (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  K (международна транскрипция)
№ 1162
Инициал в балкански стил
Крупнишко евангелие от 
средата на ХVI в.
№ 1120
Плетеничен инициал с 
орнитоморфни мотиви
Псалтир от 1638 г.
№ 1097
Инициал с растителни мотиви
Стишен пролог, 1620 г. 
№ 1105
Инициал в балкански стил
Сборник от Пловдив, 1674 г.

 
 
М (кирилица), съответстващо на  M (международна транскрипция)
№ 1158
Инициал в балкански стил
Еленски дамаскин от ХVII в. 
 
Н (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  N (международна транскрипция)
№ 1146
Стишен пролог, 1636 г. 
Растително-плетеничен инициал
№ 1038 
Четвероевангелие от ХVII в. 
Инициал с растителни мотиви
 
О (кирилица), съответстващо на  O (международна транскрипция)
№ 1140
Плетенично-растителен инициал
Еленски дамаскин от ХVII в. 
 

 
П (кирилица), съответстващо на  P (международна транскрипция)
№  1159
Инициал в балкански стил
Еленски дамаскин от ХVII в. 
 
Р (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  R (международна транскрипция)
№  980
Тератологичен инициал
Оршанско евангелие, ХIII в. 
986
Тератологичен инициал
Оршанско евангелие, ХIII в.
 

 
С (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  S (международна транскрипция)
№ 1164
Плетеничен инициал с антропоморфни мотиви 
Апостол, 1689 г.
№ 1166
Плетеничен инициал с антропоморфни мотиви
Миней за октомври, 1638 г.
№ 1132
Плетеничен инициал
Апостол от 1689 г.
№ 1099
Инициал с растителни мотиви
Стишен пролог, 1620 г. 

 
Т (кирилица) от старите ръкописни книги, съответстващо на  T (международна транскрипция)
№ 1103
Плетеничен инициал
Псалтир с последование 
от Рилски манастир, ХV в. 
№ 1069
Инициал с растителни мотиви
Требник, 1748 г

 
Х (кирилица), съответстващо на  КН (международна транскрипция)
№ 769
Тератологичен инициал
Томичов псалтир, 1360 г. 
 
Същата буква Х в Томичовия псалтир: 


 

HomeОбратно към "Българските знаци"

Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени