Времето е наше!

 НАЧАЛОТО - сборник документи 

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

РДП

 

Радикалдемократическата партия в България е с типично либерално политическо мислене, изразяващо протеста на личността срещу всичко, което сковава вечния й стремеж към свобода и независимост. Създадена в началото на века от видния общественик и близък приятел на Алеко Константинов Найчо Цанов, РДП съществува заедно с другите опозиционни демократически партии до 1947 г. Възстановена през 1989 г. като нова и модерна партия на радикалните реформатори в националния живот и член на СДС от 1990 г., РДП има около 140 местни организации в цялата страна и над 10 000 членове главно от средите на интелигенцията.

Днес ние, радикалдемократите, възкресяваме най-ценното от традициите на нашата партия, когато в нея са участвали Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Петко Тодоров, Тодор Влайков, Йордан Йовков, проф. Венелин Ганев, проф. Йосиф Фаденхех, проф. Стефан Гидиков, проф. Михаил Арнаудов и много други видни културни дейци и учени, и когато е обединявала честно мислещите български интелектуалци срещу партизанщината и политическата поквара. Днес в РДП членуват предимно лекари, учители, литератори, музиканти и научни работници, но тя не е писателска и професорска партия, както неточно я наричат, а е партия, изграждаща в своите среди личности с будно обществено и нравствено съзнание, с духовна и политическа култура. РДП не е елитарна партия и има много съмишленици в средите на работниците и селяните, на студентите и бизнесмените. Като партия на радикалната, истинската демокрация, тя насърчава организирането на най-различни клубове по интереси, сдружения и обединения, чрез които се утвърждават принципите на частната собственост и на неограничената самоинициатива на предприемчивата личност. Лидерите и идеолозите на РДП днес най-безкомпромисно воюват срещу комунизма и тоталитаризма, срещу опасността от развихряне на партизански страсти, срещу тоталистките амбиции на консервативните и социални теории, срещу все още управляващите в България социалистически политически сили, срещу безпринципните политически съглашения в името на властнически стремежи, срещу всичко, което унижава достойнството на българските граждани.

Радикалдемократите днес защитават отделната личност и се занимават с проблемите на нейното икономическо и духовно разкрепостяване. Принципите на персонализма, на силно изразеното личностно начало са основни в радикалдемократическото мислене и изискват борба за усъвършенстване на личността в напълно свободни и демократични условия на обществен и културен живот. Затова РДП не се стреми самоцелно към масовост, а иска да приобщи и организира личности с пробудено нравствено и гражданско съзнание от всички слоеве на населението. Нейна основна задача е издигане културата на българското население, възпитаване на гражданите в безкористно служене на народните интереси. РДП работи най-активно в сферата на образованието, културата, науката и изкуството, както и на услугите и частния бизнес. Проявява специален интерес към младите хора и социално слабите. Насърчава средните и малки предприятия, развитието на частното селско стопанство, туризма. Радикалдемокрацията в България се стреми чрез сказки, срещи с културни деятели у нас и в чужбина и чрез своя седмичен вестник Век 21 да информира българската общественост за световното отношение към комунизма и към демокрацията, за новостите в  европейската и американската политика, икономика и култура и за живота и интересите на българите в чужбина.

Във своите 164 местни организации в България участва много активно чрез своите народни представители като Елка Константинова, Ал. Геров, Александър Йорданов, Михаил Неделчев, Николай Слатински, Андрей Андреев в дейността на Великото народно събрание, защищавайки неотстъпно анткомунистическите си убеждения и водейки безкомпромисно борбата за радикални и незабавни реформи в икономиката и в духовните сфери.

Годините на тоталитарната диктатура в България доведоха страната до катастрофа в социално, икономически и морално отношение. Очевидна е необходимостта от създаване на гражданско общество, при което не съществува разделение на управляващи и управлявани, а всеки гражданин притежава принципно гарантиран достъп до институциите на властта. Въпросът, който трябва да бъде решен, е какъв тип общество е необходим на нашата страна: затворено общество с твърдо установена идеология и социален императив или отворено общество, което отрича идеята за наличие на окончателни решения на социалните проблеми.

Радикалдемократическата партия защитава идеята за създаване на отворено гражданско общество, по либерален модел, което би гарантирало жизнеността на бъдещото държавно устройство. Основа на една нова обществена система трябва да станат самоорганизиращите се социални групи за изява и защита на интереси. В общество от този тип основна ценност е свободата на индивида в неговото жизнено пространство. Подобна свобода противоречи на утопичните идеи за пълно равенство, което поставя обществените интереси над индивидуалните. В този смисъл демокрацията, за която се бори РДП, е разумният баланс между властта и мнозинството и правата на малцинството. Основно право на малцинството е това за ненасилствено превръщане в мнозинство, което е правото за пренасочване на социалното управление. РДП изисква гаранции за тези права, които осигуряват здрава комуникация в обществената система и по този начин осигуряват мотивацията на всеки неин член към максимална личностна изява.

Бързите и радикални промени на общественото устройство в България, в частност демонтирането на тоталитарната система в полза на многопартийна демокрация, са нейният естествен изход от задълбочаващата се криза.

Радикалдемократическата партия отрича всички видове социализъм, не приема социалната държава и се бори за постмодерно самоуправляващо се гражданско общество от свободни собственици и творци; общество, в което да управлява НАРОДЪТ чрез Народното събрание, чиито депутати са представители на демократически политически сили.

 

Проф. Д-р Елка Константинова,

председател на Радикалдемократическата партия в България

 

 


 


Copyright 1998-2015  OMDA Ltd. Всички права запазени