ПРОТОКОЛ15.05.1991 г. 

Редовно Заседание на ПСДС[1] с присъствие на журналисти.

 

Присъстваха 75 народни представители.

Председателстващ Марко Тодоров.

 

Дневен ред:

 

1. Становище на ПСДС във връзка с създалата се ситуация.

2. Оценка на политическата обстановка от Димитър Луджев, представител на Министерски съвет и на д-р Желев, като представител на Президентството и като Президент.

3. Приемане на обръщение към симпатизантите на СДС.

4. Разни (включва и участието на ПСДС в  предстоящата съвещателна конференция на СДС).

 

Марко Тодоров - Преди да предложа дневния ред, искам да кажа нещо. Излизат тридесет и осем души[2] от ПСДС, което ни стоварва голяма отговорност. Апелирам за дисциплинираност, както на наши, така и на пленарни заседания. Предлагам дневния ред:

 1. Оценка на политическата обстановка от Димитър Луджев, представител на Министерски съвет и на д-р Желев, като представител на Президентството и като Президент.

 2. Становище на ПСДС във връзка с създалата се ситуация.

 3. Приемане на обръщение към симпатизантите на СДС.

 4. Разни, която включва и участието на ПСДС в предстоящата съвещателна конференция на СДС. За информация - конференцията ще се проведе на 19.05[3]

Други предложения по дневния ред? 

(реплика)  - Понеже Луджев още не е дошъл, нека започнем от втора точка. 

Марко Тодоров - Съгласни ли сте?  Няма никакви възражения, затова преминаваме към точка втора. Давам думата на г-н Гайтанджиев да прочете становището на ПС[4] на ПСДС във връзка със създалата се ситуация. 

Стефан Гайтанджиев - Уважаеми колеги, ПС на проведеното заседание обсъди няколко пункта, които да изложим пред вас и евентуално да оформим едно становище на ПСДС. Становището има характер преди всичко на една организационно-политическа оценка на проблемите в ПСДС за  създалата се ситуация, някои от които се бяха трупали от много време.. То не е напълно изгладено и с ваша помощ ще го допълваме. 

Първо: ПСДС преценява, че политическия съюз, обединен в СДС, е в една сериозна криза. Ние знаем много добре, че са много различи мотивите, които накараха 38-те депутата да прекратят участието си в пленарните заседания. Някои имат искрени мотиви, а други имат користни цели, било то политически или лични. Ние сме готови да не укоряваме индивидуалното право на всеки депутат да има своя позиция и самостоятелно решение.

Второ: Не можем да приемем обаче позициите на някои партии в СДС. Има нарушение на политическото споразумение, подписано на 23.04.90 г. от БСДП, ЗП, ДП, РДП, Клуб на репресираните, КГД, Гражданска инициатива, ПК "Екогласност" и Нова СДП. Припомням - тогава се формира нашата предизборна коалиция. Това е първият правен факт. Три от подписалите страни, и то с представители във ВНС ОДЦ, ДП и РДП, нарушиха т.1 от това споразумение. Според  него партиите, представени във ВНС, се задължават да действат съгласувано и единно, и образуват единна парламентарна коалиция. Тези партии не само започнаха кампания срещу петте парламентарни групи и техните партии и  организации, които остават  във ВНС,  но и подтикнаха  със своите решения част от депутатите си, които са на мнението на мнозинството от ПСДС, да напуснат.

Трето: Ние категорично не можем да приемем, че по толкова важен политически въпрос като работата на Парламента трябва с решаващ глас да се отнасят организации на СДС, които не са подписали Споразумението, като АСП, НДПЧ, "Подкрепа", КЗРПССДЦ, ДФ, НС "Екогласност", ФНСД. Някои от тези организации подчертават, че не са политически, като ние уважаваме, разбира се, техните политически становища, но в КС на СДС тон дават не членовете, особено членовете-учредители, а малки фантомни организации и партии, някои от които с по 50-60 човека зад себе си.

Четвърто: ПС на ДС смята, че по-голямата част от апарата на СДС, неговите отдели и служби, в това число и ЦИК, на практика работи срещу Парламента, срещу депутатите на СДС и някои партии от СДС. Притежаваме доказателства за директни инструкции, давани на общинските КС-ти, да се гласува недоверие на депутати и да се организира тяхното конфронтиране.

Пето: Неводолство може да бъде изразено от в-к "Демокрация", който от месеци насам дава израз само на една гледна точка[5]. Най-неправилно той отразява всяка среща на Стефан Савов, Георги Марков  и др. лица,  докато  пренебрегва не  по-малко значими събития, които се извършват от представители на други партии.

Шесто: Тревожи ни финансовото състояние на СДС. Огромни разходи за един неефективен апарат от сто човека,  за  пътувания  на част от  депутатите, лични коли и т.н.,  които на практика работят срещу СДС и съдействат за неговото разделяне. Мисля, че до края на май СДС ще  остане без средства.

Седмо: ПСДС констатира, че е нарушен самия дух на политическата коалиция. Ние сме съюз, а не партия.

Осмо: ПСДС е на мнение, че опитите да се подменят становища и позиции на партии, както и на техните членове и симпатизанти, с мненията  на част от активистите на  СДС, представени в ОКС, е най-малкото непредставително. Ние смятаме, че е необходимо едно ново политическо Споразумение в СДС, което да отрази реалностите на едно започнало и вече пред завършване на работата си Седмо Велико народно събрание и очерталата се ситуация за  бъдещите парламентарни избори. Ние призоваваме някои партии - членове на СДС, като РДП, ОДЦ, ДП, АСП, да преоценят своите позиции. Ние смятаме, че движенията и организациите, които членуват в СДС без да са партии, е необходимо да определят своите политически цели, ако искат  да участват  в политическата коалиция и да взимат най-важни и отговорни политически решения на равна нога. Ние смятаме, че трябва да се обсъди въпроса за реалната тежест при представяне на организациите с членска маса,  влияние според социологическите изследвания. Смятаме в документ с нормативна основа да се разграничат прерогативите на ПСДС и КС на СДС. Искам да подчертая,  че това становище засяга преди всичко вътрешни и организационни проблеми на СДС. Мисля, че най-важното е, че ние се обявяваме решително срещу натрапения лозунг "незабавна смяна на системата". Считаме, че това е вариант на "Сполука". С такъв документ в подобен вид смятаме да защитим утре поне организациите, които са представени в Парламента в КС. Това е за наше ползване. 

Румен Данов - Положението наистина е  сериозно. Това, което Стефан Гайтанджиев се опита да ни  обясни, за мене не е  реалност. Реалността е по-различна. Сред основните привърженици на СДС се вижда едно сериозно колебание. Хората се тревожат, те все още не могат да се ориентират и не могат да разберат какво става. На тях им е ясно само едно, че се появяват две различни формации, два различни полюса в тяхното синьо демократично движение. Една част от тях възнегодуват, къде с основание, къде без основание, срещу д-р Дертлиев.

Друга част малка, но тя съществува, са склонни да идеализират групата на 36-те, заради техните водачи[6]. Големия въпрос за всички, които сме тръгнали да печелим победата срещу комунизма, е каква ще бъде нашата стратегия? Ще бъде ли нашата стратегия обмислена, хладнокръвна, планирана, или ще тръгнем на побой и саморазправа? Искам да ви предложа личната си позиция. Това, което стана, зрееше отдавна, то е вече факт и реалност във всички демократични движения във всички така наречени социалистически страни. Разликата между тях и нас е, че те осъществиха това, като спечелиха изборите. Ние сме длъжни да приемем нашата реалност. В този смисъл аз категорично протестирам срещу всякакви форми на  конфронтация. За мене изходът е, че трябва да приемем като реалност създаването на два центъра в демократичното  движение, да погледнем трезво и спокойно на това политическо завихряне. Ние трябва да обърнем нещата, които в момента работят категорично срещу нас. Имам предвид всички нас, а не само тези, които оставаме в Парламента, а и срещу тези, които са отвън. Ако тръгнем сега по линията на тоталното сблъскване, ще изгубим изборите. Начина е да направим, ако трябва, политически театър, но той да бъде обмислен и режисиран. Нека малката част, водена от д-р Дертлиев или от някой друг, да завлече една част от БСП, защото от там ще получим подкрепа.

Идеята, която защитава д-р Дертлиев, ще се хареса на част от хората.

Нека използваме електората на БСП. Няма да разчитаме само на твърдоглави привърженици на СДС, с които докарахте 30% от миналите избори. Трябва да се стремим да откъснем електората, който беше извън СДС, който продължава да е извън СДС. Аз съм сигурен, че ако ние проявим достатъчно мъдрост, достатъчно трезв практически подход към този конфликт, който е неизбежен. Ако задълбочим конфликта, ще стане наистина катастрофално. Ще се превърне в катастрофална последица за всички нас. Правя предложение да отидем с открити карти към отсрещната страна и да потърсим отново форма на политическо споразумение. Не както ни се предлага сега варианта. Реалностите, които бяха при създаването на СДС, бяха други и вече не важат. Комунистите в момента имат полза само от два варианта - фалшиво единство на СДС, което разбива всички колебаещи се до сега привърженици на СДС, и вторият вариант е тотално оплюване между двата  лагера[7].  Ако ние помогнем, тогава вината ще бъде наша. 

Стелиян  Стойчев - Не съм съгласен за в-к "Демокрация" и с отъждествяването на излизащите депутати  с партии. Идеята на хората, че СДС-Ц[8] си разчиства сметките, ще стане реалност. 

Марко Тодоров - Припомням, че становището не е предназначено за масова информация, а за да заемем твърдо становище в КС на СДС. 

Петър Таслаков - Наистина това, което Гайтанджиев даде като скелет, е умерено. Всъщност ме вълнува следното нещо: Какво ще стане на конференцията в неделя, имайки предвид болшинството от КС по места, които, без да искам да ги обиждам, са направо лумпенизирани.

Второто е за утрешния митинг. Не е изключено и е желателно тази вечер някои от нашите говорители да предварят, защото ние не знаем колко многочислен ще бъде утрешния митинг. И третото нещо - не трябва да драматизираме нещата. Аз съм  съгласен с Данов, че имаме  време да погледнем малко по трезво. Един два дни емоциите да минат на заден план, независимо че утре ще бъдем много силно провокирани от митинга.

Смятам, че десет дни ще трае тази буря. Слагам конференцията и една седмица след  нея.  Ако през това време ние запазим спокойствие и Парламента продължава да си работи, вероятно след три седмици много от тези напусналите, образно казано, ще слязат от политическата сцена, независимо че ще е временно. Но пак казвам, какво ще е нашето отношение към КС, към НКС, към ЦИК, които в същност още от февруари месец започнаха да манипулират  обществеността срещу нас. Това е страшното. Не трябва ли да искаме, колкото и да звучи недемократично, някаква промяна в структурите на ЦИК, ако щете и някакви персонални промени в структурите в НКС. За мен, без да искам някого да обидя, избирането на Филип Димитров за Председател на НКС на СДС е най-голямата грешка на СДС[9]. От там започнаха всички неща и ние трябва да имаме становище по този въпрос, колкото и да боли някого. Ако десетина дни издържим, аз смятам, че нещата ще започнат след още десет дни да работят в наша полза. Благодаря ви. 

Марко Тодоров - Напомням, че въпросите за митинга  и конференцията са включени в дневния ред като отделни точки, по които ще разискваме. 

Владимир Сотиров - Неприятно ми е да чувам  недомлъвки - от сорта: Ама...  и двете страни не трябваше така... и т.н. Александър Йорданов, Стоян Ганев и др.  срещу кого говорят забележете? Всичко живо, което остава в Парламента, е ОФ, някаква креатура на някаква партия, агенти на КГБ, които сътрудничат с мнозинството в Парламента. В-к "Демокрация" участва в тези неща и предоставя страниците си на тях.

Навсякъде, където съм могъл, съм казвал, че в СДС има две мнения, които са насочени в една единствена посока. Другата страна е насочена само срещу нас. Тя иска всичко, което СДС е постигнало. Казват, че всичко в този страна е в полза и по вина на комунистическата партия.

Рейтинга на СДС падна рязко. Губим привилегията на можещия да види една здравомислеща сила. Рейтинга на тези  приятели вътре в СДС нараства. Това е война срещу СДС. Води се от партиите, които реална тежест вътре и вън от Парламента нямат. 

Стелиян Стойчев - Искам да ви кажа, че сред  напусналите депутати има много различни мнения. 

Стефан Гайтанджиев - По-добре да се атакуват три  партии, отколкото отделни депутати. 

Петко Симеонов - Вече повече от една година ние сме една парламентарна сила и трябва да намерим верния път, който не трябва да бъде достояние на опонента ни. Това е свързано по принцип с цялата организация на СДС. Една абсолютно негодна организация вътре. Сега примерно сме подсещани от време на  време от секретариата, че трябва да говорим по-тихо, вместо да имаме примерно охрана или човек, който да стои отвън пред залата и да не пуска никой да влиза.

В момента стават неща, за които не можем да си затваряме очите. Едно от тях е създаването на едно силно движение вън от партиите, които съставят СДС. Създаването на гражданските комитети на СДС върви повсеместно в страната и обикновено процеса се контролира от "Подкрепа" или от тези [партии], които са вън от тук  присъстващите.

Инициатори са и някои хора от апарата на СДС. Тези граждански комитети ще бъдат свикани скоро на една Национална конференция и пред нас ще изникне една синя партия. Една нова партия, която ще вземе и символите и името на СДС. 

Вие можете да си викате колко сте важни за СДС-то, колко хора сте привлекли, но изведнъж ще разберете, че до вас има една голяма значителна политическа сила. Не случайно има призиви от някои излезли да бъдат замразени партиите "до окончателната победа", както казват те.  Това нещо не бива да се забравя и да остава вън от нашето полезрение. Една част от България върви много силно на дясно и този процес се оглавява от нашия апарат.

Наистина той на много места е лумпенизиран, но не толкова лумпенизиран. Бедата е пак в генетичните беди на българската опозиция.

Българската опозиция няма дисидентски корени и има значително прекъсване на антикомунистическото движение в България и сега изведнъж в апарата и структурите на СДС нахлуват хора, които нямат никаква значима не-комунистическа проява от преди десети ноември. На някои от тях единственото им достойнство е било, че са били безпартийни.

Сега те трябва и искат да докажат какви големи антикомунисти са. Те се вдъхновяват, стават "кресльовци".

В този смисъл е и поведението на АСП. Моите уважения към АСП и отделни нейни членове[10], но изведнъж те декларират какви големи антикомунисти са. В НКС  поведението  на  представителите [им] направо граничи с  [публично] невъзпроизведими словесни конструкции, за да изразят отношението си към БКП  и  др.

Наред с вината, се ражда и едно желание за  себедоказване на новите позиции, на нова ориентация и това - десничарска ориентация на хора [от АСП]. Това  може да не е сериозно, може да е лесно оспоримо, но в политиката е важно не какво представлява Иван, а какво говори Иван. Затова ако ние искаме да останем и по-нататък СДС, трябва да оглавим антикомунистическото движение в България.

В момента нашата цел не е толкова да се разграничим от тези, които излязоха от Парламента, колкото да се оглави движението на онези, които ги подкрепят и онези, които са вън от Парламента. Разбирам колко ще бъде трудно това, но онзи, който оглави антикомунистическата вълна, той остава опозиция в тази страна.

Не е въпроса: Кой е излязъл, кой е влязъл и кой остава? Затова дайте антикомунистическата инициатива, дайте антикомунистическата идея. Като говорят за антикомунизъм и за БСП, излиза, че те са антикомунисти, а ние не смеем даже да говорим. 

Стойчо Донев - Липсата на съгласие е и в четирите странични нива - МС, ПСД, КС и респективно НКС. Големият ефект на нашата работа е пълната липса на съгласие между тези нива. За това има най-различни причини. КС-ти по места често вместо да разглеждат проблемите на районите си са се вторачили и дават съвети и оценки на работата на Парламента. Самия Парламент го превръщаме в митинг. С митингите донякъде губим благородните хора, които ще гласуват даден законопроект. В момента се прави само преразпределение на електората на СДС, а не вървим  към печелене на избори. 

д-р Желю Желев (реплика) - Това е фатално за цяла България, а не само за СДС. 

Стойчо Донев - Трагичното изживяване на разцеплението, може да сложи всеки на своето място. Можем да притиснем СДС-тата и нашите опоненти. Не трябва да се подаваме на провокации и предизвикателства.

Предлагам утре наш говорител да участва в митинга даже с риск да го изхвърлят.

Антикомунистическата идея е идея, която трябва да засягаме.

Трябва да покажем активността си в Парламента. От нас се иска много голяма инициатива и дисциплинираност. 

Еленко Божков -

1. Ние направихме промени в структурата на Ръководството на ПСДС, като промяна на стила на СДС. Препоръчвам конфронтичният дух в становището да се премахне изцяло. Изказванията на Милан Дренчев и на Дертлиев[11] за мене очевидно не беше в тази посока, а обратно. В този смисъл и становището трябва да има този вид.

2. Да гледаме противника в очите.

3. Не митингите, а един Иван Костов прави много повече. 

Ангел Ахрянов[12] - До тук преди мен стесниха моето изказване. Искам да подчертая - умереност, конструктивност и пак умереност, категорично дистанциране от БСП със съответния тон. Да си дадем сметка, че нашите симпатизанти не ни гледат с добро око. Не намирам, че бързите решения са най-удачни. Ние губим гласове на СДС, а печелят 35-те. 

Румен Данов (реплика) - Има митинг и конференция, и ние трябва да решим какво ще правим. 

Цанко Цанков - СДС-Ц се появи като следствие от дясно, които излизат от Парламента. Десните бяха  хората, които искаха преждевременно оставката на Луканов, които бяха за влизане на СДС в Правителството. В-к  "Демокрация"  е  на  тези,  които са  излезли.

Ръкавицата на конфронтацията е хвърлена от тях. 

Иван Първанов - Този, който отваря война срещу Парламента, обявяват война срещу Президента и Правителството. По действащата сега конституция, мандатът на Президента свършва с мандата на НС. Казвате "развод" - съвременното разбиране е, че тя не е повод за развод, а за прошка. Ако те решат можем да си простим. 

Петко  Георгиев  - Ако искаме да спасим СДС, трябва да водим преговори с напускащите. Целта е от своята слабост да излезем силни.

Грубо казано -  тези, които са отвън, плюят тези, които са вътре, и обратно. Трябва да си изясним точно какво искаме. В крайна сметка кой е нашият политически противник? За нас те не са политически противници, както те си мислят. За  тях ние също не трябва да сме номер едно политически противник. Нека проведем преговори с тях.

Вълкана Тодорова (реплика) - Обръщам се към г-н  Президента, нека тези преговори се проведат под Ваша егида. 

Петър Стайков - Аз съм  един от тези, които се държат конфронтирано. Трябва да си изясним какви хора има в тази група.

Датата е  само една фикция. Нека не си правим илюзии за политически преговори. В политиката влияе силата, а не разума. Утре и в неделя ще бъдем бити с шамари от всички страни. 

Марко Тодоров - Предлагам към становището да се добави и една протегната ръка за преговори. 

Петър Обретенов - Утре и в неделя ще бъдем бити. Утре да! В неделя предлагам да дадем едно сражение, което  да превърнем в дискусия. На КС-ти са дадени инструкции как ще се разиграят нещата.

Ако въпреки сценария успеем да ги накараме да се замислят, ще е добре.

За всички доводи, които ние излагаме, трябва да има подготвени хора, които да дадат ясен отговор. 

Васил Палакаркин - Ние стигнахме до тук още с първото събиране в салона на ОС[13], ако нямате нищо  против. Аз ще се върна малко назад независимо от това, че някои желаят да се изказват и аз ги задържам.

 Имайте търпение, ще се изкажете. Още тогава проличаха двете тенденции. Едната - да сте политически съюз с една политическа цел, сваляне на комунистическата партия, разграждане на структури, промяна на  социалния строй в името на демокрацията  и справедливостта.

 Втората тенденция беше да вършим същата тази работа, но партиите да не губят своя цвят. Като че ли в нашия парламентарен живот това явление се запази докрай. В стремежа си да не уплетем цветовете на няколко пъти, на няколко изказвания уважаемите г-да Дертлиев и Тренчев направиха изказвания, които предизвикват известни смущения.

 Кои са десни, кои са леви? Не беше нужно да се делим на десни и на леви и да има център. Ние се знаем кои сме. Ние създаваме нов Отечествен фронт.

 Ние, проявявайки умереност, трябва да сме още по-умерени през следващите дни. Трябва да признаем тяхната  автономност. У тях съществува убеждението, че тука останаха боклуците. Ако досега не е имало лични нападки или е имало ограничения, за в бъдеще ще ни чакат още по-тежки упреци и нападки. Именно за тогава ние трябва да запазим самообладание. 

Стефан Гайтанджиев - Има предложение от телевизията в "Отзвук" да се явят Ръководителите на КС или на партиите. 

д-р Желю Желев - Смятам, че трябва да поговорим, да помислим и че трябва реално да погледнем на нещата. Това никъде няма да го кажа, никъде няма да го направя публично достояние. Казвам го на вас, като съм го казвал и на хората от излизащите. С много от тях аз съм приятел.

Мисля, че в основата си идеята им е много погрешна и ще донесе много беди на СДС. Мисля, че е една презумпция твърдението, че Парламента със своето комунистическо мнозинство не може да приеме демократични закони, което не отговаря на истината.

В Полша 65% са също Полската обединена работническа партия  и този Парламент прие демократични закони. Ние на базата на своя собствен опит можахме да видим, че също така този Парламент, където комунистите имат мнозинство, може да приема антикомунистически закони и нито един по  същество комунистически закон. 

Аз бих споменал Закона за местните управи и Закона за деполитизация. Закона за деполитизация е изцяло срещу тях, той изобщо не засяга СДС. Закона за пенсиите, Закона за премахване на привилегиите на активните борци също е срещу тях. Президентската институция също е срещу тях. Закона за земята да не говорим, че ние ги накарахме да се откажат от предизборната си платформа - земята на тези,  които я обработват, за което ние изгубихме  изборите на село, защото селото се плашеше.

Затова смятам, че всички тези приказки, които приятелите от групата ходят и говорят по цяла България, са абсолютно безотговорни приказки, които излагат СДС като политическа коалиция. Не може да се говори така. Хората не са толкова глупави и колкото и несъвършенства да има, това е достатъчна база земята да се върне на нейните  предишни собственици. Нещо, което непременно ще стане.  Още повече се излагат, като започнат да говорят за Конституцията, че била  комунистическа, че те не могат ли да четат?

С какво е по-лоша от Конституцията на САЩ  или от Конституцията на Германия и на Франция, или от Търновската конституция?

Работата е там, че една част от тези хора са  против този Парламент, който ще приеме Републиканска Конституция. Не всички.

Предизборната кампания, която правят в момента с опита СДС да бъде заличена като политическа коалиция от партии и организации и да бъде превърната в безспорно политическо движение, също е заложен един план на Тренчев, който работи за монархията.

Със своите структури по цялата страна и от тези  граждански комитети, които изграждат, той иска да вкара повече хора, които в следващото ВНС да променят структурата и да сменят конституционния строй в страната. За Тренчев и за една малка част от СДС, много малка, това е плана.

Аз съм разговарял с Йордан Василев, който няма такива съображения, но смята, че не може да работи с този Парламент. Други са недоволни от темповете, но така или иначе се създаде една група и един инцидент, който ни поставя в много сложно положение нашата опозиция. Ако ВНС бъде съборено от СДС, да знаете, че ние избори в никакъв случай не можем да спечелим. Разберете го!

Това ще бъде предизборна катастрофа за СДС. БСП е готова мирно да предаде властта на опозицията. Няма опозиция, която да вземе властта!

Разберете го. (бурни ръкопляскания)

Не само по отношение на законите, а със самото си поведение в Парламента. Много случаи имаше, когато те бяха готови да се разцепят, екстремистките, крайните изказвания, които са безсмислени и ненужни при това, веднага ги втърдява. Действа им като втърдител. Ако напоследък се стигна до такова разцепление, то не е благодарение на дейността на нашата опозиция, а въпреки  това става, защото това  е необходим процес. 

Ние, ако бяхме достатъчно умни, разцепването на  лявата страна щеше да стане два месеца след създаването   на  Парламента.  

Вижте, когато става един голям политически процес в цяла Европа, отиването на комунизма, разпадането на комунистическата система по всички линии никой не може да го спре.

Грижата им не е да спасяват комунизма, те искат все пак да ги оценят като партия. Не малко от тях разбират, че за да направят това, трябва да се отърват от комунистическата партия, да снемат я от себе си, да понесат отговорността и пр. Разбират го тези, които сериозно искат да правят партия. Тези, които са повече свързани с миналото, се опитват да забавят процеса колкото се може повече.

Аз се страхувам от имиджа, който някои от тази група хора, най-крайните, най-агресивните, създават на България. Това е нещо много опасно. Аз съм го казвал лично на Сашо Йорданов  и на Стоян[14] съм  казвал. Стоян се опитва с демагогски, популистки, елементарни речи да убеждава. Той разрушава образа на СДС с войните, които води в Парламента.

За следващите избори на базата на преструктуриране ли ще стане това, на някакъв друг начин ли? Други физиономии трябва да излязат да говорят от името на СДС. Може всички ние да се скрием, други да излязат, свежи и нови хора. Друг образ трябва да има опозицията.

 Добронамерена, сериозна, отговорна. Как си обяснявате вие факта, че това Правителство, което се зае с такава непопулярна работа като реформата, където постави хората при крайно тежки условия, рейтинга скочи веднага нагоре? Как си обяснявате това? Това показва, че средния българин има много здраво чувство. Той цени хората, които се ангажират, които поемат ангажимент и отговорност и правят, това което трябва да се прави. Това иска и не цени демагогията.

Вреда също така нанесоха и, както ги наричат вече иронично, "петимата от РМС"[15], които обикалят непрекъснато цялата страна, защото те със своите приказки - представят непрекъснато дейността на опозицията в невярна светлина, в изопачена светлина. Такава опозиция направи България и каквото е направено все пак е под нейния натиск, тя игра ролята на катализатор, каквито и грешки и кусури да имаше. Това трябва да се изтъква, а те непрекъснато в стремежа си да дойдат свръх антикомунисти, така че в СДС те се появиха априловци деветдесета година и се молеха  там да ги приемем. Сега са най-големите антикомунисти,  не признават никаква друга опозиция. Може ли такова нещо?

В  момента текат четири процеса. Подготвени са седем  процеса.

Живков, Чернобил, за вината и отговорността процеса е започнал и са ходили в ръководните среди да ги питат кой какво участие е взимал за различни неща, наркотрафика също е готов процеса, Георги  Марков процеса и още един, два, които не  мога точно  да  си спомня. 

Това създаде номенклатурата и това я дискредитира напълно. Това  е основата, върху която СДС, ако е сериозна, стабилна опозиция, ще издигне своя рейтинг, а не с крайни действия, които просто ни излагат. Да не говорим за това, което прави един Иван Костов. Това е хиляда пъти повече от митингите, които се правят с пет хиляди души, където се отива след това пред партийния дом, вика се "червени боклуци" и това  е.

Никакъв друг лозунг. Къде се е чуло и видяло в света да се печелят избори с негативни лозунги, с ругателства. Хората искат програма, хората искат да им обясниш с какво ти превъзхождаш другия, с който се състезаваш? Как ще осъществиш тази програма? Какви резултати ще има от твоята програма и какви гаранции даваш, че ще можеш да я осъществиш? Това  са нещата.

Аз доколкото знам начина, по който действа Костов срещу БСП, с документи, с факти, по съдебен ред, и някой каза, че вчера е издал заповед за запор върху всички средства на БСП, което ги е хвърлило в тъч. Но нещата следват съдебната процедура.

Тука вече трябва да има опозиция. Трябва да застанем зад закона, зад социалната справедливост и да заемем твърда политическа позиция.

Реформите, които прави Правителството. Започнаха  и демонополизацията. Вярно, няма още резултати. Те отсякоха отгоре само шапките. Оказа се, че тази хидра надолу има други шапки и се договарят, държат и не пускат цените. Млечна промишленост, Родопа, но постепенно ще тръгнат нещата. Започнаха да уволняват, да назначават нови хора, които ще смъкнат цените. Паралелно с това се работи за създаване на конкурентни малки предприятия и фирми, които на базата на конкуренция да смъкват цените. Благодарение на монопола, когато са пълни хладилниците на Родопа с меса, на пазара хиляди частни стопани имат готови животни, вече стигнали стандарта, но Родопа не ги изкупува за да държи цените, макар да знаят, че ако смъкнат цените, а вдигнат оборота както е бизнеса в целия свят, ще спечелят повече, а няма да изхвърлят. Това също е заговор  на номенклатурата. Правителството между 20 и 30 обявява на търг 250 предприятия и всичко е изчислено и комисии се съставят. Бензиностанции ще се продават. Това са неща, които реално ще се вършат. Ето за тези неща ние трябва да имаме умна опозиция, която държи връзка с Правителството и с Президентската институция, защото всички сме навързани като алпинисти с едно въже.

Това е истината. Откачи ли се някой от нас и полети той, ще повлече и другите.

Има разбира се и други неща. Аз си позволя да нарека това, което става, със собственото му име. Малко ми прилича на опит за преврат в СДС. Поради това трябва ние да не си затваряме очите. Как ще действаме? Каква тактика ще провеждаме? Аз също смятам, че трябва да бъдем много умни, много тактични, за да направим всичко възможно да не се стигне до разцепление на СДС. Ако се стигне да разцепление, всъщност трябва да стане много бързо, защото до изборите всичко трябва да изкристализира, всичко трябва да стане ясно. Трябва да стане ясно кой какъв е? Кой каква платформа защитава? Страшно са трудни сега избори в това състояние на СДС. В момента се виждат само центрове, които командват СДС. КС[16] е единия център, другия е ГКС[17], ПСДС тук и няма никаква координация и никаква съгласуваност между тях. Всяка от тези институции налага собственото си решение. Нещата трябва да се изяснят и аз смятам, че първото нещо, което трябва, е да се направи опит за едно политическо споразумение. Отказ от публични политически нападки. Уточняване системата на изборите и предизборна платформа. Това са основните неща, върху които може да се направи едно политическо споразумение. Ако това не може да стане, трябва да се направи преструктуриране на СДС на базата на една платформа. Трябва да стане колкото се може по-бързо преди изборите. СДС като опозиция трябва да бъде напълно прозрачна в това отношение, ако иска да запази доверието в себе си.

Според мен за митинга с декларация или с участие в "Отзвук" още по-добре, да отидат и говорят някои, без нападки, спокойно, без стръв.

Да се обясни добре позицията на тези, които остават. Трябва да има повече информация. Нещата трябва да се обясняват мотивите, съображенията, позициите и на едната и на другата страна, за да стане ясно на хората. Другата страна достатъчно много обяснява. По-силна е позицията на ПСДС. На конференцията до един трябва да отидете там, до един трябва да отидете там и да говорите там, да обясните на хората в частни разговори, по време на антрактите, на трибуните.

Не може да се остави по-агресивната страна с по-високите децибели да превземе трибуната на  конференцията. Ще доведе до катастрофа. Имайте предвид, че ако СДС загуби и този път изборите, това ще е катастрофа не само за СДС, а и за България. Коалицията ще трябва да се разпадне[18].

 Нас ще ни зачеркнат като страна, незаслужаваща доверие, уважение и подкрепата, на която се ползваме, и надеждите, които се възлагат на нашата страна и на нашата опозиция.

 В-к "Демокрация" трябва да даде място на страниците и на едната, и на другата страна да обясняват позициите си. На какво основание тя им ги дава само на тях. Ако говорим реално за партии, 80% от електората е тука, а не там. Това е истината, а те си позволяват правото да говорят от името на СДС. КС на СДС реши, митинг от името на СДС, предателите стоят в Парламента. Не бива да се допускат тези неща. Трябва да се обясняват на хората.  Кой какво представлява. Колко  представлява. Добрата воля да се запази коалицията, че тя е нужна до окончателното довършване на системата. Благодаря ви. 

Марко Тодоров - Има ли други предложения? 

Богдан Атанасов - Сравнението със "Сполуката" е несполучливо. 

Петко Симеонов - Откъде накъде сме разединени. Предлагам при изказването да се включи и - Мнозинството  на БСП в Мандатната комисия ще предложи касирането на Стоян Ганев[19]. Това в телевизията да се каже, да се защити Стоян Ганев, и че ще продължим да се борим срещу БСП. 

Валентин  Церовски - Смятам, че ПС откри пътя, който трябва да поемем. Помислете, ако ние точно в този момент защитим Стоян Ганев. В никакъв  случай не трябва да допускаме за наш представител по телевизията да излиза  надпис СДС-Ц, а на 36-те да излиза СДС.

Трябва да сме напълно наясно с преструктурирането на комисиите и да поканим излизащите да работят в тях. В този "отзвук" трябва да кажем истината. Трябва да кажем  на хората,  че тези депутати не са изработили заплатите и парите трябва да се върнат на Парламента, а не Стоян Ганев да казва, че ще ги дари, когато няма правно основание. 

Петър  Слабаков  (реплика) - Ако ние сега защитим Стоян Ганев, утре той ще си подаде оставката и трябва да излезем и ние. 

Стефан Гайтанджиев - Това решение няма да влезе в пленарната зала. Ако го изнесем тази вечер, утре на митинга аз ви гарантирам, че тълпата ще дойде и ще подпали всичко тук. Съгласен съм, че може би няма нужда от това обръщение с конкретен текст. Може би няколко души само, които да изложат тези  идеи. Все пак трябва да  излезем с предупреждение за този митинг и за едно евентуално поведение. 

Иван Иванов - Нека не се засяга и името на Иван Костов днес. Споменаването на Стоян Ганев е много рисковано. 

Марко Тодоров - Предлагам да се прекрати дискусията по този въпрос. Владимир Сотиров е направил поправките по текста и иска да ви го прочете.

Владимир Сотиров - "Ние народните представители от СДС, избрани със синята бюлетина, се обръщаме към нашите симпатизант и избиратели.

Ние разбираме добре разнообразните мотиви, накарали 38-те депутати от нашата парламентарна група да  напуснат  пленарните заседания на ВНС." (Чете текста с промените.) 

Петър Стайков - Относно характера на това становище...ние не можем да не споменем митинга и макар и в най-миловидна форма да предупредим за опасността, която създава този митинг. Този митинг е замислен като митинг, който трябва организирано с три кордона охрана хората да бъдат подкарани към Парламента. Това е все пак провокация, която ние не можем да премълчим. Ние трябва да предупредим хората да не се подават на провокации, защото иначе няма смисъл тук да обсъждаме каквото и да било становище. 

Марко Тодоров - Виждам, че мнозинството е да не се прави текст за обръщение. ПС ще реши кои да отидат. Предложенията са за Петър Стайков и Владимир Сотиров.

Преминаваме към - Какво да бъде нашето участие в конференцията в неделя. Предлага се:

1. Да вземат участие всички народни представители.

2. Петър Стайков да изрази становището ни.

3. След това, ако иска още някой да се изкаже. 

Виктория Димова -  Предлагам  Александър Джеров да говори с езика на законодателя и на законите. Г-н  Карамфилов с езика на икономиста. Да обяснят до какво ще доведат едни избори, така изведнъж. Филип Димитров трябва да каже цялата платформа на СДС, финансии и вс.др. 

Петко Симеонов - Съгласни ли сте да защитим Стоян Ганев и да се обърнем  срещу  БСП? Парламентарните сили бяхме постигнали споразумение. Случая Стоян Ганев се оттегли от заседателната зала и угасна. В присъствието на зам.-председател на ВПС Дечев БСП внася в Мандатната комисия отново случая Стоян Ганев. 

Стефан Гайтанджиев (реплика) - Това си е чиста провокация. 

Петко Симеонов - Това какво е, ако не гавра, опит за гавра с нас?

Ако вие можете да кажете: "Да ние виждаме вашата гавра с нас", аз не мога да се съглася с вас. За мен това е груба провокация, опит да бъдем унизени. Не съм от тези, които [биха приели] да ни унизяват. 

Петър Слабаков (реплика) -  Утре има митинг и това  ще е хап, въдица за тях. 

Димитър  Куманов - Аз съм член на Мандатната комисия и съм участвал на повечето й заседания. Това беше грижливо подготвяно дни наред и на всеки един от нас се даде писмена покана за това заседание.

Знаете, че Кирил Желев я ръководи, поради  отсъствието на председателите. Предлагането на случая Стоян Ганев беше направено много категорично, абсолютно категорично. Николай Павлов се опита юридически да опровергае това, но от наша страна бяхме само двама-трима, докато те бяха поне 25 души. Понеже не пише кои точно членове на Ръководството на комисията са участвали  в изработването на този доклад, предполагам, че това е една преднамерена сериозна акция. 

 Красимир Петров (реплика) - Искам да направя една реплика по повод случая Стоян Ганев. Въпроса в никакъв случай не трябва да се повдига. Да не говорим за това, че не бива да излиза това, че  имаме споразумение с БСП[20]

Иван Семков - Митинга е по време на заседание и ще бъде насочен срещу Парламента. 

Марко Тодоров - Всички ние ще имаме достатъчно информация, ако този въпрос ще влезе в пленарната зала. Утре ще знаем за заседанието ни в 15.00 часа и ще ви съобщим. Ще имаме достатъчно време да разберем дали този въпрос ще влезе в дневния ред. В пленарната зала [на Народното събрание] имаме достатъчно микрофони, които ги слуша цяла България. По този начин ние можем много по-добре да защитим Стоян Ганев, отколкото сега необмислено и бързо. Ние като ПС ще направим всичко възможно да не влиза в дневния ред. 

Иван Войнов - С това нещо може да бъде провокиран деня "X"[21] от БСП, като след това ще кажат, че са се опитали да спрат всичко това, но не са успяли.

Марко Тодоров - Пак казвам, че ПС ще направи всичко възможно да не влиза в дневния ред Доклада на Мандатната  комисия. Сега преминаваме към въпроса за конференцията и нашето участие в нея[22].

...................


 


[1] Парламентарен съюз на демократичните сили. В съюза всяка партия имаше отделна парламентарна група.

[2] Това е известната група на "39-те" депутати от СДС, които обявиха гладна стачка и легнаха на полянката зад "Света София". Те протестираха против приемането на конституцията и не я подписаха. В следващия месец те резцепиха СДС, като прогониха от коалицията  депутатите, подписали конституцията.

[3] На тази конференция стана фактическото разцепление на СДС.

[4] Парламентарният  съюз  (на СДС).

[5] По това време с главен редактор Волен Сидеров. Основна фигура при разцеплението на СДС.

[6] Бройката непрекъснато се променя. На 19 май са 45. Водачите са: Георги Марков, Венцислав Димитров (обявени за агенти на ДС), Стоян Ганев (до началото на 1990 година преподавател в школата на МВР), Стефан Савов (починал преди да заработи последната комисия за разкриване на досиетата), Йордан Василев, Александър Йорданов...

[7] "Оплюването" стана. Но от едната страна - от страна на 39-те. Те обвиняваха подписалите конституцията във всичките възможни грехове.

[8] Д-р Дертлиев и Милан Дренчев бяха подписали споразумение за създаване на СДС-Център.

[9] Такова беше преобладаващото мнение сред първите седесари, които бяха изтикани навсякъде в страната от "втората" и "третата" вълна.

[10] Напр. Николай Василев.

[11] За съжаление е истина. Социалдемократите (специално Дертлиев) и БЗНС "Никола Петков" бяха решили, че са велики и носят другите (партии и организации в СДС) на гърба си. Появилият се по това време Ценко Барев - политемигрант, земеделец, влезе в съюз с Николай Генчев и Кръстьо Петков, обяви ни всички от СДС за некадърници, което иначе не беше далеч от истината, но за съжаление реши, че като пафка с лулата си - всичко му става от ясно по-ясно, и нито приемаше, нито предаваше. С просто пафкане щеше да води народа до пълната победа. Едно от най-вредните явления в демократичното движение през 1991 г. бяха димните фигури от лулата му. Но човекът си имаше имот и доход на Запад, така че не бива да го мислим.

[12] Ангел Ахрянов-Джото, сценограф, архитект, артистична душа. Беше заместник-кмет по едно време на Софиянски, отпусна се да споделя с мен. Вече не беше зам.-кмет. Умря в бедност, заобиколен от хиляда котки.

[13] Салона на ОС - салонът на Отечествения съюз (новото име на казионния Отечествен фронт), т.н. Гиньоганев хол, салон на ул. “Кърниградска”. В момента не съществува (2010). Първото събиране на Парламентарния съюз на демократичните сили (ПСДС) след изборите се състоя там.

[14] Стоян Ганев.

[15] Героизирани по времето на тоталитарния комунизъм, но реално героични фигури в борбите на антихитлеристките сили у нас - Адалберт Антонов (Малчика), Лиляна Димитрова, Йорданка Чанкова, Свилен Русев, Александър Димитров. Загинали. В случая злоупотребата на комунистическата пропаганда с техните имена служи за иронизиране на неколцина от 39-те, които обикаляха през пролетта на 1991 година страната и ораторстваха в стил "незабавна смяна на системата". Техните героични речи ги оприличават на "петимата от РМС".

[16] КС - Координационният съвет (има се предвид Националният координационен съвет).

[17] ГКС - Градският координационен съвет (има се предвид софийския, който тогава беше доста активен и свърши основната работа по разсипването на опозицията).

[18] Точно това се случи поради 39-те умници.

[19] Законността на мажоритарния избор на Стоян Ганев беше оспорвана от БСП. Ние, от СДС, се хвърлихме в негова защита. Като членове на Мандатната комисия (БСП имаше мнозинство в комисията) аз и Еленко Божков напуснахве Парламента в знак на протест за касирането на Стоян Ганев. Касирането му се размина и ние се върнахме.

[20] Да не се поставя въпросът за избора на Стоян Ганев.

[21] "Денят Х" - в онези месеци - митичният ден, в който ще се случи нещо особено повратно, в който или БСП ще бъде пометена, или това ще се случи на СДС и нещата ще тръгнат по драматично нов начин.

[22] Тук протоколът прекъсва. На конференцията (19 май 1991) имаше агитка на Подкрепа, водена от Петър Бояджиев и подкрепяна от гласове на АСП. Викове, крясъци, тропане. Никой от присъстващите от ПС не успя да изложи позицията си. Реши се - индивидуално членство в СДС (по този вачин се ликвидира коалицията), създават се граждански комитети като първични структури на СДС.

Последва заседание на несъгласните от ПС, които приеха Обръщение.

Виж -  http://omda.bg/arhiv/dokumenti_politicheski/saobshtenie_za_pe4ata.htm


Назад"Големите промени"


Назад Обратно към Либералната революция

СДСНапред

Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Начало