Хубостта на балканските народи

 
През Първата световна война в Германия, както и в други държави, са отпечатвани пощенски картички за войниците на фронта. Тук представяме една  серия хубостта на балканските народи. Те са издание на: Bahnhof  und Feldbuchhandel Gesellschaft m.b.H., Berlin S.14.

От архива на фронтовака Петко Платников  разбираме, че са изпратени до годеницата му - Цонка Иванчева, на 20 ноември 1917 година Изпратени са на една дата и върху гърба им е написано едно цяло писмо. Няма печати. Вероятно са били в общ плик или са предадени по човек.  Били са шест:  турчанка (Dessin 1); българка (Dessin 2); ромънка (Dessin 3); гъркиня (Dessin 4); сърбойка (Dessin 5); и албанка (Dessin 6) .

Загубена е номер 5 - "сърбойката".  

Нямахме я. Дълго време файлът блестеше  в Мрежата без нея. Но вече е тук.

Изпрати ни я на 12 февруари 2008 г. госпожа Светлана Дяконова, която пък я има от познати на свои познати.

Със сърбойката  колекцията на балканската хубост от началото на ХХ век е вече пълна.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Турчанка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Българка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ромънка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Гъркиня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Сърбойка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Албенка

 

 


PRchecker.info