Традиционни български художествени занаяти: Накити
  Колани и пафти
 

Колан.  Дедеагач. ХVІІІ-ХІХ в. (НЕМ)

 

Пафти. Западна България. ХІХ в. (НЕМ)a

 

Round belt buckle, filigreed - 19th century, Panagiurishte

 

Пафти (с монтиран седеф) - ХІХ в., Пловдив (ЕМП)

 

Кръгли пафти, филигран - ХІХ в. Панагюрище (ЕМП)

 

Пафти, филигран - ХІХ в. , Пловдив. (ЕМП)

 

 

Пафти с монтиран седеф, филигран - ХІХ в. (ЕМП)

 

 

Пафти от Ивайловград, края на ХІХ в. Посребрени, отливани, с кръгла форма. Украсени с релефни изображения на двуглав орел. Без пластинка, покриваща закопчаването.

 

Пафти от Ивайловград, края на ХІХ в. Метални, посребрени, с правоъгълна форма и заострени краища. Масивни, съставени от две части, като към едната е прикрепена продълговата пластинка, прикриваща закопчаването. Украсени с релефни растителни и геометрични орнаменти, подчертани с по тъмни ивици.

 

Пафтите са типично българско украшение, кръгли или овални, лети или ковани, предимно с флорална орнаментика, понякога със седефени апликации, гравирани с иконографски сцени.

 

 

 

Колани (филигран, ковани и лети - ХІХ в., Пловдив (ЕМП)

 

Пафти. Карлово. Началото на ХІХ в. (НЕМ)

 

 

Продълговата пафта - ХІХ в. Пловдив (ЕМП)

 

Пафти от Ивайловград, края на ХІХ в. Метални, лети, с релефни геометрични мотиви.Съставени от две части, като към едната е прикрепена прикриваща закопчаването пластинка. Пред нея виси метално синджирче. Разпространени сред градското население.

 

Пафти от Ивайловград, края на ХІХ в.. Метални, отливани, инкрустирани с цветна паста и емайл, украсени с релефни геометрични изображения. Правоъгълна форма със заостряне на краищата. Съставени от две части и пластинка за закопчаването, прикрепена към едната част. По пластинката са били прикрепени цветни камъчета в специални гнезда.

 

 

Пафти от с Свирачи. 1878 г. Метални, ковани, посребрени. Украсени с характерни стилизирани растителни орнаменти. В центъра на розетката е изписана годината на изработването им. Закопчаването се прикрива с розетка.

 

 

 


Източници:

1. Традиционни български костюми и народно изкуство. Национален етнографски музий - Българска академия на науките. Съст. Вяра Ковачева-Костадинова, Мария Сарафова, Марина Черкезова, Надежда Тенева. Снимки: Недялка Крапчева, София Танчева. София УИ "Св. Климент Охридски", 1994.

2. Етнографски Музей Пловдив.  Съст. Анка Радева, Лора Христозова, Соня Семерджиева, н.с. д-р Ангел Янков, н.с. д-р Стоян Антонов, Валентин Минев. Изд. "Вион" 2004. Фотографи: Алексей Асенов, Емил Миразчиев, Милко Денев.