ЗАСЕДАНИЕна Парламентарната група на СДС при участието на
президента Желю Желев, премиера Филип Димитров, членове на правителството, президента на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев и др.

Стенографски бележки  )

София, пленарната зала на 36-то Народно събрание,

4 февруари 1992 г.  

(Открито в 17 и 20 часа)

 

 

ВОДЕЩИЯТ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ - председател на ПГ на СДС:
Уважаеми колеги,

Освен че времето е наше, очевидно, че и залата е наша.

 

Днешното заседание на Парламентарната група малко позакъсня. Отново имам чувството, че няма кворум. Надявам се да го има, ако се стигне до вземане на важни решения, които засягат съдбините на държавата. Надявам се, че кворумът ще го има.

 

ОБАЖДАТ СЕ:

Присъстват 65 души от 111 членове на Парламентарната група.

 

ВОДЕЩИЯТ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Днес сме поканили президента на републиката д-р Желю Желев. Поканили сме и Министерския съвет, който обаче, като гледаме, крещи със своето отсъствие. Поканили сме и Конфедерацията на труда "Подкрепа" - д-р Константин Тренчев.

Тема на днешната дискусия и на днешното обсъждане очевидно е днешната 

ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ, КОНТЕКСТЪТ, В КОИТО ТЯ СЪЩЕСТВУВА, ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА, ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И СИНДИКАТИТЕ.
 

Аз мисля, че това са 4 зони, чрез които се осъществява практически управлението на Съюза на демократичните сили в този момент. Тези зони е необходимо да бъдат взаимно свързани и да бъдат под контрола на народните представители. Тъй като парламентът е именно органът за осъществяване на контрол върху изпълнителната власт.

Програмата на Съюза на демократичните сили бе програма за смяна на системата. Днес се намираме в ключовата точка от тази програма - смяната на собствеността. И бих казал, че всички проблеми и напрежения, всички интереси, които днес съществуват в нашето общество - и политически напрежения, и икономически напрежения, и синдикални напрежения идват главно от този проблем, проблемът за собствеността.

Всъщност ние се намираме в процес на търсене на собственик на собствеността и на преминаване на държавната собственост в частна собственост.

В този процес винаги и навсякъде е имало силни и големи обществени напрежения и конфликти. Не случайно именно сега се поставя и въпросът за смяната именно на тези министри, които най-пряко са свързани с проблема за собствеността. Това са именно господата Костов и Пушкаров и може би главно Пушкаров.

Пристъпвайки към този проблем, аз се мъча да си отговоря на въпроса кои са главните сили, които стоят, така да се каже, срещу СДС Съюза на демократичните сили и какви са техните цели. Преди всичко за нас трябва да е ясно, че се очертава едно огнище на конфликт срещу нас, на напрежение срещу нас, което има две посоки:

-     от една страна има сили в това общество, които са заинтересовани от светкавична смяна на собствеността, при което естествено ще липсват възможности за контрол върху тази смяна.
Ясно е и кои са тези сили, заинтересовани от светкавичната смяна на собствеността - това е съществуващият вече от многото начини спекулативен частен бизнес, олицетворяван от физиономията - пиянска, раздухван от Валентин Моллов; -     и обратно - има сили, които са за забавянето на този процес, за спирането на този процес, за провлачването на този процес, което също обаче означава неговото по-късно, но безконтролно осъществяване
[1].

Практически и в двата случая: и тези, които бързат сега веднага, по най-бързия начин да стане приватизацията, и тези, които още не са готови напълно и чакат да я осъществят в по-далечно бъдеще, практически разчитат на липсата на контрол.

Кои са заинтересованите?

От една страна това са номенклатурата - директорите на средни и големи предприятия в цялата страна, членове на комунистическата партия, ясно и категорично свързани с тази партия. Тези от вас, които са чели на времето специално изказването на Андрей Луканов пред варненската номенклатура, вероятно са наясно абсолютно с интереса на всички директори в страната от забавянето на приватизацията, тъй като те чакат това забавяне и вероятно чакат и следващия етап, когато ще бъдат вероятно единствените, които ще осъществят този процес на приватизация за себе си. Тук не трябва да се изпуска от внимание фактът, че идеята за такъв вид приватизация, в която участват трудовите колективи, директорите и т.н. не е идея, родена от СДС, а много по-рано - още от идеята на Тодор Живков за предаване собствеността на трудовите колективи. Това е форма на безстопанственост!

Втората зона на интересите това е комунистическата партия, която от една страна се ориентира да бъде лява партия, така да се каже, за баламите; от друга страна тя ще търси и
запазва образа си практически на дясна партия, тъй като тя гони собствеността - собствеността да остане в нейните хора, в нейната зона.

И третата група е частният бизнес, именно спекулативният частен бизнес. В по-далечен план стратегията предвижда създаване на обществено настроение против СДС и против БСП. То предвижда вероятно някъде през месец май обществото да бъде настроено и срещу едните, и срещу другите или пък ние да бъдем изтълкувани като два камъка, които не мелят добре. И една идея,
която назрява в някои среди - за създаване на едно коалиционно правителство. И това ще бъде въпросът за един коалиционен парламент, тъй като този е изчерпал своите сили и по този начин
уж се разширява територията на демократичните сили - вливат се и други демократични сили в парламента.

С други думи съществува сценарий за свалянето на този парламент.

Кой стои в дъното и в основата на този сценарий? Най-елементарно е да се каже, че е комунистическата партия. Не е само тя. Тук може би по-скоро стари здрави връзки на стари комунистически фамилии, на техните семейства, роднини и други обкръжения, на които бащата ако е бил член на ЦК, може синът и да не е сега комунист. Многократно съм изтъквал тази връзка и за Виза Недялкова, и за Андрей и Венцел Райчев. Съществуват и други приятелски фамилии на базата на общото комунистическо минало, на така наречените честни и т.н. комунисти.

Срещу нас следователно се изправя една аристократична номенклатура на нашата прослойка. Не случайно германката....[2]ми каза: "Аристокрацията напуска СДС", като явно има предвид
Александър Каракачанов, чийто баща е (бил) генерал.

Завършвайки, искам да ви кажа, че има един единствен изход - той може да бъде християнски: като те ударят, ти си подлагаш и другата страна още веднаж да те ударят. Другият изход е политически: на атаката да се отговори с контраатака, на нападението да се отговори с контранападение. Това означава, първо, бърза промяна на Закона за земята[3], това означава бърза промяна на законите за реституцията, бърза промяна на законите за приватизацията в този вид, който отчита, че България е страна, неподготвена за типично либерална реформа. Точно обратното – България е страна с половината левичарски виждания, с традиционни настроения и има дори възможност този електорат да се увеличава. Това го доказа дори и една Полша.

Какво трябва да се направи конкретно? Тук трябва г-н Пушкаров ясно да разбере, че много място и алтернативи за шикалкавене няма! Той или започва борба с номенклатурата, с директорите и практически започва да ги уволнява един след друг по най-бързия начин.

Има фрапиращи случаи във всички градове на страната, напр. Варна, където цялата общественост говори за едно име - такъв случай вече е нетърпим и той вече не е чисто икономически случай, а е политически случай и с него е свързано общественото мнение на един град - случаят със Стоян Цанев. Всеки град има такива ключови фигури в ключовите отрасли и те трябва още от утре да бъдат уволнявани. Нека н след това да се съдят, да търсят правата си и т.н. Аз мисля, че по този въпрос повече не може да се разсъждава.

Миналия път ние гласувахме доверие на правителството в смисъл, че те веднага ще започнат да извършват структурни и персонални промени. Същото важи и за отделните министерства и Министерския съвет.

Аз искам много правилно да бъда разбран! Когато отделните хора от отделните райони отиват до министъра, те не стигат до него, а стигат до отделите и в тези отдели хората виждат онези лица, които са били преди 20 години и промяна фактически за тези хора няма. Веднаж завинаги трябва да се разбере: смяната практически на системата фактически означава и смяна на кадрите в системата[4]!

Промяната на кадрите, отстраняването на кадрите на комунистическата партия е просто един неизбежен процес. Оставим ли се в техните ръце, те нас ще ни отстранят и знаят как да го направят по идеален начин. Фактически навсякъде по света новата изпълнително-административна власт си търси нови кадри и променя основните, ключовите места в институциите. Това не е направено главно в Министерството на индустрията.

Идваме до въпроса за диалога със синдикатите и конкретно с Конфедерацията на труда "Подкрепа".

Конкретно аз мисля, че няма съмнение, че една от стратегическите линии на БСП е била винаги да инфилтрира нашите организации със свои хора и на Държавна сигурност. Така беше миналата година, така се дойде до разцепление на някои партии в СДС[5], така се стигна до тяхното роене, така сега се отива очевидно до сходни процеси в "Подкрепа".

"Подкрепа" винаги е била заплашителната ябълка в устата на комунистите - тя винаги им е засядала на гърлото. И това е фактически нашата организация, която води битката, води диалога и всичко всекидневно в предприятията - не от телевизионния екран и от парламентарното кресло, а всеки ден от сутрин до вечер с работниците. Ние не можем да си позволим лукса тази организация да бъде срещу нас, ние не можем да си позволим лукса работниците във всички браншове да тръгнат срещу правителството на СДС. Това би било самоубийство. И аз много ясно казвам тук, че не трябва да има борба със синдикатите, особено когато се решава въпросът за властта. Затова трябва да се седне на масата за преговори със синдикатите и всички действия на правителството да бъдат координирани с тях.

Основната ми мисъл е, че на нас ни трябва правителство на действието, което да се разбере, да се вижда, че действа и хората да научават как действа. Не може предния ден правителството да приема увеличени такси за пощенски услуги и на следващия ден да спира това действие; не може предния ден правителството да е изненадано от Моллов и аз да му го казвам на министър-председателя тук, не може министър-председателят до 16 часа през ден да не е прочел вестниците[6]. Винаги трябва да има човек, който да му дава извадка[7].

Тук стигаме и до действията на парламента.

Защото по една стара наложена тоталитарна практика очевидно хората смятат, че по-важната власт в една страна е правителството, не парламентът. Те не могат да проумеят, че съдбата на България се решава в тази зала. Те смятат, че правителството участва тук. Аз съм напълно убеден, че не е възможно АЕЦ - Козлодуй да се разваля през ден и съм напълно убеден, че в АЕЦ - Козлодуй има саботаж - пуска се единият блок, спира другият. Ако това продължава наистина с такава честота, ние трябва да закрием Козлодуй[8]. Но ние не можем да цъкнем крушката, защото и при това правителство беше така, и при сегашното е така.

И правителството иска да покаже, че поема огромна отговорност за всичко, за всичко в тази страна. А смисълът на нашата програма, доколкото си спомням, беше, че правителството ще дава отговорност, ще разпределя отговорността, ще я разхвърля към общините, ще се освобождава по този начин от отговорност, за да може да се види какво става и на общинско, и на окръжно ниво как се управляват тези общини: червените и др.

И нека отидем след това към едни местни избори и да се види в кои общини по-добре са ръководили едни хора и да се даде властта в тези общини на тези хора.

Правителството трябва не по-късно от 14 февруари да представи своя бюджет[9]. Необяснимо остава обяснението пред хората в страната защо няма бюджет.

Никой не е чел програмата на СДС. Всякакви други обяснения за този средночестотен гражданин са необясними. Просто това не са хората от Англия - с други критерии са нашите хора.

Трябва да се знае бюджетът и не може да се каже, че бюджетът - това е програмата на правителството. Просто трябва да се направи. И да настъпи едно стратегическо успокоение.

Правителството трябва да представи и своите виждания към младите хора, към младежта, защото ние в момента губим младите хора. Това го чувства всеки от нас. Акцентът, приоритетът трябва да бъде там.

Всъщност ще се огранича с тези приказки, макар че исках да говоря и за единството на парламентарната група, и за отказ от себеизтъкване - един-два месеца от такива индивидуални жестове, които забавят работата на парламента. Просто по друг начин можеше да се реши този въпрос. Какво пречеше предварително да се координира и Законът за приватизацията? И това не се направи.

Във всички случаи - аз мисля, че изразявам не само моето мнение - парламентарната група няма да допусне размиване ролята на СДС и ще покаже със своите действия, че в България този преход се осъществява именно от СДС за сметка на едни или други личности, синдикатите и другаде.

Всичко трябва да се реши днес - ние се познаваме от две години вече и то достатъчно! - и да се реши в посоката, която хората очакват да се реши. Тук е и ролята на д-р Желев според
мен като президентт, който трябва да бъде изразител на волята
на хората в тази страна за демократична смяна на системата.

С това именно завършвам. И, завършвайки, искам да кажа още, че голямата задача на д-р Желев е да внушава идеята за обединяване на нацията, но идеята, че той именно обединява нацията на базата от идеи, от програмата на сменящата системата политическа сила, което пък практически, д-р Желев, означава да не се създава президентство, а да имате за съветниците: по финансовите въпроси - министъра на финансите...

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ[10]:

Не измисляй нова конституция!

 

ВОДЕЩИЯТ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Аз не измислям нова конституция, но - за да не дойде един ден, когато всеки от нас ще се оплюва и ще се намразим, а да мислим за това общо действие, за това единство.

Г-н Сугарев има думата.

 

 

ЕДВИН СУГАРЕВ[11]:

Имам няколко бележки, с които ще се опитам да кондензирам всички досегашни актове на СДС в контекста на настоящия политически момент.

Ние задължително трябва да имаме представа за това какво е разпределението на силите в страната. В това отношение не е излишен кратък анализ на изборите за президент и вицепрезидент. Той доказва, че комунистите могат да разчитат на един твърд електорат от 30%, който не зависи от друго. Става дума за реален ангажимент с една негативно формулирана кауза в смисъл, че СДС е предател на националните интереси и със своите действия предизвиква икономически крах. Този електорат е дисциплиниран с тези указания. Този електорат сега вече е доста променен. В сравнение с нашия електорат е ориентиран към миналото и в една действителност, в която е принуден евентуално да взема и решаващи рискове. Сегашното му състояние на опозиция му подсказва и реваншистки, и реставраторски перспективи. При това положение БСП успя да осъществи преход - в момента не само парламентарната й група, не само Висшият й партиен съвет, но и електоралната й маса е настроена опозиционно.

Съществува и един блуждаещ електорат. Става дума не за блуждаещ ореол около двата политически полюса, а за сила, чиято избирателна роля е лишена от адресат. Социалният стрес на този електорат е очевиден: млади хора, безработни, цигани и др. от всякакъв род. Но този електорат е лабилен и той може да бъде подведен от когото и да било. И привличането му към утвърдените вече политически структури е повече от проблематично.

Резултатите показват, че обявилите се за център партии (Бел. на MP: вероятно визира СДС-център) или нямат електорат, или техният електорат гласува за комунистите. От това обаче не трябва да си правим извод, че Центърът е отписан. Напротив, той е като една празна черупка, която ще бъде преливана към червения или от червения електорат и се цели да бъде използван при предстоящата - и то гарантирано! - предстояща позиция на стягане на примка около СДС.

Нашият собствен електорат реално показва тенденция към разливане. Онези, които в първия тур не гласуваха за д-р Желев, бяха разтревожени или от нашия избор на д-р Желев, или от неговата неясна позиция. Това е неприятно, че този наш електорат подхранва и електората на Жорж Ганчев и че се ориентира към един противоречащ за СДС президентски кандидат, каквото показа вторият тур: рейтингът на Велко Вълканов[12] скочи и то два пъти повече, отколкото скочи този на Желев при втория тур.

Могат да се посочат и други аналогични примери.

Всичко това значително ограничава възможността на нашия електорат да нараства. Това произтича и от вакуума, който настъпи в СДС вследствие пропуски в изпълнителната власт и пропуски в избирателната кампания. Например д-р Желев избра синята бюлетина, но се държеше като независим кандидат.

След неуспеха в изборите усилията на комунистите са насочени към стягане примката около правителството. В парламентарните избори БСП участва като предизборен съюз на БСП. За президентските избори беше подписана една плоскост на повечето недоволни в БСП от настоящата политическа ситуация. В атаката срещу правителството, в атаката към правителството тази плоскост се разширява още повече и се цели всички да бъдат обединени срещу СДС.

Сценарият според мен предвижда серия от политически кризи, ориентирани към това: парламентарното мнозинство и неговата политическа позиция са вече изчерпани, че съществува необходимост от нови парламентарни избори като спасителен за нацията изход. Очевидно се разчита, че в един момент една подобна теза би могла да бъде одобрена и от президента, като в исканията за по-широка подкрепа на реформата той би могъл да поиска ново коалиционно правителство или да разпусне парламента поради невъзможността му да състави коалиционно правителство. Това нещо се разчита да се направи около април-май месец.

Разчита се да се бламира кабинетът, като се започне с досиетата и се завърши със стопански саботаж в предприятията, където именно по вина на Кабинета нещата се забавят.

В нашата парламентарна група се търсят две възможности: да се бламира СДС по въпроса за Закона за земята или реална възможност да се направи касиране на ДПС от Конституционния съд[13].

Най-опасният момент обаче е политиката между правителството и "Подкрепа". Искам да кажа обаче нещо много характерно: в момента всички са срещу правителството, но двете остриета в този натиск са от една страна Моллов и от друга страна синдикатите. Това говори за възможностите синдикатите и политическият бизнес да намерят плоскост на общи политически интереси. Фактически който владее приватизацията, владее и бъдещите възможности на страната, а това значи и обществено-политически дивиденти. Този конфликт, в дъното на който стоят конкретни интереси, може да бъде много добре използван за изместването на СДС от властта.

От това имат интерес и комунистите, и перачите на техните пари, и демократичният център, и синдикатите.

И още нещо, което според мен е много важно: правителството стартира по един не особено подходящ и дори дилетантски начин. Кабинетът на Филип Димитров придоби навика да работи при минимална публичност и пълна неяснота относно неговата дейност. Определена грешка е да не се даде определена политическа програма и мотивировка за всяко негово по-важно действие. Това естествено помага на комунистическата пропаганда или на нейните маскирани сателити - тук се обхваща почти целият спектър на масмедиите - да създадат впечатление у хората, че или не знаят какво се прави, или не се прави както трябва. И ако критиката срещу Костов не е съвсем ясна, критиката срещу Пушкаров е в голяма степен справедлива[14]. Тя не се дължи на синдикални или политически амбции на "Подкрепа", а на реално съществуващото недоволство по
места.

Всички сме били в провинцията и знаем каква е реакцията на хората от това, че нищо не се променя. Тъй като в провинцията тази индустриална мафия не само съществува, но се утвърждава
чрез структурите на министерството. (Бел. на
MP
[15]: Визира МИТ - Министерството на индустрията и търговията). И става дума не само за пасивност, а за едно мегаминистерство, което става практически неуправляемо, независимо от това кой го управлява. Причините са не само лични, но и структурни.

Зависи и по-ниските етажи на изпълнителната власт как действат: правителството приема закони, ние увисваме във въздуха и практически никой не изпълнява. Практически нашите министри се намират в обкръжение и те не могат да проникнат във всички сфери на техните подведомствени институции. От друга страна, ако продължава така, неизбежно ще се стигне до стачки и този кабинет въпреки парламентарната подкрепа, която има, ще бъде принуден да напусне.

Аз няма да продължавам повече с тази мрачна хроника, но искам да бъда пределно откровен и да се обърна с две препоръки към двамата основни действащи лица в настоящия политически момент:

Първият ми въпрос е към д-р Желев: Г-н Президент, можете ли да гарантирате, че ще поддържате този парламент такъв, какъвто е, в течение на целия му мандат и че няма да има момент, в който да решите, че е по-удачно той да бъде разпуснат, за да могат да попаднат в него и някои други политически сили?

И към г-н Тренчев въпросът е почти идентичен: От гледна точка позициите на "Подкрепа" смятате ли, че този парламент трябва да продължи през целия си мандат с гласуване само доверие към правителството? Друг е въпросът правителството дали трябва да остане или не.

И трябва ли да се търси алтернатива на СДС или на "Подкрепа" като синдикална политическа сила?

 

ВОДЕЩИЯТ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Ние дори не сме се консултирали, когато сме излагали възгледите си, но те дават представа за ситуацията[16].

 

ГЕОРГИ МАРКОВ[17]:

Уважаеми колеги,

Съгласен съм с всичко, което каза Сашо Йорданов и Едвин Сугарев, макар че го казаха прекалено литературно, прекалено теоретично, а ние трябва да се насочим към практически неща,
макар че сме се събрали и правителството, и президентът, и нашият
синдикат. Защото наистина "Подкрепа" считам, че си е наш синдикат и че друг (силен) синдикат в България няма. И много се радвам, че този въпрос се свежда не само до Костов и Пушкаров, защото когато някой критикува някого, е елементарно да погледне и себе си дали като личност би могъл да стои по-добре. Достатъчно е да се види, че на изборите ние победихме просто, с артистичност
[18] и общо взето влязохме в парламента.

И първият въпрос е: след като ние се ангажирахме с трите власти - правителство, президентска власт и местна власт - дали можем да управляваме тази страна. Това е елементарният въпрос: може ли Съюзът на демократичните сили да управлява тази страна? И за тези три месеца направихме ли нещо или не направихме? И ако трябва да бъдем откровени към себе си преди всичко като парламентарна група, трябва да кажем, че ние се държим на ръба да се провалим. Защото срещата ни в НДК с културните дейци[19] е все пак показателна. И си отидохме всички с по 200-300 писма в джоба, които като ги прочетохме, ни стана ясно, защото няма друг коректив. Ние сме на ръба на нашия супертвърд електорат. Защото ние не стъпим ли на него, без този електорат България не може да се управлява. Ако ние разочароваме този електорат, ние губим и властта, губи и България. И тези хора се държаха по начин, който може да надмине и най-смелите ни очаквания.

И Едвин е прав, че ще успеем, ако правим закони, но не такива, които дават права на този твърд комунист или му дават и на него: "Тези момчета дойдоха и ми върнаха магазина на "Цар
Асен" и аз ще гласувам за тях". И даваме имотите, с които тези
хора да се субсидират допълнително. Значи, влязохме и обещавахме приватизацията, обещавахме земя. Седнахме трима души - направихме Закона за реституцията, за земята - трима души. Това показва как ние нямаме тактика дори по Закона за земята, че трябваше да караме Васил Гоцев да го пише за една нощ, за да не ни изпреварят комунистите.

Второ, можем ли да сме колективен орган, след като не можем да се съгласим с кадровата политика на правителството? Просто няма кой да ни разбере. Абсурдно е една политическа партия да ни поставя условие, че веднага ще стане коалиция с нас, ако един зам.-министър комунист замине на работа в чужбина.

Вторият момент: можем ли да имаме такива посланици в чужбина? Можем ли? И когато аз поставих въпроса за трима посланици в чужбина, залата трещеше - само като поставих въпроса за Елена Кирчева и Леа Коен. И аз никога няма да поддържам един Огнян Пишев за посланик в САЩ, защото той е един безсрамен човек! Той дойде на нашата гладна стачка и каза, че сме екстремисти. А тя, работата, точно така не става. И той дойде да хвали Закона за чуждестранните инвестиции. Това е или връх на неговата некомпетентност, или безсрамна наглост. Имам сведения че този човек се е мотаел тук, за да пречи Стоян Ганев да стане министър на външните работи. Когато се върна президентът от САЩ, той си позволи да му говори на "ти". И когато Илко Ескенази дойде, той си позволи да играе шах с компютъра.

За нас политическите ни врагове са тези, които сега, в събота, се събират в залата на Отечествения съюз - от Гинъо Ганев[20] до Стефан Гайтанджиев - за да обединяват отново всички срещу СДС. С тях не можем да работим в коалиция просто защото сме ходили с нашите привърженици по улицата и не можем да ги лъжем.

Третият въпрос е има ли СДС? Това е въпрос, по който Филип Димитров моля да се замисли - без да му казвам нещо лошо - но ако е зает много като министър-председател, да сложи човек, който да го замества. Какво стана в събота и неделя по дискусията за Закона за банките? Просто няма човек, който да дойде. Престрелка между наши хора. Нора Ананиева излиза, говори за Гърция, събира "овации" и т.н. Излезе този Жорж Ганчев, говори и събра овациите. И чета писмата в неделя: не можем да си позволим - аз никога не съм си позволил, освен в тази зала срещу някой синдикалист или министър - да действаме убийствено за електората! Този електорат е изнервен. Той две години става, ляга и какво ли не прави, за да ни избута да победим, а сега трябва да страда и от нас. И дори техният Луканов седи отзад и си мълчи.

И моля Сашо Йорданов като председател на Парламентарната група - защото силата на Съюза на демократичните сили сега е тук да кажеш по "Панорама" и на страниците на "Век 21" кои са тези хора от Гиньо Ганев до Стефан Гайтанджиев, които се събират в събота. И да отидем да им развалим вечеринката[21]. За да видим кой кой е в тази страна.

И от тук - Законът за земята на всяка цена трябва да влезе в четвъртък на първо четене. И реституционният закон. И после само Законът за приватизацията и веднага след това - законът за (МВР) Данчо Соколов. А този Бобев - това нито е Гюс Хол, това са диви балкански и съветски нрави.

И ще завърша с една наша грешка. Грешката ни е, че си развалихме контактите с "Подкрепа". Ние ходим при "Подкрепа", когато видим зор. И "Подкрепа" винаги ни е подкрепяла, когато имаме зор.

И същевременно казах на д-р Тренчев за Разград - за това момче Пламен Даракчиев, че той не е добро момче. Видяхте ли, че е така?

 

ВОДЕЩИЯТ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Давам думата на г-н Илко Ескенази.

Да се готви Венцислав Димитров.

 

ИЛКО ЕСКЕНАЗИ:

Аз наистина ще се постарая да бъда съвсем кратък и няма да представям кардинално проблема, а по-скоро искам да погледна поетично на нещата първо по законодателството, защото това е работата на правителството, а не на парламентарната група. Нищо не можем да дадем реално, като няма пари. И няма да давам акъл на Иван Костов, но най-важното това е да стартира приватизацията. Не зная дали той е съгласен с това, но какво пречи тези два месеца да започне приватизацията? Имаше един проект да започне малката приватизация - това е чисто влизане на пари в държавата. Това нещо, защото ще се приеме големият закон за приватизацията, се бави. И Закон за приватизацията по-рано от два месеца не може да има. И всеки от вас ще се замисли, когато дават преференции на предприятието, ще се замисли за какво да гласува. Защото всеки от вас има някаква съвест. Тук няма партийно гласуване.

Така че за мен това беше един грешен ход - че се забави малката приватизация. Ето, връщат се магазини, продават се останалите магазини и ресторанти и започва да се оживява.

Сега е време също да се пусне малката приватизация. А как ще се контролираме - механизмите са добре известни. Ако искате законодателно, това означава три полиции да се следят една друга. И това означава, че 30 на сто от мафиотите да влязат в игра.

Така че апелирам за тези бързи закони, които дават възможност да се прави нещо.

Има доста упреци към работата на правителството. И с г-н Димитров съм говорил и съм му казвал, че това не ми харесва или онова не ми харесва. Но какво означава този опит да се управлява   и кой го има - да се управлява Министерският съвет дори като персонал? - Никой! Разбира се, правилно е върхът да бъде изчистен, но не е съвсем правилно на 10 000 предприятия да бъдат сменени директорите или управителните съвети. Защото идва една делегация и казва:

-     Ти си наш депутат и трябва да се смени този и този!
След това идват други и казват:

-     Тия, новите, са номенклатурчици и т.н. и т.н.

На кого да се вярва? И този проблем трябва да се има предвид. Така че всякакви кардинални промени в правителството сред хората ще имат единствено ефект. Това е моето единствено мнение: упреци - да!, но размествания в правителството в момента не са желателни.

И един аспект в работата на правителството: впечатленията ми са, че това, което засяга работата в чужбина, трябва да се върши перфектно и бързо. Това не става. Такъв е случаят с асоциирането към Европейската общност. И румънците ни изпревариха, като представиха своя меморандум. И американците ни казваха:

- Представете си програмата за тези стратегически моменти и ние ще представим[22] КОКОМ-ограниченията.

Представете си колко важно е това! И тук става дума за едно постановление на нашия Министерски съвет, че тези технологии няма да се експертират (ескортират?[23]) и т.н. Просто трябва да се създаде нужната организация в министерствата.

И още нещо. Забелязвам, че тактиката на останалите в министерствата чиновници е да се опитват да създават симулации на реформите и просто да задушават министрите. Те създават една
психоза: всичко е готово!, а всъщност не е. Министрите трябва
много да внимават.

И слабостта ми - темата за партийното имущество. Не може ли да се пусне едно посещение да виждат хората какво е вътре? Да виждат хората, че този дом (Бел. на MP: Визира Партийния дом на пл. "Ал. Батенберг") вече не е партиен, да виждат, че не е заключен и не е техен.

По този начин напълно споделям и на Жоро Марков въпроса за масмедиите. Това, което се прави от СДС, е по възможно най-лош начин отразено в радиото и телевизията. Това, което се прави добре, за него не бива да ме интервюира комунист и да поставя акцента на съвършено друга плоскост. Това беше и с реституцията, и с инвестициите. Т.е. акцентът е: това, което е с инвестициите, не е имидж на България по привличане на инвестиции, а основният аргумент беше това, което е на комунистите. Това не е обективна преса.

И понеже стана дума за отношението към "Подкрепа" и правителството, няма да давам съвети нито на едните, нито на другите, но ме вълнува. И само моля да се погледне какво представлява "Подкрепа" в Народното събрание - това е достатъчно. Прието защото това дискредитира и самата "Подкрепа". Нещо трябва да се направи.

Второто нещо. Очевидно "Подкрепа" започват да се вместват пряко в преки стопански операции, като използват влиянието на "Подкрепа". Специално ще говоря с д-р Тренчев и ще му кажа кои са тези случаи, но това е просто недопустимо. И да се казва:

- Ти ще платиш на този, ти - на този!...

Д-р Тренчев, това е просто недопустимо!

И това, което са скандалните искания на "Подкрепа", просто не съм съгласен. Това просто обърква нещата.

Приоритетите са следните:

-     Основен акцент - в организиране работата на правителството. Бюрокрацията не е лесно нещо! Не бива да храним илюзии.

-     и оперативното законодателство, а не един да бъде на едната страна, а друг - на другата страна.

 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ:

Аз ще се постарая да бъда съвсем кратък и няма да повтарям колегите.

Не зная още колко време ще бъдем тук, защото има опасност да не свършим набелязаните задачи, а именно: да свършим със Закона за земята, да започнем приватизацията и да накажем виновните; да направим така, че наказването на виновните да бъде възможно. И ако можем да направим и това - да върнем поне част от парите от чужбина. Тук и министър Соколов, и д-р Желев могат отчасти да ни помогнат. Държавна сигурност е въвлечена с отмъкването на парите в чужбина. И ние ще пишем и на д-р Желев - съществували са фирми, създавали са фирми уж за да помагат на България и те след това изведнаж стават едни честни бизнесмени. И всичко тръгва от президентството. И даже във Виена роднините на Андрей Луканов и на Моллов и други са направили големи бизнесцентрове.

Има възможност това нещо да не стане заради този конфликт, който се разгръща днес тук - защото платформата на СДС била такава и такава.

Платформата на СДС - да се махнат производствените колективи! (Към Асен Мичковски): Асене, каква е тази комунистическа глупост? Казвам ти го тук. Не може да се пише така, понеже Маркс така го е писал: производствените или трудовите колективи.  Или персонално - виждам, че Асен е възприел това персонално.

Въпросът за приватизацията защо не стана. И аз съм за един закон за малката приватизация. Защото министър-председателят трябваше от първия си ден като министър-председател да направи това - да събере юристите и икономистите и да се види как ще се направи. Но не се направи и не се прави.

И бих помолил д-р Тренчев и Асен Мичковски да слушат: има ли частни интереси в цялата тази работа? По време на дискусията на Закона за банките се оказва, че по искане на Икономическата комисия, подписано от Асен Мичковски, е взето едно писмено становище от една извънредно съмнителна банка от трима души, която е взела две стаи в "Европалас" и аз ще проуча това. И как може становището на една такава банка да влезе в становището на Икономическата комисия, подписано от Асен Мичковски? И някои ми подметнаха, че едва ли не д-р Тренчев стоял зад тази банка. И като че ли ние сме тук, за да защитаваме техните интереси.

Аз бях изненадан от искането на г-н Тренчев да бъде сменен г-н Пушкаров. Той е най-уязвимият, защото трябва да смени 10 000 директори; нека да смени 10% т.е. 1000 или 2000 души. И искам информацията от г-н министър-председателя колко комунисти има все още останали в тези предприятия.

И тази госпожа, която е станала сега началник на кабинетана министър-председателя! Филипе, консултирай се с нас. И се оказва, че Алекс Алексиев е един много компетентен човек, но той ли ще съветва правителството по чуждите инвестиции? Той ли ще ви съветва? За обща култура - да. Аз мисля, че ние бихме могли да съветваме най-добре и поне за хора, които ще заемат ключови позиции.

И депутатите по места. Поне правете проучване. И да не се казва само: Махнете този, махнете друг! Аз тук виждам функциите на "Подкрепа" да вижда в цялата страна и да издига достойни нови хора за тези места. И да се иска подписът на "Подкрепа". Но ние наистина губим най-достойните хора и трябва да се измисли нещо. Комунистите са си имали една чудесна система на издигане на кадрите и на техния контрол. Но ние, понеже сме демократи, го нямаме това и сега народът може скоро да ни помете, защото нищо не правим.

Затова и аз мисля, че към министерството на г-н Пушкаров се концентрира една грамадна част от недоволството и страшно много проблеми, които трябва да бъдат решени.

Бях изненадан обаче, че се споменава заедно с името на Пушкаров и името на Иван Костов. Но тук виждам пръст на едни такива хора - не като представители на частния бизнес, но на една групировка около Валентин Моллов и пресгрупата "168 часа", която си е поставила за цел да дискредитира Иван Костов и цялата ни финансова политика. Защото и тези данъци, които поставяме, са доста по-ниски от съответните в Западна Европа. Малко страни в Западна Европа имат по-ниски данъци. И нещо повече, държавните предприятия трябва да имат по-големи данъци, защото тях бюджетът ще ги облекчи. И министър Костов понеже поддържа това, сега изведнаж и "Подкрепа" е срещу него. Какво иска "Подкрепа" тогава? Дайте да извикаме Тодор Живков или Вълко Червенков и той ще ги намали.

Сега виждам в Съветския съюз защо не става никаква реформа. А ние се спасихме, защото тръгнахме малко по-рано.

За конфликта, който виждам, между синдикатите и правителството: Трябва да седнем и да говорим дотогава, докато разберем за какво става дума. Защото до последния момент не можахме да разберем за какво се караме: дали за приватизацията или за лихвите. Защото и Асен Мичковски знае, че може да се пусне и единият, и другият закон заедно.

Има и противоречия между институцията на президентството, макар че много хора отричат, че има такава институция, между президентството и министъра на външните работи - за посланиците и др.

И има какво да правим по Закона за приватизацията. Не да го тушираме, а да имаме едно общо становище.

Въпросът за компенсациите още не е решен. За реституцията. Онзи ден на събранието се оказа, че ние не мислим по един и същ начин. Например Закона за земята. И д-р Тренчев да помисли: максималните искания за заплатите, независимо дали идват от Тренчев или от Кръстю Петков, могат да съсипят икономиката. И това, което стана последния месец - заплатите страшно се повишиха, това действително ще направи инфлационен бум на цените.

 

ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ:

Аз не съм съгласен с Венци. Защото нещата започнаха малко да се отклоняват. Тук сме се събрали да си кажем истината - проблемът не е между правителството и синдиката или между правителството и "Подкрепа". Проблемът е между електората на СДС и СДС, проблемът е между програмата на СДС и СДС, проблемът е между електората на СДС и правителството и президентството.

 

д-р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ:

Не нося тук документите, за да илюстрирам свои твърдения.

Първо, да кажа на г-н Есканази, който каза, че в "Подкрепа" влизат и някои секции или хора, които брутално се намесвали в стопански операции: в една такава сложна структура е трудно да се прави това. Искам да ви кажа, че секцията в Народното събрание е нелегитимна и не я посочвайте за пример. Или например за един ТИР, който бил за СОФКОМ - и грешката била техническа. Става дума за онзи ТИР в Русе.

Държа да кажа, че "Подкрепа" е на прицел и от страна на сили в СДС, защото шайката на Дончо Иванов, която не наброява широка подкрепа и не е повече от 100 души, търси подкрепа и
намира и то в средите на СДС.

Искам да бъда принципен и да отговоря и на г-н Сугарев: "Подкрепа" не е за скорошни избори в никакъв случай и ще направи всичко възможно да осуети такива избори, ако такива бъдат поискани. И второ, точно лицата, които от СДС и конкретно г-н Димитров се опитват да легитимират лицата Дончо Иванов и Пламен Даракчиев, които до болка познавате, и се опитват да направят "Подкрепа" в "Подкрепа". Лицето Илич Цветков от две години се опитва с един устав да направи партия. Ние ли сме ви помогнали или тези депутати или кандидат-депутати са ви подкрепили? Така че поддържайте и легитимирайте когото искате, но знаем, че тази поддържка на Дончо Иванов има подкрепата на висшестоящи инстанции.

Когато критикуваме обаче, трябва да критикуваме обективно и да даваме приоритет на рационалните доводи, а не на емоционалните. И нека да видим някои факти, за да не говорим голословно.

"Подкрепа" следи много параметри в обществото. Просто като една голяма организация не можем да си позволим да не следим показатели, които показват безпокойство за обществото: безработицата, свободните работни места, как се преквалифицират безработните. А това е в пряка връзка и с ориентацията накъде отива обществото. Следим и изменението в цените, заплатите, ценовата политика; следим доверието към политическите ни партньори. т.е. към СДС. Следим международния авторитет на СДС и сегашния авторитет. Следим и авторитета на пазарната икономика и частния и пазарния (бизнес) сектор.

С голямо безпокойство ние желаем да споделим с вас, че всички параметри, които ние следим, бележат един прогресивен ход надолу и не само това, а и темповете, с които става това, са изключително големи.

Естествено, ние си даваме сметка, че в един процес влияят много фактори, редица от тях са субективни, редица от тях са обективни. Ние сме се примирили с обективните фактори. Не е така обаче със субективните фактори, които могат да повлияят поне на темповете на развитието на тези тенденции. Това е именно и опасението, което ние си позволихме да изразим пред цялото общество.

Ние знаем как да мотивираме нашите членове, за да кротуват, защото напрежението е много голямо.

Сега питам правителството: накъде ще се ориентира тази икономика, за да избегнем това напрежение? - Няма отговор. Казват: "Това е програмата на СДС". Аз ще размножа тази програма
и ще ви я раздам, защото ако някои хора не са я чели, ние смея чели и сме наясно. И електоратът я знае. Ние не желаем да бъдемлъгани. Трябва да се каже: "Това и това ще бъде изпълнено!"

Ние възразяваме и точно тук съм си записал точно какво е казал Матей в Евангелието: "Не за да ... сме дошли, а за да го изпълним".

Считам, че изключително голяма съпротива се среща сред някои хора в СДС при изпълнението на тази програма, а това е отстраняването на комунистите от властта. Аз мога да ви кажа, че поне това, което е минало през Конфедерацията, е било дълбоко мотивирано. За някои личности документите са толкова много, че могат да бъдат носени в чантата. И при г-н Пушкаров мога да
ви уверя, че има тонове такава документация в момента за персонални промени.

Други обстоятелства, които ни карат много сериозно да се замислим: нашата формула за властта е кой и как управлява. Това не е за тези, които ни управляваха доскоро. Но формулата на един синдикат е да бъде обществен коректив и да бие там, където не се решават проблеми. Той е назначен да ръководи, за да изпълнява тези неща. И ние отправихме много нападки срещу господата министри - насреща получихме аргументи, които дори не се доказват.

Допуснах грешка в предаването "Неделя 150" - стачката на миньорите беше избухнала не един ден, а 5 дни преди преврата в Съветския съюз. И искрено желаехме нещата да не се раздухват, както започна сам министър Костов. И нещата са, за да бъдат в полза на СДС, но това, което се върши от СДС, вече се посреща от хората по различен начин. Кредитът на доверието стремглаво спада! И за разлика от министрите ние събираме информацията не отгоре, а отдолу.

Ние предложихме една малка хирургична интервенция - нещо, което прави всяко западно правителство. Основанията, които имаме срещу министър Костов и министър Пушкаров, ще ви ги изложим пунктуално и ако поне един от тях не беше включен в сегашния кабинет, той щеше да отнесе и част от пасивите. Защото на това правителство сега се сложиха и много стари неща.

Само правителството реагира, че ние като че ли желаем да го съборим. Твърдо искам да кажа пред залата, че ние не желаем това, а желаехме да извадим един или двама души, за да спасим останалите. В този смисъл искам да кажа, че напрежението отдолу расте. Липсва и механизъм за вина. Днес г-н Димитров предложи един твърде суров вариант за диалог, който е една компилация между различни похвати, извадени от западните държави, в които е включено всичко, което устройва някого, а другиго не устройва. Вие искате едно, за да отслабите синдикатите. Това е взаимствано от американския модел.

Така че ако вие желаете диалог, трябва да го правите. Всъщност ние го желаем. И този диалог връзва всъщност вашите ръце, а не нашите ръце. Но само при този диалог ние можем да поставим проблемите още в техния зародиш.

Може би е по-добре аз да отговарям на всякакви въпроси и тогава може би ще бъда много по-обстоен, но не желаем да прехвърляме фактите между двамата, а желаем той да бъде обстоен.
Не желаем да говорим за преквалификацията, когато това не е изпълнено, не желаем да ровим по това, че са дадени толкова пари за преквалификацията, а те не са дадени. И не желаем да губим
кредита на доверие. И не зная дали ще водим по-нататък един достоен диалог, след като тези проблеми не се съобразяват.

И искам да кажа, че ще наложим мораториум върху стачките от 5-15 февруари, тъй като имаме конгрес и желаем да прекратим всички символични стачки, които имаме в момента. Но това е един жест и предполагам, че той ще бъде отчетен по достойнство.

Аз съм говорил много пъти (на) с г-н Костов и г-н Пушкаров по тези въпроси и мисля, че всеки човек трябва да има поглед на това какво става в политиката и в икономиката и приоритетите така да бъдат подредени, че България да печели. Ако продължаваме да робуваме на емоции, мисля, че няма да печелим.

В целия този конфликт сме склонни да направим компромис. Считаме, че министерството на г-н Пушкаров никога не е било толкова голямо, може би трудно функционира като такъв мастодонт, но е добре да бъде разделено. И изключителното нежелание на г-н Пушкаров да се раздели с номенклатурата е в негов минус. И ако от септември досега аз задържах този конфликт, го задържах заради парламентарните изборни и заради избора на г-н Желев. Сега вече сме принудени да направим това нещо като публично достояние.

 

ЗЛАТКА РУСЕВА: 

Уважаеми колеги,

Ще направя едно съвсем кратко изложение за позициите ми за брожението в пловдивската група народни представители по отношение искането за смяна на министри и конкретно на Иван
Костов.

Мисля, че в пловдивската група се говори много общо за това. Държа да кажа, без да съм адвокат на г-н Костов и не съм го критикувала в пресата: аз участвах в едно предаване на радио "Пловдив", в което говорихме за Закона за земята - аз съм го критикувала, включително и днес на Националния координационен съвет по отношение на това, че недостатъчно ефикасно се налага Занокът за имуществото. Но съм против това да се излиза емоционално и личностно, тъй като се каза, че конфликтът е между СДС и неговия електорат.

Напълно поддържам това, което казаха и Джаферов, и Тренчев - че трябва да критикуваме обективно и да се бие там, където не се решават проблемите и най-вече смяната на системата. И не съм от тези пловдивски представители, които дават такива фриволни оценки за г-н Иван Костов. В събота и неделя получих обаждания в дома си и в СДС за това защо имаме такова отношение към г-н Иван Костов. Разбира се - от пловдивските народни представители.

Искам да кажа на тези пловдивски народни представители, че г-н Костов има влияние в Пловдив и него го уважават там.

Повтарям: не съм му адвокат и дори съм го критикувала. Но, колеги, казахме: дайте да си кажем всичко и недейте да съобщавате всичко пред журналистите, защото те ще го разгласяват. И в Пловдив голяма част от победата - извинявайте! - се дължи и на екипа на Иван Костов, а не на всички нас!

 

АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ (Пд):

Това, което г-ца Русева поднесе, не ангажира пловдивската група, а ангажира само един наш колега. Нека да не споменавам името.

Поддържал съм винаги такъв подход, който предлага и д-р Тренчев. Няма да крием, че доста от нас сме членове не само на СДС-партии, но и на "Подкрепа" едновременно. Нека си останем приятели!

А към г-н Костов не съм криел огромното уважение, с което той се ползваше и все още се ползва в Пловдив-град.

 

.......[24](Пд):

Няма да оспорвам това, което каза г-н Карадимов. Пловдивската група никога не е изразявала такова нещо.

 

ПАВЕЛ ШОПОВ (Пд):
 

Аз считам, че беше крайно неуместно г-ца Русева да визира мен. Но след като бяха хвърлени камъни в моята градина, а и бях визиран аз, искам да кажа: Действително съм изразявал моето лично мнение и не съм ангажирал Съюза на демократичните сили, че моето ясно и категорично становище още от началото на миналото правителство е, че съм против включването в него на Костов и Пушкаров. За мен това беше минало правителство, на което те бяха архитекти, беше главната грешка на българската опозиция. Тази грешка беше поправена от групата на 39-те, която обаче не успя да скъса напълно с тази грешка.

За мен участието на Костов и Пушкаров означава 5-10% минус на октомврийските избори. Те според мен изядоха кредита на доверие, който се дължеше на Съюза на демократичните сили. Аз мисля, че идва момент те в политиката да бъдат камикадзе, след като осъществиха тези непопулярни мерки по време на своето 9-месечно управление и трябваше да си отидат, а не да злепоставят себе си и Съюза на демократичните сили пред българския електорат.

И затова действително подкрепям г-н Джаферов, че днес въпросът е въпрос на доверие към СДС. А този кредит на доверие беше изяден “на зелено". И считам, че трябва да бъде отворен един винтил. Според мен тези двамата са популярни за нас и сред нашите най-твърди привърженици, за които можем да гласуваме в Пловдив, но двамата са крайно непопулярни сред българския народ. И сред широките слоеве в страната, които считат техните мерки за непопулярни.

И това като смяна се прави във всяка демократична държава. И тук не става въпрос само за Костов и Пушкаров, а е въпрос на една голяма политика, която, ако не направим сега, след време жестоко ще се каем.

 

ГЕОРГИ ИГНАТОВ (Пд):

Нашият електорат навсякъде издава един вик. Този вик е, че нищо не правим! И ние започнахме пазарно стопанство при наличието на монополи, при една непипната монополна структура. Ако беше това една истинска монополна структура, тя щеше лесно да бъде разрушена, но това е една мафия. И докато не разрушим тези монополи чрез изземването на техните средства или на мафията, нищо няма да решим!

(Дава пример, че в цял свят телешкото месо е два пъти по-скъпо от свинското за разлика от нас, особено в Плевен, където мафията контролира пазара.)[25]

Тази мафия може да бъде разтурена само от едно силно министерство. И нашите кметове, които се срещат точно с това брожение между хората - безработицата, гладорията, оскъдицата, и виждат безчинствата на мафията, дават своите предложения, но всичко се филтрира, докато стигне до министерството. И един Спас Спасов, който чух днес, че е станал зам.-министър, е объркан с какви ли не заводи освен хранителната промишленост - и цветни метали, и какви ли не фирми, като...[26] Това е просто една мафия, на която в основата стои и един зам.-министър.

Какво става във винзаводите? Има един Маргарит Тодоров, който е намерил пътища до г-н Филип Димитров и е успял да назначи всичките си подчинени в системата на единствения продукт,
който сега износно изнасяме - винения продукт, винения материал. Той се е свързал с г-н Филип Димитров чрез някяква фирма, в която е замесено и името на Димитър Луджев. Съжалявам, че само
казвам за такива клюки. Фирма "Розим" - Роза е жената, а в сделките фигурира името на Маргарит Тодоров, мъжа. При тази фирма видях тогава, че г-н А. Янчулев се чука с г-жа Роза Тодорова (смях)- с чашата, представете си! Аз стоя в Асеновград и виждам какво прави един министър на отбраната примерно (Луджев). Как може да се допуснат тези неща? - удари по тези отделни хора, които са заели възлови места в страната и просто се правят на специалисти.

 

ВОДЕЩИЯТ АЛЕКСАНДЪР ИОРДАНОВ:

Отец Христофор Събев има думата.

  

о. ХРИСТОФОР СЪБЕВ:

Уважаеми дами и господа!

Министри и г-н Президент!

Нещата са много важни и чакат едно спешно, бързо решаване. Защото наистина е въпрос на нашето политическо съществуване да ги решим бързо. Аз бях в провинцията: бях и в Благоевградския регион, в Петрич и на други места и исках да напипам пулса на хората. Пазех и авторитета на СДС и не взех страна в този конфликт между "Подкрепа" и двамата министри и двамата наши министри, защото смятам, че е наш общ дълг да умиротворявам нещата между нас си. Хората изказаха много верни съждения - че г-н Пушкаров, мой добър приятел, се е натоварил с една непосилна задача - централизирал е нещата и не може да се оправи с хиляди и хиляди директори. Затова ти споделям мнението на хората, че трябва да делегираш едно доверие на местните общински съвети при решаването на кадровите проблеми на предприятията. Това се отнася също и до г-н министър Соколов. Например в Търново са подменени едни началници на милицията с други началници на милицията. Трябва да се опираме на хората отдолу. Да се делегират някакви права или поне да се ползваме от техните съвети.

Що се отнася до хората от Благоевградския регион, споделиха с мен, като ми дадоха и вестник, че владиката е агитирал за Велко Вълканов и карал свещениците също да агитират хората по този въпрос.

И аз засягам един болен въпрос, на който съвсем накратко искам да обърна внимание: ще представя на г-н Лучников наистина изключителни документи от 1949 г. - как са събрали в църквата хора, верни на Отечествения фронт и са успяли да направят църковен събор. И апелирам към вас за подкрепа на нещо, за което писах и писмо до Министерския съвет - за смяната на Методи Спасов с Калин Калинов, който не е богословски човек и може да бъде приет от турците. И моля за подкрепа в това отношение, защото и това е също реформа. Не забравяйте, че и тук трябва да реформираме нещата![27]

Ние трябва да намерим начин как да оправим нещата между нас и да вземем пример от работата на г-н Стоян Ганев, който много добре работи, но и той трябва да си оправи състава. Трябва да се смени и апаратът на Министерския съвет, защото и там е пълно с комунисти.

И президентството също има какво да чисти. 

 

СТЕФАН САВОВ:

Вие казахте името на г-н Маргарит Тодоров, който създава фирми във винения бизнес и т.н. Няма да говоря с подробности, защото тези хора могат да закрият всичко, но тези доходи са около 200 млн долара, господа!

 

ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА[28]:

На мен също ми се струва, че трябва да оставим такива по-странични въпроси. Въпросът опира до кадрите, с които СДС разполага: Дали винаги имаме подходящи хора, с които да подменим. Все пак ми се струва нетърпимо повече да се търпи това положение зам.-министри и особено хора, които работят с поверителна информация, просто сме длъжни на тези места да намерим подходящите хора.

Ето тук, в Законодателната комисия идва сутринта зам.-министърът на териториалното и селищното устройство и казва защо не можем да направим това - защото това било мнението на министерството. Прощавайте, господа министри, но министърът олицетворява мнението на министерството, а не зам.-министрите. И когато говорим за това и в нашата предизборна платформа, не могат зам.-министрите или началниците на отделите да решават тези неща.

Също мнението ми за Министерския съвет - на ключовите места са останали старите хора. Не може например началник отдел "Местни органи" или нещо подобно да бъде човек, пряко свързан с досегашната система; просто не може г-жа Лиляна Георгиева, колкото и да е запозната с тази материя, да остане да работи като началник отдел. Тя може да остане в този отдел и т.н., но просто трябва да намерим новите хора[29].

За президентството не бих искала точно аз да говоря, но важните личности липсват, Президентът просто остана без юристи например и ние можем само да му помогнем тук, да предложим имена. И дори разбирам, че много често някои от нас оказват натиск да се назначи този или този наш съмишленик. Но ние трябва да знаем, че често губим наши привърженици, защото се назначават некомпетентни хора. Не искам да цитирам имена и не ги знам, но това е недопустимо! Ето, снощи от Бургас ми звънят цяла нощ защо сме назначили за зам.-областен управител човек с основно образование. Ако трябва - конкурс да се направи, да направим, да направим в крайна сметка един информационен блок, една информационна банка и да ги имаме предвид тези неща.

Друг въпрос е за отразяването на нашата политика и за медиите. Аз пуснах в неделя радиото и настръхнах. Това, което стана в събота по "Панорама" и в "Неделя 150" по радиото, е недопустимо - не може наши министри да се карат там като махленски клюкарки[30]. Нервите не им издържаха наистина, но изразите не правят добро впечатление. И наистина хората остават с не добро впечатление за тези хора, които трябва да оправят България. И в предишното правителство едва ли не г-н Костов и г-жа Масларова[31] излизаха да обясняват какво (да)[32] се прави. И сега не се прави и това. И всяка вечер се говори за решенията на някакъв кабинет в сянка, излизат някакви министри в сянка и хората не могат да разберат наистина кой е министър и кой управлява.

Другото нещо е за неподходящо поднесени обяснения. Напоследък се случва да се внасят едни прибързани обяснения. И оставам с впечатление, че именно от наши депутати излизат обяснения за наши вътрешни противоречия.

Тук опираме и до големия въпрос има ли изобщо СДС[33]. Въпросът, който зачекна в началото и Георги Марков. Като че ли СДС се е разпаднало. Като вземем и Центъра - след изборите наистина не бях посещавала СДС и като отидох, се уплаших от държането на някои хора. И сега ако отида, сигурно още повече ще се уплаша. И някои хора са станали за посмешище в градове. И просто в момента СДС реално няма или което се прави, в никакъв случай не прави реална услуга.

И се измествам от темата на темата за нашише връзки. Говори се за избор на нов главен прокурор. Това е въпрос, който е задължително ние да обсъдим. И все пак, за да има някакъв резултат от тази среща - ние си казваме и трябва да продължаваме да си казваме истината в очите, защото именно това е начинът да се посочат някои грешки, които да се обмислят и да се коригира нашата дейност - но все пак след тази среща да излезем с едно ясно разбиране: ще подкрепим ли правителството?[34]  И какво ще направят тези министри конкретно по тези въпроси? И какво ще се предприеме от "Подкрепа" и от страна на президента наистина като държавен глава за една подкрепа, която сме тръгнали да осъществяваме? И не трябва да забравяме, че всички сме като скачени съдове. Ако един от тези скачени съдове бъде изолиран, губи СДС, губи България.

  

СТЕФАН САВОВ - председател[35] на 36-то НС[36]:

 

Вярно е, че заместник-управителят на Бургаска област е със средно образование, както и вярно е, че Вие бяхте един абсолютно външен човек в Бургас. И защото почитам Вашите способности, дадох съгласие да влезете втора в листата на Бургас, измествайки хора на Демократическата партия. Но тук са Георги Марков, Златка Русева, с които сме обикаляли и Бургас. И този човек Тодор Тодоров[37], за когото говорите, вярно е, че е със средно образование, но защо? Защото баща му са го убили и т.н.  Вярно е, че можем и да се провалим с него[38], но ако се получи такъв вариант, министър-председателят винаги може да го отстрани.
Ако се наложи.

 

 ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Сега е 18 и 36[39] часа и в изказванията много неща се повтарят. Затова предлагам да правим само лаконични предложения и проекти за решения. Ако продължаваме с пространните си изказвания, всички сме наистина много умни и можем да останем цяла нощ.

И струва ми се, че трябва да вземем някакви препоръчителни решения. Ние, разбира се, нямаме право да вземаме решения по същество. Е и особено важно е: сега след малко ще излезем през тези врати. Не можем да възложим само на говорителя Михаил Неделчев да дава изявления. Журналистите ще се втурнат и ще бъдем принудени всички да даваме изявления - и министрите. Предлагам някой да сумира - председателят на Парламентарната група или друг, 2-3 точки и всеки от нас да дава по тях изявления.

  

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ: 

Много съжалявам, че трябва да репликирам г-н Савов - изцяло поддържаме г-ца Вержиния Велчева за г-н Тодор Тодоров. И за кандидатурата на г-н Райчевски тогава помолих г-н Савов -
да не се обвързваме с неговата кандидатура. А г-н Тодоров наистина свърши чудесна работа и сме му много благодарни за всичко, което направи там. Но Бургас е 300 000-ен град. Просто не е възможно с дейността на човек като Тодор Тодоров, който е много симпатичен човек, да се свърши такава спешна дейност. И към нас се присъединяват и народни представители от Сливенски регион да се преразгледа този въпрос.

 

Проф. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ - вицепремиер и министър на образованието; науката и технологиите:

Уважаеми народни представители,

Проблемът, по който сме се събрали тук, е много сериозен и аз мисля, че някои вестникари, както и някои наши съмишленици като че ли прекалиха. Прекалиха в изопаченото представяне на този проблем в българската преса. И това изопачено представяне се отрази първо върху авторитета на СДС. А там беше представено, че едва ли не синдикатите тръгват да свалят правителството, че двамата министри представляват СДС, че има война между отделни организации в СДС и т.н. Аз разбирам, че след последните избори, ако ние не променим нещо в нас, това са последните в нашата история победни избори.

Разбирам, че кредитът на доверие към нас намалява. И в интерес на оцеляването на СДС трябва да се запазим от външни въздействия. Но това в никакъв случай не трябва да пречи на нашето вътрешно самоочистване. И трябва да се събираме по-често с президента и министрите. И да се псуваме, ако трябва, но да си поправяме грешките. Защото ако сами не поправяме грешките си, ще се провалим.

Тук става дума не за друго, а за сблъсъка на две концепции на експерти на СДС. И от едната страна стоят експерти на СДС, и от другата страна стоят експерти на СДС. Затова много е важно какво ще решат самите експерти, а не ние, които нищо не разбираме. Трябва самите експерти да решат в спорове помежду си тези въпроси. Защото от решението на тези експерти зависи икономическата ни политика.

Но най-важното е какво ще направим в нашата икономика. И съдбата на бъдещите избори зависи от това. И от съдбата на СДС зависи и съдбата на България и затова въпросът подлежи на сериозно обсъждане и трябва да се води като спор по същество - спор между две концепции. Защото ако концепцията, която се поддържа от правителствения екип, рухне, всички ние рухваме.

Искам да извадя в три изречения това, което забравихме, когато дойдохме на власт в СДС и го заявихме: трите власти - законодателна, съдебна и изпълнителна, са в СДС! За съжаление
четвъртата власт я нямаме. Четвъртата власт - медиите, рушат СДС. Ние не направихме вестникарски къщи, нито разпространихме наши вестници, нито успяхме да завоюваме наши позиции там. И четвъртата власт в момента руши първите три власти. Това е един въпрос, по който сериозно трябва да помислим.

Освен това трябва да направим това, с което дойдохме на власт - да върнем заграбените богатства на България; да върнем дойновци, славковци, бисердимитровци и други мошеници, които
заграбиха парите на България и живеят като султани. А в лявата част на тази зала има хора, които трябва да бъдат в затвора или дадени на следствието.

Ако не се прочисти номенклатурата, няма да направим промяна не трябва да има зам.-министри и началници на отдели от старата номенклатура! И част от недоволството към нашите министри се формира на тази база. Ние сме длъжни да го изчистим.

 

ХРИСТО МАРКОВ:

Аз съм против това да бързаме, защото времето напреднало. Защото се събрахме да обсъждаме възникналия конфликт, доколкото разбрах.

Най-важното според мен е: хората така или иначе персонифицират промяната. Тази седмица с колегата Шотлеков обиколихме доста места. И то в малките села, където не е твърдо нашият електорат. Хората наистина персонифицират промяната и я свързват с промяна на личности, дори на тези, които им продават хляба. Дълго мислихме с колегите от Пловдиввки окръг дали наистина е така, но явно е, че ако не можем да увеличим пенсиите или осигуряването, сега ни трябва време за тази промяна и можем да тушираме временно тази промяна с промяна на персоните. И ще потърсим нашите хора (избиратели), ще се помолим и на тях, ако трябва.

И Павел Шопов с това раздухване в пресата на двете оставки и свързването със стачката на 39-те: тук бяхме 6 души, които бяхме в гладна стачка. Г-н Костов пръв дойде сутринта да ни
подкрепи. Тогава без тези хора в това правителство щяхме да бъдем смачкани в тази гладна стачка. Второ, абсолютно прав е Джаферов, че конфликтът не е между синдикат(и)
[40] и правителство, а конфликт между правителството и нашия електорат. И аз моля да ни отговори правителството кога можем да се обърнем за една нормална процедура към тях.

Ето тук е г-н Пушкаров - две години в Пловдив ме заливат с такива писма. И трябва да се обръщам персонално с въпроси, които не ми е удобно аз да поставям. Трябва все пак да имаме някаква нормална процедура за някаква обратна връзка с тези хора. И не бива да забравяме обществения коректив, както каза д-р Тренчев. Ние го изпускаме. И ако не си удължим този кредит реално във времето, през пролетта, когато тези гладни хора видят зеленото по по зелята[41] и когато то не е в тях, те ще ни налетят.

Законът за земята е реалното за хората в селата. И в ръководствата на ТКЗС-та са точно такива хората. Същото е при промените в МВР - напротив, въобще не са достатъчни! И вчера бях
изумен от една подобна заповед на пловдивския управител... 

 

АСЕН МИЧКОВСКИ:

Стана така, че аз се оказах отново в центъра на един конфликт както по времето на миньорската стачка. Стана и така, че напоследък започнаха да ме окачествяват като един от постцоциалистите в СДС и да се говорят неща за мен, които нямат никакво основание. И това е така.

Г-н Венцислав Димитров заяви, че в програмата на Съюза на демократичните сили - аз участвах в нейното изработване - имало социалистически вариант. Вярно, в началото беше записано "трудови КОЛЕКТИВИ", макар че го махнахме, макар че той си го има във всички синдикални организации в света.

По отношение становището на Икономическата комисия по Закона за банките и кредитното дело. На последните две заседания на Икономическата комисия бяха изслушани становищата на най-различни експерти, банкери и т.н.

Що се отнася до тази банка, която Венци цитира - не запомних името - нито ги зная, нито имам взаимоотношения с тях. Просто техните предприятия бяха приети от Икономическата комисия. А тези неща, които цитираше ти, са част от швейцарското законодателно право, които приехме.

Г-н Костов е съвършено прав с подхода към начините на осъществяване на приватизацията. След дълги обсъждания с много хора законопроектът, който внесохме трима представители на СДС за приватизацията, получи значителни изменения и ще го обсъдим, ако желаете, от Парламентарната група.

Аз бих желал само да ви кажа, че това, което беше в основата на спора - възможността министрите или министерствата да започнат малката приватизация, това (беше) е предвидено в проектозакона в чл. 48. Преференциите г-н Димитров каза: 56%, но просто Вие не сте изчели закона. И брутни заплати - за 8 месеца, за 12 месеца и т.н. Мислите, че това е много голяма преференция, но според мен нямате основание. 

 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ:

Страшно много преференции! Една заплата му подаряваш.

 

АСЕН МИЧКОВСКИ:

Г-н Димитров, тези преференции не са случайни, защото се базират на изчисления, които ние сме правили. Ако не, собствеността, която могат да получат чрез префериране, а не обратно, е 14- 15%, не повече. И този закон е бил консултиран със специалисти от най-различни нива. Мисля, че намерихме начин да се избегнат такива противоречия, каквито се очакваше.

И мисля, че г-н Костов не беше прав, когато свърза пуча с г-н Тренчев.

 

ПЕТЪР ТОДОРОВ:

Тук вече се каза, че много се говори и много интересни неща се казаха, но трябва да си дадем преди всичко сметка какво целим. Все пак когато излезем от тази зала, трябва да сме стигнали до определени становища, до определени решения - препоръчително или друго и да знаем какъв е резултатът от нащата среща.

Към нашата среща трябва да се отнасяме с нужното уважение и на следващите срещи не бих желал да чакаме половин или един час да дойдат нашите министри.

Ние обсъждаме ситуацията, до която сме стигнали. И макар че по един и същи начин се обсъжда изводът е, макар и различията в мненията, че просто няма промяна.

Библията се казва: "В началото бе словото" и се знае, че после има действие. При нас просто има слово и слово, но действие няма. Само един министър прие да се изкаже, но и той
не каза какво ще се направи и как ще се направи. И затова апелирам и към останалите министри, когато се изказват, да чуем от всеки един какво в неговото министерство става и какво му пречи. Иначе не виждам особен смисъл от това обсъждане. И резултат няма, защото не са започнали действия. И във Варна хората казват :

- Ние имаме проблеми.

Проблемите не намаляват, а растат. И от номенклатурата всичко се блокира. Блокират всичко, Назначават се нови хора, финансови контрольори и т.н., специалисти се искат и са назначени неспециалисти-членове на БКП. Казвате, че за това е отговорен регионалният председател, но се съмнявам, че министър-председателят назначава областни управители и после не се интересува какво става в страната. Даден е списък на номенклатурата, но е оставен без последствие.

И тук опираме до кадровия въпрос: откъде да се вземат хора. И някои от министрите упорито не искат мнението на СДС по места за кадровите промени. Единствено Соколов, Александров и г-н Доганов. И вижте: в НДК залата гръмнала, като чу името на г-н Соколов - хората чувстват кой ги подкрепя и разбира. И това, че структурите, координационните съвети на СДС се лумпенизирали - не е вярно! Вярно, най-различни хора излязоха от тях - в парламента, министерствата, кметствата и има проблеми, но това не значи, че сме се демобилизирали и много лошо звучи, когато даже във вестниците така се пише.

И последното е по въпроса за президентската институция или президент - не зная, но, г-н Президент, Вие направихте недобра услуга на Съюза на демократичните сили за начина, по който проведохте кампанията. Ясно е какво се има предвид. Но искам да се спра по-конкретно на друг въпрос, свързан с Вашето име.

Това е въпросът за външната политика на страната. Кои формират външната политика на страната, колко центрове на външната политика има? Президентство, Министерски съвет, Министерство на външните работи, Комисия по външната политика на Народното събрание. Има конституция и ние трябва да я спазваме. И аз моля да не се повтарят тези ситуации, на които станахме свидетели по въпроса за Македония. 

 

ВАСИЛ ГОЦЕВ:

Според мен конфликтът не е между електората и СДС, а конфликтът е вътре в електората на СДС и програмата на СДС. Тези, които обикалят непрекъснато избирателните си райони, виждат, че една част от нашия електорат ги харесват, а други не ги харесват. Едни, защото смятат, че малко връщаме, други пък смятат, че много връщаме.

Мисля, че тук трябва: първо, недоразуменията, които съществуват във връзка с икономическата програма и се създаваха между министрите или между правителството и синдиката - и "Подкрепа" са тук, в тази зала - трябва да свършат. И каквато и персонална промяна да се направи, все мисля, че комунистите са против. Те са против смяната само на тези. В. "24 часа" публикува други двама министри - Соколов и Александров, за да се каже: "Ето, онези не критикуват тях" и да ни насъскат и срещу тях. И виждам, че ние нямаме наш човек от нашия електорат, който да е възразил срещу радикалите промени, които прави г-н Соколов. И нека икономическата реформа се реши в кръга на икономисти и юристи! Има преференции на някои места, където не са уместни, другаде са уместни. И всеки да докаже произхода на средствата,
с които разполага. И икономистите и юристите ще ги намерим! - икономически и юридически.

И аз моля г-н Тренчев, когото уважавам, да се намери общия език в името на запазването на СДС. Разберете, това е страшното: ако се случи между нас да има процеп, г-н Филип Димитров ще има много дълъг срок, за който да успее да разреши проблемите - това са 90 дни. Има ли го в друга страна това нещо?

И аз моля г-н Президентът да каже така ли е или не: В Конституционния съд проучих, че не е постъпило становище на Президентството по въпроса, който е изпратен там. Мисля като юрист, че Законът за висшия съдебен съвет не нарушава мотивировката. Смея да кажа, че мотивировката на Народното събрание е безупречна и ако г-н Президентът не даде пак, че може да се злепостави пред Конституционния съд, всъщност ще се злепостави. Щом като не е имал тези съмнения и е бил прав в тези съмнения, нека да даде мнение, за да се осъществи този закон. Без третата власт ние не можем да решим този закон. Днес г-ца Велчева направи едно предложение за законопроект, което ми хареса.

Нека това да бъде нашата програма.

Щастието на България е, че има един десен синдикат. Досега синдикатите са леви. И с един президент, който е от СДС, трябва да се избягва засега всякакво разединение.

И моят апел към всички вас е: Твърдо зад двамата министри! И очистване от всички зам.-министри, които са комунисти. И второ, разбирателство в икономическата група с нас, юристите. И да вървим напред, защото след 3-4 дни ще имаме Закон за земята и това ще бъде началото на икономическата реформа.

 

ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ:

Ние действително сме си омръзнали да се слушаме, но господа министрите - ако става дума за диалог - нека да започнат като началото на този диалог. И с една молба - да бъдат по-кратки! И колкото се може повече да ни слушат и, ако трябва, с един процент от нашите неща да се съгласят - ще бъде от полза.

 

СТЕФАН САВОВ - председател на НС:

Ние се намираме в една извънредно тежка ситуация. Вярно е, че и по половин час да се говори не трябва. В 5 минути може да се каже всичко. Но не съм чул нито министрите, нито по места техните проблеми. И все пак ще взема думата за 5 минути след това. Не може и г-н Гоцев с тези замазваници да говори.

Така че предлагам да чуем министрите.

 

(Гласуване: 37:26 - да се прекратят изказванията на народните представители, за да се изкажат министрите.

Ново гласуване по предложение на Златка Русева: приема се с очевидно мнозинство след изказванията на министрите да продължат изказванията на народните представители). 

 

СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ - министър на правосъдието, вицепремиер:

 

Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми дами и господа,

Вземам повод от единствения въпрос, който беше отправен към мен, за да взема всъщност становище по повечето от важните въпроси, които се разискват тук: въпросът беше лично за съдбата на Главната прокуратура и за избора на нов главен прокурор.

Всъщност всички знаете, че г-н Мартин Гунев си беше подал оставка още през лятото. По различни причини тази оставка не беше приета, но той настоява за нея.

Утре аз свиквам за първи път Висшия съдебен съвет по този въпрос. На него съм сигурен, че г-н Гунев отново ще настоява за своята оставка. Аз вече отправих апел и към Парламентарната група на СДС, и към г-н Премиера да посочи заместник на главния прокурор. Това е ключова длъжност засега. Защото и във Висшия съдебен съвет главният прокурор е този, който може да прави предложения за промяната на прокурорите. И едва ли трябва да ви казвам, че всички досегашни прокурори са номенклатурни кадри на партията. Те имат самочувствие и на апаратчици от най-висок ранг. Освен това те са най-много компрометирани и по възродителния
процес, но върхът на тяхното компрометиране досега е, че не са предприели никакви обвинителни действия срещу тези, които разграбват народното имущество, срещу това, което наричаме пране на мръсни пари. И това ме кара да искам в най-близко време да определим този, който ще бъде главен прокурор на републиката. Той няма смисъл да бъде доктор по право, а да бъде делови човек, на чиито плещи ще паднат тези въпроси.

Утре ще свикам първото заседание веднага след като имаме кандидат за главен прокурор. Защото ме плаши така направената оставка на г-н Гунев, без да мога да предложа негов заместник. Така че този въпрос трябва да решим веднага.

Искам обаче вашето съдействие и подкрепа и по втората част за съдебния съвет - промяната за съдии и съдебни заседатели правя аз. И не искам в никакъв случай да ги правя измежду моя един щат, а във всеки един окръг и във всеки район народните представители да поемат в ръцете си задачата за подмяната на съдийския апарат. Но честно искам да ви кажа моето становище и искам да го чуете.

 

Сега в съдебната система има около 200 съдии по места. Хората не желаят да стават съдии. От друга страна има случаи, когато някои са станали нетърпими. Имаме скандални съдии и прокурори. И трябва да ги разобличим, но не тихомълком. И този ефект няма да бъде докрай, ако не бъдем готови докрай да назначиш техни заместници, които да бъдат по-добри от тях. И на тези заместници - прокурори и съдии да се покаже, че се върши нещо. Ако не се направи това, с третата власт ние сме загубени. И нещо повече, няма да ги спечелим (заместниците). И при мен
летят купища от писма да правим промяната. Но аз няма да направя промяната само с това, че съм им писал - защото в съдебната система винаги един губи, а един печели.

По отношение на кадровия състав за висшите ешелони на властта в моето министерство има един зам.-министър, когото смених и с ваша помощ намерих двама енергични зам.-министри, които нямат политическо минало[42]. Сега наистина мога да ви кажа, че тези, които са номенклатурно окопани, нямат повече място.

Искам да ви кажа, че е много опасно, когато в едно министерство и дори в Министерския съвет се върви по коловозите на старата практика. Има един начин, който е много сраснал с тоталитарния начин на ръководство. И когато ние влизаме в тях и когато ние искаме да прокараме едно правилно решение, в тези коловози те се изкривяват. Затова и в нашето министерство искаме да прокараме нови коловози и мисля, че ще имаме резултат.

Искам да взема отношение и по диалога със синдикатите. Вчера станаха някакви скандали, не се избраха правилно някои позиции на Министерския съвет - какво е отношението на работническите съвети в предприятията. За съжаление информацията беше изтекла и аз трябваше да отговарям на журналисти за новото, за нещо, което не трябваше да излиза пред тях, но когато отговарях, нямаше текст и отговарях. Но смятам, че не съм допуснал грешка.

Дойде един младеж и говорих около 40 минути. И смятам, че ако не намерих общи решения с този младеж, намерихме един общ език. Аз съм сигурен, че когато водим диалог спокойно, принципно, без залагане на лични амбиции и предубеждения, можем да постигнем, винаги добър компромис. И моето предложение със синдикатите е да търсим този стил на работа в диалог.

По отношение на министрите: не съм убеден, че тук се касае наистина за две дълбоко различни принципни становища. И тук ми се струва, че личната амбиция взема превес. Всичките сме за социално пазарно стопанство.

Какво е социално пазарно стопанство? Това е думата, която е избистрена от либерала Ерхард. Пазарно стопанство. Социално пазарно стопанство значи едно пазарно, истински пазарно стопанство, от което се заделя и за социални проблеми. Разликата е в някакви методики и тези методики могат да се уточнят пак в един разумен диалог. Този диалог липсва и ние сме изкушени да избегнем диалога и да не потърсим тези принципи, които са ни нужни.

Благодаря ви за вниманието!

 

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ - министър на околната среда:

Мисля, че тук се подаваме на едно стъписване, на една уплаха. Всички знаехме, че ще последва натиск върху министрите. Но просто нямаме право да се стъписваме.

Хората ни харесаха в първите месеци, взехме някои решения тогава наистина. И мисля, че просто сме длъжни да оправим нещата. Ние не можем да вземем никакви решения, но просто трябва да постигнем някакво съгласие. И ще бъда съвсем конкретен:

Първото, което бях ви обещал, е, че каквито и войни да водим тук, нека да ги водим тук и да не излизат извън тази зала. Най-страшното е съюзническите войни!

Второто е разграждането на системата. Що се отнася до моето министерство, това е сравнително лесна работа, защото разполагам със 700 души и нямаме консуматори. Но по предприятия имаме виждане и мисля, че можем да си обещаем да нямаме до един месец зам.-министри-комунисти и че можем да сменим ръководителите. Големите фирми, които оказват някакво влияние върху хода на реформите в страната, защото наистина съм убеден - имаме хиляди такива примери в страната - че тези хора няма да работят за нас, а против нас. И това трябва да го направим преди приватизацията.

Можем да си обещаем също така, ако стигнем до някакво съгласие, разбира се, до един месец да върнем земята на хората въпреки всички препирни, защото тогава хората ще имат покрай
всичко друго с какво да се занимават, а не с правителството.

Също така сме категорични за много тесни контакти на правителството с "Подкрепа". И тук много пъти се зададе въпросът има ли СДС. Ще ви кажа, че има СДС. И може би губим позиции тук
през последните месеци, но по-бързо ги губят отделните партии в Съюза на демократичните сили, отколкото СДС като цяло. Защото въпреки това ние трябва да разберем, че тук до известна степен трябва да притъпим партийните си интереси, да бъдем коректни един спрямо друг и да водим колегиална обща борба. Защото 70 на сто от хората все пак казват, че са от СДС, а не са от никоя партия.

Това са нещата, които, ако тръгнем бързо да направим, според мен няма да има опасност за нас. Най-страшното е примирението! Нека да не се плашим. И да се опитаме да направим още един-два вестника - наши вестници. Защото има начин да се съберат по някакъв начин средства, има и добри журналисти. Просто мисля,че оттук трябва да излезем с някакви общи виждания по тези неща.

 

СВОБОДКА СТЕФАНОВА:

Реплика като председател на Комисията по околната среда, за да не правя питане чрез парламента.

Приветствам Вальо за смелите промени, но нека да има предвид, че че покрай сухото да не гори и суровото - да не бъдат гонени и хора, които са работели за СДС. Става дума за професор Садовски. Нека да го чуят всички тук, защото не съм машина за гласуване.

 

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ - министър на земеделието:

Благодаря на всички изказали се депутати за нашата работа на правителството. Това са критики, от които ще си направим съответните изводи. Разбира се, те са, за да се върши по-лесно определената работа, но заедно с това не разполовяваме думите, които бяха казани от депутатите. Но искам да кажа и какви трудности срещам в моята работа, за да можете и вие да ми помогнете.

В Министерството на земеделието три четвърти са комунисти или бивши комунисти. Вие знаете, че не мога да уволня никой от тези хора. Не виждам как другояче, освен чрез някакво преструктуриране. А новите функции и задачи на моето министерство не са минали през Министерския съвет. И този въпрос беше отложен за след гласуването на Закона за земята. И ако след това Поземленият съвет мине през Министерството на земеделието, очевидно трябва да се изработват нови функции и задачи.

Но - питам ви като съвет - дали не е възможно да стане просто закриване на Министерството на земеделието и се създаде едно ново министерство, като се включат в него и горите или например стане Министерство на земеделието и селскостопанското развитие, за да имам основание да прекратя договорите с всички служители и да назнача нови служители? Аз не виждам други възможности - мога да подменя само някои отделни кадри, но не и всички.

Затруднява ме и въпросът с поземлената реформа, която се осъществява от един специален орган - Националния поземлен съвет. Практически министерството не ръководи тази поземлена реформа - това се извършва от Националния поземлен съвет. За министерството не остава нищо друго, освен да му помага и да не му пречи.

  

ОБАЖДАТ СЕ:

Но той пречи!

  

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ:

 

Според мен има три варианта: Или да остане този орган и да води поземлената реформа, като Министерството на земеделието в тясна координация с него действа за провеждането на реформата, или да остане като орган на министъра на земеделието. Или като трети вариант да мине към министерството на земеделието. Но може би трябва да има ликвидация на Националния поземлен съвет и не зная колко време е необходимо за това.

Искам да кажа, че и моята оставка беше поискана, за щастие не от "Подкрепа", а от КНСБ. Поради некомпетентност - очевидно имат предвид, че съм юрист по образование и ръководя Министерсвото на земеделието. Но в петък имаше обяснение на зам.-председателя на КНСБ г-жа Дамянова, в което се заявяваше, че не са ме обвинявали в бездействие, а обвиняват Министерския съвет, че не ми е оказвал съдействие. И сега не мога да разбера какво е точно становището на този съюз.

Накрая моля Парламентарната група и Министерският съвет да направи всичко възможно, за да мине колкото се може по-бързо Законът за селскостопанските земи, защото наистина се забави, защото през този месец трябва да започнат хората да сеят. Трябва да се действа. Аз ви моля в тази насока да окажете помощ на Министерството на земеделието.

 

ИВАН ПУШКАРОВ - министър на индустрията и търговията:

 

Уважаеми колеги,

Ще се постарая накратко да изложа онова, което мисля.

Първо, считам, че тук бяха изразени много важни становища от принципен характер, включително и становището за това откъде може би са започнали грешките. Може би са започнали наистина от моето влизане в новото правителство - моето и на Иван Костов. Това е сериозен аргумент, по който може би си заслужава да бъде помислено.

Аз ще се спра само на обективните основание - според мен, разбира се - които диктуват сегашния конфликт. Аз не искам да се заблуждамаме, че нещата вървят добре. Категорично считам, че развитието на политическите и на икономическите реформи върви или не върви, което отблъсква една определена част, която може би нараства, в нашия електорат. Това също е обективно.

СДС извън властта и СДС във властта са две съвършено различни неща за мен. И основният, главният въпрос е дали СДС е готов да упражнява властта, в името на която се бори. Аз изразявам категоричното становище, че СДС не е готов да защити тази власт![43] И ще кажа защо.

Онова, което искаме да правим като смяна на системата, според мен се състои в три неща: на първо място - смяна на собствеността; на второ място - смяна на структурата и на трето място - смяна на хората. И в трите случая - аз не ги подреждам по значимост тези неща, а просто ги изброявам - всички тези три елемента за смяна на системата, без да претендирам за изчерпателност, могат да се извършат, ако тези действия се извършват от една организирана и много добре структурирана политическа сила, каквато ние - много се извинявам за оценката - сме много далеч от истината: нито структура, нито кадри, нито кадрова политика, която да противостои на великолепните структури в нелегалност срещу онези, с които се бием, дори заставайки един срещу друг.

Аз ще стигна до това как липсата на органи, липсата на структури в бившата опозиция и настоящата политическа сила на власт активно допринася за спиране крачките на реформата. Искам да се върна на обективните основания на конфликта, който сега се разрази между представители на правителството и "Подкрепа" или по-скоро между "Подкрепа" и представители на правителството - защото първото ми обаждане беше вчера с Иван Костов. Имаше само една среща в парламентарната група - това бяха единствените наши изяви в защита на нашата позиция. Всичко останало още на другия ден се вадеше на бял свят от представителите на "Подкрепа" и това според мен беше некоректно. Не става дума за некоректност към мен, а за некоректност като поведение, която утре може да бъде насочена срещу всеки и срещу всичко.

Какъв е обективният двигател на този конфликт? Той се проявява, но сега. Всъщност той се проявява и се очертава далеч в миналата година и има реални основания да се разрази сега. Защо? Защото профсъюзът, синдикатът губи своята социална база, ако не защитава интересите на своите членове. И това е елементарно. Преструктурирането, смяната на собствеността обективно накърнява интересите на цели социални групи. Такива са например интересите на цели отрасли като миньорите - уранодобива, които просто трябва да бъдат ликвидирани. И сега въпросът е дали синдикатът ще защити техните интереси, като им пази местта, като продължи по този начин тяхната агония или ще защити ликвидацията на тези производства, като обективно накърни интересите на тези хора. Мисля, че "Подкрепа" обективно приема първия, тривиалния път да защити интересите на тези групи, без да се съобразява с интересите на реформата. Това е според мен едно от дълбоките основания за конфликта.

Второто дълбоко основание, което излезе като сблъсък на тези две реформи, е малко изкуствено хипертрофирано. Няма такива грандиозни различия за реформата, колкото се появиха. Единственото различие е в подхода, по който тя практически трябва да бъде извършена. И тук нашият подход - и на миналото правителство, и на сегашното, който проявихме, е за реституцията. И трябва да ви кажа, че в нито една друга източноевропейска държава реституцията не е извършена толкова гладко. Реституцията е най-сериозният препъникамък на обществото.

И тук трябва да бъдат поздравени тези, които избраха другия подход, без да четкам някого или да правя комплименти. Това просто ще дава своите плодове, защото реституцията е приватизация по същество. Приватизация, която предварително обявихме при условия, при които контролните органи на властта смятаме, че е гарантирано. Това беше отказано и неприето - индивидуално практически защото широко масово обсъждане не беше допуснато. Аз мисля, че с такава практика не бива да се продължава. Защо? Искам да кажа едно основание по тази приватизация.

Аз съм съгласен, че сега Асен (Мичковски) е включил или ще включи в закона и текстове за малката приватизация. Това можеше да стане далеч преди това. Защото преди това имаше един такъв закон на ДПС и на СДС заедно. Аз ви питам как при тези условия може да се прокара този закон за приватизацията. Тази мина няма да ни се размине. И като знам великолепното желание на ДПС - това желание се крие зад много висока цена и мога да предположа, че това желание се крие зад Закона за земята. Не зная, дано не е така.

И този въпрос беше хипертрофиран много силно. У мен и останалите членове такова желание не е имало. Имало е желание за бързо развързване на ръцете. Защото не е тайна, че нашата икономика е в колапс. И източник можеше да бъде намерен единствено в натискане на приватизацията. В стартовите условия. И в този случай тя е единственото спасително средство да излезем от положението. И ето сега аз мисля, че и малкия закон да вкараме в залата, той няма да мине. Вече разбрах по какъв начин могат да ни манипулират - нещо, което по-нататък ще даде своите измерения.

По въпросите за смяната на кадрите като основен елемент на системата. Това е много показателно за начина, по който ние като политическа сила се отнасяме към този въпрос. Нима в тази зала
вярват, че Иван Пушкаров е този, който може да извърши тази смяна?
Та това е смешно. И аз ще кажа как: тази смяна може да бъде извършена със структури на тази политическа сила вляво. Обвинения винаги можете да направите, обвинения винаги можете да отправите. И моята глава, и неговата е нищо в сравнение с това, което трябва да се направи. Но опозицията нямаше структурите, на които да се опре правителството, за да извърши смяната на кадрите.

Искам да кажа един факт, който ще документирам с факти, с документи пред председателя на парламентарната група: от 1200 сменени директори през миналата година само 21 не са съгласувани с "Подкрепа" и КНСБ. Тук е Радослав Ненов - той е един от хората заедно с Ризов от КНСБ, които съгласуваха хората. И резултатът какъв е: резултатът е масово недоволство.

Много е важно да си обясним двигателя на това масово недоволство. Кой директор може да бъде в основата на това масово недоволство, който ние ще поставим? Дали той след един месец няма да ни постави в същото това положение, когато дойдем до оценката на хората? Това, което можем да приемем в тези условия, за да даде успокоително добър резултат - независимо дали аз ще го правя или друг - е разработването на стопански механизъм или стопански механизми, които са обществено приемливи за цялото общество. Аз мисля че - и това вече е отработено - механизмът за гласуване на управителните съвети, на областните управи с мотивите е най-надежден. И аз призовавам депутатите да окажат своята подкрепа. С доста от тях съм говорил и мисля, че няма да има противоречия те да се отнесат сериозно към тази акция. Това, което виждам като обективен изход от тази ситуация, която никак не е лесна и никак не е проста. Защото не искам да ви казвам колко пъти съм сменял по двама и по трима директори. И наистина "Подкрепа" е оказвала много сериозна подкрепа при смяната на изобличените директори. И ако се използва в тази работа един механизъм, който да е извън структурите на властта - парламент, правителство, това непременно ще води до болшевизъм. Само структурите, за които ние сме се борили, трябва да бъдат вкарани в този процес.

И последното - въпросът за социалното партньорство и начина, по който трябва да бъде организирано. Миналата година то беше организирано на базата на тристранната комисия. И това в новото политическо пространство на България е немислимо. То ще бъде в дисонанс на законните изборни институции на властта. Това е основанието за разразилия се конфликт как ще работи тристранната комисия.

И при наличието на уточнени взаимоотношения да влиза и въпросът за социалното партньорство. И може да се прецени, че този въпрос все още няма възможност да бъде решен. Но това е другият въпрос. И това е принципът, по който ще вървим.

И за всички министерства важи това - моля много Владо Джаферов и всички, които трябва да участват в реконструкцията на това министерство, да го имат предвид.

 

ИВАН КОСТОВ:

За мен конфликтът е между отделни крила в Съюза на демократичните сили или опит за надмощие на едно крило над другите. По стар инстинкт продължават процесите на преразпределение на властта. Това е моето мнение.

Това, което се повдигна от стара на "Подкрепа", не беше спор по принципен въпрос, а си беше една атака, която се провежда непрекъснато с търчене всяка вечер по телевизията, с казване на едни и същи работи и с развиване на атаката, без тя да срещне никаква съпротива, никаква насрещна съпротива или с много слаба или почти незначителна насрещна съпротива. Затова именно в "Неделя 150" аз специално защитавах себе си. Аз имам право да защитавам себе си и да мисля за себе си, когато по мой адрес се сипе такава атака и когато никой не желае категорично да ме защити.

Ако аз си подам оставката сега - а аз имам готовност да го направя, стига тук болшинството или премиер-министърът да го поиска - но никога по този начин! Стана тук г-н Тренчев, отново поиска оставките и си замина. За мен това е нещо като поставяне на условие. Аз не зная вие как считате това нещо. Ако аз си подам оставката сега, ще замръзне бюджетният процес и няма да може да се приеме бюджетът в задължителния един месец и нещо. Ето защо ще го направя и ще си подам след месец и нещо оставката, ако вие не разберете политическия въпрос и не съберете достатъчно кураж да защитите човек като мен. И тогава аз не виждам защо трябва да продължавам да нося тези страшни отговорности и да търпя такова поведенеие по отношение на себе си.

Няма да търпя! Ако вие категорично не ме защитите ще си завърша бюджета и напълно ще се откажа от каквато и да било политическа кариера, защото мен наистина такава политическа кариера не ме интересува. Но тогава тези, които са ми поискали оставкака ще трябва доста дълго да обясняват защо това е така, защото аз няма да бъда изменникът на доверието, което хората са ми гласували.

 

 

ФИЛИП ДИМИТРОВ - министър-председател:

Дами и господа!

Очевидно е, че това не е лек ден за никого. Очевидно е, че такива дни също съвсем не са малко в биографията на Съюза през последно време. И очевидно е, че наистина трябва да се справим с тази ситуация по начин, който в крайна сметка ние намерим за добър или, ако не можем да се справим с нея, просто някои от нас сигурно ще се откажат, други ще продължат и
просто ще бъде както е.

Искам да ви кажа, че действително положението е трудно и действително много от проблемите, които се поставиха, са съвсем реални. Много от тях имат своята основа в процесите, които се развиват независимо от нас, много от тях вероятно са насочвани с някакъв замисъл.

Аз не преставам да се учудвам на едно нещо, което не бих могъл да познавам преди да бях попаднал в администрацията - и това е невероятната способност на всички инструктори при нашата ситуация, независимо дали е създадена от хора, които можем да считаме за противници, или опоненти, или хора, които като структури ни се съпротивляват за по-бързо движение на процесите. Това е вероятно маниер, който е създаден в държавата от доста време.

На мен също ми се иска нещата да стават по-бързо. И на мен също ми се иска ние по-скоро да видим резултатите. Вероятно и по едната, и по другата причина - защото си имаме и ние кусури.

И защото нещата не вървят с тази скорост, с която ни се иска.

Има няколко измерения на нещата. Едното е навътре в СДС, другото е навън. Навътре в СДС, в което вътре считам до голяма степен и "Подкрепа", нещата добиват един облик, навън добиват
друг облик. И този облик на нещата по един категоричен начин е свързан според мен с това, че въпросът е поставен: има ли сили това правителство, или няма. Ако това правителство няма сили, на него тепърва оттук нататък ще му се правят марки. Това, което се прави сега, е все пак само опит да се изправят нещата. Ако ви се струва, че правителството е жестоко податливо, то просто няма да издържи. А в крайна сметка това е нещо, което засяга еднакво всички ни, защото стигне ли се до една правителствена криза, шансовете и за парламентарна криза са много големи и нещата могат да се изпуснат.

От друга страна нещата, гледани отвътре, сигурно са свързани и със спорове и противоречия, като си давам сметка, че ние, Съюзът на демократичните сили, сме достатъчно обемно нещо и в него могат да си дадат среща позиции, които се засрещат. И такива ситуации, опасявам се, ще има и в бъдеще. И трябва да се мисли разумно в схемата на едно такова взаимно гарантиране.

Фактически две неща в този момент са важни за всички ни:

-     наличието на взаимни отстъпки, защото те запазват лицето на участниците;

-     и наличието на гаранции, което е в това, че имаме съгласие, че ще се опитаме и че ще направим това, което е по силите ни за подбутването и за ускоряването на тези процеси, които смятаме, че са важни.

Първото нещо мисля, че два пункта, които са много сериозни: единият е, че позицията по отношение на тристранната комисия от вчера е значително променена в сравнение с това, което се развиваше предишните седмици. С допускането на повече представители и участието на министри в нея по същество се постига един ефект на фактически тристранната комисия такава, каквато тя изглеждаше миналата година. Фактически миналата година тя обслужваше други функции и не може и видът й да бъде същият, но обликът е направен. Не зная дали в това ще има много голяма разлика, но хубавото е, че ще могат да се обсъждат нещата.

Второто нещо е, че, както виждам, тук, в парламентарната група се налага въпросът за обсъждане на приватизоцианния закон. Всъщност аз съм споделял и тази теза, която е застъпвана от г-н Пушкаров, от г-н Марков е била застъпвана - и с ръководителите на правителството - че вместо големи, уреждащи всички аспекти на въпроса закони като че ли по-удобно е да се борави с кратки закони, които уреждат нещата по един начин, дават алтернатива за уреждане на други въпроси, т.е. от типа на малките закони, какъвто представлява и малкият търговски закон[44].

В крайна сметка това беше, което ме караше да предлагам и този текст. И защото в крайна сметка законодателят, това сте вие. И вие ще го пишете, а за мен беше много важно той да бъде
готов за две седмици. За седмица-две. Лично за мен имам съмнение, че шансовете за това са нищожни да имаме за седмица закон за приватизацията.

И другото нещо е, че това ще създаде проблеми, защото съгласно изискванията на Световната банка ние трябва да започнем в края на февруари вече да приватизираме. И гаранциите, които са по-важни за мен: те са от една страна свързани с въпроса за информацията. Може би много хора, които казаха тук, че знаят малко за това, което правителството прави или министерствата. Може би затова се принуждаваме да прибягваме до помощта на парламентаристи, особено когато се касае за кадрови проблеми.

Истината е, че много пъти съм се озъртал глупаво. Истината е, че когато може да се избира между едно, не е добре. И истината е, че в този вид, който отчитаме на парламента и на местните с структури, а именно на комисията, която разглежда структурите, наистина ще бъде гаранция, че хората, които бъдат поставени на тези места, ще бъдат такива, каквито всички ние приемем.

Аз също четох преди малко историята с винпромите, която за мен има по-други размери и в която се събират варианти за пазарите - ако се окаже, че те са били в по-лошия вариант, ще
бъде неприятно, но разчитайки на информация от хора, а не от политическата сила, винаги рискуваме да сбъркаме.

Така че този вариант за мен също е гаранция, той не е вариант за много голяма скорост. Пропускливостта на тези комисии, които трябва да решават в крайна сметка кадровите въпроси, ще се постарая да бъде увеличена. Но в крайна сметка вие ще имате възможността да наблюдавате и аз мисля, че самото наблюдение е гаранция за това.

Оттам нататък искам пак да повторя: за мен е много по-лесно да не поемам отговорност. Но това е нещо, което трябва да направим. И за да можем да я поемем, трябва да ни бъде гарантирана известна доза сигурност, а това означава известна подкрепа. Надявам се, че ще продължите да ни я оказвате независимо от известните противоречия, които ще продължим да имаме може би и в бъдеще. Но това е като една форма, в която трябва да решаваме и бъдещите противоречия.

Благодаря ви!

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ - президент на РБ: 

Уважаеми дами и господа!

Уважаеми колеги!

Най-напред да отговоря на въпроса на Едвин Сугарев: Аз ще подкрепям този парламент! Отговорът ми е: Да! Но не категорично. Само ако той работи за провеждане на реформата. А всичко, което работи за реформите, ще има моята твърда подкрепа. Същото се отнася и за моята подкрепа на правителството. Аз досега не си позволих да критикувам правителството, а парламента, макар че правителството повече имаше възможност за това, поради толеранса, който се полага за 100-те дни, които се изчакват, за да видим какво може да прави правителството и пр.

Страшно важно е усилено да се провежда реформата и да започне да дава някакви резултати. В противен случай тенденцията към спадане, към бързо спадане на популярността на Съюза на демократичните сили ще бъде много по-голяма, много по-силно изразена, отколкото ние си я представяме.

Между другото на президентските избори аз можах много добре да почувствам както от анализа на резултатите колко бързо и дълбоко се изместват нещата в обществените настроения.

Тревожи ме много въпросът за земята - срам и позор, ако ние не успеем да върнем земята! Може като нищо догодина България да се изправи пред оформен глад - страната, която има такива великолепни климатични и природни условия. В цялата страна селската номенклатура провежда презаписване на текезесетата, прави регистриране. Викат се собствениците от градовете и при определени условия им предлагат да препотвърдят своето участие в ТКЗС-то, т.е. правят нова пререгистрация. Като им дават олио или някакви други дребни облаги. Жена ми беше поканена наскоро, тъй като има 60 дка лозе, да се яви заедно с другите собственици, за да решат какво да правят. И тя ме пита:

-     Какво да правим? В текезесето ли?

Казвам: Категорично не!

-     Ние можем да я отпуснем (земята) - казва - и на цигани.

     Казвам:

- Ще искате висока рента и второ - смяна на цялото ръководство. Практически старото ръководство да бъде сменено.

Горе-долу те са успели да направят това, но то далеч не за цялата страна става.

Казвам ви го, защото ние всъщност сме некомпетентни и колко
наивно сме си представяли реституцията на село. Ние предполагахме, че ще си вземем имотите и земята ни ще роди по образеца на мериканските ферми.

 

СТЕФАН САВОВ:

Не всички така мислеха - тези, които не гласуваха Конституцията!

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Въпросът е, че за разтурянето на текезесетата ние се оказахме неподготвени. (Посочва ролята на кметствата - бел. на MP)[45]:

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Като се спрат заплатите на механизаторите и остане един месец без да работи...

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Тук г-н Иван Костов засегна един въпрос - става дума за борбата за власт. В СДС има борба за власт и това трябва да го кажем открито.

 

ОБАЖДАТ СЕ:

Кажете кои са те. Ние сме единни. Защото ние сме тук черносотници на тези закони, г-н Президент.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Никой не казва, че сте или не сте черносотници. Но фактът, че не желаете да чуете едно мнение, което е различно от вашето, не е добър.

Става дума за разделението на властите.

Правят се изявления по телевизията, че президентската власт е представителна, че едва ли не президентът само не раздавал ордените и медалите и нямал никакви други правомощия. "Царят
царува, президентът президентства". Извинявайте, зад това нещо се крият други стремежи, други домогвания към властта въпреки Конституцията. И аз не мога да се съглася с подобно нещо. В Конституцията има разделение на властите и никъде не е казано, че парламентът е висшата държавна власт. Парламентът е висшата законодателна власт в страната, но не е висшата държавна власт.

 

ОБАЖДАТ СЕ:

Но не съществува държавна власт като отделна форма.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

При делението на властите естествено е да има и различия. И аз затова започнах с неговия въпрос: нас ни обединяват идейни, политически, общи становища и общи възгледи и затова сме заедно. Но това не значи, че по едни или други въпроси ние няма да имаме различия и че не можем да водим спорове дори в тези противоречия, вървейки към общата цел по категоричен начин!

Във връзка с това искам да кажа няколко думи и за формирането на президентството. Много акъли взеха да се дават как точно да се формира, от какви хора. Аз съм заинтересован повече от всеки друг това да бъде един сериозен екип, с който да се работи. Ако не, аз ще бъда най-ощетеният от всички.

В този смисъл аз съм готов на сътрудничество с всеки от вас, който дойде и който поиска да сътрудничи с институцията, която представлявам. Много е важно този, който формира екипа, да си го формира така, както сам той намери за добре съгласно своите виждания, но, разбира се, да се съветва със съветниците си и като види другите модели, от които е направена тази институция.

Аз не желая по партизански начин да се формира президентската институция. И тук ще формирам една еретична мисъл, която няма да се хареса на много хора, но измежду недостатъците на нашето правителство е, че то беше формирано под натиска на различни политически сили в Съюза на демократичните сили. (Посочва Филип Димитров): На този човек не беше дадена възможността да формира сам правителството. А той е добър и толерантен. На него се възлага и след това той си прави сам екипа.

 

ОБАЖДАТ СЕ:

А ние как ще му гласуваме доверие, ако не се съобрази с нас?

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

За формирането на външната политика - аз мисля, че в конситуцията нещата са казани доста ясно, защото тук също възникнаха триения и недоразумения. Президентът представлява държавата - той е държавен глава - пред външния свят. Съгласно международните конвенции посланиците, които той изпраща, са негови представители пред чуждия държавен глава. Но не министърът на външните работи да си прави самостоятелна външна политика! Политиката я прави правителството, а министърът на външните работи е изпълнител на волята на правителството.

Съжалявам, че по този начин завършвам изказването си, но смятам, че вие сте хора единомишленици. Стремим се към обща цел и ако аз не се лъжа, че това е така, трябва да си говорим цялата истина така, както я виждаме, така, както я чувстваме. Не бива да си премълчаваме нищо.

 

....(Пд)[46]:

Какво става с Агенцията за чуждестранна помощ? Даренията за масло и други храни ги купуваме. И т.н.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Две ревизии са правени. Има 300 или 400 млн лв. фонд, събрани от тази агенция.

 

СЪЩИЯТ (Пд):

Но Петко Симеонов например разбрахме, че е абсолютно редовен, а не се посочва, че отиват много неща в комунистически фирми, които печелят.

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Действително за голямото количество ориз от Италия те сключиха договор с много фирми, които да го продават. Оказа се, че много от тези фирми го препродават. Тогава извиках тези хора и им дадох документите. Те извикаха тези фирми и им казаха да не се препродава. Оттук нататък контролът на полицията не беше ефективен и затова някои неща не са изяснени.

 

СТЕФАН САВОВ - председател на НС:

Аз мисля, че това пак, общо взето, беше една говорилня, защото най-важните въпроси не се решиха, а това е въпросът за конфликта между "Подкрепа" и правителството. Този въпрос въобще
се замъгли и от това ме е много страх. Говориха се много ценни неща, разбира се.

Като че ли не се обърна внимание на това, което е най-важното - на голямата криза, пред която сме изправени.

Всички казваха, че кризата е голяма и че просто не знаем до утре или до един месец дали ще можем да издържим. Това е точно така, защото ние виждаме, че срещу нас е една много мощна
коалиция. И аз бих казал, че тя не е в момента срещу правителството, защото правителството просто не може да прави нещо. Голямата атака е срещу парламента! Защото парламентът е този, който в момента върши работа и който в момента е зърното, центърът, силата на СДС.

Какво може да стане? Може да стане това, че в един конфликт от този род, след като между нас има много хора, които са поддръжници на "Подкрепа", може да се сложи край на СДС.

Другият въпрос е няколкото души с досиетата, които ще излязат точно така, както излязоха миналата година. И аз съм говорил много пъти и миналата година, и сега, че трябва да сложим край на това, за да не могат повече да ни манипулират, защото миналата година от Народното събрание всеки знае как точно когато трябваше, ни забиваха нож.

Г-н Президент,

Вие говорихте за текста. Какво направихте, когато ние идвахме и Ви молихме да кажете на Вашите близки хора, които щяха да Ви послушат, да не гласуваме тази конституция? Аз съм от тези, които въобще не гласуваха. Казваха ни, че ние сме думбази[47] и затова не трябва да гласуваме, а Гиньо Ганев каза: "Музика!" и земеделците се прегърнаха, а и Вашите приятели, г-н Желю Желев, и ...

- Всичко друго е суеверие!

И ако ние днес се мъчим с тази конституция, която използваме все пак, за да натрием носа на нашите приятели, защото ако не беше тази конституция, за да укрепва позициите на комунистите, не зная как щяха да изглеждат нещата. И днес тези народни представители стоят на нашите позиции. Затова много интересно звучат и вашите думи, че давате подкрепа на този парламент при определени условия. Много интересно, защото този парламент успя за три месеца да се конституира работата, комисиите, да гласува 15 закона и то днес заедно с г-н Пирински се споразумяхме. И мога да Ви заявя, че още утре ще гласуваме на второ четене закона за реституцията и още няколко закона. В тази програма, която ще изпълним през февруари и най-много в началото на март - първото четене на Закона за изменение на собствеността на гражданите, Закона за наследството, Законопроект за изменение на Указ 56, което Вие искате, г-н Димитров, за приватизацията на държавните предприятия, за приватизация на земята, който започваме в четвъртък да разглеждаме. И как тогава Вие казвате, че ще ни дадете подкрепа, но само ако ние вървим напред? Ние вървим напред! Този парламент, докато нямаме тези две опасности, за които казах, че вървят, е продуктивен.

Кабинетът. Г-н Станислав Димитров, г-н Пушкаров - структурите ви пречат. Има един чл. 84, т. 7: "Народното събрание създава, реконструира и закрива министерствата по предложение на министър-председателя". Нека даде министър-председателят предложение и ние ще ви променим структурата. Но аз не мога да го направя сам в Народното събрание и това. След това пак ще има приказки, че фелдфебел Стефан Савов[48] диктувал. Ще го диктувам, щом като не го разбират и не правят. Страшното е, г-н Президент, че и Вие го разбирате - не се правят промени. Страшното е, че конфликтът е между членове на СДС и нас. Страшното е, че ние не правим достатъчно промени в правителството.

Важното в една власт - република или монархия - е парламентът, защото парламентът избира правителството и бламира правителството. Парламентът е поставен над изпълнителната власт. Аз много бих желал Вашата власт да е по-голяма и бих помагал да бъде по-голяма, защото за съжаление с тази конституция, която гласуваха и Вашите приятели Георги Спасов и Георги Мишев, не е с власт. И Цар Борис трябваше да назначава посланиците с предложение на министър-председателя. И аз не бих имал нищо против Вие да водите Вашата външна политика, защото я водите честно наистина - последния случай го изключвам, той е една трагедия за мен, защото не може президентът да има една външна политика, а правителството да има друга външна политика. Тази външна политика трябва да бъде обединена и да бъде една и съща. Няма две линии на една и съща външна политика. Това го казах и на г-н Луджев - и г-н Луджев не трябва да говори по външната политика.

В действителност принципът на парламентарната държава е този: "Царят царува, но не управлява, президентът президентства, но не управлява!" Това е действително принцип и на председателя на Демократическата партия и той следва да се спазва. Но това са отделни въпроси.

От всичкото това говорене днес стигнахме и до нещо, след като миналия път само преди три дни имахме една резолюция, че ние изискваме от правителството структурни и персонални промени. С какво дойдохте днес? - да ми кажете какви са вашите намерения. Нали искате от нас доверие. Ние няма да ви гласуваме недоверие, за да вървим заедно към целта и напред! Но и вие трябва да направите нещо.

Г-н Костов много правилно каза за г-н Тренчев - каза няколко думи и си отиде, но и Вие сте същият, г-н Костов - седите и си четете вестника. Това е една голяма отговорност, която Ви даваме в 4-годишния мандат. И нека да си разпределяме отговорностите.

И не виждам, че сме стигнали до някакво решение на проблемите. Проблемите отдолу ще си вървят и да внимаваме просто да не се хвърляме с тях в пропастта.

Днес направих едно предложение в Националния координационен съвет: евентуално г-н Филип Димитров, като министър-председател, аз като председател на Народното събрание и д-р Тренчев да се съберем тримата да поговорим малко. Днес д-р Тренчев се съгласи на това нещо, като поговорих с него - просто да се види какво може  да се направи. Защото да си говорим, че стояхме 5-6 часа и че се наговорихме и че просто нещо сме свършили - просто нищо не сме свършили, защото производителността на труда спада, предприятията западат, хората остават без работа. И ако продължаваме така, хората направо ще ни изхвърлят и всеки от нас, ако е достоен, трябва да си събере книжчиците и шапчицата и да си върви. Защото не е въпросът дали Пушкаров ще си ходи или ще делим Министерството на индустрията, търговията и услугите (МИТУ) на две или на три. Вие всички виждате, че тъпчем на едно място и хората го разбираме и трябва да го понесат, ако продължим така още два-три мевеца. Благодаря ви!  (Ръкопляскания).

 

ВОДЕЩИЯТ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:
 

Уважаеми колеги,

Сега мисля, че по-нататък дискусия едва ли ще е необходимо да разгръщаме. Но аз мисля, че от тази зала не можем да си отидем само с разменени мисли, становища и казани неща.

Ние наистина гласувахме едно становище на Парламентарната група, с което дадохме доверие на правителството - доверие не безусловно. В текста на тази декларация, колкото и да е малка
по обем, се съдържа и определено известие, определено условие. В това няма нищо нередно, а нещо съвсем естествено в целия нормален свят. Ние направихме с г-н Савов нашите анализи и вероятно те бяха по-широки, но в тях се предвиждаха и опасности от действия срещу нас. Аз си представям, че дори и правителството да беше от друга политическа сила, то щеше да има същия интерес - да се бавят нещата. И колкото повече се бавят, толкова по-добре.

Мафията е, която девалвира интереса към приватизацията, свързвайки всичко с престъпността и т.н. И специално за нас изпратиха и статии, и книгата "Номенклатура" и т.н. не случайни хора. И всички казват: Номенклатурата се измества в друга посока и борбата срещу нея като отделен слой - една мафия, която се бори срещу действието на една държава. Тук дори отпада и думата "комунист", тъй като член на тази мафия може да стане и некомунист.

От тази зала можем да излезем само ако излезем със становището, че е необходимо в следващите 10-15 дни правителството да покаже твърдост, решителност и усилено да провежда структурни и персонални промени.

Практически това означава следното: правителството представи проект за структурни и персонални промени. Има лица, които в големия град, които в големите градове целият град ги знае. Тук не става дума за уволнение на 5000 изведнъж или на 1000, а за ключови места в страната поне за един от голям мащаб, с които градът да си отдъхне и да се знае, че спиране няма да има.

Става дума за вашия проект за приватизация. Ако е имало място за монетарната част на реформата, за другиго няма. Иначе вие бихте внесли, ако предварително го бяхте измислили. Вие го внесохте преди 10 дни, когато и други го внесоха.

Доверие на кредит от парламентарната група не може да се даде, ако не се прояви тази решителност, твърдост и безкомпромисност, защото тогава нас просто ще ни отнесе политическият живот. И никой не може да си храни илюзия за това, защото когато ние си отидем, дори тогава другите ще си спомнят, че ние сме направили 15 закона.

Моето предложение е: правителството да се ангажира в най-скоро време да внесе бюджета.

 Защото хората гледат само отделни елементи по телевизията - как някой ще прави приватизация и т.н. Нашите хора - от професора до циганина, защото нашите професори са като акад. Тодоров, на когото дълго време трябва да обясняваш, и имат нужда от тази красива приказка - как точно ще стане. И как ще се разпределят отделните закони, отделните актове в тази картина. Иначе се получава този калейдоскоп, тази мозайка, в която всеки си гледа своето стъкълце.

Всички министри - на екрана! Всички министри - на брифинг да разказват как трудно се работи. И как се прави.

Практически ние имаме малко хора, които работят за нас. Замислете се кои хора около вас работят за вас. Кой журналист например работи за Иван Пушкаров? Във всяка страна има хора,
които работят за политиците. А тук всичко е срещу вас. Затова пък ние два пъти повече трябва да се напрегнем. Д-р Желев сам го разбра. Д-р Желев е от меките хора - колко мили очи направи на комунистите, на либералите и т.н. Когато започнаха изборите обаче, колко помия се изсипа срещу него, върху него! На кашмер бяха готови да го направят.

Значи, разберете: ние не сме обичаните хора в света от този номенклатурен слой и никога няма да ни обикне той. Ако щем дори така да му се обърнем към него и да му се усмихваме. И нашата работа е да бъдем безкомпромисни към този номенклатурен слой.

Твърдо, решително и категорично към Иван Пушкаров: още тази седмица да бъде уволнен Иван Цонев - държавна фирма "Лазур". Но нека за всеки град да се направи това.

Нашата декларация говори за решителност и този срок от 10-15 дни е нещо, което може да потвърди тази рещителност.

Категорично ясно: вместо да хвърчат министерски глави, ще хвърчат директорски комунистически глави.

Очевидно е разумно и предложението да се съберат Филип Димитров, Стефан Савов - и аз бих участвал, ако ме приемете - и д-р Тренчев[49]. И тогава д-р Тренчев ще направи заден ход.

И една покана към Филип Димитров - просто промени, промени, промени! Всеки ден в. "Дума" трябва да пише срещу нас, че ги гоним, че има лов на вещици и т.н. Това дава кураж на нашите хора, на нашия електорат.

 

ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ:

Председателят на ВМРО благодари на правителството ни и на президента за признаването на Македония.

Второ, правителството на Скопие е готово да подобри дипломатическите си отношения с нас. И чрез нашата парламентарна група молят да се окаже въздействиеи и на Албания, за да помогнем.

 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Затова ли стояхме 5 часа тук, за да си кажем приказката и да не знаем какво ще стане? Аз си отивам с тягостно настроение.
От триъгълника на политически сили и власт - защото и "Подкрепа" е сила, макар да не е власт! - тази вечер се образуваха 4 точки със засилващо се взаимно недоверие. Това не го ли разбирате? Започвам от първата, понеже това е държавният глава. Иван изрече една приумица, зад която не виждам никакви основания, и нашият президент побърза да се съгласи с него - че имало борба за власт в СДС. Има отказ от власт и това Филип Димитров го знае много добре, защото най-малко 10 души от СДС му отказаха.

В момента СДС се разпада и вие нямате грижата за това. Аз винаги съм бил и преди изборите Филип Димитров да бъде председател на СДС, за да има опора като председател в политическата сила. Но политическата сила я няма и затова опора няма.

И "Подкрепа" само с няколкостотин души може да направи една малка стачка и да свали правителството.

Тази вечер моят приятел и президент на страната каза, че има борба за власт. Много ли е важно кой има повече власт? Много ви моля да не спорим кой има повече власт - правителството, президентът или парламентът. Най-добре е, че парламентът не иска власт, но има и един друг фактор, който след някой месец може да поиска своята реална власт - това, което ни липсва на тези наши 4 силови точки с взаимно засилващо се недоверие - взаимната координация. И при насаденото тази вечер донълнително недоверие всеки работи без координация и ние ще се разпаднем. И никак няма да ме е еня да се разпадне правителството и парламентът. Но и България ще се разпадне, защото ще дойдем до идването на власт на опозицията.

И сега ще ви кажа: ние, правителството, трябва да създадем демократична опозиция, ние, правителството трябва да я финансираме. Не Петко Симеонов и Каракачанов, но една истинска опозиция[50], която - ако ние не си вършим работата - ще ни отстрани и ще си върши работата.

Аз не говоря за прехвърляне на властта на други, но ако седим, както сега, 5 часа нищо да не свършим, трябва да подготвим други хора, които да я свършат.

Между другото в тази липса на координация нямаме възможност да се изгради и пропагандна стратегия. Почти всички засегнаха този въпрос - нашата коалиция няма лице пред страната. И наистина, ако не бяха тук Костов и Пушкаров, в България инфлацията щеше вече да е достигнала небивали размери. Това не само че не се отчита като тяхна заслуга, а точно обратното - искат им главите.

  

(Бел. на MP: последната стенограма-лист с обем около
2 и половина страници - на машинопис - е в сейфа на председателя на СДС)
[51].


 

[1] Пророчески думи на Александър Йорданов.

[2] Името не е посочено в стенограмата

[3] В следващите дни те ще приемат "Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г.) (1) Възстановяването на собствеността става в реалните граници там, където те съществуват или е възможно да бъдат установени.(2) Собствеността върху земите, чиито граници не съществуват, се възстановява в реални граници върху равностойни по количество земи в землището на съответното населено място или в съседно землище, а със съгласието на собствениците - и в друго землище след завършване на земеразделянето и уедряване на имотите в него." В преходните и зкалючетилни разпоредби те ще създадат: "§ 13. (1) В едномесечен срок от влизането на този закон в сила областните управители назначават ликвидационни съвети на организациите по § 12 в състав: председател и от три до пет членове.

(2) От назначаването на ликвидационните съвети се прекратява дейността на общите събрания, управителните и контролните съвети, на председателите и други органи на организациите.

(3) Ликвидационният съвет:

1. организира, ръководи и управлява дейността на организацията до нейното заличаване, като има правата и задълженията на управителния съвет, а председателят на ликвидационния съвет има правата и задълженията на ръководител на организацията;

2. определя дяловете съгласно чл. 27, ал. 1 от този закон;

3. изпълнява други действия по ликвидацията, определени с правилника за прилагането на този закон.

(4) Трудовите правоотношения с председателите на организациите и техните заместници се прекратяват от областните управители от назначаването на ликвидационните съвети."

Това законодателно решение ще доведе до разсипването на българското земеделие. В същото време това мнозинство ще остави да действа Указ 56 на Тодор Живков и няма да придвижи приемането на Търговския закон.

[4] Прав е Йорданов, но СДС не разполага с кадри.

[5] Истина е, че разцеплението беше извършено главно от агенти на ДС - но те останаха на “Раковски” 134, а другите бяха изгонени и станаха с "тирета", "люспи". Йорданов вече се досеща, по-късно окончателно ще се убеди.

[6] Няколко месеца преди това пресцентърът в СДС беше разгонен, както и събраните аналитици (сетнешната им съдба показа, че нямат нищо общо със службите и политикита на БСП). Причината беше, че бяха свързани с изгонените ("СДС с тире", "люспите") - Клубовете (ФКД), Екогласност, Зелената партия и БСДП.

[7] Всекидневни сводки от печата се правеха до средата на юни 1991 година, когато с освиркване бях изгонен от Савов, Георги Марков, Стоян Ганев и другите им подгласници. Заедно с мен бяха прогонени като "петкосимеоновисти" (Савов беше цар на тромави изрази) пресцентърът и аналитиците.

[8] Йорданов предлага лесно решение за предполагаемите саботажи в АЕЦ.

[9] Съвещанието се провежда на четвърти - значи след десет дни.

[10] От репликата на Желев става ясно, че атмосферата в залата е натегната.

[11] Едвин Стефанов Сугарев, роден 27.12.1953 г. в София. Завършил е българска филология в СУ "Кл. Охридски".  Защитил е кандидатска дисертация и от 1981 г. работи в Института за литература към БАН. Член на НС "Екогласност" от 1989, секретар от 1991 и председател на НД "Екогласност" от 1993. Народен представител във ВНС, 36-то и 37-то НС. Директор на "Демокрация" 1992-1994.  Главен редактор на "Литературен вестник" /1991-1997/. Бил е посланик на Република България в Монголия и Индия. Публицист, журналист, поет, романист, литературен критик, политически анализатор, оратор, историк, дипломат. Автор на много книги и стотици статии в периодичния печат. Постоянен коментатор в електронните медии. Участник и победител в множество и всякакви  конкурси.

Публикувал е десетки обвинителни статии срещу лидери на СДС. Един от водачите на 39-те. Играе главна роля в разцеплението на СДС през 1991 г. Обявява гладна стачка против президента Желев. Идеолог на поетия политически курс през 1991 г. от СДС.

 [12] Професор Велко Вълканов. Кандидат за президент, подкрепен от БСП.

[13] СДС има мнозинство и правителство заради коалицията с ДПС. Сложено е началото на участието на ДПС във властта, въпреки предупрежденията от СДС-център, СДС-либерали, БДЦ и от чужбина. От депутати на БСП е направено запитване дали ДПС е конституционна партия. С решаващата политическа подкрепа на СДС Конституционният съд отговаря "да".

Припомням, че изборите бяха проведени на 13 октомври 1991 за 36 народно събрание и местни органи на властта. Те бяха проведени по пропорционалната система (метода на Д`Ондт) с четирипроцетна бариера. Резултатите при четирите "парчета" на СДС, бяха:

- СДС-национално движение (чиято парламенвтарна група "в момента заседава") - 34,36 на сто.

- БЗНС "Никола Петков"     -  3,44 на сто;

- СДС-център               -  3,20 на сто;

- СДС-либерали             - 2,80 на сто.

Както и да разглеждаме тези резултати, ако СДС не беше се разсипал като коалиция, щеше да има самостоятелно мнозинство в Народното събрание. Кой попречи на единството на СДС, когато всичко беше само Начало?..

Трийсет и деветте.

[14] Подчертано е в оригинала на стенограмата, но вероятно е волност на стенографа. От текста не личи да има намеса на говорещия.

[15] Бележка на стенографа Методи Райчев.

[16] Постройката на мислите на говорещите е на хора, които са решили да се развеждат и питат портньора си - "да ти търся ли вече брачна алтернатива?".

[17] Роден на 20.3.1950 г. в София. Завършил е право в СУ "Кл. Охридски". Работил като гл. юрисконсулт в Столичната община, асистент по административно право в Софийския университет, отговорен секретар на списание "Държава и право", адвокат. Депутат във Великото народно събрание и 36-то НС. Заместник-председател на Демократическата партия и член на НКС на СДС през 1991 г. и 1992 г. Един от идеолозите и трибуните на 39-те. Не е подписал конституцията.

Бил е съдия в Конституционния съд, ръководител във ФК Левски, кандидат за президент и пр. 

[18] Това е ключова фраза за политиката на 39-те. Победа с "артистичност". "Артистите" са изправени пред реалностите на управлението. Нямам съмнения в тяхната добронамереност - желанието наистина демокрацията да върви напред. Но да може да се реализира една програма, тя трябва да бъде обезпечена: 1. с обществена подкрепа; 2. организационно (обръщам внимание, че на това ключово съвещание не присъстват през цялото време много депутати и министри); 3. идейно (от съвещанието се виждат идеите); 4. програмно (политическия мениджмънт - те не познават държавната машина и нямат никакъв управленски опит); 5. кадрово (по-нататък има признания по този въпрос)... Има накрая възловия въпрос - мотивацията на политическите играчи. 

[19] Курсивираното е прибавено на ръка.

[20] Залата на събирането е на Отечествения съюз, чийто председател по това време е Гиньо Ганев, но Гиньо Ганев не участва в събирането. Събирането е на Българския демократичен център - всички изгонени от 39-те от СДС през лятото на 1991 г. Георги Марков ясно заявява - политическият център е наш враг.

[21] "Да развалят вечеринката" можеха да направят.

[22] Вероятно "махнем".

[23] Стенографът се колебае в разчитането на текст.

[24] Непознат на стенографа депутат и необявен от председателя на съвещанието.

[25] Бележка на стенографа - Методи Райчев.

[26] Пропуснат текст в стенограмата.

[27] Следва създаването на алтернативен Синод, ще настъпи разкол в Църквата и ще започне битката за свещоливницата.

[28] Вержиния Велчева през цялото време на кризата в отношенията между различните групи, свързани със СДС, запази толерантен тон за разлика например от Стефан Савов и Стоян Ганев.

[29] През целия период непосредствено преди и след изборите за 7 ВНС (10-17 юни 1990 - май 1991 г.) говорих, не само аз (има запазени документи!), за кадровата политика на СДС. В онази ситуация приличах на човек, който има кокошката, която снася златни яйца, и искам да я заколя, за да разбера как го прави. А през май 1991 година, когато в Подкрепа ми казаха - "разграничаваш се от Желев или ти режем главата", им теглих една майна. Политическите простаци, както се изразява Александър Яковлев, бяха взели връх в СДС. И я доведоха до тук.  

[30] Думите на Виржиния Велчева за съжаление са верни. Правителството на Филип Димитров се беше срутило далеч преди Боянските ливади на Желев и ако Желев беше останал в мълчание или съгласие с това, което се случва - той щеше да понесе цялата вина и щеше (вариантите са няколко) да бъде принуден да подаде оставка.

[31] Емилия Масларова. Министър в коалицинонното (БСП-СДС) правителство на Димитър Попов, когато беше министър и Иван Костов.

[32] В скоби от стенографа.

[33] Разбира се, че организацията на СДС беше разсипана през есента на 1990 от Дертлиев, бай Милан и сетне през пролетта и лятото на 1991 г. от 39-те и накрая довършена през 1997 г. с начина, по който се създаде "партията СДС" - начин единосъщ и единоподобен със взривяването на мавзолея.

[34] Виржиния Велчева ясно изрича думите, които витаят във въздуха - парламентарната група на мнозинството се колебае дали повече да подкрепя Филип Димитров. Не бих защитил Желев, той извърши много неща, които не трябваше да се правят, но да се иска от него като Матросов да се хвърли и да защитава правителството на Филип, което вече е загубило доверието на собствената си парламентарна група, е несъстоятелно.

[35] Стефан Савов беше председател от 4 ноември 1991 до 24 септември 1992, което като продължителност, с оглед на характеровите му и интелектуални качества повтаря рекордите на предишни и следващи председатели.

[36] Събранието работи от 04.11.1991 до 17.10.1994. В него влизат три политически сили: Съюз на демократичните сили (1 903 567 гласа, 110 депутата); Предизборен съюз на Българска социалистическа партия, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, НЛП „Ст. Стамболов“, СМС, ФБСМ, СДПД „ЕРА-3“ (1 836 050 гласа, 106 депутата); Движение за права и свободи (418 168 гласа, 24 депутата).

[37] Очевидно има пропуснат текст в стенограмата, защото това име до този момент не е споменато. Но стенограмата е редактирана и проверявана от председателя на СДС, което става ясно, както в края на протокола, така и от устните обяснения на стенографа, когато ми даде копието.

[38] Тук блясва разделителната линия между СДС-национално движение и прогонените от СДС ("люспите", както цветисто се произнесе Христофор) - Савов мисли с понятията на домодерното общество и държава на първия български капитализъм, напълно приети от тоталитарния комунизъм - "наши", чужди". Споменатото лице може да доведе до провал СДС, но е "наш човек". Това е достатъчно да бъде областен управител.

[39] Според стенограмата - 76 минути от началото - кажи-речи час и двайсет.

[40] Скоби на стенографа.

[41] Вероятно "по селата"?

[42] Брилянтен израз на Лучников "нямат политическо минало" - това беше общността, от която се бяха нагърбили от СДС-национално движение да черпят.

[43] Пушкаров изрича гласно това, което беше очевидно за всички. Казва го умно и смело.

[44] "Малък търговски закон" на практика означава отказ от стратегическо виждане на икономическата реформа. Работа "на парче", както работят всички български правителства.

[45] Бележката на стенографа.

[46] Стенографът не разпознава името.

[47] Стефан Савов беше от висшия елит преди 9 септември 1944 г.

[48] Прякорът на Стефан Савов - "фелдфебел". Така го наричаха в неофициалното говорене в парламентарната група на СДС.

[49] Подчертано от стенографа.

[50] И защо не направихте истинската опозиция?

[51] Бележката е на стенографа.


Назад"Големите промени"


Назад Обратно към Либералната революция

СДС Напред

Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Начало