<< НАЗАД 

 НАПРЕД>>

            Елин Пелин

        ВЕРОУЧЕНИЕ

 

 

 

Господи, прости им, те не знаят какво вършат.

Войниците Го подкарали вързан към една височина край града, която се наричала Голгота. Върху гърба на Исуса сложили да носи тежък дървен кръст.

На Голгота Исус бил разпнат на тоя кръст, между двама, също разпнати на кръстове, разбойници.

Исус страдал тежко и мъчителите се радвали на страданията му.

Измъчван твърде дълго Исус извикал:

   Жаден съм.

 

 

 Но вместо вода, един от войниците му поднесъл на копието си гъба, натопена в жлъчка и оцет. Исус вкусил и извикал:

Боже мой, Боже мой! Свърши се всичко. Отче, в твоите ръце предавам душата си.

И като преклонил глава, издъхнал.

В същия миг слънцето потъмняло, земята се разтърсила, а черковната завеса сама се раздрала на две. Всички, които били на Голгота, се уплашили и се разбягали.

А някои паднали на колене и казали:

Наистина тоя човек е син Божи!

Това било в петък. Привечер тоя ден на Голгота дошли добри хора, верни на Христа. Те били Никодим и Йосиф Ариматейски.

 

    

1. НАЧАЛО

2. УВОД

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3. Молитва Св. Боже

4. Молитва след учение

5. Първите хора на земята

6. Грехът на първите хора

7. Божие наказание на първите хора

8. Рождение на св. Дева Мария майката Исусова

9. Благовещение

10. Рождество Христово

11. Коледни празници

12. Сретение Господне

13. Кръщение на Исуса Христа

14. Влизане на Исуса в Йерусалим

15. Юда предава Исуса

16. Съдене на Исуса

17. Исус пред Пилата

18. Разпятие на Исуса Христа

19. Погребение на Исуса Христа

20. Възкресение Христово

21. Великденски празник

22. Възнесение Христово

23. Свети Дух слиза над учениците Христови

24. Светии

25. Гергьовден

 

 

 


 <<  НАЗАД 

 НАПРЕД  >>