Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

 

НОВОТО ВСЕКИДНЕВИЕ

Коментар на Пламен Даракчиев за бъдещето на казионните профсъюзи

П. Даракчиев: …самият Съюз, като ние приехме, че да го има, да се учреди този Съюз, трябва да бъде готова и Програмната декларация. Значи, те имат право да си излъчват, изпращат до средствата за масова информация, изобщо имат пълна самостоятелност...

Р. Узунова: А досега няма учредена секция професионална, така ли?

П. Даракчиев: Те на практика са учредени, но не работят в момента. Просто не са прогласени с Декларация, че са.

Р. Узунова: А какво мислите, Пламен Даракчиев, за интервюто на Петър Дюлгеров, председател на Централния съвет на официалните профсъюзи, във в. "Труд"?

Пл. Даракчиев: Твърде интересно и твърде показателно интервю за това, как и каква посока ще поемат Българските професионални съюзи. В него аз виждам, така, един интересен аспект. Едно, че… явно, че той вижда, че по този начин повече не може и че трябва да си печелят обратно членската маса. Макар че аз лично имам дълбоки съмнения дали ще успеят. И второто, има един такъв опит да се прокара една идея, че виждате ли, Профсъюзите дълго са се борили за истински профсъюзи, без този народ да знае за това. Просто – не знае! Но все пак, ред пречки е имало и не са успели. Лично мен тази борба ме съмнява, че е водена… от няколко човека, имам предвид, от апарата на Централния съвет на Профсъюзите. Аз лично разбрах, че има такава борба, когато веднъж дойдоха от МВР, по време на гладните стачки, през лятото и ми казаха, че имат от Профсъюзите много интересна платформа, че имат просто много интересна платформа. Офицерите от МВР, следователите дори ми я показаха. Дори казаха, че биха могли да ми я дадат да я прочета. Аз тогава не я поисках, но след това направих един-два опита да я поискам, вкл. и днес, във в. „Труд” бях, но казаха ми, че за сега още я няма тази Програма. Увериха ме, че тя ще бъде публикувана. Но сме искали, искали сме да я видим във всеки случай, но не сме успявали. Лично аз не вярвам, че е толкова радикална, колкото се изтъква в интервюто на Петър Дюлгеров. Да, само за секунда. Бих искал да видя в това интервю със Петър Дюлгеров и някои други аспекти на нещата. (Както и друг път, Р.Узунова многократно настоява той да говори по-високо) Казвам, бих искал да прочета в това интервю и някои други неща. Например за това, че този Профсъюз никога не е имал Програма. Тази Програма, поне в неговия Устав досегашен е записано, че те приемат Програмата на БКП за развитото социалистическото общество. (Отново молба на Р. Узунова за по-високо говорене) Да, така е записано в техния досегашен Устав.

Р. Узунова: А Програма нямат ли?

Пл. Даракчиев: Всъщност, първият Профсъюз в страната, който има реална програма и я оповести, това е профсъюз "Подкрепа". Официалният профсъюз все още не е оповестил Програма. Ало?

Р. Узунова: Да. Мислиш ли, че свършихме?

Пл. Даракчиев: Да, но не мисля колко добре стана, защото аз…

Р. Узунова: Да, аз ще ти кажа…

Пл. Даракчиев: (отново включване) По принцип може да се очаква една псевдо-радикализация на официалните Профсъюзи, която в даден момент би трябвало да намери веднага своя отговор. Имам предвид това, че например, поне аз научих, че Профсъюзите ще направят предложение пред правителството за замразяване на цените у нас за една година. Както и че имат една разработена програма - антиинфлационна. Те, вероятно, ще… може би дори ще отидат и на някои несъгласия с правителството... Нещо, което не можем да не го очакваме. Но едно във всеки случай е ясно: всичко това при тях го върши апаратът. Просто го върши апаратът! Все още отдолу някаква активност или каквото и да е по властта не може да се очаква в никакъв случай.

Р. Узунова: Не знаят докъде – какво! 

Пл. Даракчиев: Апаратът тръгва да спасява една структура, която е компрометирана отгоре надолу и която всъщност никога не е била Профсъюз, а един държавен механизъм. Просто тези усилия, освен че са смешни, са и опасни за правителството, тъй като все пак могат да подлъжат някои хора. Имали сме случаи, когато са се подлъгвали. Имаше случай, една така наречена „Юлска концепция”, която успя да подлъже част от по-интелигентния ни народ, преди всичко. Иначе хората, особено трудовите хора си имат, така, здраво усещане за нещата. Но проф-лидерите тук-там могат да се подлъжат малко. Освен това, Румяна, тук има един такъв момент, би могла да изтъкнеш: Петър Дюлгеров говори за независими профсъюзи. Но добре, след като говори за тези независими профсъюзи, профсъюз "Подкрепа" - лош или хубав - ние всички отстоявахме именно тази идея и в „Държавна сигурност”, и в затворите, и къде ли не, и при вас - в "Свободна Европа". Е, как тези хора не могат да кажат все пак няколко думи!?... Именно за това, че тази независимост, докато те са си я отстоявали по кабинети, ние я устоявахме на открито, пред очите на всички. Разбираш ли? Сега се чудят защо нямат авторитет, и защо… и т. н., и защо хората идват при мен. Няма какво да се чудят!

Р. Узунова: Как е озаглавено интервюто на Петър Дюлгеров?

П. Даракчиев: Ами, то е в бр. 231 на "Труд" от понеделник, 20и ноември. Озаглавено е "Защита” - истинското име на профсъюзите", разговор с председателя на Централния съвет на българските профсъюзи Петър Дюлгеров.

Р. Узунова: Добре. Да. …Чакай…

(21.11.1989 г., ролка № 310)

 

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите