Времето е наше

 НАЧАЛОТО - сборник документи 

ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР*

ОДЦ

       

Идеята за създаването на ОДЦ се лансира скоро след 10 ноември 1989 г. Групата активисти и експерти към СДС, някои от които членове на КТ Подкрепа, смятат, че има необходимост от създаване на нова политическа сила. Това е времето, когато започва възстановяването на старите партии Демократическата, Радикалдемократическата, Социалдемократическата, БЗНС Н. Петков. Затова създателите на ОДЦ решават, че политическият живот в България има нужда и от една модерна, електорален тип организация, която да не е свързана задължително с някоя от старите партии и да стъпи на съвременните концепции за електорален тип обединение. Типично за нея е, че тя не изгражда големи партийни структури и целта й не е огромна членска маса. От самото начало ОДЦ се стреми да избегне неконтролируемото нарастване броя на членовете му. В него се обединяват компетентни хора, които имат авторитет и привличат избиратели. В това си начинание учредителите на ОДЦ изхождат от опита на консерваторите във Великобритания, където лейбъристите, въпреки огромната си членска маса, петнадесет години вече губят изборите.

Кои са учредителите на ОДЦ?

Първият човек, който дойде при мен да разговаряме за учредяването на такава организация, бе Венцислав Димитров разказва Любомир Павлов, представител на КТ Подкрепа в КС на СДС в края на 1989 г. Самият той беше експерт на Подкрепа и СДС. Сподели, че има група юристи и икономисти, които искат да оказват експертна помощ на Съюза, но замислят и създаването на обединение. Аз също имах подобна идея, която бях споделил с мои колеги. Трябваше да заложим единствено на личните качества и на професионализма на хората. Така създадохме една не много голяма група, привлякохме Илко Ескенази, Стоян Ганев (по това време секретар на Съюза на юристите за правова държава), те пък доведоха свои колеги юристи. Към нас се присъединиха и хора на изкуството един от първите е изкуствоведът Филип Зидаров...

През февруари 1990 г. се учредява и Обединеният демократичен център с трима съпредседатели Стоян Ганев, Божидар Данев и Любомир Павлов. Почти веднага след това ОДЦ е приет за член на СДС, и то не за огромни политически структури, а поради изключително качествения състав на организацията. В края на април се подготвя и и осъществява първата Национална конференция на организацията, която протича доста бурно. Ябълка на раздора се оказва проблемът дали ОДЦ да съществува в рамките на СДС, или макар и служейки на идеите му, да остане извън него. Има предложение ОДЦ да заеме политическия център между СДС и БСП. В крайна сметка се разбира, че такъв център не може да има в конкретния момент и Обединеният демократичен център твърдо заема мястото си в СДС. А онази част от неговите симпатизанти, които са свързани по някакъв начин с бившата номенклатура, сами напускат организацията.

С времето членовете на ОДЦ стигат до идеята, че основните принципи, залегнали в програмата им за професионализъм, за моралност в политиката, за християнските ценности, са много близки до християндемокрацията. Постепенно се възприема изцяло християндемократическата платформа.

Междувременно след изборите ОДЦ успява да сформира парламентарна група от десет души все изтъкнати професионалисти.

На втората Национална конференция през януари 1991 г., организацията официално обявява приемането на християндемократическата платформа и взема решение за превръщането си в партия с такава насоченост. Основната мотивация на тази линия се свежда до това, че в този момент България е обхваната от повсеместна духовна криза и в политиката единствените ценности, които могат да бъдат основа на политически теории, са общочовешките. Разбира се, налага се уточнението, че ОДЦ няма никакви клерикални моменти в своята програма. ОДЦ е чисто политическа организация, която не е свързана с църквата. На членовете на ОДЦ не е чуждо разбирането, че именно християндемокрацията е идеологията, водеща в страни, преживели тоталитарен режим: Германия, Италия, където след силното духовно опустошение идва една здрава прагматична политическа теория, основана на общочовешките християнски ценности. Такава е и Унгария, в която управляваща партия в момента е Демократичният форум също християндемократическа формация.

На третата Национална конференция на ОДЦ за сетен път се потвърждава последователното следване на идеята за СДС като национално движение, призвано по мирен път да отстрани комунистическата партия от политическата власт.

В новата програма на организацията е записано, че тя приема свободата, солидарността и справедливостта като основни ценности, които политиката е призвана да гарантира в човешките взаимоотношения. Освен това се заявява, че в предизборната борба ОДЦ ще се стреми да привлече не само интелектуалния потенциал на нацията, но и всички достойни представители на различните социални групи в българското общество.

                            

Милена Дакова

 

 


 


* Материалът е подготвен за печат въз основа на интервю с Любомир Иванов, секретар на ОДЦ.

  Текстът е включен в сборника "Началото", 2008, съст. Калин Йосифов, издание на фондация "Желю Желев". - Бел. Омда.

 

 

 


 

 


Copyright 1998-2015  OMDA Ltd. Всички права запазени