ФОНДАЦИЯ “ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ФОКУС”

1618 София, бул. “Пушкин”  бл.63, ап.21., тел/ф.+359 2 9555 799, e-mail: ganchevav@yahoo.com

 

Вяра Ганчева              Емилия Ченгелова

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА ОТ

 ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ 

 

 

 

Социологическо изследване

   

   20 юни 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМДА

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени