Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ СЛЕД ПАДАНЕТО НА ЖИВКОВ

Интервю с о. Христофор Събев

 

Р. Узунова: Отец Христофор, след митинга КЗРП се е събрал, доколкото разбрах, в Парка на свободата. Какво стана там?

О. Христофор: Софийската секция на КЗРПССДЦ непосредствено след митинга се събра в Парка на свободата, където ние първо премислихме нашите лозунги, които издигнахме. (…)         

Р. Узунова: Разширява ли се Комитетът? Има ли нови членове?

О. Христофор: Комитетът прие 120 нови члена – след митинга. Беше назначена г-жа Катерина Дориданова за отговорник на Софийската секция на Комитета. Не се потвърди назначението на о. Г. Гелеменов за координатор на Софийската група /нашата група е малка, а това е огромна секция/, освен това за назначението на г-жа Дориданова са /…/слав Дориданов – богослов, Румен Ваташки – също богослов, /…/, освен това Р. Ваташки е член на Централното ръководство и на Кадровата комисия на Комитета за религиозните права. Освен това Софийската секция излезе със становище, с протокол за искания: „Днес, 19.11.89 г. КЗРПССДЦ проведе заседание на Софийската секция. Бяха взети следните решения: 1. Да се предприеме уреждането на въпроса с Кръстова гора /Вие сте чували за Кръстова гора, която се намира в южна България, и където има част от Кръста Господен?!/ 2. Да се върне Софийската духовна семинария в София, на мястото на сегашния Пионерски дворец; 3. Да се изиска свободно изповядване на вярата, разрешение за посещение на неделно богослужение за военнослужещи и ученици; 4. Който иска промяна на Програмата, в смисъл на прокарване на нерелигиозни искания – политически и други, и смята целите на Комитета за фикция, например Г. Гелеменов, който е против идеята да се иска въвеждане на вероучение в училищата, да се отстрани от Комитета; 5. Осигуряване зала за събрания на Комитета. 6. Новото име на Комитета – предложението ще се обсъди допълнително. 7. Великден и Рождество Христово да се провъзгласят за официални празници; подписали членове на Комитета – на Софийската секция – 28 души, без членовете на Централното ръководство, които също подписаха протокола. Отделно старите членове, на Централното ръководство, които също подписаха този протокол. С този протокол о. Г. Гелеменов е освободен от кандидат-координаторската длъжност за Софийска област и от членство в КЗРПССДЦ, тъй като иска промяна на Програмата, на Устава и на другите документи на Комитета. Фактически ние не сме реализирали нашите основни цели.

Освен това ние очакваме регистрация на Комитета. Трябва да Ви уведомя, г-жа Узунова, че на 13.11. имаше дело във Върховния съд, в 9 часа сутринта, по нашата жалба от решението на Търновския окръжен съд да се дадат документите на Комитета за одобрение от Държавния Комитет по вероизповеданията към Външното министерство, тъй като ние смятаме, че трябва да бъдем разглеждани като организация по Закона за лицата и семействата, а не по Закона за вероизповеданията. Върховният съд разгледа нашата жалба, освен това, въпреки нашето нежелание да бъдат представени документите ни във въпросния Държавен комитет по вероизповеданията, оттам беше изпратена декларация, подписана от Любомир Попов, зам. Министър на Външните работи и председател на Държавния Комитет по вероизповеданията, където се указваше, че нашият Комитет е гражданска организация, а следователно не се подвежда под Закона за вероизповеданията и следва да бъдем регистрирани по Закона за лицата и семействата. За това аз имам основателни надежди, че ще се осъществи регистрацията, тъй като нашият Устав е юридически издържан – проверен е и от няколко юристи… няма причини да не бъдем регистрирани. Така че очаквам в скоро време да има дело във Великотърновския окръжен съд и да бъдеме регистрирани. Ще бъде просто парадоксално, ако те не ни регистрират – аз не мога да си представя каква причина биха могли да изтъкнат, след като всичко е толкова добре изпипано и съобразено със сега действащите закони в страната.

Р. Узунова: Това ли е? Благодаря, отец Христофор… Чакай, не затваряй.

О. Христофор: Решение на Централното ръководство в състав: Петър Кънев – секретар, гл. инспектор Петър Пенков, и членове Надежда Илиева, Пешка Петрова, Стефан Христов, о. Стилиан Николов, богослова Румен Ваташки, г-жа Катерина Дориданова, Димитър Добрев /Д. Добрев не фигурира в протокола/ за отстраняването на Г. Гелеменов от кандидат-координаторска длъжност и от членство в КЗРПССДЦ, което решение /на Централното ръководство/ ще бъде представено във Великотърновския окръжен съд за сведение, както е според изискването.

Р. Узунова: Това ли е, отче Христофоре? Благодаря…   

(19.11.1989 г., ролка № 165)

 

 

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите