Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

 

Следствено дело № 66 от 1989 г.

  

Женски глас: Друго… друго? Да. Владимир Кръстев е подписал предупредителен протокол във връзка с обвинение пак по чл. 273 за това, че разпространява неверни сведения за подследствени. Т.е. неверните сведения, които той разпространява, са, че те са невинни. Което пък съответно, по законите на НРБ: „по презумпция всеки е невинен до момента, в който съдът не се произнесе”... А дело още няма. Т.е. протоколът, който са го накарали да подпише, е…

Р. Узунова: Той подписал ли е?

Женски глас: Да, той е подписал, но той го е подписал с особено мнение, че (смях) че не е съгласен, но че ще им съдейства за привеждане на законодателството ни в духа на Виенските договорености. Така, малко разиграл ги е… Другото… Пламен Даракчиев пък го обвиняват за това, че … пак по чл. 273,… понеже той пътува из страната, го обвиняват в това, че … в протокола, който са го карали да подпише, че подстрекава турците да заминават…Тъй като видял спряла колона и ги питал: „На къде отивате?”, какво, що, затова го предупреждават… Всъщност, със заплахи ни тормозят и се опитват по един или друг начин да се откажем, да млъкнем, да спрем. Даже аз, излизайки вече от Люлинското Районно, казаха: „Сега да не отидеш да се оплачеш на Румяна Узунова” по телефона…

Р. Узунова: Верно!?...

Женски глас: Аз обещах, че ще го направя… , но както и да е…

Р. Узунова: Вие съгласна ли сте с Ваш глас, или да го преразкажа?

Женски глас: Предпочитам да го преразкажете, защото наистина малко се притеснявам за детето си… Имам така нещо предвид... Смятам, че… 

(Началото на юни 1989 г., ролка № 72)  

 

Из предаване на радио „Свободна Европа”

Мъжки глас, говорител: В България продължават репресивните мерки на режима. Не престават обаче и протестни акции срещу мерките на комунистическата власт, с които се нарушават човешките права на гражданите в страната. От Пловдив по телефона в българската редакция на радио "Свободна Европа" в Мюнхен бе получена и следната декларация от Независимото сдружение на католиците в България. Декларацията е в подкрепа на д-р Константин Тренчев, председател на първия независим български профсъюз. Позволете ми сега да ви напомня съдържанието на тази Декларация: „Независимото сдружение на католиците в България” (текстът липсва)

(ролка № 199)

 

Отговор на запитване от граждани до Комитета за правата на човека за наличие на правонарушения при воденето на следствено дело № 66/89

Р. Узунова: Ето, включих, четете.

О. Ив. Бонев: „Комитет за правата на човека, НРБ, 4 юли `89 г. До свещеник Иван Тенев Бонев, (адрес). В Комитета за правата на човека постъпи вашето колективно изложение. Прецизно погледнато, от юридическа гледна точка на този етап на развитието на предварителното производство трудно би могло да се направи оценка за наличието или отсъствието на допуснати нарушения, тъй като следствените материали в този стадий от несъдебната фаза на наказателното производство не са публични и следователно недостъпни. Комитетът по правата на човека ще извърши запитване относно здравословното състояние на Тодор Гагалов, Антон Запрянов, Христофор Събев, уведомени ли са близките за задържането им и дали е осигурена пълна възможност за ползване правата по чл.51 от Наказателно-процесуалния кодекс. До този момент сме получили исканата информация по повод сходно запитване за лицата д-р Константин Тренчев и Николай Колев. Останалите въпроси, които повдигате в писмото, са юридически неиздържани. Действащият НПК не предвижда задължение за разгласяване чрез средствата за масова информация на фактите относно повдигнати обвинения, по кой текст и спрямо кои лица. Същото се отнася и до близките на обвиняемите, които се уведомяват само за факта на задържането, освен ако прокурорът не е разпоредил друго. Защитата на правата си обвиняемите на предварителното производство осъществяват въз основа на чл.51 от НПК, съобразно етапа, в който се намира производството: Да научи в какво се обвинява и въз основа на какви доказателства, да дава обяснения по обвинението, да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения, да представя доказателства, да участва в наказателното производство, да прави искания и др. Преценката извършено ли е престъпление, какво, от кои лица, както и по цялостното обсъждане на материалите по следственото дело се осъществява окончателно единствено от съда. Предвидени са ред правни гаранции за правилна законосъобразна преценка, адвокатска защита от момента на предявяването на разследването, двуинстанционно производство и др. Въпросите за това, необходими ли са изменения в действащото законодателство и в каква насока, са обсъждани многократно в специалната юридическа литература; свои становища по тези въпроси има и Комитетът по правата на човека. С уважение, отговорен секретар Юлий Бахнев, (печат).”

(9.07.1989 г., ролка № 211)

 

Опровержение на Мустафа Юмеров

(…) Р. Узунова: Бих искала да ви задам един въпрос, Мустафа Юмеров. Чувате ли ме добре? Все още няма предявено никакво официално обвинение срещу тези ръководители и активисти на независими сдружения, които се намират в момента в Централно следствено управление. От къде вие знаете, че срещу тях ще бъде отправено подобно обвинение, че са подстрекавали етническите турци?

М. Юмеров: От тези, които пристигат от България. Между населението официалните власти говорили, че те са били причината за мирните бунтове на турското население и заради това щели да бъдат дадени под съд.

Р. Узунова: Не ви разбирам. Викали са в милицията различни етнически турци и са им казали това официално, така ли?

М. Юмеров: Да. Да. Именно от тях получаваме такава информация. В МВРтата .... против тях такива обвинения били отправени.

Р. Узунова: Против задържаните?

М. Юмеров: Против задържаните: Събев, Тренчев и техните другари, съмишленици.

Р. Узунова: Искали са да получат сведения от задържаните етнически турци в тази насока или просто са им внушавали, че е така?

М. Юмеров: Да, те били внушавали и искали информация в каква връзка те се намират с тези ръководители на неправителствени организации. По-конкретно, с председателя на профсъюз "Подкрепа" и на религиозния Независим комитет Събев.

Р. Узунова: Търсили са някакви уличаващи доказателства?

М. Юмеров: Доказателства против тях. Казвали са: те са подстрекавали, подбуждали мирните протести, заедно с Демократичната лига, подготвяли мирното движение на турското малцинство в България. Казвали са, че по такива обвинения щели да бъдат обвинени: че те били причината, че те са подстрекавали това население… и нашата организация! Че те са били дълбоко замаскирани.

Р. Узунова: Те ли са казали, те ли са окачествили демонстрациите като мирни? Властите ли са ги окачествили така?

М. Юмеров: Да. Властите в някои случаи окачествили като мирна форма на борба, а в други случаи те били определени като незаконни действия против властта. И търсели и от тях…, искали да черпят, да подкрепят, че те са били причината за тези движения в страната.

Р. Узунова: Кои те? Тези - задържаните?

М. Юмеров: Да, задържаните са били причината за тези движения, за тази борба на турското население в България да търси своите п рава, да се бори против властта. А в действителност такова нещо няма. Аз, като председател на Демократичната лига, категорично отхвърлям - дори и да има такова обвинение, че - ние нищо общо нямаме. Та ние сме само съмишленици. Ние сме борци.

(недатирано, ролка № 382)

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите