ЗАСЕДАНИЕ
на Националния координационен съвет на СДС
28 януари 1992 г. 

 

(Стенографски бележки)

 

ПРИСЪСТВАТ[1]: Председателят на НКС Филип Димитров, Руслан Сербезов, Исак Аврамов, Иван Моров, Росен Русков, Иван Куртев, Милен Стоянов, Стоян Трендафилов, Иван Ценов, Борис Кюркчиев, Димо Димов, Едвин Сугарев, Лъчезар Тошев, Димитър Ненов, Петър Покровски, Димитър Минков, Боян Велков, Васил Златаров, Недко Досев, Георги Петров, Георги Панев, Христо Попов, Антон Митичев, Снежана Николова, Сашо Стоянов, Васил Михайлов, Михаил Неделчев, Йордан Василев, Руслан Райчев, д-р Атанас Щерев, Нейчо Неев - в нач[2].

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. За работата на правителството и исканията на синдикатите за оставката на някои министри (от КТ "Подкрепа" - за Иван Пушкаров и Иван Костов, от КНСБ - за Светослав Димитров и Ал. Александров).

2. За провеждането на национална конференция на СДС.

3. Разни.                                       

  

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Извън заседанието има няколко въпроса, по които да ви запозная - за работата на правителството и на парламента. Става въпрос за законодателната дейност - евентуално това, което ще прави правителството за парламента. Това е едното нещо, по което смятам,
че има смисъл да се говори днес.

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Предлагам да се вземе отношение по предложението на Изпълнителния комитет на Радикалдемократическата партия (РДП) за това какви подготвителни етапи трябва да има националната конференция на СДС. Нашето предложение е за свикване на регионални конференции на всички партии и организации. 

ЕДВИН СУГАРЕВ:

Едното основно нещо е искането на КТ "Подкрепа" за оставка на двама министри и второто е за досие-гейт. Това обсъждаме и в Парламентарната група и тя ще вземе отношение, но и НКС трябва да вземе. 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

И още едно предложение, допълнение: че ще вземем на общо заседание на Парламентарната група и на НКС решение за досиетата. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Ние с Димитър Ненов в момента сме двама представители на Клуба, Нейчо Неев е трети и не бива да присъства. 

НЕЙЧО НЕЕВ:

Аз ще ви кажа, че имам някои съображения: превърнал съм се в едно второ министерство - хората постоянно идват при мен. И тук никога не е поставян въпросът кой да присъства и кой не. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Вие знаете, че действително съществуват определени правила и че те се нарушават дотолкова, доколкото никой не прави възражения. Очевидно в момента се прави възражение. 

НЕЙЧО НЕЕВ:

Аз не виждам защо Данчо прави възражение, след като винаги съм вземал участие. Ще кажа само, че лично моят телефон и моят офис се е превърнал, ако не във втори Кабинет, то - във второ Министерство. Сега идвам от Министерството на вътрешните работи и моят апел е да се внуши на нашето правителство и на нашите хора нашите врати да бъдат отворени. - нямат достъп до парламентаристите, нямат достъп до властта. И аз им съдействам да... 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Тук не е Министерски съвет! Да се разберем! 

НЕЙЧО НЕЕВ:

Не само на Министерския съвет, а и на Парламента са проблеми. Ето и компроматите тук - всеки вади компромати и т.н. Аз мога много да помогна и ти знаеш много добре. А за половината, които са тук в Националния координационен съвет, аз съм съдействал. Съдействал съм на 6 партии да влязат. И сега аз нямало нужда... Защо трябва да напусна? Щом като има възражения, аз ще изляза. Аз и онзи ден го казах на г-н Желев - ние сме направили нещо за всеки гласоподавател... (Прекъсват го).

И приемам излизането си като обида и към мен, и към всички колеги.

Добре, Данчо, ти знаеш, че на Петко[3] му остана крива главата, защото остана сам. 

ИВАН ЦЕНОВ:

И аз съм третият от Нова СДП, но имам предвид, че г-н Васил Михайлов е парламентарист.

(Ив. Ценов и Нейчо Неев напускат залата) 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

Становището на НСДП е, че трябва да се изпълни ангажиментът на председателя за регламент между Парламентарната група и НКС. Тъй като тази аморфност на решенията трябва да се преодолее. И трябва да се състави днес една комисия, която да изработи регламент за взаимоотношенията между Парламентарната група и НКС.

(Забележка на MP: и в двата случая г-н Михайлов казва: "Парламентарния съюз"). 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Спомням си много добре. Имате предвид да се помисли кои хора могат да работят. Иска ми се да бъде комисия, която да разгледа и въпросите за конференцията. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Към дневния ред - и тази комисия да получи някакви указания от НКС. 

ИВАН КУРТЕВ:

Трябва да се вземе някакво решение, защото тук от служителите в сградата ми се оплакват, че всеки ден идват хора и не могат да намерят никого в сградата - нито председателя, нито друг! Става въпрос за политическо лице от ръководството. 

ОБАЖДАТ СЕ:

Христо Попов. 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Тук не става въпрос за Христо Попов, а за представители на отделните организации - членове на НКС. Да направим график на дежурства, който да е известен долу в Приемната. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Христо Попов да направи този график днес след заседанието на Координационния съвет. В него ще участват зам.-председателите на Националния координационен съвет, говорителят и представителите на организациите, които могат да бъдат включени дотолкова, доколкото могат да изпълняват уточнени от НКС функции. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Искам да предложа една крайно наложителна точка в дневния ред. Тя е комплексна с две посоки - опитите отново да се събуди компромат. Националният координационен съвет да вземе решение, което да се придвижи към Парламентарната група и ако трябва да стане с решение на Народното събрание или на Министерския съвет - точка ДОСИЕ-ГЕЙТ.

И втората страна на тази точка изглежда несвързана, но тя е свързана: Костов, Пушкаров, Димитров и Александров - атакувани от КТ "Подкрепа" е нещо, което е свързано с досие-гейт и дестабилизиране на правителството. 

ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ:

Вчера се реши от Парламентарната група днес от 16 часа да го гледаме. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

И да се вземат мерки: крайно време е в. "Демокрация" да стане един силен вестник. Да вземем някакви организационни мерки.

И понеже се води протокол: когато председателят на СДС беше Петър Берон, аз направих изявление и то беше протоколирано, че напускам Издателския синдикат на в. "Демокрация" поради решението на Петър Берон. Сега заявявам официално, че възстановявам членството си в Издателския синдикат на в. "Демокрация". 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Ще изчистим процедурата. 

РУСЛАН РАЙЧЕВ:

Явно дневният ред днес е претоварен, но за следващото заседание моля да се има предвид предложението ми: да се създаде Комисия към НКС за злоупотреба с държавно имущество от държавните предприятия, обогатяване на комунистически фирми с държавни средства. И на много места са назначени деца на комунисти, които даже живеят в
сгради на убити от Народния съд.
 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

В момента имаме да направим няколко неща, които са изключително важни. Имаме да направим опит за решаване на въпроса за дълга, да се срещнем с представители на Международната банка и Международния валутен фонд, където се казва, че ако няма приватизация в тази страна, ние просто няма да получим нищо. Третата страна е заключението, че нямаме възможност да дишаме без получаването на кредит от тези институции, още повече, че те са наш гарант в сравнение с останалите източници по света. Това от своя страна означава, че трябва да се действа много бързо с оглед на това. И последно: ако до два седмици нямаме яснота ще се реши ли нещо по въпроса за земята или няма да се реши, ние просто няма да можем да държим сметка... Това е за 2-3 седмици времето, което се оказва решаващо.

Имаше една госпожа Мариана Тодорова, която беше зам.-министър на външноикономическите връзки. Един ден по отношение на нея започнаха атаки от всички места. В крайна сметка тя се оказа в много неприятно положение и слаба фигура. В момента, когато се чу, че тя започва да пада (от коне ?)[4] и че Комисията за външния дълг, която тя водеше, вероятно ще попадне в ръцете на Иван Костов, атаките към него в пресата се засилиха и ставаха все по-силни и по-силни, за да се стигне до там, че малко преди първия тур на президентските избори, когато не е тайна, че отношенията между президента и парламента бяха доста напрегнати, се появява едно писание във в. "Вечерни новини", което беше знаменателно: "Носи се слух, че се готвят промени в Кабинета, че ще бъде сменен Стоян Ганев и на негово място - Димитър Луджев, на Иван Костов - Мариана Тодорова..."

Схемата е много интересна. Смята се, че Стоян Ганев има подкрепата на парламента, Луджев се смята, че има подкрепата на президента. Този, който няма подкрепа отникъде, е Иван Костов. Вероятно на всеки от министрите може да се намери кусур.

Едно нещо, което е планирано - за тази седмица е планирано доубиването на "Родопа". Днес имаме няколко срещи по този въпрос и до края на седмицата или понеделник-вторник в България ще има, ще започне да има частни кланици. И сега има, но две неща ги спъват: ХЕИ и Акционерната инспекция. Но смятаме да му намерим колая.
Монопол, който засяга Министерството на земеделието - "Родопа", започва да се сгромолясва. Става дума за министър Димитров. И не твърдя, че това точно затова е насочено срещу тези министри, но така се получава. Досие-гейт на Луджев ако се прочете внимателно, не съдържа нищо. 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Аз мога да разкажа технологията на съставянето на такъв текст. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

И това става за Луджев в един момент, когато сме се освободили от ен[5] бройка офицери и когато се очаква още да се освобадят. И когато три дни преди втория тур изведнаж някои хора станаха много големи инспектори и започнаха да командват военни поделения. И Семерджиев, когато искаше да взема думата в парламента... И тук говорим за това, че се подмята в един момент правителството да бъде свалено.

Ако Съюзът на демократичните сили и парламентът не подкрепят правителството, то ще си отиде. Но това, което може да се получи да направим от нас, е да направим отстъпки. И ако направим отстъпки нещата могат да се провалят: ако направим отстъпки за приватизацията - ще се провалим за ЕО, ако отстъпим за Светослав Димитров - агнетата ще станат шилета, ако отстъпим за земята и ако започнем да си сменяме министрите, значи сме започнали отстъпки. Казвам ви го в смисъл, че не смятам по тази причина да предлагам смяна на министрите. 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Ще продължа разсъжденията на г-н Министър-председателя в следната насока:

Някой има интерес в момента да не започва приватизацията в България. Този, който е против нея, започва да поддържа тезата за голяма приватизация и е против малката приватизация[6]. Този, който е за малката приватизация, е и против малките предприятия, защото в тях синдикална дейност не се развива[7]. Този, който внася съответни законопроекти и поддържа това становище в Парламентарната група на демократичните сили, това са нашите приятели от АСП. Аз лично чух становище, че Иван Костов трябва да бъде заменен с г-н Мичковски. Аз лично няма да гласувам за г-н Мичковски, за такъв министър,
просто, защото го ценя като учен, парламентарист, но и защото не го смятам за способен за системен труд човек и просто защото Иван Костов не трябва да бъде сменен.

Цялата тази игра да бъдат сменени тези министри е породена от икономически интереси, а именно - нежелание да се започне с малката приватизация и нежелание да се легализират някои икономически структури. От контрола, който се оказва върху икономическата и стопанската дейност. Много се плашим от тези интереси, че те са в средите на Съюза на демократичните сили, много се плашим, че става въпрос за неща, които не са твърде благородни. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Според мен има редица неща, които се сблъскват с цялата тази история. Има маса хора, които мислят, че един закон е много по-добър, ако има един текст, отколкото 5 текста. И че са добросъвестни хората, които го защитават.

Известна ми е също така и тезата, че ако приватизацията се направи утре, всичко ще изчезне и комунистите с мръсните пари прибират всичко. За нас не остава нищо. И представите на една голяма част от хората са горе-долу такива, че имотът е едва ли не гърне с жълтици - комунистите бъркат, а ние оставаме настрани. Това е дълбоко неверна теза. 

СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ:

Като Ви слушам, г-н Министър-председател, ми става ясно как се е получила тази таблица с "Големият провал" на Бжежински. Прочетете я. Ние сме на последно място с 6 точки, пред нас е Китай с 8 точки. Вие със социализация ли се занимавате? Ясно е, че искате само социализация в нормалния живот на България с равен старт за всички. Вие трябва да предвиждате настъплението върху собствената база на опонента. И тук става ясно защо процентите се получават не в наша полза. Например защо срещу Костов започват тези неща. Той има един много тежък грях - структурата на държавния дълг докладвана ли е? И да се види къде е той на депо - дали е стигнал границите на България. И законодателната дейност на Народното събрание е само с един крак. И ние в този смисъл бихме казали, че Вие няма така да смените системата - тя е за имущество, но това трябва да го плати опонентът! И през месец март или април Вие ще доживеете и голямото синьо чудо - минус, а през месец март трябва да държим изпит. 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

Виждам, че това е една замислена акция от страна на правителството. Но да погледнем тази ситуация не от микроравнище, а от макроравнище. Движа се между частници. И ми е неудобно, че моите интереси защитава едно комунистическо издание, каквото е "24 часа" и "168 часа". Дълбоко съм убеден, че министър Костов не може да прави това, за което е сложен в това правителство. И Пушкаров. Това е въпрос на една концепция, на виждане. И не е възможно да бъдат накарани тези хора да мислят по друг начин! С други думи, ако не е възможно СДС да коригира тези министри, ако не е възможно да ги замени, то трябва да се направи нещо, за да се изпълнява Програмата на Съюза на демократичните сили.

Не е тук мястото, за да давам редица примери, че сегашното Министерство на финансите облагодетелства само държавата, само социалистическите предприятия и организации облагодетелства. Аз не слагам никакви кавички в това, защото те са си облагодетелствани така, както бяха и преди. И най-странното е, че комунистите в "Дума" поставят повече проблеми, отколкото има в нашия вестник. Ако Мичковски говори, че приватизацията трябва да стане по друг начин, това са според мен изразените съмнения, че Пушкаров може да я осъществи. Ще ви дам една справка на Столичното предприятие
"Вторични суровини", за да разберете, че това, което става в предприятията, е съвсем друго от това, което говори Пушкаров. И според мен въпросът стои така: или нещо действително ще се прави в унисон с Програмата на СДС или пък правителствотоо - независимо от това дали вземаме мерки или не - правителството или ще претърпи сериозна реорганизация, или ще падне. И това не зависи от нас.  

ИВАН КУРТЕВ:

Зависи! 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

Тогава става въпрос за сериозни неща, които ще си постави правителството, за действие. 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Ние сме изслушали в парламента министрите Костов и Пушкаров в пространни слова. Ние имаме и становищата и молбите на Костов и Пушкаров за най-различни действия - и на парламентаристите включително - тяхното искане, че трябва да се намери законово и подзаконово решение на нашите местни органи на властта, където имаме координиращо присъствие.

И стъпките на приватизацията, и стъпките на реституцията са две различни стъпки, по които имаме становищата на тези министри. Много ви моля да не се връщаме към парламентарната проблематика, защото ние бихме могли да поканим министрите и тук да говорят по тези въпроси. Но да говорите за процентите на Костов - не трябва! - нещата са доста по-комплицирани.

И Костов, и Пушкаров обясниха откъде идва и накъде отива реформата. Просто трябва да вземем политическо становище по въпроси, които са все пак поставени. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Ако гледаме това, че Иван Костов в момента се дърпа да се изплащат лихвите по кредитите, това в изместен смисъл би имало смисъл. Това решение може да се вземе. Да приемем, че дърпането срещу това може да се нарече социализъм...

... в една държава, която тази година ще влезе със 70 млрд лв, дефицит. Но ако говорим за това, също така социализъм е да се дават облигационни купони. На мен страшно много ми се иска да можем да намалим данъците наполовината и да освободим например
чуждите компании от плащания тук - да дойдат и да направят страшни неща. Но не можем. Също така страшно много ми се иска да намалим кредита. И това са неща, поради които се излагат толкова много съображения и пред Парламентарната група: ние не вървим по най-добрия път, но ние просто вървим по един от най-сложните пътища, който е удобен все пак. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Мисля, че спазваме традицията да говорим общо и да не вземаме конкретни решения, които трябва да се изпълняват. Първо, би трябвало да вземем решение  аксиома ли е, че в момента Съюзът на демократичните сили, т.е. страната има нужда правителството да бъде здраво колкото е възможно и да бъде непоклатимо, защото обстановката навлиза в тревожна фаза? Ако приемем, че това е така, то трябва да направим всичко възможно, за да го закрепим. Всички министри правят грешки и то недопустими, но едно е грешка в изявление, друго е грешка от бездействие и незадоволяване на нетърпението от цялата страна. Срещу Костов и Станислав Димитров са користни атаки, които нямат обществена подкрепа, т.е. лесно могат да бъдат убити веднага. Ако още утре Станислав Димитров или негов заместник даде изявление, очаквайте още другата седмица много кланници, очаквайте много месо. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Но не може веднага да се кажат такива неща, защото могат да бъдат провалени. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Ами! Как ще се провали?

Вие знаете какво може. Аз Ви заявявам, че няма да има силата на ударна изненада.

Но бих искал да говоря за Пушкаров. Навсякъде масово - няма градче или селце, където съм бил и - да не са ми казвали: "Тук нищо не се поклаща. Всички възлови места са от такива хора". За разлика от Станислав Димитров той е от две години. Ако нямаме други хора, да си сложим поне един министър-комунист и да си знаем, че министърът е техен. А нашият министър действа по комунистическите интереси. Държавните чиновници са по същия начин: може ли ти като министър-председател да вземаш 3000 лв., а един троянски директор да взема 6000 лв? Това се урежда с постановление. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Направихме го, но това се урежда чрез въпроса с банките. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Държавен министър. Или директор. А по частни фирми да печелят и милиони! И председателят на Академията взема 3000, а директорите на институтите - 5000! Отрязахме ги.

Но директорите на предприятията отгоре на това ограбват имуществото и правят какво ли не. И колко пъти говоря с Иван Пушкаров! Казва: "Не мога да ги махна". А колко пъти се пише, че тези директори трябва да бъдат преизбрани до 1 март? 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Не можем да променим тези фирми да си сменят управителните съвети, но за техните началници. Държавната фирма е един абсурд, останал от Указ 56 и сега трябва да се премахнат и да се създадат дружества. Но всяко едно такова нещо става с акт на Министерския съвет. И една или две фирми, като станат 10 или 20 дружества - и на Министерския съвет се връзват ръцете, нещо, с което той не може да се занимава. Затова най-добре е самият министър да ги решава. Това го пише и в този закон, който е при вас. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Но щом държавният чиновник е назначен, трябва вие да нанесете един удар, който ще е в полза на обществото. Иначе правителството ще падне. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Вие ще гласувате ли закона, че се сменят директорите и след като го направите, кой ще го започне? 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Извинете ме, този път говоря дълго, но ако не се направи един реален удар с реален жест, няма да се получи. А те са вече готови.

За Пушкаров. Вчера бях в "Подкрепа". Тренчев го нямаше, той беше в провинцията. Яростно са насочени срещу него. В тези неща винаги се правят компромиси, ако искаме да отслабим удара. КНСБ иска на двама министри, "Подкрепа" иска на двама министри. В момента се иска оставката на четирима министри. За трима отказваме, но за един - Пушкаров, върху когото са насочени най-големите удари, се съгласяваме. Не той се съгласява, а Министерският съвет поема за министър само на търговията и услугите и на индустрията се слага друг министър. Това е един изход. Има ли нагнетено премного в бутилката, тя трябва да се пусне: иска се оставка и се получава. 

МИЛЕН СТОЯНОВ:

И сме изпуснати след това! Това изпускане на парата означава изпразване на котела въобще. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Но тази пара ще взриви целия Министерски съвет!

Друг проблем, който е тревожен за цялата страна и за тук присъстващите: прокуратурата бездейства не само за престъпността, а и за досие-гейт. Във в. "Подкрепа" излиза преди време за Семерджиев - прокуратурата нищо не прави. Има ли главен прокурор? - Няма Но той си стои.

Второ, на миналия координационен съвет помолих Министерския съвет да подготви справки на всички висши ръководители на Шесто, а след това може да се мине и към Първо и Второ управление на Държавна сигурност. Вместо да се занимаваме с агент Александър,
ще се занимаваме с полковниците: под какъв документ са се подписали, кои са основателите му и всички - до ликвидирането им отгоре от генерал до завеждащ отдел, полковник, подполковник.

Това е работата, която ще бъде големият удар срещу дивотиите на "Дума". И че жена ми[8] тогава е била за непротивене на властта, когато всеки ден говореше по "Свободна Европа". 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

И нейната теза беше: "Ние, възрастните, ще говорим, за да
не пострадат младите". 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

И главният редактор[9] на "Дума" никога не е бил член на клуба ни.

Веднаж го разобличих.

И молбата ми към правителството е: Ефикасни, ясни мерки за това, което може - не може с един лихвен процент, данъци и т.н. Но хората да уволнява, щом като са държавни чиновници, и това да го обявява шумно.

Ако не сменим съвсем бързо ръководството на в. "Демокрация", за да имаме правителствен вестник, нищо няма да се получи! Това сега е един треторазряден вестник, който няма пропагандна линия, няма зад себе си мозъчен тръст. Няма кой да дава акъл. И молбата ми към Националния координационен съвет е да вземе решение, че ПОДКРЕПЯ ПРАВИТЕЛСТВОТО, че всяко искане за оставка е против интересите на страната (не провокационна, защото е силна). И от тук аз ще говоря с д-р Тренчев. 

д-р АТАНАС ШЕРЕВ:

Това е изместване на въпроса. Не е решен този въпрос. Вие в парламента може да сте го дискутирали много пъти, но не е решен. Защото ако говорим за данъци, за икономически възможности на частниците и на държавните предприятия, всичко това трябва да го направят хора, които могат. И 6 млрд и половина за този дефицит за здравеопазването (Кольо Василев иска 9 млрд) - и 50 млрд да му дадете, пак няма да стигнат, защото болниците са едни хотели и нищо няма да помогне. И ще бъдат три пъти по-малко средствата. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Защото не са развити тези проекти, за които говорите. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

При условие, че Пушкаров не може в индустрията. 

ИВАН КУРТЕВ:

Но тук атаката е срещу цялото правителство - иска се оставката на четирима министри! Ясно е кой го иска всичко това. Миналата седмица и Венцислав Димитров, и Мичковски обясниха, чe се иска от правителството малката приватизация. И в същото време
трима икономисти от АСП стават и казват, че трябва да се приеме целият закон за приватизацията. Но да чакаме ние м. май или юни - не е продаден един завод! - и ако ние чакаме големия закон, който ще отнеме толкова много време, ще блокираме приватизацията. И за земята, и за реституцията ще закъснеем. И има хора между нас, които внасят 100 други закони. Ние сами си пречим, не комунистите! И защо не поискаха среща с турците, а си шушукат нещо? Д-р Петър Дертлиев оня ден обяснява на белгийците и други, че това правителство няма да се задържи повече от една седмица. И това го казва в
мое присъствие. Ние няма да го допуснем, разбира се, Промените в Закона за земята, за промените в Търговския закон. А сега те нямат на какво да стъпят, за да започнат работа.

Така че днес в парламента ще го кажа: пълна подкрепа на това правителство! Ние ако днес отрежем главата на един, ще започнем докрай да губим. И ще излезем по телевизията по тези въпроси, за да видим пък как ще реагира обществеността и нашият електорат. 

ИСАК АВРАМОВ:

Искам да подкрепя казаното, но и да допълня: каза се, че Пушкаров и някои други министри са като комунистите. Това нещо може да гръмне...

Второ, евентуалният компромис на Пушкаров да бъде по негово предложение - да се разформирова министерството и той да остане на едното. Да, но думата "оставка" в никакъв случай! Това са евентуални практически стъпки, които могат да се осъществят.

По въпроса за компроматите решението на Националния съвет на Зелената партия[10] е Съюзът на демократичните сили да вземе решение:

Парламентарната група да внесе закон, подобен на закона в Германия. 

ЕДВИН СУГАРЕВ:

Не зная дали си давате сметка доколко е сериозна сегашната ситуация. Практически от следващите три месеца зависи дали изобщо ще ни бъде или няма да ни бъде. Защото ако не ги прескочим, има хора, които ще заемат местата ни. Това са едни хора - втора еманация на комунистическото правителство. Според мен за отстъпка на правителството в този момент изобщо не може да се говори. Това обаче не означава, че не може да се преговаря със синдикатите.

Доста показателно е, че и двата синдиката искат оставка на министри. Правителството допуска грешка по отношение на публичността на своята дейност - всеки ден трябва да има някой, който да казва: това беше направено, това беше направено. В момента обществеността остава с впечатление, че правителството се занимава с ходене по чужбина.

Пушкаров действително допуска страхотни грешки, които са от неговата компетенция - става дума за протежирани от него хора, които са мафиоти. Оставка на наш министър не бива да се допуска, но реорганизация на министерство като това може. След като загубиха и президентските избори и им стана ясно, че ние доста време доста дълго време можем да задържим парламентарното мнозинство, атаките ни ще бъдат насочвани от комунистическата номенклатура и от друга страна от мощните индустриалци като Моллов и др. Това е ключ, който ще ви стегне от двете страни. Друго - атаката ще бъде насочена и на парламентарно ниво. Правят всичко възможно да ни скарат с турците по въпроса за Закона за земята.

И друго, което сте длъжни да направите като популации - да се измисли от правителството някакъв удар срещу комунистите и предлагам това да бъде една много бърза и ефективна парламентарна атака по отношение на излизането на досиетата. Да предложим решение на Народното събрание за сформиране на извънпарламентарна комисия, която да действа светкавично и с много големи пълномощия. Или няколко комисии, съответстващи на управленията, като се регламентират правомощията на тези комисии за всички управления на Държавна сигурност. И трябва да ви кажа, че този път ще излязат досиета на повече хора от комунистите. И документите на Шести отдел не са изчезнали. Луджев не е прав да го твърди...

И аферата за олово и цинк каква е? Димитър Попов беше решил да спре производството. Трябва да публикувате текста на решението на Министерския съвет за Комбината за цветни метали. 

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ:

Има възможност да направим пропаганден удар срещу бившите величия, които имат фирми в чужбина - напр. Джес еър са хора, които са синове на Григор Стоичков, а синът на Георги Вутев предлага на Костов два милиарда заем. Да се види, че се води някаква борба с комунистите от този род. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Съгласен съм за тези противоречия и се работи по тези въпроси. Но това са две теми - това е едната, другата е за дълга. От друга страна ако се започне много да се шуми по тези въпроси, може нищо да не излезе. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

И говорителката на Министерския съвет: колкото пъти съм дошъл, съм я заварвал отвън по време на заседанията... 

ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ:

Миналата седмица в Ямбол са били Дончо Иванов и още един и говорят, че до месец март това правителство ще падне. В Стралджа направо разтурят ТКЗС-тата и работят в полза... 

ЕДВИН СУГАРЕВ:

Целта е сега да падне това правителство и по-нататъшната цел - да се образува ново коалиционно. Дали няма внушение за това нещо и от САЩ - имам предвид Огнян Пишев?[11]...
 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

Г-н Й. Василев бие основателна тревога. Нашето мнение е, че правителството не бива в този период от време в никакъв случай да отстъпва на какъвто и да е натиск, дори и от несериозни сили - то ще има парламентарна подкрепа. От друга страна за държавните фирми то стопанисва държавното имущество и ако не започне приватизация... 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Няма го Търговския закон, за да ни бъде основа за това. 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

И от друга страна ако не обясним, че малката приватизация започва усилено... 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Намерих и друга форма, но се оказа, че Парламентарната група не знае. 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

Смяната на властта по този начин няма да стане, социална революция няма да има. Правителството не върши това, което трябваше да върши, независимо от това дали е приет или не е приет този закон. Но се съмнявам дали няма да има тежки обструкции по този
въпрос. И ако това правителство не действа решително през следващите две-три седмици, то е поставено под заплахата да бъде приключена неговата дейност. Затова при сегашното положение на нещата въпросът за досиетата е страничен. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Докато се гласува този закон, ние можем просто да се преобразуваме - да се опитаме да решим някой такъв проблем като въпроса за досиетата или кьорфишеци като кланиците. 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

Политическата власт е в наши ръце, но смяна на икономическата власт не можем да осъществим. Други собственици извън червения капитал няма да има, защото на хората, които са имали, и техните наследници не им се дава на други да го получат.

Снощи беше приет направо един текезесарски вариант на Закона за земята. 

МИЛЕН СТОЯНОВ:

Този закон в момента не ни ползва дори като популация. 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

Това е един социалистически закон, който нищо няма да свърши. Земята няма да се реши тази година. 

ИВАН МОРОВ:

От целия разговор мисля, че е ясно, че поне няма големи противоречия между отделни партии в СДС. Следователно причината за правителството не е в СДС, а е вън от СДС. И главното сега е публичността. Младите хора са склонни сега да подкрепят един палячо, защото искат бързо и бурни промени, а те сега не могат да се направят. И трябва да има по-добра координация между Националния координационен съвет, Парламентарния съюз и общините. И не трябва да решаваме сега дали Съюзът на демократичните сили трябва да заеме целия политически спектър отляво до дясно - това ще се решава на конференцията - но добре е, че цялата коалиция е единна за работата на правителството какво трябва да направи. И са за малката приватизация. Според г-н Джеров законът ще реши този въпрос за София. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Той ще се реши от кмета на София, при което прецедентът ще бъде, че се решава на местна почва без закон. 

ИВАН МОРОВ:

И с персонални разобличения. 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

За решението: виждам, че ще се гласува горе-долу подкрепа на правителството. По различни съображения вероятно ще бъде правилно, защото има външни сили, които искат да съборят правителството.

И доколкото виждам от присъстващите, защото става дума за шпионски истории - а тях ги има - но основният въпрос не се поставя. Ако на това заседание на Националния координационен съвет не се реши, че правителството трябва да огласи конкретни мерки за разширяване на правителството и за спиране на процеса на откриване на работни места или забавяне на този процес, аз ще си позволя от името на АСП да гласувам против подкрепа на това правителство. Защото основният въпрос е какво би направило в близко време правителството за запазване на имиджа - конкретни икономически мерки за оживяване на производството, което означава намаляване процеса на безработицата - и ред други неща. Това в края на краищата интересува хората.

И това е много важно да се включи в решението на Националния координационен съвет. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Разумно ли е да излезем с такова изявление? 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Моят текст: Националният координационен съвет продължава да дава своята подкрепа (в никакъв случай безрезервно - тази дума никой не я е изразил) на правителството и му предлага в къс срок да реконструира Министерството на индустрията, търговията и услугите като прекалено обемисто и поради това неефикасно и настоява икономическата реформа да се осъществява със значително по-ускорени темпове.

Националният координационен съвет предлага на правителството (очаква от правителството - редакция моя, МР) да изложи (оповести - р.м., МР) пред обществото в най-кратко време конкретни мерки, които смята да предприеме в тази насока.

Конкретни мерки: дотогава това ще направим. Това иска обществото. Това ще парализира позициите на комунистите.

И извън протокола: И ние трябва сега да стимулираме и подкрепяме една извънпарламентарна ярка антикомунистическа демократична опозиция, която насочва стрелите си срещу лъжливата компартия, която още съществува, и с конкретни препоръки. 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

Опозицията може да бъде и вътре в СДС. 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ:

Не може! 

ИВАН КУРТЕВ:

Аз съм против това решение за реконструкцията. То е като решение на Политбюро. На миналата пресконференция казахме с г-н Неделчев, че не сме Политбюро, което взема решения и задължава. 

ДОНЧО ПАПАЗОВ:

Или да пишем: очаква от Министерския съвет да се запознае... 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

СДС-Център и СДС-либерали са финансово длъжници от изборите с над три милиона лева. Тези неща трябва да се решат. От друга страна във в. "Демокрация" те могат да бъдат атакувани политически. 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Вярно ли е, че огромните капитали на Агенцията за чуждестранна помощ са били влагани с 2% лихва и то в продължение на много месеци Което означава, че при това положение са се взели милиони над тези два процента[12]. При това положение Петко Симеонов трябва да отиде в затвора! 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Решение: Приемам, че консултациите с "Подкрепа" ще продължат и второ - да бъдат оповестени от страна на правителството мерките, които смята да вземе във връзка с отстояване действията по реформата и възможните промени на звена, които биха могли да
тежат в този процес. 

СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ:

Особено в структурната й част. 

БОЯН ВЕЛКОВ:

Сега трябва да бъде ясна на обществеността концепцията на политическата сила, взела властта. Едно предложение от Министерския съвет вероятно трябва да дойде за дълбоки структурни промени на цялото ни стопанство, създаване на нова инфраструктура. Само това по мое мнение ще отвори пътя към инвестиции на солидни инвеститори. И че цялото ни стопанство става ново стопанство. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Дайте да се разберем какво е структурна реформа.

Структурната реформа съдържа три елемента. Единият елемент е в структурата на стопанските единици, т.е. това е този процес на преобразуване, на правене на големи и малки предприятия; включва отрасли, които губят, които могат да бъдат печеливши, т.е. включва инвестиции. Другата линия е промяната в собствеността - приватизацията и т.н. Третата посока е промяната в ориентацията на икономиката - то може да бъде и първо. То е нещо, което има природни дадености, което има позиции или нещо, което спомага. И това
нещо се развива приоритетно, като развива всичко останало и е насочено навън. Това може да се осъществи в една икономика, доколкото тя е пазарно ориентирана и има ориентири пазари.

Всичко това и по първия, и по третия пункт изисква някакви определени дадености (пазари) и пари. Идеята, че имаме съветския пазар е абсолютен мит - такова явление няма в момента. Другото нещо е, че нямаме пари. Затова очакваме външния инвеститор. Всичките тези неща са нещото, което имаме да правим през тази година. 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

В петък имах среща с представител на голям германски фармацевтичен концерн. И в края на краищата той каза: "Условията у вас не са такива, че аз да инвестирам" - Така че това да се включи: какво ще направи в кратки срокове, какви мерки на правителството, за да може този господин, например, да инвестира.  

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Правителството може да създаде стопанската схема, по която да се инвестира, т.е. да преобразува нещо. Но правителството не може да гарантира в законодателството, но може да участва в неговото правене. То може по-добре или по-зле да ориентира пазара. И данъците, макар че това решава парламентът.

И двете неща, които би могло да прави: ако се приеме, че транспортът е нещо, което трябва да се прави например в тази страна, ако се акцентира с правене на магистрала или на летище. Второ, какъв ще бъде договорът, че тази магистрала хем да е икономически изгодна за нас, хем от друга страна средствата да не са такива, каквито бихме искали. И да се правят магазини, мотели и др. Това може да се прави. Това са съвсем конкретни дейности, за които не върви... Това са рутинни решения, на които трябва да кажеш да.

Можем ли да считаме, че сме изчерпили това решение? Преминаваме към точка втора -

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Да приемем решението на Изпълнителния комитет на Радикалдемократическата партия преди провеждането на Националната конференция на СДС да бъдат проведени конференции на всички партии и организации във всички окръзи с контрол на СДС - на национално и регионално равнище. На тези регионални съвещания да се обсъдят всички предложения, направени сега по промяната на Статута. На тези форуми да се направи избор на регионални координатори на съответната организация.

Всичко това е въпрос на контрол на съответната организация. И там, където не са направени регионални съвети на СДС, както има такъв в София. Където членове на тези съвети да бъдат регионалните координатори на съответната партия или организация, избрани на тези форуми. Те да имат право на глас и да има право на глас този този координатор, зад когото стоят съответни организации. Т.е. най-малко 5 организации от съответен окръг, за да има право на глас и съответният координатор - например право на глас - да има този координатор, зад когото в рамките на окръга стоят поне 5 организации. И този въпрос може да се обмисли.

По-нататък - да се помисли и за това да има друг вид представител в регионалния съвет. И в съответния регионален съвет да членува и по един избран от съответния общински координационен съвет. Мотивите са, че ние нямаме строго изработен критерий за това представителство. Ние трябва да знаем на националната структура кой идва и кой стои зад него. Това е една проверка на цялото това представителство. Непременно този процес да бъде завършен по партии и конструирането на регионалните съвети на СДС.

Да се проведат непосредствено преди конференцията съвещания на всички регионални координатори на съответната партия и организация съответно с организациите на СДС.

Да се задължи всяка партия или организация няколко дни преди националната конференция да си проведе национално съвещание. Най-малко, напр. на Радикалдемократическата партия Изпълнителният комитет да проведе национално съвещание със своите 28 координатори от страната. Това ще помогне да се укрепи коалиционният характер на СДС и да се направи една преоценка кои партии на Съюза на демократичните сили могат да имат право на глас. А останалите могат да бъдат колективни членове на СДС - ще го обмислим.

Коалиционният характер на Съюза на демократичните сили е необходим за вътрешнополитически цели - първо, за нашата пропагандна акция, която перманентно тече, с която символизираме цялото политическо пространство и сме модел на плурализъм (с което си печелим обвинения за син тоталитаризъм), за координация с европейски организации и възможност да осъществяваме една силна партийна дейност. Нашето предложение е това да бъдат регионалните координатори на съответната партия, изпълнителните комитети на съответните партии и организации, защото е абсурд, както на предишната конференция - ръководителите на съответните партии стоят назад и нямат право на глас. И в регионалните организации да има по един избран представител на съответните координационни съвети.

Много строго да се определи кой ще има право на глас от общинските представители. С много строг контрол да се раздават тези делегатски карти.

И последното предложение. - да се фиксира датата на конференцията за началото на месец април, като преди това се създаде график от Националния координационен съвет - комисия, която да се води от г-н Йордан Василев. И този график да бъде подписан преди националната конференция от всички партии и организации. Ако е необходимо, да бъде подписан и от представителите на регионалните съвети на СДС. С това техните партии ще се задължат да направят регионалните си съвещания. С това тези партии, които не подпомогнат регионалните конференции, просто да бъдат лишени от правото на участие в националната конференция.

Всички ние да се задължим след обявяване на приблизителната членска маса на партиите и организациите и след като направим заявление, подписано от съответния шеф на партията и организацията, да внесем в касата на СДС от членския си внос.  

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Имаме три предложения: Първо, крайно време е да се разбере кой кой е и кой стои зад него. Това трябва да стане по партиите ще бъдат заинтересовани да докажват колко са големи. От друга страна трябва да има контрол. Затова трябва да се направи едно преброяване - партията може да има колкото си иска членове и тези, които са готови на известни жертви. Затова да се събират от всички лица - членове на СДС по техните партийни организации, определена сума, която да бъде достатъчно малка, за да не се плашат хората, че това са проблемни пари, но и достатъчно голяма, за могат лидерите да внасят определена сума.

Първото нещо е за така наречения коалиционен характер на Съюза на демократичните сили и за това, че по този начин трябва да се установяват размерите на партиите и реалните отношения между тях. Това е един от тези пътища. Ако тръгнем по този път, ние решаваме въпроса за структурите на СДС - че СДС представлява организация от такъв и такъв характер.

Коалиционният процес може от своя страна да доведе до два процеса: единият - теоретичното превръщане на Съюза на демократичните сили в партия, и другият - теоретичното превръщане на Съюза на демократичните сили в коалиция от няколко здрави, мощни партии. 

ИВАН МОРОВ:

Но някои партии могат да се разцепят вътре в себе си или да се коалират помежду си, ако се слеят. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Ако приемем, че точката на НКС на СДС става да работи за коалиционните процеси в СДС, по това ще работим ние. А ако има алтернатива на коалиционния процес, това е за намаляване отчетливостта на границите в СДС, което пък е алтернатива за превръщането на Съюза на демократичните сили в една партия. Но ако се превърне в една партия, тогава да се каже, че СДС е покрило цялото политическо пространство - това става дори опасно. 

ГЕОРГИ ПАНЕВ:

Алтернативата за синя партия е несъвместима. 

ИВАН КУРТЕВ:

Г-н Неделчев каза това в малко по-сбит вид и миналия път и ние го обсъдихме в нашето ръководство. Добре би било в сбит писмен вид в най-близките дни това да се даде, за да могат всички ръководства на нашите партии да се запознаят. В нашето ръководство 28 са избрани от конгреса, останалите 28 са избрани от окръзите. По този начин ние го имаме регионалното представителство и не е проблем за нас да ги съберем. Изцяло подкрепям да се съберат, да се направят тези събрания. По този начин ще затегнем собствените си редици.

Конференцията, на която присъствах сега в Прага, беше на 24 социалдемократически партии от Източна Европа и Балтика и т.н. Понятието ЮДи-еФ (СДС) е понятието, което се знае от всички[13]. Като понятие-модел там, където има силни комунистически партии, това им предстои.

В Русия на мястото на Комунистическата партия на Съветския съюз е създадена Руска народна партия, които може би ще получат 60%. И терминът там беше: Българският начин на Съюз на демократичните сили като форма на политическо поведение.

И веднага възниква другият въпрос - за окрупняване. И Бжежински препоръчва следното: като първи етап БСДП и Нова СДП да не отиват на обединение, защото това ще доведе до един отлив, а да стане един вид конфедериране. Това го препоръчват и на всички останали. В Полша и Чехия го имат като окрупняване. 

ИСАК АВРАМОВ:

Говоря от името на Зелената партия, а не от свое име, защото ние обсъждахме тези проблеми. В неделя имаше разширено национално съвещание с окръжните координатори. Ние одобряваме това, което предлага Радикалдемократическата партия и дори решихме да отидем на известно разширение на нашия Устав, за да се разширят правомощията на регионалните организации. И да пререгистрираме партията, за да може да отпадне проблемът с Каракачанов[14].

Одобряваме предложението на Радикалдемократическата партия. Успоредно с това отново възниква въпросът с в. "Демокрация". В. "Демокрация" отдели място не на нас, а на Каракачанов. А ние препълнихме залата, но в. "Демокрация" не беше там.

Създаваме регионални съвети. Проектираме на 22 февруари да бъде нашата национална конференция. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Да, имате думата. 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

Приветствам предложението на Радикалдемократическата партия да определим кой кой е и с какво разполага. Имаме притеснение обаче: самият начин на провеждане на тези събрания може да предопредели самата структура на Съюза предварително. До голяма степен. Затова е разумно да се даде предложение за контрола, който ще се осъществява по време на тези събрания. И бъдещата структура. Това е малко сложно. И регионалните структури: разумно е да се помисли кое е най-разумният подход, за да не се избързва и малко изкуствено да се създадат регионални структури на представянето, които самата конференция още не е решила. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Формално ние можем да вземем решение за това нещо, но въпросът е да го правим ли, или не.

Като че ли се намираме между две злини: без да си даваме сметка за това, сме намерили най-удачния вариант. Едната злина е превръщането на СДС в една партия, което се получава и чрез рекондензация. Другият риск е обособяването на няколко крупни партии, които да се сбият помежду си и както ще се окаже един ден, че те просто могат да се разпаднат. 

СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ:

Третата злина е че Вие и г-н Неделчев най-вероятно с понятието "партиен подход" пренебрегвате въпроса за видимата и невидимата част на електората. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Радвам се на тази забележка.

И наред с другите изследвания да се направи и едно изследване, засягащо чисто общественото мнение като симпатизанти на СДС и членове на партии в СДС. 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Между нас се говори за съотношение членове-симпатизанти 1:10. Това наистина е много важно. Но във всички случаи това, което ще направим, не трябва да означава стремеж към самоизолация на СДС. Но да съществуват и граждански комитети. И те да бъдат представени на самата конференция. Освен това "партия от СДС" не означава, че ние разполагаме с широк кръг от симпатизанти, който е много по-голям от членовете на партията, но членство в партията означава готовност за политическо и организационно действие.

Ние всеки ден срещаме по улиците огромното количество въодушевени симпатизанти, които не са членове на нашите партии, но са симпатизанти на СДС. Затова трябва да знаем, че член на партията е този, който е готов на политическо и организационно действие. Ние с г-жа Елка Константинова се срещнахме в Швейцария с членове на управляващата Радикалдемократическа партия. И те просто нямат структура - имат кантори, имат много богати спонсори, имат депутати - професори и др. и разчитат на съмишленици. Това е една чисто електорална партия - тя няма членски състав. Но това е партията, която печели изборите както на кантонално, така и на национално равнище. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Една бележка за гражданските комитети - единствената им цел е за провеждане на изборите. И се съмнявам, че те трябва да бъдат представени на конференцията, защото се нарушава обликът на коалицията. 

ЕДВИН СУГАРЕВ:

Поддържам предложението на г-н Неделчев. То трябва да се конкретизира: единицата дали да бъде окръг, област или друго. Второ, трябва да се има предвид, че това е един процес, който ще бъде полезен за СДС, защото ще мобилизира организацията ни, но от друга страна няма да успеем може би и април месец да я проведем. От друга страна става дума за "преброяване на дивите зайци" - да има по 5 организации от окръг или общо 5 х 28 = 140. Но това може да се модифицира. 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Има ли комисия, която да работи по този въпрос? Г-н Неделчев ще разпространи утре своето предложение на всяка от партиите.

Очевидно Националният координационен съвет ще заседава и другия вторник от 10 часа.

По отношение на конференцията приемате ли предложението за едно парично преброяване, или не? Например всеки член на СДС да плати по 50 лева. Помислете и за това.

До следващия път. 

 

ДЕШИФРИРАЛ ОТ ТЕФТЕРА

Методи Райчев

 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

ПРОЕКТА ЗА

ПРОТОКОЛ №3
от заседанието на Националния координационен съвет на СДС
на 28 януари 1992 г.

 

  

 

УТВЪРЖДАВАМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА СДС:

/Ф. Димитров-/

 

РЪКОВОДИТЕЛ: Филип Димитров.
ПРИСЪСТВАЩИ: ...

.... /вж с. 1/

ДНЕВЕН РЕД:

...   /вж с.1/

 

  

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ПЪРВА:

 

1.    Националният координационен съвет на СДС продължава да дава своята подкрепа на правителството и преценява, че всяко искане за оставка на министър в момента е насочено против интересите на страната.

2.    Намира за необходимо да продължат консултациите на НКС на СДС с Конфедерацията на труда "Подкрепа", като възлага на г-н йордан Василев да проведе съответни разговори с д-р Константин Тренчев по смисъла на т. 1 от настоящото решение.

3.    Смята, че Министерският съвет би могъл да обсъди
въпроса да се реконструира Министерството на индустрията, търговията и услугите в две министерства - Министерство на индустрията и Министерство на търговията и услугите, с което ще подпомогне по-нататъшните персонални и структурни промени в него и в поделенията в страната.

4.    Настоява пред правителството да отстоява със значително по-ускорени темпове икономическата реформа и очаква от него да оповести в най-близко време пред обществото възможните промени на звена, които биха могли да тежат в този процес, особено в структурната й част.

  

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ВТОРА:


1. Приема по принцип писменото предложение на РДП, представено от г-н Михаил Неделчев, за организирането и протичането на конференциите и съвещанията на партиите и организациите на национално и регионално равнище с контрол от СДС, като:

а) на тях да се обсъдят всички предложения по промяната на статута на СДС;

б) да се избере регионален координатор със СДС, ако партията има повече от 5 организации в района, и той да бъде включен едновременно за член на Регионалния координационен съвет на СДС;

в) на национално равнище всяка партия да проведе национално съвещание с регионалните си координатори;

г) членовете на изпълнителните комитети на съответните партии и организации автоматично да придобият правото на глас на националната конференция на СДС;

д)   въз основа на направените преброявания на партиите и организациите след проведените конференции и съвещания да се внесе извънредно съответен членски внос в СДС, чийто размер на глава ще се определи допълнително;

е) националната конференция на СДС да се насрочи за началото на м. април 1992 г. с много строг контрол на раздаване на делегатските карти, като организацията по нейното провеждане се възложи на комисия с председател г-н йордан Василев.

2.    Партиите и организациите да обмислят предложението да бъдат преброени членовете на СДС например под формата на еднократно внесен членски внос от 50 или 100 лв. за СДС.

3.    Г-н Михаил Неделчев да разпространи в срок до 30.1.1992 своето предложение на всички организации - членове на СДС.  

 

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ТРЕТА:

ЗА ИНФОРМАЦИЯТА НА Г-Н И. ВАСИЛЕВ:

Приема информацията на г-н И. Василев в смисъл, че същият възстановява членството си в Издателския синдикат на в. "Демокрация", което сам е бил прекъснал поради неправилното решение  през 1990 г. на бившия председател на КС на СДС Петър Берон по отношение на синдиката.

/Бележка на М.Р.: През м. януари-февруари 1991 г. убедих председателя г-н Ф. Димитров и тихомълком наложих в писма до регионите   и в протоколите термина "Национален координационен съвет" (НКС), за да бъдат разграничени дотогава съществуващите два едноименни координационни съвета в София: КС на СДС, ул. "Раковски" 134 - София и КС на СДС - София. Интересно защо съществуваше неизказан страх от уточнението "национален", макар че то е съвсем различно по смисъл например от производното прилагателно "националистически"./[15]

 

ЗА ДОСИЕТАТА:

 

Националният координационен съвет и Парламентарната група на Съюза на демократичните сили да вземат общо решение за досиетата на съвместно заседание.

 

 

СТЕНОГРАФ-ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/Методи Райчев/


 

[1] От присъстващите на заседанието няма нито един представител на организация или партия-учредител на СДС. Има представители на дублетните организации - създадени при разцепленията от предната година. Не присъства нито един от учредителите на СДС.

[2] Нейчо Неев е присъствал в началото.

[3] Петко Симеонов

[4] Скоби и въпросителна от стенографа.

[5] В стенограмата - латинско n.

[6] "Малката приватизация" - приватизирането на магазини, бензиностанции и др. дребни търговски производствени обекти.

[7] Михаил Неделчев отправя косвена атака срещу "Подкрепа".

[8] Блага Димитрова

[9] Стефан Продев. Той фигурира в списъка на членовете на Клуба към 10 юли 1989 г. под номер 222..

[10] Става дума за Консервативната зелена партия.

[11] Огнян Пишев - посланик на България в САЩ, за 39-те беше "злият гений в Щатите". Отношението си към него са пръснали по документите.

[12] Не е обаче ясно откъде следва, че трябва да вляза в затвора. Но Мишо Неделчев е литератор. Той работи с метафори. Не е точно за двата процента. Търговците на помощи за търговска реализация (АЧП по закон нямаше право да бъде търговец), се задължаваше да не взема при продажбите на дребно повече от два процента комисиона върху цената на продуктите. А търговецът се разплащаше с АЧП по банков път. Търговецът, който забавяше издължаването си, беше предаван на съд от мен. Одиторските проверки на ЕО (Европейската комисия беше основният донор), както трите ревизии на МФ, както и продължилото тринайсет години следствие, където се провери всяка пратка и всяка бумажка, не констатираха нарушения в дейността на Агенцията, докато аз съм бил неин директор. Но че бях противник на политическия курс, поет от 39-те, е вярно. И сега мисля, че те свършиха гросен арбайтен в полза на мафията.  Включително и с атаките си към политическия център СДС-център и СДС-либерали - естествените им съюзници. А те тръгнаха на люта война и срещу нас. Истина е. Ако можеха, щяха и в затвора да ни пратят.

[13] Това е вярно. Но става дума за модела "ЮДи-еФ" от 1989-1990, до разцеплението през 1991 г.

[14] "Проблемът Каракачанов" те не биха могли да решат, защото нямаха правни и морални основания и станаха Консервативна екологична партия, чийто водач сега е член на ДПС - Христо Бисеров.

[15] Бел. на стенографа


Назад"Големите промени"


Назад Обратно към Либералната революция

СДС Напред

Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Начало