<<  НАЗАД

НАПРЕД  >>

                                                                                                                                                                                           

 

ЕЛИНЪ ПЕЛИНЪ

 

ЧЕТИВА

ПО

ВЂРОУЧЕНИЕ

 

 

 

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА УЧЕНИЦИ ОТЪ

ВТОРО ОТДЂЛЕНИЕ

 

ПО ПРОГРАМАТА ОТЪ 1936 ГОДИНА

ОДОБРЕНИ ОТЪ СВ. СИНОДЪ И  ОТЪ  МИНИСТЕРСТВОТО  НА  НАР.

ПРОСВЪЩЕНИЕ СЪ ЗАПОВЪДЬ № 2876 ОТЪ 28. XI. 1936 ГОД.

 

 

ПЪРВО   ИЗДАНИЕ

 

 

 

ХР. Г. ДАНОВЪ

О. О. Д-ВО ЗА КНИГОПЕЧАТАНЕ  И   ИЗДАТЕЛСТВО

СОФИЯ 1936

 

 

 


 <<  НАЗАД

 НАПРЕД  >>