МОДЕЛЪТ НА ПРОФЕСОР ОРЕН

Професор Нисан Орен правеше много силно впечатление - с пъргав ум, ерудиран, доброжелателен и откровен. Той говореше с любов и грижа за България.  Познаваше отлично страната и политическите сили. Беше наясно с българската история и маналитет. Казваше "имам сантимент" към страната с глас и изражение, които казваха всичко.

 Неговият проект за реформа е интересен и днес. Не крия, че срещата ми с него силно подкрепи позицията ми по случващото се.  За съжаление само ние - от либералния център в СДС го чухме, разбрахме и се съгласихме, докато "десницата" (каква десница само!) в съюз с БСП (професор Орен беше тук фактически по  покана на БСП) стори невъзможното, за да вървим по най-дългия път.

Помествам оригиналния екземпляр на доклада на професор Орен в знак на признание и уважение към него.

Петко Симеонов

 


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към оделите на българския преход"