Начало 

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

 

Wоnderland Bulgaria подготви интернет версия на издадения през 1994 година от Академичното издателство “Марин Дринов” труд на Иван Енчев-Видю «БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ”.

Така забележителната работа на Иван Енчев-Видю ще стигне до повече хора. Неговият труд разширява хоризонтите на националната култура с образите на основния християнски символ като мост между всекидневното и метафизичното. Трудът е пример за младите хора как заобикалящият ни свят е наситен със знаци, които заслужават нашето вглеждане и разбиране.

Основната заслуга за подготовката на интернет- изданието е на Илияна Ракиловска, която успя да адаптира към htm-формат специфичния образен материал, наситен с непреодолими от клавиатурата текстови особености. С въображение, заслужаващо поздравление, тя използва възможностите, които предоставя океанът на световната мрежа.

Книгата е представена буквално. Коректно е всяко позоваване на нея да отпраща към печатното издание от 1994 година, като се посочва адреса на Wоnderland Bulgaria - откъдето е ползвана.

 

 

 
 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.