Румяна Узунова

(18.4.1936 16.9.1995) 

Биографична справка

 

ПРЕДГОВОР

Звездните мигове на Румяна Узунова

 

Част първа: ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВЕ

 

Част втора. СИСТЕМАТА СРЕЩУ ГРАЖДАНИТЕ 

         Глава І. Медиите като оръдие на Системата

 

Част втора: Системата срещу гражданите

         Глава ІІ. Властите, независимите сдружения и проблемите с регистрацията им

 

Част втора: Системата срещу гражданите 

         Глава ІІІ. Насилието

 

Част втора: Системата срещу гражданите 

         Глава ІV. Отпорът на гражданите

 

Част трета: ГОРЕЩОТО ЛЯТО на `89а

 

Част четвърта: НАСИЛИЕТО КАТО ОТКАЗ ОТ ДИАЛОГ

 

Част пета: НАЧАЛОТО НА КРАЯ след 10 ноември

 

Част шеста: ЧОВЕКЪТ СРЕЩУ СИСТЕМАТА политическите жестове на Марлена Ливиу

 

За архива на Румяна Узунова и за 89а година

 

Съкращения и означения

 

Съдържание

 

 

 


  Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

 

Обратно към електронните книги