Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

Екофорумът

 

 

 

Подготовката на „Екогласност”

 

Декларация на „Екогласност” относно проектите „ХК Рила” и ХК Места”. (Чете и разговаря вероятно о. Иван Бонев);

Мъжки глас: „Граждани на България, Рила планина е в опасност! От дълги години вече институтът "Енергопроект", поддържан материално и морално от именувани и неименувани институции, чертае планове за прехвърляне на рилски води от Западните Родопи в София и в Тракия. Чрез една скъпа и сложна система от водохващания, тунели и канали се цели да се прихващат на голяма височина - 1500 до 1200 метра отточни планински води или "снежни", както ги наричат някои, да се вкарват те в циментови корита и да се насочват към райони, които не са заплашени нито от жажда, нито от суша. И двата проекта, назовани от автора си "Енергопроект" ХК„Рила" и ХК „Места" са самоцелни и несъстоятелни в стопанската, екологичната и нравствената си позиция. По данни на Института-автор: „Днешна София, със своето население от милион и триста хиляди души, разполага с 640 литра на жител в денонощието” – количество, непостигнато в много от столиците на най-напредналите страни. И ако в сушави години градът изпитва някакъв недостиг от вода, това се дължи на неизправното му инженерно стопанство, на некачествената санитарна арматура, на и до днес неангажираните подземни води, на липсата на пречиствателни станции, които превръщат т. нар. "условно чисти води"  за промишлени нужди в оборотни. Ако столичният град цивилизова своя бит и своята промишленост, ще се спестят напълно онези 154 милиона кубика вода, които "Енергопроект" иска да прехвърли от Рила в яз. „Искър”. На гражданството обаче планове за такава бъдеща дейност не са известни. Строителството на ХК „Рила” вече започна. Копаят се тунелите "Баба" и "Рупите"- и двата тунела се намират в силно радиоактивна зона. /Това е мое. Преди два дни по телевизията съобщиха, че от 14 юли до 1 октомври от гр. Рила до „Планинска поляна” т.е. в района около Рилски манастир, се забраняват всякакви придвижвания на автомоторни средства. Във връзка с тая радиоактивна зона. Обаче само това се споменава по телевизията, нищо повече.

Р. Узунова: А съобщиха ли, че е във връзка с радиоактивната зона или не? Само забрана…?

Мъжки глас: Не. Във връзка с екологична замърсеност и толкова.

Р. Узунова: Да. Това беше наша вметка?

Мъжки глас: Да. Продължавам…/ Направените изследвания от СО „Редки метали” съобщават изключително тревожни цифри, които се крият от обществеността. В района на "Партизанска поляна", над Рилския манастир, се трупа изкопаваната от тунел "Баба" маса, която е силно радиоактивна, но с нея вече се строи обиколен път към манастира „Ив. Рилски”. /Това е моя вметка./ „На четири километра…

Р.Узунова: Само „Иван Рилски” е ваша вметка?

Мъжки глас: Ами то манастира се казва „Иван Рилски”… „На 4 километра по въздушна линия от Рилския манастир се предвижда завиряване на яз. "Илийна". Макар и сравнително малка по обем, тази силом привнесена водна маса заплашва стенописите, старопечатните книга и резбите на Рилската света обител. Отнемането на т. нар. "снежни води" от склоновете на планината лишават нейната биосистема от един елемент, който е равностоен на всички останали, и в този смисъл има животворно за системата значение. Примерът на каскадата „Белмекен-Сестримо” е показателен в това отношение. Ако допуснем повторно ограбване на планината, рискуваме да я оставим след себе си като пустиня. Икономически необосновано за чернозема на Тракия е прехвърлянето на води от р. Места по нейните ниви и градини. Горна Тракия не само че няма нужда от тази вода - тя има нужда, според специалистите, даже от изземване на подземните й води. Нито едно от плодородните ни полета не е така обилно снабдено с вода, както Горно-тракийското: точно три големи каскади сипват "златото" си в него. Но и там водата се пилее чрез старомодното и екологически опасно гравитачно напояване. Тракия няма нужда от допълнителна вода, а от по-висока земеделска и гражданска култура. От вода имат нужда точно онези общини от западните Родопи, които според плановете на "Енергопроект" трябва да бъдат обезводнени. Пропилените средства няма да донесат блага в равнината - те ще създадат граждански и политически проблеми в планината.” /става въпрос за Рила/. „Проектите на "Енергопроект" не са гражданско достояние. Те се обсъждат само от тесен кръг специалисти, където опониращите гласове като правило не се зачитат. И не се оповестяват. Тези два проекта, които фактически съдържат в себе си идея за прекрояване на една значителна част от националната ни територия, трябва да добият гражданственост. Те трябва да бъдат предложени за всенародно обсъждане. Те могат да бъдат изпълнявани само ако получат вот от всички граждани на България. Нито един институт, нито едно ведомство или организация нямат право да се разпореждат със земята и морала на народа, преди да са се допитали до него. "Екогласност" настоява проектите ХК „Рила" и ХК „Места" да се обсъдят публично от гражданството на страната и тяхната съдба да се реши от всенароден референдум. Смятаме, че така ще се създаде прецедент за нова политическа и гражданска практика в държавата ни. От долу: подпис - "Екогласност"

Р. Узунова: Дата има ли?

Мъжки глас: Няма дата… Просто така ме жегна, че … Но казват: ”лични моторни превозни средства до първи октомври…”. Можете ли да си представите: това е туристически сезон и Рилският манастир се посещава най-вече през този туристически сезон от чужденци. Сега може би ще ги извозят от гр. Рила, то е някъде на 20 километра…

Р. Узунова: А се каза изрично по телевизията, че е поради замърсяване? Не поради това, че нещо пътища…?

Мъжки глас: Не, не, не, поради екологично нарушение на природата… нещо от този род споменаха, разбирате ли? „Партизанска поляна”, тя е на 20 километра над манастира. Не знам дали сте ходила там?

Р. Узунова: На манастира съм ходила, да.

Мъжки глас: А „Партизанска поляна”, тя е над манастира. От гр. Рила до местността „Партизанска поляна” не се разрешава движение на лични превозни средства!...

Р. Узунова: А до Рилския манастир само от там може да се мине, така ли?

Мъжки глас: Ама разбира се, то само един път има.

Р. Узунова: Значи наистина нещо сериозно е, да? А там какви уранови… мини ли? Защо радиоактивност висока?

Мъжки глас: А бе аз не знам горе да има. Може би .... Като се почнат тези тунели, може да са се натъкнали на това. Радиоактивност. Щом се прокопава, значи се влиза в сърцето на земята и няма начин нещо да не изскочи... Да.

(о. Иван Бонев не е член на „Екогласност”, 16.07.1989 г., ролка № 69)

 

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите