ЗАСЕДАНИЕ
на Националния координационен съвет на СДС
на 25 март 1991 г. 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ: Филип Димитров.

ПРИСЪСТВАТ: Филип Димитров, Иван Горинов, Хозе Канети, Георги Панев, Михаил Неделчев, Васил Гьорев, Владимир Филипов, Дончо Папазов, Васил Илиев, Борис Кюркчиев, Георги Аврамов, Красимир Кънев, Йордан Хаджиенев, Велин Керимов, Любен Божилов, Марио Топчийски, Светлана Спасова, Юлий Павлов, Нейчо Неев, д-р Васил Михайлов, Йордан Тодоров, Петър Тодоров, Ленко Русанов, д-р Бойко Пройчев, Еленко Божков, Христо Иванов, Любомир Павлов, Васил Костов, о. Христофор Събев, помощникът на Стелиян Стойчев, трима представители на БДФ, Силвия Стефанова от в. "Демокрация".[1]

 

 

ДНЕВЕН РЕД:.

1.    За изборите в Албания - обсъждане предложението на БСЧИ.

2.    Изборите у нас.

3.    Актуална политическа ситуация.

4.    Разни.

 

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Предложения по дневния ред?

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

Беше Ви поръчано да уточните понятието "обединена опозиция" и да докладвате в Националния координационен съвет.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Не мога в момента да отговоря, предвид разгорелите се спорове между СДС и БЗНС. Обръщам се специално към представителите на БЗНС "Никола Петков" - забравете този термин! Моите разговори се ограничиха с контакти с Виктор Вълков, Елена Кирчева и ДПС.

Елена Кирчева заяви, че ако бъде възприета становището на СДС за изборите, те няма да влизат в конфронтация с нас.

Що се отнася до ДПС, в сряда или четвъртък ще имам възможността да разговарям по-детайлно с двама представители на ДПС - вероятно с г-н Доган и с г-н Шукри. Вероятно е по-приемливо формулирането на отделно становище във всяко отделно място, а не глобално.

Говорихме и по въпроса за бюлетините.

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

Искам да изслушаме доклада на Комисията по етика за случая в "Надежда" - София.

 

МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

Като точка първа предлагам да се разгледа един конкретен въпрос: постъпило е предложение от Българското сдружение за честни избори (БСЧИ) да ни помогнат за командироването на тези хора, които определихме за Албания, с бензин. Ще помогнат при условие, че се включи още една кола с персонално искане още едно лице от тях да пътува с нас.

 

ИВАН ГОРИНОВ:

Може би да залегне в дневния ред: в. "Дума" писа, че 1000 души, може би българи, са избягали от Албания към Югославия, като на границата има избити хора. В точка "Разни" да го разгледаме, да не би да кажат онези, че те са македонци.

 

ГЕОРГИ ПАНЕВ:

В събота има статия за процеса и главният прокурор казва, че в България няма етнически малцинства. И ние трябва да си изясним какво имаме: малцинства или етнически групи.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Може и да не стигнем до дискусия, защото понятието "малцинство" в международните документи не придобива различие от "етнически групи" като понятие.

 

МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

Да се разгледа предложение от НКС до Управителния съвет на "Екогласност" по сътрудничеството за използването на тяхната печатарска машина, която стои неизползвана.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Оформя се следният дневен ред (вж с. 2). Има ли против? Приема се.

 

МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

Изборите в Албания са в неделя и нашите наблюдатели трябва да тръгнат за там. Българското сдружение за честни избори ни осигурява бензин. Ние даваме две коли и към нашия екип вземаме и един от тях. Вероятно нашите хора ще бъдат включени в общия списък за официални наблюдатели за изборите. Навремето, когато Албания прекъсна с всички социалистически страни отношенията си, остави само с България договор дори за военна помощ и той фактически още не е преустановен.

Един от тях - от средствата за масова информация - ще бъде Евгений Михайлов с камера, за когото настояват и от БСЧИ.

Предлагам Националният координационен съвет да коригира своето решение, като се изпрати не една кола с 4 човека, а две коли с 9 човека за Албания, като разходите по горивото се поемат изцяло от Българското сдружение за честни избори.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Вие всъщност внасяте предложение за персонални покани на лица и в частност на лицето Евгений Михайлов? От екипа никой няма да отпадне?

 

ДОНЧО ПАПАЗОВ:

За Албания би било само от полза, ако могат да отидат две - коли с повече хора. И то е по-добре, отколкото автобус, защото двете са подвижни и могат едновременно в различни секции...

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Във връзка с полученото от БСЧИ предложение за подпомагане изпращането на екипа за наблюдение на изборите в Албания и предвид обвързаността му с персонални покани, Националният координационен съвет решава:

Да бъде оформен втори екип наблюдатели за изборите в Албания, в който да участват г-н Евгений Михайлов и други, които да бъдат уточнени от секторите "Национална координация" и "Международни връзки".

Има ли против?

Приема се с единодушие.

  

ПО ТОЧКА ВТОРА

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Хората са притеснени, че истории като тези от миналата година през м. май могат да възникнат отново. Смята се, че до голяма степен биха били намалели остротите на сблъсъците, ако кандидатите поне за местните избори представят декларации, че ще действат като кандидати на СДС, а не само на своята партия.

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

Всеки от кандидатите, особено за местните органи за
управление, зад когото стои програмата на Съюза на демократичните сили, би следвало да подпише декларация, в която си дава отвод, когато нарушава програмата и единодействието на всички, които сме се обединили тук. Всичко останало да се смята, че е насочено съзнателно за разединяване.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ[2]:

Тук въпросът опира до демокрацията. Ние трябва да спазваме всички демократични принципи - депутатът е национален, той не е на една партия според италианското законодателство например.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Но той е на италианското, а на други държави има друго.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Но все пак предложението на Любен Божилов означава, че ние искаме да направим едно Политбюро и ако депутатът гласува друго, ние ще го изхвърлим от парламента.

 

МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

Предлагам ви този въпрос да решим след като гласуваме конкретните текстове. И след това евентуално да стигнем и до този текст. Ето моето предложение, виждате и варианта на БЗНС "Никола Петков".

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

Това само за кмета ли се отнася, или и за другите съветници? Щом като е така, тогава една формация може да наложи всичките съветници в дадено населено място да бъдат от нея.

 

ВЕЛИН КЕРИМОВ:

Първо, ние приемаме чл. 1 - когато имаме консенсус, нямаме нищо против от коя формация ще бъде. Обаче ако няма консенсус, се поставя въпросът за гласуване. Било много трудно. Ами ние как ще проведем конгреса на 130 000 членове - на 10-15 души по един представител.

То не е възможно да се проведат избори за останалите членове на Управителния съвет, както показва шеста точка. Така че това не представлява никаква пречка.

Ние говорим за демокрация. Защо се плашим от болшинството? Обаче трябва да разберете много добре, че СДС не си е поставило на всяка цена въпроса да избира само свои кандидати.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Г-н Аврамов се безпокои от доста мажоритарния принцип в този проект, който вие предлагате. Значи, вие сте по принцип да надделее пропорционалния принцип? Благодаря.

 

ЙОРДАН ХАДЖИЕНЕВ:

В събота бяхме с г-н Дренчев на окръжна конференция в Плевен. Тъй като в плевенската област имаме 9315 членове, конференцията на "Никола Петков" се проведе с делегати. И там на местна почва те много добре знаят колко членове има БЗНС "Никола Петков". Така че опасенията за фалшификация на членската маса са абсолютно неточни.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Националната турска телевизия иска да направи интервю с 3-4 души лидери на СДС. Желаете ли да се опитаме да съберем тези хора?

Приема се. Някакви възражения? - Няма.

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

Искам още веднаж да обърна внимание на опасностите, които крие един такъв подход за изборите. На място този подход е рационален и би могъл да се приеме, но не и в големите градове, тъй като знаете какво ще стане - ние не знаем колко членове има БЗНС "Никола Петков", вие не знаете колко имаме ние; ще се мъчим да съберем колкото се може повече кандидати, но просто не си знаем членовете в големите градове. И взаимните обвинения и подозрения от това ще нараснат.

Обърнах внимание и на един друг проблем в по-малките населени места, напр. Дулово, където членове на "Екогласност" са и членове на ДПС. Две организации има, които имат двойно членство: "Екогласност" и Движението за гражданска инициатива. Няма да крия, че в "Екогласност" има и членове на Социалистическата партия[3]. Удобни за Социалистическата партия депутати има и сега от СДС.

 

ДОНЧО ПАПАЗОВ:

Чрез движението за Гражданска инициатива никакъв представител на Социалистическата партия досега не е влязъл в Народното събрание или в какъвто и да е друг орган на властта. Не продължавам по-нататък за "Екогласност" от чиста деликатност.

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

За да се продължи демократичността и да се избегнат всички точки от предишните - от консенсус направо се отива на демократичност, като на чл. 5 кандидатът трябва да бъде подложен на тест - да отговаря на определени изисквания. И затова нещата стават по-лесни - хората само трябва да определят кандидата, който отговаря на определен тест. Затова предлагам там, където има много членове на отделните политически сили, делегатските събрания да решат този въпрос. И смятам, че това е най-демократичният текст, който е възможен.

 

ЙОРДАН ХАДЖИЕНЕВ:

Старият вариант, даден от г-н Топчийски, се разпространява по страната и се гласува по събрания.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ

Ние сме една от организациите, която изпрати становището си на своите членове из страната.

  

МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

На 30 март, събота, събираме на Консултативния съвет на СДС всичките 273 общини персонално и ще бъдат поканени допълнително в читалище "Валентин Андреев". И този проект беше изпратен до тях предварително за мнение. С молба да дадат мотивирани предложения след проучване на мненията.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Предлагам не само кандидатите на СДС за кмет, а всички каддидати да бъдат подложени на тест и да се добави такъв текст, че предварително трябва да бъде подложен на тест.

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

Предлагам механизмът чрез общи събрания да се прилага за малките села в районите, където няма смесено население. И това няма да е основание на сегрегация според клаузите на Хелзинки, а на политически реалности.

 

ГЕОРГИ ПАНЕВ:

Ще изляза просто от формалното съображение, че СДС е коалиция и намирам, че предложеният от г-н Топчийски текст е добре балансиран и ще поддържам такъв текст.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Ние стигнахме до три варианта.

Първият беше свързан с това, че в два тура се решава въпросът за една кандидатура по организации на принципа "Една партия - един глас" и втори тур 50% плюс един глас се счита за избран.

 

Второто предложение беше това да става на повече от два тура, като във втория тур се изисква постигане на две трети мнозинство и едва тогава се стига до третия тур.

Третото предложение, което в крайна сметка беше формулирано, се свеждаше до това: ако не бъде постигнат вариант 2/3 от никого, да се върви към решаване на въпроса от Националния координационен съвет. Като ние си знаем, че това в необходимия случай означава организиране на такъв вид събрание, за което ставаше дума. Алтернативен вариант беше да не бъде решаван от координационния съвет, но ...

Тези три варианта бяха подложени на гласуване и нито един от тях не се добра до приемане.

Сега ни се предлага четвърти вариант, който е по-силен от предложеното в третия вариант. Затова нека да се опитаме вместо да си даваме обосновки, от едната или другата фаза, да се опитаме да видим кой от тези варианти е най-компромисен.

 

МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

Различни са само от втори до трети включително в тези текстове, които сега ни предлага "Никола Петков". Този вариант е изцяло мажоритарен. Въпросът е докъде координационният съвет се намесва.

Така че аз ви предлагам да търсим компромис в тези варианти и там трябва да бъдат отделните компромиси. Предлагам ви наистина да търсим баланс, компромис, но в тези граници - дали само в първите листи да бъдат търсени от координационния съвет или по-нататък. Но наистина да търсим баланса и да търсим компромиси.

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

Сега ги няма представителите на БСДП и предлагам да отложим.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Който е съгласен да отложим разискванията по въпроса заради отсъствието на БСДП, моля да гласува.

(Гласуване: 1 "за", 8 "против" и 1 "въздържал се").

 

Не се приема.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

На последните заседания за съжаление представителите на БСДП[4] идват тук, на заседанията на Националния координационен съвет, без пълномощия от своето ръководство.

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

На някои места - само чрез координационните съвети, на други - чрез общи събрания, ако няма консенсус. И другият е вариантът, който предлага г-н Георги Панев.

 

ЙОРДАН ХАДЖИЕНЕВ:

Сянката на едно общо събрание, което ще бъде неудобно за много кандидати, може би ще ги насърчи за консенсус. Защото едно общо събрание е трудно за свикване. И предвид тези опасности те ще са склонни за консенсус, към консенсус.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Това би било добре и би придало определена кохерентност на СДС. Учудвам се обаче, защото "Никола Петков" излизат точно с такова предложение.

 

.....(с брада)[5]:

Аз предлагам господата от БЗНС "Никола Петков" да изяснят понятийния апарат. Демократичното е защита интересите на малцинството. Това е демокрация. А вие как мислите?

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

Целта е печелене на изборите. Няма да защитавам нито мнозинството, нито малцинството. Така че за нас е важен тестът.

 

д-р ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

Един вариант, който ще защити позициите както на мнозинството, така и на малцинството:

Според нас, ако половината от СДС е за общо събрание - да, в противен случай изборът за кандидатура да бъде като начало обсъден в координационния съвет. Ако първа точка е изпълнена, всичко е наред - да продължи изборът в координационния съвет според първия вариант, предложен от Топчийски. Ако не, да се стигне до общо събрание, при което 50% + 1 от организациите са съгласни с общо събрание. Ако това не стане, да продължи изборът в координационния съвет до излъчването на необходимата кандидатура.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Трябва да имаме политическо споразумение както вътре в СДС, така и с другите политически организации. Това може да стане само на квотния принцип. Така че нека да направим първо едно политическо споразумение вътре в СДС, за да видим дали ще участваме с други...

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

В тази връзка искам да обърна внимание - някои други партии искат да се представят с обща листа на опозицията. Трябва ли да пречим на тези организации? Трябва да се договорим и да им дадем някакви възможности...

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Ще има закон, в който се казва, че в общината ХИКС трябва да се изберат 30 души общинари. Ние трябва да представим кандидатури. Ако се разберем с другите политически организации, как ще си издигаме кандидатурите - дали ще вкараме 30 или 20 човека - и се разберем с тях, това е добре, то е друго. Но все пак ние трябва да си имаме наш правилник за тяхното издигане.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Критерият е за над 70 хиляди души - 35 съветници, на 3000 души - 7 съветници.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Такова положение ме връща отново към департизацията на тези хора, които ще се кандидатират.

 

ХРИСТО ИВАНОВ:

Трябва да се обезпечим от варианта за сериозна интервенция на местните координационни съвети. Второто нещо - не трябва да се възлага голямо доверие на общите събрания. Ще си позволя един пример:

Ако вие направите оперен конкурс, изборът може да падне на друг. И се пита: кой е по-добрият от двамата? Така че когато предлагаме на хората кандидати, трябва да бъдем сигурни, че журито е компетентно. Защото ще се получи наградата на зрителя, а от другата страна не се знае.

Не съм оптимистичен, че волята на общите събрания ще бъде: най-добрият, най-достойният, когато има количествени различия и партии.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Трябва да се изяснят и да се редуцират противоположните мнения до две: вторият - двете да се гласуват и третият - двете, да седнат и да се разберат.

 

ЙОРДАН ХАДЖИЕНЕВ

Аз застъпвам нашето гледище, но искам да споделя нещо на господата.

През 1943-44 г. съм слушал лекции по конституционно право и оттогава досега не съм си променил отношението към демокрацията. Помислете си защо президентът се избира директно от населението и вероятно и в нашата конституция ще залегне да бъде избиран директно. Затова настоявам за общо събрание, когато консенсусът не е налице.

 

ХРИСТО ИВАНОВ:

Да имаме предвид, че ако представим, ако предложим от СДС да бъде председателят на Народното събрание, ние ще представим съвсем друга кандидатура от тази, която ще издигне митингът на "Александър Невски".

 

СТЕФАН ГУНЧЕВ - ПРЕДС. НА КС НА СДС - РУСЕ:

В Русе сме си подготвили комисия от всички партии и организации, членуващи в Координационния съвет, която комисия ще има тези правомощия, защото не винаги координационните съвети ще могат да постигнат целесъобразни решения. Тези решения се постигат с гласуване. И ще определят кандидатите чрез личности, защото общото събрание няма да бъде в състояние да пресее кандидатите.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

И така, оформят се 4 предложения, предложени от комисията:

-     координационният съвет гласува в два тура с квалифицирано мнозинство 2/3;

- общо събрание, ако няма консенсус в КС на СДС;

- комисия, избрана от КС на СДС...

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

Да се изясни тя по какъв начин взема решение.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

-      смесен вариант, като смесеният вариант досега се предлага в два тура.

 

ОТ БДФ:    (Иван Евлогиев)

Всъщност идеите се въртят от решаване на въпроса от страна на местния координационен съвет до общо събрание. Това са две крайни позиции. Защо не ползваме опита на така наречените праймъри - първични избори? Ако координационният съвет не постигне консенсус за дадени кандидати, всички предложени кандидати да се представят на общо събрание, но не затворено общо събрание, а на открито общо събрание - който иска от населението, да заповяда. От там няма да получим информация доколко тези кандидати са способни, но ще получим информация, важната информация доколко те са избираеми или доколко те вървят пред народа. Единият ще е получил 1000 гласа, другият - повече или по-малко.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Подхвърли се мисълта, че идеята с праймърис върви, когато не се постигне консенсус.

Така се и очертава четвъртият вариант в две стъпки:

-     стъпка първа: редуцират се до две мненията;

-     стъпка две: подготвят се двама души, те сядат, затварят се в една стая и излизат с решение.

И да не се ограничават селата и градовете: за селата - общо събрание, за общините и големите градове координационен съвет.

 

МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

Предлагам ви много по-прост вариант координационният съвет да го реши.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

В четвъртък като т. 1 на дневния ред ще бъде поставено на гласуване възприемането на един от тези варианти, като вероятно гласуването ще трябва да протече по следния начин: първо, да се прочистят особените варианти на г-н Кънев градове-села; и след него - особеният вариант комисия. Ако никой не постигне мнозинство, да започнем да обсъждаме смесен вариант.

Комисията си я представям така: в координационния съвет не се постига консенсуса. Оформили са се две крайни становища - може да бъдат половината или една партия. В тази комисия се избират по двама членове от едната страна и двама членове от другата страна. Тези 4 човека се затварят в една стая - влизат и се разбират.

 

ЛЕНКО РУСАНОВ:

Аз възприемам комисията като работен орган, а координационният съвет е политическият орган. А вие искате да поставите една комисия над координационния съвет.

Аз имам конкретно предложение: да се състави сега една комисия, която до четвъртък да обработи всички тези проекти и да предложи добре обмислен вариант за гласуване.

 

ХРИСТО ИВАНОВ:

В Англия Консервативната партия излъчва по места кандидати, които се подлагат на един тест като първо филтриране. След това се насочват в курс, който преминават и след това минават през комисия.

Идеята е следната: общите събрания могат да бъдат последната инстанция при определяне на кандидатите. Но там трябва да има някакви предварителни гаранции, че всичките тези въпроси, свързани с квалификация, подготовка, тестове да бъдат решени. А в страната действително не можем да разчитаме на нито един от полюсите - координационните съвети или общите събрания.

 

д-р ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

Мисля, че с избора на комисията ще създадем допълнително проблеми, тъй като самият избор на комисията ще бъде изключително сложен. Знае се, че представителите на комисията ще защитават, ще отстояват определени свои позиции и интереси.

И в крайна сметка няма да се постигне това, което ни е нужно - зад координационния съвет да застане цялата опозиция по места.

Затова проблемът е кога да се отиде на общо събрание. Това разбирам като ключовия проблем на обсъждането. В такъв случай БЗНС "Никола Петков" не са против кандидатурите да започнат да се обсъждат в координационните съвети. Това е прекрасно - те не са непременно да се отиде на общо събрание. И ако не се разреши на координационния съвет, да се отиде на общо събрание, когато половината плюс един не са съгласни - да се отиде на общо събрание.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Предлагам четиричленна комисия да оформи така предложените варианти и да ги предложи за гласуване в четвъртък: Христо Иванов, Любен Божилов, Марио Топчийски, Красимир Кънев, от Социалдемократическата партия, Георги Панев, Васил Илиев - измежду тях.

Комисията да представи в четвъртък тези варианти и мнението си.

 

ХОЗЕ КАНЕТИ:

Искам да направя едно съобщение: във връзка с 25-годишнината от смъртта на Венелин Ганев - регент на България, Отечественият съюз, БАН и др. организират възпоменателно тържество, на което са поканили президента, като инициативата е на Радикалдемократическата партия. Каня всички ви и моля да определите официални представители.

 

ДОНЧО ПАПАЗОВ:

(Към Филип Димитров): Много хора те хвалят за съвместното интервю с г-н Луканов. И винаги трябва да имаш борческа позиция!

 

о. ХРИСТОФОР СЪБЕВ:

За Великден доколко СДС ще помогне с охрана? Имаме програма, а хората не могат да се съберат в църквата. И Филип Димитров ще се изкаже.

Лидерите на политическите партии и парламентаристите трябва да уважат срещата на разширения Консултативен съвет на 30 март, събота, в читалище "Валентин Андреев".

Предлагам също отчет на СДС за изборната техника, като техническият отдел се ангажира със съответен технически отчет и на националната конференция. Нека да се ангажираме с това.

И по технически път да се възложи задача за събиране или акция за стара хартия от името на СДС.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

"Екогласност" има хартия[6] от Австрия...

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Христо Иванов и Марио Топчийски да се заемат с акцията и да не се занимаваме повече. Акцията да бъде приведена в действие до Великия понеделник.

 

МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

Предлагам да обсъдим въпроса за печатарската машина на "Екогласност", която не се използва пълноценно.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Ние можем да правим отстъпка 50% за тази машинка, както е в ИПК "Родина".

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Молим "Екогласност" да обсъдят в Управителния съвет по какъв начин могат да предоставят на СДС печатарската машина за предизборната кампания. Георги Бакалов се упълномощава - а може би и Христо Иванов - да разговаря с тях по този въпрос.

 

ЙОРДАН ХАДЖИЕНЕВ:

В Плевен заявяват, че искат да си вземат земята - сега им искат за 5 дка по 8000 лв. без поливката. И искат по този начин старите хора да се откажат от земята. На село имат лични трактори, но не им се отпуска нафта. Кооперациите закупили семена по 3,20 лева, а сега искат да ги продават по 6-7 лева.

Искам да отправим запитване и по-скоро настояване до министъра на земеделието по два въпроса:

1)    Незабавно да се разпространи изработеният от тях Правилник за приложението на Закона за земята, за да се разсее тази неизвестност в селата;

2)    Да се обяви за незаконно исканото от ТКЗС заплащане на каквито и да било суми, тъй като 50 години нивите на селяните бяха засявани без никакво заплащане.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Това е нещо много сериозно и може да има както позитивен, така и негативен ефект.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Трябва да формираме отношението си към КЗС-тата и техните управи. Така, че да се искат общи събрания на собствениците, за да се подменят управите в казесетата.

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

В този случай, като гледаме този въпрос, трябва да разгледаме въпроса дали Министерството на земеделието може да си изпълнява тези функции и дали е започнало въобще да работи правилно по Правилника за приложение на Закона за земята, както го изисква пазарната икономика.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Преминаваме към искането на г-н Любен Божилов във връзка с актуалната политическа ситуация и ИЗКАЗВАНЕТО НА ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ:

Има ли реформа и кои сили в СДС пречат на реформата?
За мен не е ясно дали има някаква реформа. Правителството досега няма програма и аз не съм видял досега освен освобождаването на цените никаква друга реформа нито в селското стопанство, нито в промишлеността.

 

ХРИСТО ИВАНОВ

Г-н Луджев е поканил представители на политически партиии и организации - всички партии и организации - от СДС при себе си утре в 14 часа в Министерския съвет, на която среща ще отговори дали има програма, или не. Ако искате, кани и координационния съвет на СДС, но по двама-трима представители на организациите е поканил. И ако се отиде, трябва да му се постави въпроса - съвсем ясно трябва да даде своята прогноза и предначертания за реформата. Аз мисля, че докато той говори за общи работи, реформа няма.

 

ВЛАДИМИР КЪНЕВ:

(Обяснява изказването на Димитър Луджев по радиото)[7].

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Много хубаво стана, че в петък в. "Дума" публикува нашата декларация.

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

По парламентарни групи бяха внесени предложения за бъдещите действия на парламента и утре всяка парламентарна група трябва да даде своето писмено становище. Нашето "Екогласност" становище е да се приемат Закона за местното управление и Избирателния закон, Закон за местните избори през юни, уточняване на конституцията и половината от времето на Народното събрание да се отделя за конституцията. И след нейното приемане в максимално кратък срок да се проведат избори за парламент. Това е вариант на 5-6 парламентарни групи.

Другият вариант е на три парламентарни групи. За интервалите: има две седмици между първо и второ четене и две седмици между второ и трето четене на Конституцията, което приблизително може да определи срока на нейното приемане. Трябва да има присъствие на 2/3 от всички 400 депутати. Иначе конституцията може да бъде блокирана винаги.

По въпроса в каква степен изборите влияят на правителството: В момента на напускане на парламента влиянието на правителството ще се повиши. Всички международни институции ще изчакат да видят какви ще бъдат резултатите от тези избори, за да се види какво ще бъде новото правителство и от там - отношението им към нас.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Повече от 30 души от БСП изобщо не стъпват на пленарни заседания. Ако ние успеем да подобрим дисциплината на депутатите от СДС да присъстват редовно, ние можем да имаме мнозинство по всеки въпрос в парламента. Затова искам чрез в. "Демокрация" да се започне публикация на имената на хората, които са отсъствали на повече от 10 заседания.

 

ИВАН ГОРИНОВ:

Аз много се радвам, че се намери още един член на Националния координационен съвет на това мнение. Защото преди време г-н Гайтанджиев беше съгласен, но не ми даде списъка, защото му казах: Нямаш гаранция, че ние няма да ги публикуваме. Защото сме щели да очерним депутатите във вестника. Това е една болезнена мярка, но по-добре да я направим сега. А по този начин нашите симпатизанти ще видят, че Координационният съвет на СДС е истински загрижен за нашата организация.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Предлагам Националният координационен съвет да гласува решение, с което да изиска от г-н Стефан Гайтанджиев[8] незабавното представяне на списъка на отсъстващите депутати.

И да разбере г-н Гайтанджиев, че:

- разноските за трите секретарки в парламента повече няма да бъдат внасяни от СДС;

-     трябва да обясните на г-н Гайтанджиев, че от него се очаква проява на добро възпитание, за което горещо апелирам.

И да не се опитваме да си спомняме някои досадни такива проявления. Така че да бъде любезен да ни предостави съответния списък. Ако това не стане, той ще бъде човек, който принуждава Националния координационен съвет да се държи непочтително с него.

 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

Нямаше реакции на становището на СДС парламентарни избори през юни. Оттам нататък обаче се яви Димитър Луджев с косвени нападки срещу някои сили в СДС, че ще правим реформа и всякакви избори са пречка за тази реформа.

Една атака към г-н Луджев и хората, които правят реформата значи ескалация на обвиненията. Например много неща са неприемливи за г-н Луджев, но сега излезе г-н Александър Томов и чухте ли какво каза?

-     Добре изкарахме зимата благодарение на БСП.

В здравеопазването също не може да се говори за реформа. Митко Луджев казва, че всичко минавало през неговия подпис, но не можем и да помръднем зам.-министрите на здравеопазването. И обработват общественото мнение: не е ли по-добре да продължим да си правим конституцията и да си правим реформата, защото всичко друго ще я отложи.

Ние си даваме сметка и това е решение на СДС, че с едни нови избори реформата ще се забави, но ще се забави с известно време, за да може да тръгне успешно след това. И сме щели да накърним интересите и чувствата на някои парламентаристи от СДС, които не посещават заседанията! И те накърняват моите интереси.

Изборите. Като се обявяват избори, дори само местни, ще спре работата на Народното събрание. И смятам, че всеки парламентарист от СДС и всеки привърженик на СДС би трябвало да се съобрази с решенията на тази конференция на 30 март - Консултативния съвет. Защото Парламентарният съюз на СДС не може да взема сам важни решения за близкото бъдеще на тази страна.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Г-н Щерев казва нещо, което трябва да стане ясно на всички: ако ние искаме избори през месец юни, трябва да се откажем от конституцията. Оттук нататък трябва да се знае, че това или ще бъде ново Велико народно събрание, или ще бъде някъде през есента. Трети вариант няма. Или трети вариант е евентуално през юли да се отива на избори...

 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

С общинските избори ще започнат веднага игри с досиетата и Народното събрание няма да работи. След това ще ги гледат няколко месеца и т.н., така че аз не виждам тази година да има парламентарни избори.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Прогнозите са, че през февруари-март 1992 г. реформата ще бъде с резултати. Обаче сега едни избори през есента ще бъдат съсипителни и точно това могат да докарат комунистите. И ще ни ги натресат точно през месец ноември, когато ние сме изплезили език. Така че двете опасни алтернативи са: през месец юни или догодина през месец март.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Ако вие сте демократи и приемете, че парламентът е легитимен - той е върховен законодателен орган! - оставете го да решава сам. (Негодувание, шум.)

 

 

ХРИСТО ИВАНОВ:

Парламентът няма да се взриви, защото и нашите депутати няма да го напуснат. И БСП са направили много точен анализ. Така че това са реалности, с които трябва да се примирим от гледна точка на парламента.

Но два въпроса трябва да решим: първо, не сме намерили досега адекватно обяснение и се чудя на г-н Луканов как се изпусна да каже, че заедно с тях за реформата така мислят и тези сили в СДС - като тях...

 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

Христо Иванов не е прав! Трябва да се разбере, че върховният държавен орган у нас е парламентът, а върховният политически орган на СДС е Националният координационен съвет.

  

ИВАН ГОРИНОВ:

Формално предложение: да натоварим председателя и говорителя на Координационния съвет да заявят на брифинга, че ние си имаме различия, но това не означава, че сме се отказали от главната си цел - окончателното изкореняване на комунизма в нашата страна. И че ченгетата искали да се взриви парламентът да не се говори по радиото - то може да се говори тук, между нас.

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

Видяхме предложенията на парламентарните групи. Не всички от тях съвпадат с нашите виждания. Ние трябва да кажем, че избори трябва да има през месец юни, макар и в парламента да се правят задръжки.

И другото - трябва ли да приемат парламентаристите, че БСП е способна да управлява още 45 години демократично,

А ние си имаме решение на Управителния съвет. Ще кажат как върви реформата. И за мен Борис Спиров не е в унисон с тази реформа, за която говорим. И ако има човек, който задържа реформата, това е г-н Спиров със своето министерство.

 

СЕКРЕТАРЯТ НА ДГИ:

Не мога да разбера защо Парламентарната група заема една абсолютно отделена позиция от нас. Затова предлагам на Националния консултативен съвет на 30 март да се подготви предварително анкетна карта, за да може всяка община да изрази мнението си. И крайно време е парламентарната ни група да се вслуша в тези неща!

 

ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДГИ (с брада):

Трябва да излезем с единно становище. Всички депутати са избрани със синята бюлетина и затова тяхното политическо ръководство трябва да бъде Съюзът на демократичните сили! И стига с този икономически детерминизим, но основното, което трябва да се извърши в България, е икономическата реформа. И не съм съгласен с тази конституция, затова предлагам Координационният съвет на СДС да излезе с декларация за ново Велико Народно събрание.

 

ГЕОРГИ ПАНЕВ:

В сряда вечерта от името на Радикалдемократическата партия бях на Политическия консултативен съвет при президента, където на г-н Любомир Павлов и на мен беше възложено да участваме в тази контактна група от името на СДС - в която участваха Елена Кирчева, Любомир Иванов и председателят на Отечествения съюз Гиньо Ганев. Впоследствие се отчете, че такава група не може без БСП и техният представител дойде на другия ден. Тогава го нямаше Любомир Иванов и без него беше предложен следният вариант (чете).

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Това предложение да се даде по парламентарни групи и всяка парламентарна група да си даде становището следобед. И по текста.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Заседанието е закрито!

 

 

ДЕШИФРИРАЛ:

/Методи Райчев/

 

 

 

ПРОЕКТ

ЗА РЕШЕНИЯ:

  

- Не възразява председателят на НКС на СДС г-н Филип Димитров (да събере група) заедно с група от 3-4 лидери на партии и организации в СДС да дадат интервю по искане на Турската телевизия. 

- Умолява Управителния съвет на "Екогласност" да обсъди начина, по който може да предостави на Съюза на демократичните сили печатарската си машина за предизборната кампания, а също така с какви количества хартия може да подпомогне Съюза. 

-Да се отправи запитване-писмо до министъра на земеделието във връзка със Закона за земята в смисъл:

1.    Незабавно да се разпространи изработеният от Министерството на земеделието Правилник за приложението на Закона за земята, за да се разсее продължаващата неизвестност в селата по него.

2.    Да се обяви като незаконно искането от ТКЗС заплащане на каквито и да било суми, тъй като 50 години нивите на селяните бяха засявани, без да получават заплащане срещу това.

 

- Във връзка с полученото от БСЧИ предложение за подпомагане изпращането на екип за наблюдение на изборите в Албания и предвид обвързаността му с персонални покани, НКС реши:

Да бъде оформен втори екип наблюдатели за изборите в Албания, в който да участват г-н Евгений Михайлов и други, които да бъдат уточнени от сектор "Национална координация" и сектор "Международни връзки".  (Единодушие.)

 

- ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТИ
НА СДС ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ:

Комисия в състав: Христо Иванов, Любен Божилов, Марио Топчийски, Георги Панев, Красимир Кънев и представител на БСДП да оформи до сряда на обяд, 27 март 1991 г. предложените на заседанието варианти и да ги представи за гласуване в четвъртък, 28 март.

  

-    Христо Иванов и Марио Топчийски да организират акция на СДС за събиране на хартия[9] с цел подпомагане на предизборната кампания.

 

  

СТЕНОГРАФ-ПРОТОКОЛЧИК: /п/М.Райчев/

 


 

[1] От 34 присъстващи, петима са депутати във ВНС. Първият въпрос на заседанието е - как да се издигат кандидатите на СДС за предстоящите местни избори. По него разискването остава в нормите на добрия тон, въпреки очевидните различия. Но при преминаването към следващата точка - реформата и изборите, веднага проличава напрежението в Съюза.

[2] Георги Аврамов на това заседание изразява високомерието на Екогласност, което, в крайна сметка, беше една от причините за разцеплението в СДС.

[3] Има предвид БСП.

[4] БСДП на Дретлиев са започнали по същество бойкот на НКС. Те се смятат за достатъчно влиятелна партия и правят планове за самостоятелно участие в изборите.

[5] Изказващият се не е разпознат от стенографа. Ако се съди по началото на протокола - той е представител на БДФ, но е възможно и да е някой, който е влязъл междувременно.

[6] Хартия за печатане.

[7] Бел. на стенографа.

[8] Истина е, че Стефан Гайтанджиев имаше предизвикателно високомерно отношение към НКС.

[9] За да се получи хартия за печат, трябваше да се предаде хартия за вторични суровини.


Назад"Големите промени"


Назад Обратно към Либералната революция

СДСНапред

Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Начало