Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ СЛЕД ПАДАНЕТО НА ЖИВКОВ

Съобщение за създаване на емигрантски комитет на български етнически турци и помаци, изселени в Турция

 

Р. Узунова: Ето, включих, говори…

Мъжки глас: На 25и ноември 1989 година се проведе събрание на емигрантите, които бяха депортирани и изселени от НРБ през 1989 година в Република Турция. На събранието се взе решение да се образува Комитет за защита на етническите турци и помаци в България и този нов Комитет се нарече "Независим емигрантски комитет за защита правата на етическите турци и помаци в НРБ." Ръководният състав се състои от девет човека: Ибрахим Рунтов от гр. Казанлък, Рамазан Коруджу, юрист от гр. Истанбул, д-р Мустафа Пашов от гр. Пловдив, Халиф Бакладжиев, журналист от гр. София, д-р Хава Пашова от гр. Пловдив, д-р Касим Юсуфов от гр. Харманли, Ниази Хюсеинов, учител от гр. Кърджали, Осман Хайрулов, юрист от гр. Варна и д-р Фейретин Махмудов от гр. Казанлък. За сега членовете са 154 човека…. Румяна, сега за малко можеш да го изключиш…, ти ще го редактираш…

Р. Узунова: Добре, добре…

(28.11.1989 г., ролка № 195)

 

 

 

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите