СРЕЩА[1]

на ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН КЛУБ НА СДС
С ОБЛАСТНИТЕ И ОКРЪЖНИТЕ КООРДИНАТОРИСофия, 20 април 1991 година

Заседателната зала на VI ет.

Стенограма (от превод)

 

ВОДЕЩИЯТ ХРИСТО ИВАНОВ - председател на ЦИК[2]:

Скъпи приятели,

Позволете ми да открия първата среща на цялостния екип на Централния избирателен клуб (ЦИК) на СДС, който, както знаете, по наше решение беше редуциран на национално равнище и за сметка на това беше разширен на ниво окръг. За съжаление нашите средства и сили  не ни позволяват да осъществим същата стратегия на общинско равнище - това е въпрос на финансови и материално-технически възможности.

Искам да ви кажа, че средствата, които изразходваме за окръжните координатори в момента, съставляват 5% от нашия общ бюджет. Или който бързо смята, може веднага да си изчисли ресурсите, с който разполагаме. Аз нарочно не искам да публикувам това не само защото в тази зала може да се чува някъде по-далеч, но и не искам да има върху вас някакъв отрицателен ефект. Общата сума ще слиза все повече и повече надолу и съответно процентът от средствата, които отделяме за окръзите, ще расте.

Абсолютната сума е крайно незадоволителна, за да проведем една инициатива, която желаем да проведем. Но абсолютната сума е 5% и в скоро време ще стане 15%, което е нещо сериозно. И искам да подчертая високата отговорност, която вие сте поели в своята работа. Сега, след кризата все повече и повече се утвърждава у нас убеждението, че ние трябва да излезем всред българския народ и да му кажем, че въз основа на икономическата ситуация и стечението на историческите обстоятелства българската опозиция не разполага със средства, за да провежда някакво лустро и масивна изборна кампания. Ако въобще ни останат някакви средства от това, бихме желали да ги изразходваме въобще за някакви помощи, тъй като е един политически цинизъм в настоящия момент да се пръскат средства действително за пропаганда.

Аз няколко пъти подчертавам, че СДС няма възможност и не желае по морални причини да се възползва от съществуващите класически начини за провеждане на избори, а те са два:

 - да гарантирате на избирателите да запазят своя социален и икономически статут, нещо, което е безумие в настоящия момент, тъй като виждате, че стандартът на населението все повече и повече пада. Под границата на социалния минимум се намират 75% от населението, безработицата галопира. Така че никаква политическа сила не е в състояние да запази социално-икономическия статут на населението;

- другото, което остава като печеливша стратегия в настоящия момент, е да се опрем изцяло на демагогията и да започнем с цената на заблуди да печелим избиратели, обещавайки им нереални и невъзможни неща. Това е стратегията на демагогията, която
БКП - не съм съгласен с това разделение БКП-БСП, което опозицията преглътна. Но ние няма да се възползваме от това класическо средство и ще отидем на изборно средство, което в зрелите демокрации не е познато
[3] - позицията на истината и обновлението.

От друга страна бумерангът вече се връща върху Социалистическата партия, така че ние ще се лишим вероятно и официално ще направим това с декларация пред нашия народ - ще се лишим от морални съображения от пилеенето на пари. Нямаме и възможност за една такава категория и ще представим терена за листовките на БСП - нека да декорира страната със своите послания така, както желае.

Има и един такъв проблем и ви моля в хода на дискусията да вземете отношение по него. Проблемът е, че масмедиите, особено пресата, не играят съществена роля в работата с електората в малките селища - един терен, който може да бъде отново решаващ
за спечелване на следващите избори. И ми се струва, че там заедно с радиото и телевизията най-важната роля ще изиграят персоналната работа и персоналните срещи с хората. В тази насока разчитаме извънредно много на вашата работа и на вашия интелект, на вашия талант да създадете необходимата организация в общините и кметствата. Ние ще се постараем от своя страна да подготвим необходимите екипи за консултации и срещи в селата. Но така или иначе успехът във вашия район трябва да го отвоювате вие. С материални и технически средства е невъзможно да се осъществи от нас онази категория "от врата на врата и от човек на човек". Това е изцяло вашата отговорност.

И за да преминем изцяло към същината на нашата среща, разрешете ми да изразя и от ваше име нашето огромно удовлетворение за това, че нашите скъпи приятели от Националния институт на Републиканската партия на САЩ са отново при нас. Те отново имат пълната готовност да откликнат на нашите проблеми, да говорят открито и отговарят на вашите въпроси, които са свързани с организацията на предизборната кампания, за пропагандата и стратегията на опозицията в тази кампания, като вероятно утре ще имате възможност да се спрете в дискусията, която ще проведем, свързана с изборното законодателство, на изборната география, на избирателната система с оглед да избегнем онази огромна несправедливост, която даде възможност на Социалистическата партия да изпрати с един не толкова огромен брой гласове максимум депутати във Великото народно събрание.

Предлагам срещата да протече по следния начин: да дадем възможност на нашите гости да излязат с едно кратко въведение.

Те ще адресират към вас сигурно и въпроси, с които целят да получат информация, за да имат една реалистична преценка за положението у нас. Сега в двучасов разговор ги запознах с настоящия сложен момент и с тези две основни сложни тенденции, които се явяват и във вашата работа. Ние не сме в състояние да провеждаме тази работа, която визирахме в началото. Кампания към периферния, колебаещ се електорат, към тези 10-20% в райони, които искаме да привлечем, тъй като тази работа, която протече по едни канали, която иска много повече време, в момента се оказва в дисонанс с процесите, които се извършват с твърдия електорат на СДС. Там се наблюдава една противоположна тенденция и вие сигурно можете да кажете много неща - че с течение на времето в СДС настъпва една сериозна ерозия. Затова има много сериозни причини, които анализирахме и с гостите, но всички последици от безработицата и другите отрицателни икономически неща се струпват много по-сериозно върху нас, отколкото върху БСП. Отрицателните тенденции в икономиката също се чувстват недобре в страната. И желанието на координационните съвети е да има едни скорошни избори. Ние успяхме да убедим най-после нашите парламентаристи, че първо трябва да се проведат парламентарните преди местните избори. И СДС действително трябва да си изработи този път стратегия, да се окаже на нивото на момента и перспективно да изработи една стратегия, ако те ни наложат отиването на местни избори.

Така че разрешете ми да ви представя накратко нашите гости, след което ще им дам възможност те да се представят в детайли.

При нас отново е г-жа Кати Дики - отговорен директор по анализ на положението в Републиканската партия. Тя беше при нас още когато беше зимата. Сега е пролет, дърветата цъфтят, но нещата у нас не се променят. И за това стана дума. - да им обясним защо и другите неща не са разцъфнали заедно с дърветата.

Сред нас отново са г-н Бил Харис, г-н Крис Андре и г-н Боб Дол. И да ви преддтавя един от нашите депутати - г-н Еленко Божков, който е тук и участва в Избирателната и в Мандатната комисии и е човек, който натрупа голям опит от предишната изборна кампания на СДС.

Давам думата на г-жа Кати Дики.

 

 

Г-жа КАТИ ДИКИ: 

Много се радвам, че отново имам възможността да присъствам на вашата организирана среща. Надявам се, че нашият институт ще успее да вземе участие в единната кампания на СДС и се надявам, че тази кампания ще протече също както и миналата кампания в рамките на единството и с едни единни идеи и с единни лозунги. Нека сега да ви дам една бегла представа за това, което Националният републикански институт прави в България.

Ние сме в тясно сътрудничество с българските демократични партии от февруари миналата година. От всички присъстващи от нас тук първи в България дойде Бил Харис през февруари миналата година, за да подпомогне тук подготовката за изборите. До изборите през юни институтът работи много на местно ниво и се направиха (организираха) много неща в страната, които подпомогнаха предизборната борба на СДС. Помогнахме и при изграждането на инфраструктурата чрез доставката на копирни машини, факсове и други съоръжения, които в голяма степен помогнаха за изграждане от страна на СДС на предизборните щабове в страната. Участвахме също и в осигуряването на международната делегация от наблюдатели, които доста от вас може би са срещнали или са чувствали, че са били в техните населени места, които наблюдаваха честността на изборите и ограничаваха всички опити за натиск върху избирателите.   

Оттогава работим главно в три насоки:

Първата е оказване помощ по отношение на парламентарната дейност на Парламентарния съюз на демократичните сили. Г-н Чарлз Андре проведе няколко срещи с Парламентарния съюз на демократичните сили и президенството по отношение на законодателната им дейност, работата им в комисиите и другите въпроси, които ще ги подпомогнат в тази им дейност. Възнамеряваме да продължим тази дейност в досегашния парламент.

Втората област, в която работим, е анализът и обработката на данните от предишните избори. Тя всъщност включва предишните избори, една нова география на България и изработване на ново законодателство.

Оказахме помощ при разпознаването на тези райони чрез обработка на данните от предишните избори, в които СДС имаше убедителна победа, а също така и в районите, в които имаше почти еднакво представяне на СДС и на Комунистическата партия. С тази
работа до голяма степен се занимават нашите компютърни експерти заедно с компютърния екип начело с г-н Еленко Божков. Тези неща са анализирани в голяма степен и с предизборния клуб на г-н Петко Симеонов и на г-н Христо Иванов, така че можахме да подготвим хора за кампанията, за подобряване на инфраструктурата и на изборното законодателство.

Г-н Дол работи в Централната избирателна комисия на САЩ. Той също активно участваше в консултациите за представителите на СДС в ЦИК и най-вероятно ще продължи да оказва такова съдействие и да дава такива консултации.

Третата област, в която работим много сериозно, е изграждането на партийни структури на демократични институции.

За г-н Харис България стана втори дом и освен че е специалист по американска политика и по американската политическа система, той вече започна да става голям специалист и по българската политическа система и по българските политически партии. Той до голяма степен се е занимавал със създаването на едни граждански умения у хората за живот в демократична система, с обучение на активисти на СДС, с изграждане на партийни структури и има решаваща роля в издигането на ролята на президентската институция.

Имаме много интересни намерения по отношение подпомагането на демократичния процес в България. Възнамеряваме да посещаваме страната доста по-често в бъдеще и, разбира се, да се срещнем с всички вас, които присъствате днес тук. Възнамеряваме също
така да осигурим делегация от наблюдатели както за парламентарните, така и за местните избори. Тримата господа, които ще се обърнат към вас, ще говорят за някои специализирани техники и механики за стратегията, тактиката и организацията на предизборната кампания, които впоследствие ще бъдат обработени под формата на една кратка инструкция, която ще ви бъде раздадена за вашата по-нататъшна работа.

Макар че започваме малко по-официално, отколкото ми се искаше, ние искаме да установим с вас едни приятелски отношения и се чувствайте свободни да задавате въпроси, за да получим информация за вас и там, където вие живеете. На всички ни е ясно колко е важно коалицията СДС да се запази за предстоящите избори. Ние сме тук, за да ви дадем съвети как да направите това и всяка информация и знание, които можем да ви дадем, ще се опитаме да го направим колкото се може по-добре.

 

БИЛ ХАРИС: 

За мен е голяма чест да присъствам тук днес заедно с хора, които в голяма степен ще бъдат отговорни за успеха или неуспеха на предстоящата кампания. Уважавам ви заради тази ви отговорност, с която сте се нагърбили. Кати не се изрази съвсем точно, когато каза малко пресилено, че съм вече специалист по българската политика, но мисля, че някои от най-силните преживявания в живота ми са свързани с моите българские приятели. Спомням си колко се вълнувахме всички по време на борбата на предишните избори,
когато победата изглеждаше близко и всичко изглеждаше възможно. Спомням си напълно, с най-малки подробности изключителното влияние и приповдигнатото чувство по време на големия предизборен митинг миналата година
[4]. Както си спомням и дълбокото отчаяние,
което обзе всички ни два дни след изборите. И сега заедно с всички вас съм принуден да преглъщам горчивия хап на забавянето на нещата, които на всички ни се иска да вървят много по-бързо. И също както вас разбирам, че демокрацията е един изключително тежък и далече не организиран процес.

Аз обаче имам едно голямо преимущество, което вие естествено нямате - аз идвам и си отивам, един вид правя фотографски снимки на действителността, в която всички вие живеете. Но въпреки трудностите, които имате сега, и може би вашето недоволство и обърканост, аз се чувствам доста оптимистично настроен за бъдещето. Ако се замислим всички, вие постигнахте един забележителен напредък в първите стъпки за премахването на една 45-годишна тирания.

Това, което ще правим и което аз ще ви кажа сега, е да обменим опит: аз ще ви разкажа за моя личен опит в САЩ и в някои други страни по отношение на политическата ситуация, на политическата организация. Може би ще ви дам един най-общ поглед как изглежда предизборната борба. И след като разгледаме всичките й основни компоненти, да се спрем на конкретни въпроси и конкретни проблеми, които вие имате всеки в собствената си област (окръг).

Има 6 думи, които аз мисля, че са ключови за всичко, което ще обсъждаме днес. 

1) ЕДИНСТВО

Не е тайна, че никоя от групите в СДС не храни особени симпатии или особено топло чувство към всички останали. Не ми се иска да вземам каквото и да било назаем от комунистите, но не мога да не си спомня за теорията на Троцки за непрекъснатата еволюция, т.е. дори и в хляба на хората да има стърготинки, това няма да ги безпокои, ако срещу тях е изправен един голям външен враг. Изключително е важно единството на СДС да се запази до следващите избори. Всеки, който участва в партия или в политическа групировка, трябва да си зададе въпрос защо лично той участва в цялата работа, в цялата тази работа - дали за успеха на собствената си партия, или за по-доброто бъдеще на България.

Основният проблем на тази предизборна борба е абсолютно същият, както и на предишната - дали живеем в комунистическа систем, или като свободни хора. Ако СДС се разцепи по какъвто и да е начин преди кампанията за предстоящите избори, ще бъде изключително трудно да се спечели изборна победа. Ако искате, можем да говорим за това по-късно. 

2) СПОСОБНОСТТА ЗА РЪКОВОДСТВО 

СДС като цяло и всеки от вас лично трябва да бъде способен да ръководи своята част от предизборната борба. Върху вас лежи изключителната отговорност да подтикнете хора в събитията там, където живеете. Трябва да работим повече и да сме по-умни от нашите противници, за да спечелим.

Когато станете сутрин и се подготвяте за един тежък ден, трябва да мислите не за собствената си работа, а за това, което можете да направите, за да подтикнете другите хора да превърнем България в една по-хубава страна. 

3) КОНЦЕНТРАЦИЯ 

Трябва да съсредоточите вниманието си върху дейност на наличните средства, които са най-важните. Разбира се, това може да се каже по много причини. Но вие в СДС трябва да определите проблемите, върху които ще работите; вие трябва да определите важността им и да не оставяте комунистите да правят това вместо вас. 

4)    НАБИРАНЕТО НА СКОРОСТ 

Един кораб, който е застанал насред морето и не се движи от нищо, той не може да отиде никъде. Вътре в СДС трябва да има движение буквално във всяка посока. 

5) ПОСЛАНИЕТО

Петата дума е лозунгът, посланието или основната тема. Трябва да решите какво вие искате да мислят хората за СДС.

Ако вие самите не създадете представа за себе си, някой друг ще я създаде вместо вас. 

6) ОРГАНИЗАЦИЯ

Шестата дума е организация. В политиката вие разполагате с 4 основни средства и те са само 4: време, пари, хора и идеи. Всичките 4 трябва да присъстват в една предизборна кампания. В някои организации вие разполагате с по-малко от някои в една област и трябва с по-малко от някои да добавяте от други.

Организацията е средството, с което можете да употребявате тези 4 средства максимално добре.

Има още 4 теми, на които бих искал да се спра, но, първо, не е лошо да определим няколко критерия, по които би трябвало вие да оценявате всяко от изказванията днес. И искам, докато слушате всяко от изказванията, да мислите за 

ЕДИНСТВО, СПОСОБНОСТ ЗА РЪКОВОДСТВО, КОНЦЕНТРАЦИЯ, НАБИРАНЕ НА СКОРОСТ, ПОСЛАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Аз ще ви говоря повече за специфични организационни проблеми. Но днес заедно с нас тук има още двама души, които мисля, че е важно да чуете. За съжаление те имат днес следобед друга важна работа, така че нека просто сега да им дадем думата. 

 

КРИС АНДРЕ:

Преди да тръгна от Вашингтон, един от приятелите ми ме попита защо отново се връщам в България, след като преди месец бях тук. Казах му, че изпитах привилегията миналата година, докато наблюдавах изборите, да се родя отново именно в България.

И тогава приятелят ми ме попита:

- Добре де, какво става там?

Аз му казах:

-     Имат всякакви проблеми: нямат пари да организират предизборна кампания; имат проблеми по това да се концентрират по въпроса каква точно конституция им е нужна; хората са объркани - икономическото положение е тежко. Но въпреки това според мен
нещата се развиват по-добре отколкото тогава, когато ние ги започнахме за пръв път в Щатите преди години.

Много хора обръщат погледа си към Щатите като един пример на цветуща и зряла демокрация. Но тези хора забравят борбите и - трудностите, които ние имахме в миналото си в нашата страна. Искам да ви кажа, че съм действително силно впечатлен от вашата
ангажираност в този процес на демокрация в България.

И аз подобно на Бил Харис също съм сигурен, че ще успеете, ако всеки от вас и всеки от хората, които смогнете да привлечете, почувстват ангажимент и му се отдадат изцяло.

Нека сега да ви разкажа две истории или да направя два коментара върху тях.

През 1974 г. ме помолиха да съдействам за избирането на един конгресмен-републиканец. Неговият избирателен окръг включваше 435 000 души. Тъкмо завършвах колежа и ме помолиха да отговарям за младежкото движение в този район. Преди това никога не бях се занимавал с предизборна борба. Нямахме пари. И в хода на самата предизборна кампания аз просто осъзнах, че младежкото движение е единственото движение, на което аз мога да се опра. И аз отидох при този конгресмен, който беше кандидат, като му казах:

-     Добра де, как ще спечелим борбата, като нямаме никакви средства? Никакви пари нямаме!

Той ми каза:

-     Не са ти нужни пари.

Аз казах:

-     Е, все пак малко пари поне трябват.

       Но кандидатът за конгресмен ми каза:

- Дали ще има пари, или няма да има пари, това няма да промени нещата, ако не разполагаш с добра организация. И сигурният източник, най-добрият ресурс са хората.

Този конгресмен беше избран. И трябва да ви кажа, че с много малка разлика в гласовете. И беше избран действително затова, защото успяхме да организираме хората и разбрахме какво е значението на организацията.

Сигурен съм, че може би същото ще се повтори и тук. Единстеният начин да успеем тук, е да организираме хората достатъчно рано и още от днес да започнат те битката за спечелване на предстоящите избори.

През 1979 г. бях в канцеларията на един току-що новоизбран американски сенатор. Той беше представител на щата "Индиана" с избирателен район, който включваше 5 млн души. Той току-що започваше 6-годишния си мандат. Тогава аз се обърнах към най-
възрастния човек, който работеше в персонала на канцеларията на този сенатор - а аз пък бях най-младият:

-    Какво да правим? И кои са най-важните задачи, кои са приоритетите в нашта работа?

И той ме попита:

-     Добре, кои мислиш ти, че са приоритетите на този сенатор.

Аз казах:

-     Трите най-важни приоритета, това са: да подкрепяш демокрацията, да представяш страната и да представяш щата на щатско ниво.

Той ми каза:

- Грешиш! Има само три неща, които са първоначално важни: да бъдеш избран - това е първото нещо, да те изберат - второто, третото - да те изберат. Нищо друго не можем да направим и нищо няма да успееш да направиш, ако по някакъв начин не осигуриш тия три неща - ако не те изберат като официален избраник.

И това междувпрочем, което ми каза този възрастен служител, е абсолютно важно и тук, за България.

Като правя и в спомените си преглед на ситуацията в България през изтеклата една година, виждам, че трудностите идват оттам, че СДС не е получило мнозинството, не е било избрано като мнозинство. И от там идват трудностите. Така че нека отново да подчертая това, което каза Бил за единството: каквито и да са политическите и идейните различия между вас като членове на СДС, вие просто сте длъжни да излезете като една единна група, като една единна сила, за да можете да упражнявате своите намерения и за в бъдеще. И ние всъщност дойдохме тук, за да помогнем на всеки от вас да прескочи, да постави моста върху тези политически различия, върху политическия спектър на СДС помежду ви.

И нека да направя по този повод два коментара: Позволете ми отново да изтъкна значението и отговорността за организацията. Аз самият не съм много организиран човек, но в политиката това, което съм научил като особено важно, е, че човек тлябва да се учи и е необходимо да бъде организиран, дори ако това трябва да стане по принуда. Срещи именно като тези ми помогнаха и помагат по принудителен начин да си изработим начина и средствата как да бъдем организирани. И такива срещи трябва да продължат да се провеждат редовно през редовни интервали от време.

И второ - общуването. Бил ви говори за начина, по който определени идеи, послания или теми могат да достигнат до хората. Но не по-малко важно или поне толкова важно е да се научите да общувате помежду си. И да се общува не само между София и Варна, но и да има и обратната връзка. Да има съобщения, организация и общуване и от Варна към София. Човек не може да приеме като даденост, че някой, който е тук, в София, знае
априори най-добре какво става в провинцията, колкото и да се опитва този човек в даден град да си върши добре работата. Ръководството, за което говорихме, трябва да разчита на вас, които сте в провинцията - вие сте неговите очи и уши по места.

И накрая като заключение нека да ви кажа, че ние не идваме тук с всички готови отговори. Ние не искаме вие да правите същите грешки, които ние сме правили. Ние искаме да ви помогнем по най-добрия начин, на който ние сме способни. Вие самите имате много неща за разказване. От много неща тук и ние можем да се поучим. Вие просто трябва да се организирате и да общувате помежду си по начин, при който това, което имате да разказате, да достигне до обикновения човек от народа и той да го разбере. Затова аз отново ще ви помоля: от тази седмица нататък просто положете всички усилия, поемете ангажимента да повтаряте тези уроци, това, което сте научили отпреди, независимо от това кога ще започнат изборите, Вие започнете от утре. Така, че когато се определят хората и започне работата, начинът им на мислене да бъде същият.

Разбира се, ще отговоря по-късно и на други въпроси, но сега да дадем думата на Боб Дол.

 

БОБ ДОЛ: 

Искам отново да повторя това, което се каза вече - колко много ние, които идваме от САЩ, уважаваме това себеотдаване и начина, по който е постигнато това в България. Сега ще ви дам няколко данни по това какви са избирателните процедури и закони
в САЩ и по какъв начин ние планираме тяхното провеждане. Няма да ви давам конкретни данни за избирателния закон, който се проектира, и за начина, по който се изработва проектът. Причината за това е, че това е един процес на развитие и все още много, още много неща, които предстои (подлежат) да бъдат решени.

Следващите няколко дни просто ще се постарая да получа много повече данни, за да помогна на представителите на СДС в подготовката на българския избирателен закон въз основа на моя опит от федералните закони. Но макар че може би е решено да се говори за подробностите на избирателния закон - как ще изглежда той и как ще бъде приет, може би още отсега няма да е лошо да започне организацията по провеждането на следващите
избори. Това ще стане, като се опитате още отсега да определите и да узнаете кои ще подкрепят СДС, кои ще гласуват за СДС и още отсега да се насочите към проблемите на организацията на предизборната борба - как ще я организирате и към кого да я насочите.

Разбира се, едно от най-важните неща е как да се организират хората така, че тази организация и да ви гарантира, че изборите ще бъдат максимално честни и обективни. Най-сигурният начин да се предотвратят предизборни нарушения и предизборни фалшификации, това е да се създадат много ясни закони, които ще осигурят като невъзможно правенето на фалшификации и да се знае, че резултатите са истински и отразяват настроенията на хората.

И не толкова самите закони и техните формулировки са най-важните, колкото начинът, по който тези закони се прилагат на местно и административно равнище. Разбира се, изгодната, отправната точка е правилата на закона да бъдат така формулирани, че хората ясно да ги разбират, както и да разбират начина, по който ще ги приложат. Затова и представителите и симпатизантите на СДС трябва винаги да настояват изборните процедури и правилата да бъдат категорични и да залягат по най-конкретния начин в закона. Защото от това ще зависи начинът, по който вие действително ще съумеете да отстоявате правата си както по време на предизборната борба, така и по време на самия ден на изборите. И следователно ще следите за спазването на тези правила.

Най-големият ви враг при провеждането на едни честни избори, това е хаосът и липсата на ред. Объркванията, разните смущавания в реда, както по време на предизборната борба, така и в изборния ден е възможността, която позволява инсинуации и фалшифицирането в деня на изборите. Затова освен в съвсем извънреден случай, просто когато няма абсолютно никаква друга възможност или е абсолютно необходимо да се постъпи просто по този начин както по време на предизборната кампания, така и в деня на изборите, правилата на този предизборен закон трябва съвсем стриктно, mot mot да се спазват. И затова в този смисъл бих помолил всеки от вас, когато се прибере, по възможност да си вземе по едно копие от проекта, за да знае да действа. А за да стане това по-ефективно, необходимо е още отсега да си определите кои са били проблемите по време на предишните избори, кои са били административните лица, които ще вземат участие при изборите, да знаете как ще преминат работите и по този начин да си планирате най-добре работата в бъдеще. Вие трябва да намерите начин да съобщите на ръководството на изборния клуб в София всички оплаквания, факти, свидетелства и фалшификации за изборните резултати през юни миналата година. А централното ръководство тук ще има нужда и за него ще бъде много полезно да види какви са били решенията от тези оплаквания на мястото, на което всеки от вас работи. Имайте обаче предвид, че не е достатъчно да съобщите тук на централното ръководство само някои работи или слухове, или просто забавни случки, които са станали на предишните избори, колкото и те да са достоверни. Хората тук са чували достатъчно такива истории от много места. Това, което на хората им е нужно, е да има документирана документация за това как във вашия район, в който вие ще работите, са възникнали
проблемите и как са били разрешавани, по какъв начин.

Въз основа на тази информация ръководителите на СДС както на регионално, така и на централно равнище тук ще могат да разберат и да получат добра представа какви са пролуките и неяснотите в закона, които са позволили възникването на такива манипулации и оплаквания за тях и те да бъдат преодолени в бъдещия закон.

Ръководството на СДС също така ще се нуждае - и специално ЦИК, разбира се, и от данни за това кои са горещите точки, кои са най-конфликтните точки на ниво община или район, в който вие работите, и за избягването на бъдещи проблеми по предстоящите
избори.

Искам да ви кажа сега и няколко общи изводи или коментари, които са валидни както за самата предизборна кампания, така и за деня на изборите, които засягат най-вече

 

ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Организацията представлява единство, съвкупност от хора и координация. Организацията започва с много важна начална стъпка на набиране на компетентни и знаещи хора. Хората, които вие ще включите в процеса като вече отговарящи на вашето местно
равнище, трябва да бъдат хора, на които може да се разчита, хора, които познавате. Например, ако се спрете след като се върнете на място, утре на хора, които предвиждате и привличате като наблюдатели на СДС в изборния ден в някоя избирателна секция, трябва да имате увереността, че това ще бъдат хора, които ще бъдат там неотлъчно от сутринта до вечерта. И освен това тези хора трябва да бъдете сигурни, че притежават способността да бъдат обучени. Защото обучението е най-същественото нещо, което може да направи една организация ефективна и резултатна. Трябва също така да снабдите тези хора, които ще привлечете като сътрудници, с материали за различните предизборни правила и процедури. Необходими са ви писмени материали, които ще им раздадете и с които ще работите, в които да бъдат ясно описани техните отговорности и задължения като привлечени от вас наблюдатели по време на изборите.

Много добре и много полезно ще бъде, ако още отсега предварително си изготвите един формуляр за попълване или за регистриране на оплаквания, на някакво нарушение за изборите и изборните правила така, че тези формуляри да са ви готови и те да се обучат как точно да ги попълват. И да ги имат.

Надявам се, че тези формуляри, които ще засягат въпроси, които ще бъдат общи за дейността, за цялата организация, ще бъдат изготвени от ЦИК[5] и ще бъдат раздадени в подходящо време. Но още когато си отидете, обърнете много голямо внимание и започнете работа в смисъл да се подготвяте да преследвате в хода на предизборната кампания една собствена стратегия, собствена операция, ако по някакъв начин поради липса на средства тази централна операция, която ще бъде задействана от ЦИК в София, се провали.

Когато се готвите за дейността, по време на самия избирателен ден трябва да осигурите още това, че имате една безгрешна система за пълна регистрация или протоколиране на всичко, което става в изборния ден.

И още три коментара, които засягат специално деня на изборите.

Първото, което е важно, е, че при подготовката си, трябва да бъдете резултатни по време на деня на изборите и да предотвратите по най-добрия начин изборните фалшификации, като трябва още отсега да правите всичко открито и да убеждавате отсега хората, че вие се готвите

ПО НАЙ-ЧЕСТЕН И СПРАВЕДЛИВ НАЧИН ДА ЗАЩИТАВАТЕ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ И В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ.

Фактически усилията ви трябва да бъдат насочени не толкова към това в изборния ден да откриете някаква нередност или да си изработите система за диагностициране, колкото да си изработите система, която ще предотврати възможността изобщо за вкарване на измама или на изборна манипулация.

Ако например вие решите, че най-важното при подготовката ви за изборния ден ще бъде да си изработите някакво тайно разписание в кои точно изборни бюра ще отидете да наблюдавате, то бъдете сигурни, че само с изненада няма да успеете. Т. е. това не ще бъде начин, по който да предотвратите изборна манипулация или фалшификация. Чрез една добра организация, която ще можете да реализирате именно чрез този начин на откритост, на гласност, на информиране на обществеността и на населението на мястото, на което работите, ще можете да съберете данни за политическата среда, в която изборните резултати ще бъде невъзможно да бъдат фалшифицирани.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ[6] (уводната част на изказването му):

Организирахме една група, която въз основа на досегашното райониране на страната в миналите избори и резултатите от тях, обработени от Стопанско обединение "Информационно обслужване", се занима с процеса, наречен в демократичните страни, които отдавна се занимават със свободни и честни избори, ПОЛИТИЧЕСКИ ДЖЕРИМЪНДЕРИНГ.

Предполагам, че повечето от вас познават този термин, но името идва от един американски сенатор, който през 20-те и 30-те години така е оформил изборните райони, че е успял да мотивира тези граници пред съответните федерални власти и да спечели изборите в своя полза.

Този процес от там се и нарича политически джеримъндеринг. Името на този човек е Джери. 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

ВЪПРОС НА Г-Н ДОБРЕВ - координатор от Бургаски окръг: 

При нас комунистите знаят, че ако разградим тази местна номенклатура, те ще загинат - държат казаните, магазините, кметствата и кооперациите все чрез неграмотни хора. Населението е много разнородно - има и много цигани, турци и т.н., които в болшинството си също са неграмотни.

Правилно ли сме постъпили в нашата работа досега?

Образувахме 10 лекторски групи. Всяка вечер имаме общи събрания и разясняваме. Водим разяснителна работа и бабичките просто започнаха да кълнат комунистите и да негодуват срещу тях.

И т.н. Решихме да разделим селата на махали и да се говори поотделно на хората, но при твърдите комунисти изобщо да не си губим времето. 

 

БИЛ ХАРИС:

От това, което казвате, оставаме с впечатлението, че досега сте провели отлични дейности. Обаче говорим за шестте ключови думи, на които постоянно трябва да си задавате въпроси и да имате отговор. Така че, ако ми позволите, с няколко думи ще се спра на тези 6 въпроса и след това ще отговоря на вашите.

Когато сте отговорили по задоволителен начин на тези 6 въпроса с отговора, който е необходим на вашия стратегически план, тогава вече ще успеете да изработите такъв план за вашата работа, който ще бъде успешен.

Първият въпрос е: 

КАКЪВ Е ТОЧНО РАЙОНЪТ,
в който аз работя, каква е неговата характеристика и има ли начин да опозная хората, които са в моя район?

За да отговорите на този въпрос, трябва първо да намерите отговор на съвсем прости неща: колко е броят на населението, колко са малцинствата (казахте, че има и турци във вашия район), колко са пълнолетните между избирателите сред населението, с каква дейност се занимават, какво е служебното им положение - каква работа вършат. Трябва да опознаете и историята на техните семейства и да получите представа какви са техните мечти и желанията на тях и на техните семейства. И какво желаят да постигнат за себе си. Когато търсите отговори на този кръг въпроси, разбирате, че не са ви нужни само статистическите въпроси или границите на района според картата, но трябва да се постараете да разберете какво точно прави тези хора във вашия район такива именно каквито са те в момента.

На миналите избори например, макар че много от населението в селските райони не искаше да гласува за комунистите, но страхът от репресиите от тях и страхът от неизвестното във ваше лице ги накара да гласуват за комунистите, макар че те предварително бяха против. Фактически като си отговорите на тези неща и като узнаете за всички тези факти във вашия избирателен район, вие ще разберете картината, профила на избирателите във вашия избирателен район, което е необходимо за съставяне на вашия
политически план на действие по време на кампанията и изборите.

Вторият въпрос, на който трябва да си отговорите, е: 

КАКВО ВИЕ ЛИЧНО ТРЯБВА ДА ПОСТИГНЕТЕ,
за да имате съвсем ясно формулирана постановка какво искате от тази предизборна борба. В този смисъл първото нещо, което трябва да направите, е съвсем точно да си поставите една изборна цел в смисъл колко точно гласове, каква част от гласовете ще се стараете да спечелите на изборите.

За да си отговорите правилно на тази втора част от въпроса, на този втори етап и за да си изработите ясно формулирана изборната цел, заедно с избирателния клуб трябва да анализирате и резултатите от информацията, която сте получили в първия етап, а именно какви са избирателите във вашия район, какъв е всеки един поотделно и защо е гласувал в миналото така или иначе. Втората важна цел на този етап е да подготвите най-добрите изборни кандидати от ваше име, да разработите най-правилния образ и най-подходящата физиономия на СДС във вашия район.

Като отговаряте на тези две неща - каква част от гласовете искате да спечелите, какви ще бъдат вашите кандидати и какъв ще бъде имиджът на СДС, може да има и някакви допълнителни елементи или може и да няма.

На миналите избори беше много важно за селските райони специално и бяха направени опити да се постигне това - да се внуши на селското население, че действително изборите ще бъдат честни и справедливи. Аз самият обаче не мисля, че успяхме при
миналите избори да осъществим тази цел. Но тази цел - да се накара населението да мисли, че действително има честни и справедливи избори, трябва да залегне и в програмата на предизборния клуб. По този начин отговарям на два от тези 6 въпроса: познаване на избирателите и дали сме си поставили конкретни цели за тази изборна кампания.

Третият въпрос е: 

как да направим всичко това, как да действаме? 

И тук именно му е мястото, където вече се явяват вашите организационни програми, вашата политическа програма. Сега например вие знаете, че целта в определено село, в определена община е да спечелите в това определено село 186 гласа. Вие сте формулирали тази цел като цел на предизборната борба. Тогава вече програмата на действие ще бъде да се намерят хора доброволци, които в селото, в което сте решили, че трябва да гоните 186 бюлетини, избиратели, те да отидат да говорят с всичките тези 186 души от врата на врата и да осигурят, че тази цел действително ще бъде постигната.

Също елемент на програмата на действие трябва да бъде, че ще създадете например младежки клубове. В друг район например програмата - може и във вашия район, ако другите въпроси са налице, програмата може да се концентрира в това да се преодолее страхът у хората, защото като ви видят хората, че действате спокойно и нищо не ви пречи, значи изборите ще бъдат честни. Част от вашата програма на действие ще бъде да уверите избирателите, че избирателните списъци, които ще бъдат публикувани или обявени, са точни. И в тях няма манипулации. Но вие разбирате, че ще разработите така тази програма, че тя по най-добър начин да съответства на целите, които сте си изработили по най-добър начин и по начин, по който те ще бъдат постигнати, и тук точно е мястото, където повечето от организациите не успяват.

Вие трябва да разберете практически, че не само че не можете да направите всичко сами, но и съществува възможност, ако привлечете твърде много доброволци или вземете много хора, някои от вашите цели да се поизменят или да не се постигнат. Така че
за да не се разводни целта ви от вземането на много повече хора, трябва да намерите начин да мотивирате тези хора, които ще работят с вас, и да ги насочите в борба за постигане на вашите цели.

Във вашето положение много хора - от личен опит го зная - в определен момент казват:

- Много по-добре щеше да бъде, ако сам се бях заел с тази работа, за да не ми пречат други.

Ако обаче вие си позволите да застанете на такава позиция, вие сте допуснали първата грешка и сте признали първия неуспех - неуспеха да привлечете много хора във вашата работа и да масовизирате вашата работа. Ако това се случи, знайте за вас си, че това е един пробен камък за това дали сте добър водач. Ако го признаете за себе си, значи, че сте разбрали, че не сте успели да бъдете добър водач.

Да речем, че до този момент всичко върви - изготвили сме профила на кандидатите, целите и знаем с кои ще сътрудничим. Знаем и целите, които са цели не само общо на местно ниво, но и които се споделят на регионално ниво от нашата партия, и как да ги постигнем най-резултатно. Определили сме кой точно за какво ще отговаря и с каква част от програмата ще се занимава. По този начин ние фактически сме завършили подготовката на нашата организация. И след като изпълним всичко това, идва време да си зададем четвъртия въпрос.

Четвъртият въпрос е: 

КОГА ТОЧНО Е НАИ-ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ ДА ВЪРШИМ ВСИЧКО ТОВА? 

Следователно четвъртият етап, четвъртата стъпка е да си разработим една програма, едно разписание по време в кой определен ден с какво да се занимаваме. Във вашата ситуация в България този етап става малко по-труден, отколкото по други места, защото тук не се знае точно кога ще бъде датата на изборите. Затова моето предложение е във всички случаи вие да работите, да разработите една програма от 60 дни и сега да започнете да разработвате първоначалните неща, за които ви говорих - да разработвате профили, да привличате хората и да предвиждате кой с какво ще се занимава. Вашата програма, ако е двумесечна програма, трябва да определите по време кое точно ще бъде като срок на изпълнение на всяка една от тези стъпки, на всеки един от тези елементи.

