Фототипното интернет издание на тази книга е в памет на нейния автор - професор Тодор Иванов Живков, който тази година щеше да навърши седемдесет години.

декември 2008 година

Книгата може да се чете страница по страница с две кликания върху малките образи на страницата. Нататък е лесно.

За ориентация - нейното съдържание: 

П р е д г о в о р   5 стр.

У в о д  Към определението на фолклора като художествена култура 9 стр.

П ъ р в а    г л а в а  Народната песенна култура 37 стр.

В т о р а  г л а в а  Песенни цикли 106 стр.

Т р е т а  г л а в а  Към въпроса за художествения образ в песенния фолклор 161 стр.

Ч е т в ъ р т а  г л а в а  Певци и песни  204 стр.

Заключение  232 стр.

Резюме на руски език 244 стр.

Резюме на френски език 348 стр.

 

заглавна страница

4-5 страница

6-7 страница

 

Тодор Иванов Живков

8-9 страница

     22-23 страница

     24-25 страница

   
10-11 страница

26-27 страница

 

28-29 страница

12-13 страница.      30-31 страница

 

14-15 страница

32-33 страница

 

34-35 сткраница

16-17 страница.      36-37 страница

     38-39 страница

18-19 страница

40-41 страница

 

42-43 страница

20-21 страница

44-45 страница

                                                                                                                                                                                         следващата част от книгата     

 

 

  


 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени