1991 !

Препис от протокол

  

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 18 март 1991 г. се проведе общо събрание на представители на изброените по-долу политически партии и движения при Съюза на демократичните сили за взимане решение относно образуване сдружение с нестопанска цел с наименование "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ".

 

Присъствуваха: Филип Димитров, Петър Дертлиев, Милан Дренчев, Александър Каракачанов, Елка Константинова, Стефан Савов, Любомир Павлов, Петко Симеонов, отец Христофор Събев, Николай Павлов, Димитър Баталов, Стелиян Стойчев, Петър Слабаков, Любомир Собаджиев.

 

 

 

След разискванията събранието

 

 

РЕШИ:

1.    Образува сдружение с нестопанска цел с наименование "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ".

2.          Приема устава на това сдружение, който се подписа от представителите на взелите настоящото решение партии и движения.

3.    Одобрява посоченото в този устав ръководство на сдружението в състав:

  

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО/

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Филип Димитров Димитров - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ[1]

3АМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

1. Петко Симеонов Петков - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

о. Христо Петров Събев -

ХХХХХХХХХХХХХХХ

Милан Дренчев Лазаров

ХХХХХХХХХХХХХХ

СЕКРЕТАРИ:              

1. Георги Делчев Бакалов -

ХХХХХХХХХХХХХХ

   2. Любен Методиев Божилов -

   ХХХХХХХХХХХХХ

    

4. Възлага и упълномощава Филип Димитров Димитров да представлява тук участвуващите и да извърши необходимото за регистрация на сдружението в Софийския градски съд.

  

 

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

 

При ново политическо споразумение предлагам:

1.    В Статута да се предвидят гласувания с 2/3 мнозинство и да се забрани на Националния координационен съвет да взема решения в този смисъл, а да приема своите решения с 50% + 1 при решаващ глас на председателя в случай на 50:50%.

(Имам предвид специално опитите да бъде размразен нов секретар на партия и решението от 10 януари да бъде 2/3, което представлява ярък пример на "извиване на ръцете".)

2.    Ако има дори един-единствен случай в статута за 2/3 мнозинство при гласуването, тогава необходимата бройка за 2/3 да се определя на по-малкото число - при 16 организации да бъдат 10 бройки, а не 11.

3.    БСДП, БЗНС "Никола Петков" и "Екогласност" да се откажат от квоти и да декларират, че се отказват от ръководство в СДС - да не издигат кандидатури за зам.-председатели и секретари на СДС като отказ да налагат своята воля над другите.

4.    Решенията в Националния координационен съвет да се вземат с обикновено мнозинство. Всяко напускане на заседание на Националния координационен съвет от дадена организация в знак на протест срещу нейно решение да се протоколира като напускане от СДС на тези лица и на тяхната организация. При такъв случай се дава възможност организацията да изпрати уведомително писмо до НКС на СДС, че заменя тези свои представители с други и моли да не се прекъсва нейното членство в СДС.

Ако до следващото редовно заседание на НКС не се получи такова уведомително писмо, да се смята, че организацията е напуснала Съюза на демократичните сили.


 


[1] АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕГН


Назад"Големите промени"


Назад Обратно към Либералната революция

СДСНапред

Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Начало