Нека да се върнем към тази община, това село, където решихме
преди малко, че целта ще бъде да спечелим 186 гласа. В тази програма по време, която ще разработите, ще трябва да включите деня, срока, в който да знаете точно кои ще бъдат тези гласове, които ще търсите. Следователно тук трябва да съобразите следното:
решавате, че за победата, за тези 186 гласа са нужни 5 доброволци. Които да ходят от врата на врата, но на всеки един ще му трябват по два дни, за да посети едно семейство два пъти. Следователно трябва да си отбележите на календара тези два дни. Следователно за тези два дни, които сте отбелязали в разпределението по време във вашия календар, ще трябва всеки от тези
5 доброволци да знае предварително какво ще говори и каква пропаганда ще прави на тези хора, които ще посети. Следователно освен двата дни, които са предвидени за тези 5 души да обиколят гласоподавателите, ще трябва да предвидите още три дни в календара, в които да свикате някаква среща или заседание с тези доброволци и да обсъдите как ще се провежда тази кампания от врата на врата.

Когато започнете да си правите програмата по време, трябва да предвидите още 4-5 дни, в които ще определите как да се наберат тези доброволци. И в тези дни да прецените дали те са достатъчни или трябва да наберете и нови. Трябва да предвидите и човек, с когото вече разполагате, който в рамките на тези 5 дни трябва да обходи набирането на тези хора, които ще изпълнят предизборната кампания от врата на врата.

Ако времето позволява и ако имате нещо на разположение, трябва да предвидите и един ден, в който да раздадете на тези доброволци писмени документи и брошурки, които те ще раздадат - на избирателите. Това също трябва да се предвиди много стриктно и много конкретно как да стане. Когато планирате това, въобще не трябва да забравяте и другия край - изхода на цялата ваша програма за действия, това, че именно след като тези доброволци ваши сътрудници, посетят всяко ваше семейство, те ще трябва да имат известно време, за да подготвят подробен доклад как са минали техните посещения. И вие да получите това.

Един стар човек в политиката ми каза, че политиката и разработването на посланията е проста работа. Той ми каза:

- Когато се осигури всичко така, че избирателят отива в избирателната секция, влиза в кабината, пуска завесата, убеден е че изборите са тайни и никой не го следи, идва нещо, което е съвсем просто: сигурен, че е тайно, той си задава наум следния въпрос (и въз основа на отговора на този въпрос, който всеки избирател ще си даде в усамотението в изборната кабина, той ще даде във всеки момент един друг глас). Ако вие добре сте изработили избирателния профил на вашия район, ако познавате всеки човек от тези ваши избиратели, с които сте се срещнали, вие ще знаете въз основа на това, което сте научили за тях, и въпроса, който те ще си зададат. И тогава е лесно за една добра политика в този район да се разработи послание или лозунги. Фактически отговор на този въпрос, който избирателят ще си зададе, е посланието, което вие ще дадете във ващата предизборна борба.

В селския район, в който целим да получим 186 гласа, въпросът, който повечето избиратели са си задавали на миналите избори, е следният: комунистите ще се опитат ли по някакъв начин да отмъстят на мен и на семейството ми с репресивни мерки? И много от тези избиратели, задавайки си тези въпроси, преди да изберат бюлетината, си отговарят:

-Да, те ще ме накажат.

И гласуват за тях.

Следователно когато разработвате отговор на такива въпроси, например ако това ще бъде конкретният въпрос, трябва да знаете точно какъв ще бъде отговорът на този въпрос и какви ще бъдат хората, които ще си дадат този отговор.

И тук идваме до шестия въпрос, за който почти не говорихме досега           

ТОВА СА ВАШИТЕ КАНДИДАТИ НА СДС. 

Най-трудната задача, пред която е изправен СДС, е фактически подготовката на листата на кандидатите на СДС.

Нека да оставим за момент настрана единството, за което говорихме сутринта, и нека да поговорим за качествата на кандидатите, за това какво трябва да притежава вашият кандидат, за да може да победи комунистическите кандидати в изборите. Това, което вие съзнателно ще търсите, е да подберете като кандидат някой, който е изявен и е водач, ръководител, утвърдил се е като ръководител в съответна община или група от хора. Защото трябва да знаете нещо, което е много важно - хората не стават водачи, не се утвърждават като водачи в самата предизборна борба. Те трябва да са утвърдени вече като утвърдени личности и водачи в предизборната кампания. Винаги, във всяка община има хора, които вие си познавате, които с хода на времето са се утвърдили като авторитетни хора - това са хора, към които селяните се обръщат за съвети и т.н.

Ето такива хора трябва да се опитате да предложите за кандидати на СДС за изборите. Разбира се, кандидатът трябва да умее и добре да говори, и да умее да внушава доверие, за да стигнат думите му до избирателите на събранията, което ще прави. И същевременно гледайте тези кандидати да имат в себе си енергия, ентусиазъм, да се излъчва у тях едно отговорно желание България да просперира.

 


 

[1] Всичко, казано на тази среща от американските специалисти, е христоматийно и се отнася за всяка политическа организация, която участва в избори. Политиката на Федерацията на клубовете, както и моята лична политическа дейност като зам.-председател на СДС и председател на Централния изборен клуб на СДС, през 1990 и 1991 г., беше цялостно подчинена на принципите, изложени от американските специалисти.

[2] Говори на български. По това време е заместник-председател.

[3] В протокола е така, но вероятно е грешка.

[4] Митингът на 7 юни 1990 на Орлов мост.

[5] Боб Дол има предвид Централен избирателен клуб на СДС ЦИК.

[6] Говори на български.


Назад"Големите промени"

Назад Обратно към Либералната революция

СДСНапред

Copyright 1998-2014 OMDA Ltd.  All rights reserved.

Начало