ЗАСЕДАНИЕ

на Националния координационен съвет на СДС

на 21 март 1991 г. 

 

  

РЪКОВОДИТЕЛ: Председателят на НКС на СДС Филип Димитров.

 

ПРИСЪСТВАТ: Филип Димитров, Йордан Тодоров, Петър Тодоров, Тихомир Крайнин, Цветан Могилански, Георги Бакалов, Велин Керимов, Йордан Хаджиенев, Любен Божилов, Васил Илиев, Стелиян Стойчев, Христо Иванов, Дончо Папазов, трима непознати, Любомир Собаджиев, д-р Васил Михайлов, Васил Златаров и юристката, Ленко Русанов, Стоян Ганев, Марио Топчийски, Иван Горинов, Светлана Спасова, д-р Пройчев, Юлий Павлов, Мануш Романов, Весела Василева, Еленко Божков, Борис Кюркчиев, Любомир Павлов, Николай Колев - Босия, Васил Костов.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Актуални политически въпроси.

2.    Гласуване процедурата за издигане кандидатури на СДС в местните избори.

3.    Разни.

 

 

 

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ[1]:


Дами и господа!

СДС е изправен пред много тежки часове. В близките три или 4 дни ще се реши дали съществува СДС или не. Както вероятно сте забелязали, започват да се чуват гласове, които определено представляват претенции за наследство. Претенциите на голяма част от организациите в момента е нещо неразумно и опасно.

На вчерашната среща в президенството наблюдавах едно лошо издание на американски детски филм, в който амбициозни деца си  разменяха злорадни реплики, с които чудесно забавляваха Българската комунистическа партия. На шестото изказване от СДС бях помолен да дам думата и на други организации...

Оказа се, че ние се забавляваме да си решаваме вътрешните проблеми публично и излагайки се. Позицията, която в момента се поддържа от "Екогласност", Зелената партия и може би "Никола Петков", защото никой не знае какво точно мисли "Никола Петков", е за получаване на приоритети[2]. Споменатото становище на "Екогласност" и Зелената партия може би има резон, но не трябва да се прави с извиване на ръце. Съюзът на демократичните сили обикновено мисли кога да ги извади на бял свят и се стреми да действа политически. Нещо, което не може да се каже за моя добър приятел и колега г-н Сотиров и за всички заедно с него, които подписват декларации.

В момента има няколко варианта:

-     единият е да обявим разцепване на Съюза. Това би могло да се обяви в няколко варианта и аз си мисля, че трябва да стане - ако бъде така - на СДС и нещо извън него. И можем да го обсъждаме;

-     другият вариант е свързан с това доколко представителите на организациите, които присъстват тук, има смисъл да присъстват тук, доколкото имат контрол върху техните организации и парламентарните им групи. Аз моля г-н Могилански да удостовери това;

 - третият вариант е доколко можем да разчитаме на своите съюзници и в частност на организациите, които са свързани със Съюза на демократичните сили, например "Подкрепа" – доколко ще бъдат готови да търсят изход, свързан с удържане на центробежния изход в СДС и ще действат в тяхна полза.

Това са въпроси, които трябва да решим, за да работим политически.

Имах възможност сутринта да говоря с г-н Иван Костов. В момента, изглежда, правителството стигна до онази формула, която някои от нас формулираха преди известно време - че трябва да се търсят избори през месец юни, но по високоцивилизован начин.
За съжаление не зная доколко биха могли да се вслушат в този
съвет парламентаристите.

В момента Градският консултативен съвет ни даде своята декларация[3]. А в провинцията напрежението е огромно. Това, което си въобразяваме, че е СДС в София, може да се окаже без подкрепа в страната. Това е изключително опасно не само за парламента, който може да се окаже, че представлява само себе си, а и правителството продължава да иска от нас подкрепа.

Г-н Костов казва: "Ако можете да "гръмнете" парламента и да вървите на избори през юни, вървете! Но не изпадайте в положеието комунистите да имитират, че подкрепят правителството, а вие да работите срещу него". И това е така. И поради неяснотата на нашите проблеми нашият глас за подкрепа на правителствените реформи като че ли не се чува. При това положение никъде не се говори във вестника какво е отношението на Съюза на демократичните сили по актуалните политически проблеми и се създава впечатлението, че ние воюваме на парче.

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ[4]:

Това, което г-н Дренчев е изразил в своята декларация - сутринта бях при него заедно с Йордан Хаджиенев - това е мнение на Парламентарната група "БЗНС "Никола Петков". Но становището на нашата група на "Никола Петков" беше изборите да се проведат през юни, но местни избори. Във връзка със създалата се ситуация ние свикваме на 31 март Управителен съвет, където окончателно ще решим дали подкрепяме решението на Парламентарната ни група и дали ще има друго някакво решение точно по датата на изборите, тъй като няма засега фиксирана дата за изборите. Или ако трябва да бъдем конструктивен участник в Съюза на демократичните сили, моля да бъдем изчакани за нашето решение. И ако се вземе общо решение на СДС за изборите през юни, ние ще се подчиним. Но това е решение на Парламентарната група, която желае да продължи работата си в парламента. А становището на Управителния съвет е друго.

И да допълня. За Елена Кирчева: ако БЗНС-казионно влезе в СДС, ние сме категорично против и моля да ни подкрепят и другите политически сили, тъй като това е организация, която трябва да отговаря за някои престъпления. Ако влязат в СДС и направят някои персонални чистки и се разпуснат като организация, за да си заличат пасивите от миналото, от миналите години, тогава могат да се влеят в "Никола Петков".

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

С други думи можем да разчитаме на това, че БЗНС "Никола Петков", включая с тези свои представители, които са и в парламента като Милан Дренчев, ще следва позицията на СДС?

 

ВЕЛИН КЕРИМОВ[5]:

Ние и в парламента не можем да разчитаме на всички. Настояваме Парламентарният съюз да извади досиетата на народните представители.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

И аз също съм написал писмо на г-н Тамбуев - искам моето досие.

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

И сутринта по радиото г-н Луджев подкрепи за изборите да се проведат есента. Настоявам той да дойде тук, за да се мотивира какво ще спечелим есента и какво ще имаме. Парите не можем да чакаме от Запад. Парите идват с приватизацията и земята. Това са ми трите проблема.

 

СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ[6]:

По досиетата:

Предложение: Националният координационен съвет да предложи на Великото народно събрание - или друга процедура да се измисли да се предоставят досиетата на ръководствата на политическите партии и организации, не само в СДС.

 

д-р ПРОЙЧЕВ[7]:

"Подкрепа" не е партия, но от друга страна "Подкрепа" няма да бъде ракета, която да позволи да влязат в парламента хора, които нямат политически качества. Иначе ще подкрепи СДС, независимо от това какви позиции са заели отделните членове или партии.

Подчертавам, че си оставаме съюзници, но действително - повтарям определени среди от СДС по наше мнение заемат съглашателски, колаборационистки позиции спрямо ликвидирането на комунистическата система в България.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Как гледа "Подкрепа" на няколко въпроса, които мен ме вълнуват?

Съюзът на демократичните сили с организации и лица в него би могъл да бъде организация пар екселанс.

Второ, Съюзът на демократичните сили е ангажиран в момента с провеждането на една правителствена политика въпреки пречките вътре в правителството. Подкрепата за нашите хора в правителството, които вършат една определена дейност в него, е нещо, което е възможно СДС да даде. Би ли дала такава подкрепа и "Подкрепа"?

 

д-р ПРОЙЧЕВ:

Тя не само го потвърждава, но и на практика го осъществява.
Но, първо, ще изтече срокът за социалния минимум. Второ, на хората им писва от тази немотия. И трето, реформата върви, но това не е в достатъчно компактен пакет. Вървят по определени моменти, фрагменти. Така че тази подкрепа на правителството няма да бъде безрезервна и (безкрай) докрай.

Ние се страхуваме, че няма да има реални резултати, които да се изразяват в подобряване положението на българина.

 

ИВАН ГОРИНОВ[8]:

Г-н Пройчев, какво разбирате под "определени среди" - личности или групировки и партии?

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Отменям този въпрос, защото досега не съществува някакво разграничение между партия и нейната парламентарна група,

 

д-р ПРОЙЧЕВ:

И снощи Венци каза по телевизията - не може определени среди да застават твърдо зад БЗНС или други. Нищо не може да стане, докато комунизмът не бъде разрушен.

 

ХРИСТО ИВАНОВ[9]:

На мен ми прави впечатление масираната защита, която БСП лансира в мирния преход. Без това демокрация не може да има. Но за БСП мирният преход е перспектива. Това е перспектива за окопаване в икономиката и за оставане на власт в политическия смисъл на думата. За БСП реалният им шанс е партокрацията и партийната им номенклатура да станат буржоа. Това е шансът за бягство от историческата им политическа отговорност и за заличаване на следите. Така или иначе за мен мирният преход е опашката, за да си закрият грешките.

Не трябва да се превръща СДС в съглашател и партньор на БСП, а да бъде опозиция, което в момента все по-малко е. Не можем да се съглашаваме с комунистите, само и само за да се вплетем в сегашните структури! Този перспективен реформизъм не може да има перспектива. БСП с развитите си структури, с дипломатическите си структури е един административен реформизъм и той е едно съглашателство.

Затова ние слагаме край на това партньорство, ако споразумението се разбира за споразумение за съглашателство.

Според мен споразумения с БСП могат да имат два възможни начина: категорични условия и срокове, които да гарантират смяната на системата. Това не ни се удава. БСП провокира парламентарна криза, защото знаят, защото знаят, че силите на СДС ще поемат към радикални действия, но знаят много добре, че доминиращи сили в Парламентарния съюз ще ни върнат обратно в парламента, с което комунистите високо говорят, че ни държат главата в торбата.

Ако бъдат спечелени изборите със съществуващия страх у хората, мисля, че няма по-силен коз от това. Т.е. БСП владее структурите на управлението, владее и МВР и то много силно - това се доказва и от историята с досиетата. Това е една ситуация, която е в противоречие с обществените настроения. И се отхвърля от обществеността. И България ще приеме конституция именно с едно червено мнозинство, което се отхвърля от обществеността, и ще излезе както Законът за земята: Нора Ананиева го "подари" на българския народ. И че робовладелци подаряват свободата на роба. Ако не могат да вършат този политически реформизъм сами, повече не им е мястото на тези сили в Съюза на демократичните сили или цялото СДС трябва да отстъпи мястото на тези политически сили, които действително ще бъдат опозиция. И действително съглашателство с БСП не трябва да има - споразуменията могат да бъдат конкретизирани с поставяне на конкретни икономически условия, конкретни политически условия, за да стане ясно, че се сменя политическата и икономическата система в страната. Другото е съглашателство.

Разбира се, че трябва да имаме и позиции, за да запазим колебаещия се електорат. Но в същото време губим и нашия същински електорат. И да не се озовем като генерали без армия или армия без генерали.

Сега е неизбежно да не ни наложат те местни избори, защото местните органи не работят за тях. Когато казах на Луканов разчетите, той подскочи и каза, че имаме живковски полицаи и т.н. и те разчитат на 40% от общините, което означава, че в тези общини ще могат да си избират представителите за парламентарните избори.

Така че основната причина, поради която трябва да настояваме за сливането на двата избора, е именно това. Тяхната стратегия е ясна и не разбирам онези организации, които, за да върви реформата, изпускат основния трик, който БСП се мъчи да ни изиграе. Аз съм, разбира се, за това всички гаранции да бъдат осигурени, щото реформата да върви, да продължи. Тя наистина не е реформа в истинския смисъл на думата, но в този смисъл трябва да подкрепяме правителството. Но БСП ни тика към един свършен факт, ние им пригласяме и те умело водят опозицията към разцепление.

 

ВАСИЛ ИЛИЕВ[10]:

Демократическата партия твърдо ще отстоява принципа изборите да бъдат през юни. И може би ще бъде неетично уточняване на нашето мнение. От там нататък зависи как някои представители на Парламентарния съюз и псевдореволюционери като Стефан Гайтанджиев правят напътствия в координационни съвети.

Така че Демократическата партия, независимо от това какви тенденции ще се вземат тук, утре нашите народни представители в голямата си част заминават за Велико Търново, Разград, Варна и Добрич на предизборна кампания. Изразяваме поддръжка на "Подкрепа", които за сетен път се показаха като истински революционери.

 

КРАСИМИР КЪНЕВ[11]:

Аз смятам, че този разговор за това кога трябва да бъдат изборите трябва да бъде отложен, след като ние разгледаме въпроса за досиетата. Аз нямам нищо против да се огласи тази информация на Координационния съвет още утре. Просто има хора, които са били ангажирани с КДС и то най-яростни антикомунисти, и то след като са станали депутати в Народното събрание. Аз мисля, че изслушването на доклада с досиетата ще създаде една нова
политическа ситуация и в тази политическа ситуация ние трябва
да вземем ново решение или тогава да решим датата на изборите и да решим кой е съглашенец.

Тази информация, която е в Комисията по досиетата, е безспорна. Не е пълна, но това нищо не значи.

И моля към писмото на Филип Димитров да се даде и моето мнение, и други хора от Координационния съвет, които искаш. Цели организации на СДС ще бъдат заличени от тази комисия!

 

МАРИО ТОПЧИЙСКИ[12]:

Горещо подкрепям съображенията, които г-н Иванов изрази пред нас и смятам, че той направи един много сериозен анализ на политическата ситуация. Радвам се, че и г-н- Кънев говори преди мен и мога да взема отношение.

Аз съм поставен в особено положение да изразявам собствено мнение, защото председателят на нашата партия изразява друго мнение.

Становището на Зелената партия всъщност е следното, взето преди три седмици на Национален съвет и гласувано с вишегласие: Общинските избори да бъдат в сроковете, посочени в споразумението, а парламентарните - според политическата ситуация. Това решение беше взето в един малко по-различен от сегашния политически момент, но въпреки това беше съобразено с динамиката на процесите.

Подкрепяйки всички процеси, които г-н Иванов разгледа, бих предложил да се замислим дали и ние тук, Националният координационен съвет, не се намираме в ролята на мишлета. Това, което Вие знаете, г-н Кънев, е вече акт на нарушение на закона. Не искам да го характеризирам с по-точни термини от страна на депутата, който си е позволил да го изнесе пред Вас. Но да му мисли този, който го е изнесъл.

Но да ви припомня въпроса, който г-н Желев е задал на г-н Данов и г-н Тамбуев - всъщност 5-6 въпроса, като на всички отговорът е еднозначен, от сорта на това:

-     Всички досиета ли бяха дадени?

-     Не.

- На Шести отдел?

-     Не.

-     На комунисти?

-     Не.

И аз мога да Ви вярвам - Вие имате честното намерение да се сложат тези неща тук, но това всички досиета ли са?

-     И има ли гаранции, че тези досиета не са прочистени?
Отговорили са:

-     Не!

В такъв смисъл Вие изпадате в ролята на по-голямото мишле от другите мишлета.

Всички тези неща много ясно демонстрират факта, че така наречената българска опозиция се намира под силното манипулативно въздействие на Компартията или на нещо друго, но това са козове, при което всички аса са в тях!

Добре, да се извадят сега, въпреки че президентът каза, че ще отстоява тезата да се запазят, да се замразят за 25 години, за да не се взриви обществото и да не се създадат безредици. Опасността е много голяма! Но аз ви моля да помислим да търсим допирните точки, а не - че цели организации ще изчезнат.

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

Тогава да ги оставим на Държавна сигурност.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:
Свършвайте.


МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

Не мога да свърша, след като срещу себе си имам човек като г-н Кънев, на който при всички случаи домашното възпитание се нуждае от корекции.

Това не е вмешателство, продиктувано от интересите на опозицията, която защитава интересите на българския народ  - в противен случай защо сме тук? Предлагам ние да изходим от това нещо, а не от конфронтацията, защото от нотката и тона, с който беше направена оценката от г-н Кънев, имаше повече конфронтационни неща, а трябва да търсим обединението.

Анализът, който прави нашето ръководство - за добро или за зло - е друг. При нас това води до тези изводи, докато при "Екогласност" е друго, при земеделците - друго и т.н. Нека да се замислим, че решението е налагано отвън. Ако е така, можем да излезем здрави и читави. Нека да не мислим за испанското наследство, преди да е умрял този, който дава наследството.

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

Въпроса за досиетата те го превръщат вече в масирана пропаганда. И се пише, че синьо-червената пропаганда скрива досиетата. След като нямат чисто достоверна стойност, те са само за пропаганда.

 

ЙОРДАН ХАДЖИЕНЕВ[13]:

Единственият, който може да отвори тук досиетата, да ги прочете, е ръководителят на съответната партия.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БДФ - БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ[14]:

Водени от чувството на елементарна скромност, ние бяхме решили да не вземаме участие в дебатите. Но въпросът, който тук се разглежда, особено в един пункт твърде сериозно ни тревожи и затова си позволявам да се изкажа. Още по-малко щях да се изкажа след думите на г-н Иванов, с който напълно съм съгласен, но след г-н Кънев трябва да вземем отношение.

Тук се постави въпросът за партии и личности. Ако утре една личност бъде гръмната, значи ли, че партията също трябва да бъде гръмната? Ако това стане, за нас тази партия не е партия, тя няма основа, тя няма тил, тя няма маса. Ако говорим за партии, никоя една партия не е застрашена, ако един нейн член е направил лоша постъпка.

Няма да вземам отношение дали да се прочетат или не досиетата. Но тук в СДС става дума за съюз на сили, а не за съюз на личности. За голямо съжаление второто твърде често доминира и ние не говорим дори за чувства към тези личности или отношение към тях. И ако ние не намерим една позиция, която да покрие хората на площадите, които искат и милеят за всичко това, което искаме ние, няма да успеем. Следователно на нас ни е необходима позиция и тя трябва да бъде единна. Единство не на личности, а единение на партии с позиции. Това е единственото, което може да осигури рейтинга на хората зад нас и населението да гласува за нас. Този господин, който говори, или е представител на партията и се подчинява, а ако не се подчинява, молим го да напусне.

Така виждам Съюза на демократичните сили, който да покрие опозиционната маса. И да бъде представител на опозицията.

 

ИВАН ГОРИНОВ:

Искам да се присъединя към апелите на г-н Топчийски и господина от БДФ за единение. Дайте да не си търсим досиетата, защото имаме по-важна задача - да свалим системата. Ние първи ще оберем пешкира, защото сме млади и ще кажат: председателят ви е бивш комунист.

Що се отнася до досиетата, поддържам, че незабавно трябва да се изясни пред нас тази история. Въпроса за досиетата винаги можем да уредим така, че да имаме истината неофициално в Националния координационен съвет. Това не е пречка! И после: независимо от това дали досиетата са верни или фалшифицирани, те в необходимия момент ще бъдат извадени. Когато го напишат във вестника, иди доказвай, че не си камила!

Аз лично не съм си променил отношението към г-н Берон, само го обвинявам, че е допуснал да застане на един такъв пост, без да съобрази този въпрос. Затова държа и настоявам сега да се гласува да поканим г-н Румен Данов да даде информация на Националния координационен съвет. И още утре, ако трябва.

И Зелената партия, както и някои други организации в СДС, независимо от това, че имаме различно мнение за изборите, Зелената партия е лоялен съюзник и ако Съюзът на демократичните сили реши изборите да бъдат през месец юни, не си мислете, че сме колаборационисти, както някои хора се опитват...

 

д-р ПРОЙЧЕВ:

По отношение на досиетата не само, че "Подкрепа" има определено становище, но и имаме проведени действия. Нашето становище е, че не само на парламентаристите и членовете на
Националния координационен съвет, но и на всички по-известни
политически личности досиетата трябва да бъдат отворени. И, г-н Горинов, не съм имал конкретно отношение към вас.

 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ[15]:

Мнението на АСП както по отношение на политическото споразумение - изборите, така и по въпроса за досиетата:

Първо, поради различието на мненията в Националния координационен съвет би трябвало да се спазва елементарна етика и култура. И не може да се нарича другият човек с определени епитети, ако не е съгласен с моето мнение. Може Зелената партия и "Екогласност" да имат друго вижадне за пътя, по който да се премахне комунизмът в нашата страна, но крайната цел нали е да се премахва.

От друга страна Националният координационен съвет е висшият политически орган на тази коалиция и не можем навън да изразяваме други мнения от това, което е тук. Например мен изобщо не ме интересува какво решение взема г-н Стефан Гайтанджиев - ако Парламентарната група се дистанцира от общинските координационни съвети и от Националния координационен съвет, това си е тяхна работа. Ние сме се подписали в тази коалиция с решения, взети най-малко с 2/3 мнозинство в Националния координационен съвет. И аз моля дори някои изказвания на депутати във Великото народно събрание да бъдат внасяни в Комисията по етика - г-н Гайтанджиев казал, че пикае на Националния координационен съвет. Щом като сме висш политически орган, нека да бъде този орган компетентен и по въпроса вземане на решения.

Вторият въпрос е за досиетата. Те ще бъдат извадени в този момент, когато е удобно на комунистическата партия. Освен това те при всички случаи ще бъдат извадени и ние трябва да преценим как ще реагираме в този момент.

Трето, ние смятаме за неправилна позицията на Зелената партия и "Екогласност" за срока за изборите, но с това не ги обявяваме за предатели. Ако те защитават това свое становище, нека да го прокарат на Националния координационен съвет.

И четвърто, базирайки се на политическото споразумение, настояваме за парламентарни избори през м. май и началото на юни. Всяко друго решение противоречи на решенията на Националния координационен съвет, противоречи на решенията на общинските и регионалните координационни съвети, противоречи на решенията на тези хора, които са зад гърба ни, на целия наш електорат, противоречи на елементарната политическа логика. Това е нарушение и на политическото споразумение затова, защото общинските избори трябваше да бъдат проведени през м. март. А за да се спази то, предлагаме май или юни.

Ако не се вземе общо решение, ние ще бъдем на мнение, че този Национален координационен съвет или не може да вземе решение, или не може да си отстоява решенията. Затова настояваме да се вземе едно решение общо за изборите и да се отстоява после. Дали ще се прави конституция или не, дали ще се разтуря Великото народно събрание и кога - това са подробности. Главното е, че изборите трябва да бъдат май-юни.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Опасявам се, че в момента трябва да решим не въпроса за изборите, а моменти от друг порядък. Становището на Съюза на демократичните сили е за избори през юни.

Второ, съществува Парламентарен съюз или по-скоро група депутати, които са дали да се разбере, че те биха могли и да не се съобразяват със становищата на политическата сила, която представляват в парламента.

На трето място съществува предложение, обсъдено и подкрепено от президента, което среща решителния отпор на представители в парламента, в това число и от Съюза на демократичните сили, което уточнява да се насрочат изборите за през м. юни. И то предвижда законодателна дейност, която да се изчерпи през м. май. Предлага се това да ангажира парламентарните групи и съответните партии.

Всъщност въпросите са:

-     първо, да бъдат осигурени гаранции за съблюдаване на
сроковете;

-     как да се стигне до гласуване на това споразумение поне
от представители на СДС;

-     какво да правим, ако то не срещне подкрепа в представителите на БСП ?

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ[16]:

В случая е важно ние да оформим нещата, както ги виждаме.

Първо, крайно време е да престанем да разглеждане Парламентарния съюз като едно цяло. Докато ние тук можем да постигнем едно становище и действаме като Съюз на демократичните сили, те там си гледат някои лични интереси, а се оказа, че и някои партии имат отделни интереси. И като се подпище от всички организации от едната страна, а от другата страна - от  бщинските координационни съвети. Ако остане трета алтернатива, разполагаме с досттаъчно средства да окажем натиск върху парламента:

-     първо, координационните съвети по места в страната;

-     второ, общинския координационен съвет в София;

-     някои профсъюзи също представляват своите членове.

В тази ситуация няма да е уместно парламентът да продължи
да работи, когато има диаметрално противоположни тези за изборите. И болшинството е за месец май.

Освен становищата на организациите в Националния координационен съвет, да изискаме и становищата на всички местни организации в страната, по-точно - на всички местни координационни съвети в страната и да публикуваме тяхното тановище във в. "Демокрация", за да разберат депутатите имат ли някого зад гърба си или не.

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ[17]:

По процедурата напълно подкрепям г-н Горинов.

Тук сме за скорошни избори, но смятам, че това е невъзможно. Смятам, че Националният координационен съвет влиза в положението на играча на зар, който иска да хвърли дюшеш, само че заровете са белязани само с 1 и 2. Става въпрос, че ние отново влизаме на равноправни начала с тази партокрация, а те си имат троянския кон при нас - нашите министри в правителството.

Нашата цел е незабавно да се събори силата на партийната номенклатура, а това не може да стане без широка опозиция. Ние сме членки на тази опозиция и ще участваме във всичките й лудории, но изборите при тези условия, при които се готвим, не са в наш интерес.    Сега не сме готови нито организационно, нито политически да го направим!

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Който от организациите е съгласен влезлите със закъснение да не вземат думата до половин час, моля да гласува (10 "за" - единодушие).

Да обобщя - чета един текст:

Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили, отчитайки сложността на политическата ситуация в страната, а именно нарушаването от БСП на всички пунктове от споразумението от 31 януари 1991 г.; тезисите на икономическата реформа, забавена от поведението на БСП във Великото народно събрание; провокативното отношение на Българската социалистическа партия срещу институциите в страната - срещу президента и правителството, което на думи се подкрепя, но дейността му се блокира; и многообразието на вижданията в Съюза на демократичните сили ...  организация...[18]  умело манипулирана, създава разноезичие в ситуацията и засилва раздвоението вътре.

/Бележка на MP: Като за разтоварване забавям темпа на писане, защото текстът се чете/[19].

Съюзът на демократичните сили е политическата организация,
която обединява хората ...   и изисква ... и премахването на комунизма. Каквито и сериозни съображения да мотивира всеки наш представител, главното е това за промяна на системата.

2.          Съюзът на демократичните сили дава подкрепа на правителството за провеждането на икономическта реформа, отстоявана предимно от представителите на СДС в него - реформата е гаранция за смяната на системата и трябва да продължи.

3.    Съюзът на демократичните сили намира, че отлагането на парламентарните избори е заплаха за развитието на демократичния процес. Становищата в противоположната повока, изказани от името на лица и организации, не са становище на Съюза на демократичните сили. Ето защо необходимо е създаването на гаранция за довършването на работата на Великото народно събрание до средата на месец май. Съюзът на демократичните сили приканва всички депутати, които се чувстват избрани със синята бюлетина, да гласуват за такива гаранции и за парламентарни избори през месец юни.

4. Намира, че досиетата на политическите лидери е необходимо да бъдат огласени. Необходимо е, разбира се, при това да бъдат спазени и изискванията на процедурата. Но всякакви действия и инсинуации... отхвърляме с негодувание.

 

СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ:

Специално в парламента ще се обидят, че не могат да изразяват свое становище.

 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

Би могло да се вметне думата "като цяло". Като цяло - на СДС. И ако те се обидят от това, нека да се направят тогава изводи за тези хора. И за министрите, които провеждат реформата да се постави - последователно! "И отстояваме последователно..."

Общо взето тази декларация не само, че ми харесва, но ще бъда изключително доволен, ако тя бъде гласувана, защото отразява настроенията в Съюза на демократичните сили.

 

СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ:

Съществува ясно изразена конфронтация между Парламентарния съюз и Националния координационен съвет на СДС. И в името на конструктивния дух можеше да бъде поизчистена тази точка.

 

ИВАН ГОРИНОВ:

Първо, предлагам да отпадне точката, че тези неща са умело манипулирани от комунистите (макар че може да има и такива неща), макар че може да се каже, че се злоупотребява, че тези различия се използват за манипулация, че тези различия се експлоатират от комунистическата преса.

И това, което каза Стелиян, да се пише не че има конфронтация, а че въпреки различия на Съюза на демократичните сили, изказани от отделни депутати и цели организации, ние сме твърдо решени да вървим заедно, единни към общата цел – ликвидиране на комунизма в България. Да се каже, че макар и да имаме различия, гоним една цел...

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Да напишем: мшогообразието на вижданията в Съюза на демократичните сили, което се изпарва за...

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

Вестник "Дума" и в. "Труд" атакуват днес РДП и специално Александър Йорданов. В контекста, разбира се, Александър Йорданов и Венцислав Димитров са обвинени в сътрудничество с Държавна сигурност.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Излиза, че цялото БКП вече знае кои са лицата в предадения списък за досиетата. Ако не бъде дадена незабавна възможност на тези хора да подготвят една разумна защита за себе си, на каквато те имат право, те ще станат жертва на кулоарни разпертушинвания. Бих искал от вас да понакърните честта си: помислете какво е това, което може да се направи, за да излезем от този абсурд, пред който сме изправени. Имате сами право на решение. В надбягването с господа комунистите ние дистанционно сме на три конски гърди след тях!

 

"ЕКОГЛАСНОСТ" - РУМЕН: (ДАНОВ?)[20]

Естествено е, че ние сме винаги назад от комунистите. Ние сме поначало в ситуация на "партер". Аз съм ви информирал за това, кои хора от Координационния съвет са в списъка, който аз притежавам, но това става на 4 очи.

(Филип Димитров го поглежда въпросително - бел. на MP)[21].

Ако ти като председател не си ме попитал, това е друг въпрос! Но сега става дума за депутатите, не за членовете на Координационния съвет. Този бум, който направи Велислава Дърева за депутатите, не е случаен и трябва да направим всичко възможно, за да отговорим на него.

Недоумение предизвиква и вашето решение за "Панорама" - че щял да се яви Тамбуев и да изкара картите... Нещата са напреднали до там, че за процедурни неща и трикове няма да се
говори. Ако Тамбуев захапе микрофона, той няма да се спре.
Ние имаме последен шанс да направим един ход напред - да свалим наистина имената в Парламентарния съюз (към Филип Димитров:) и Вие да присъствате. Да уведомим, че ние за нашите хора сме си взели мерките, но че липсват информации за Шесто управление, което може да доведе наистина до съд. И това е наистина нашата теза - че следващото ще бъде даване под съд на висшия ешелон от Държавна сигурност! И Григор Шопов, и другите - Димитър Стоянов, Георги Танев и др, са живи и могат да отговорят.

Второ, не е изпълнено нашето изискване да бъдат предоставени щатните сътрудници, а само информатори.

Трето, Нашият аргумент за списъка, за който имаме недостатъчна информация, е дали е работил в хикс или в игрек отдел. Искаме или всичко, или нищо - или и техните агенти и шпиони, или нищо! Така че една позиция на СДС в този момент е крайно необходима и задължителна, защото ние продължаваме да мълчим и да се правим, че ще потулим нещата. Което не е вярно. Тук става дума за досиетата на депутати, не само на политически лидери. Целта е да се докаже, че доносниците са само в опозицията.

 

ДИМИТЪР ФИЛИПОВ[22]:

Вие имате ли ресурсите да се осигурите, че това е истинско какво се разбира под досие? Защото има някои изнесени и сложени в къщите. И това може да се вади години наред. Може ли това да приключи като еднократен акт?


РУМЕН ДАНОВ:

Аз ви обещавам, ако сега не се сложи край на тази история, че тя ще се повтаря и в следващите 5 парламента.

Ние сега трябва да изчистим нещата до тук - ще понесем съответните жертви - за това трябва да сме наясно, и след това да вървим напред! И всичко, което ни е предоставено, е истина. Друг е въпросът, че съдебно може да бъде оспорен вербовчикът и то само като потърсиш човека, който те е водил, а това означава такъв хаос, че още 10 години после няма да има Държавна сигурност.

д-р- АТАНАС ЩЕРЕВ:

Мисля, че след като е открит въпросът за 10 или 15 души, след като е даден някакъв списък, нещата могат да се затворят в рамките на този списък, само на тези досиета. Ако ми предоставят някакво досие, първото нещо е да се свържа с юрист, за да съдя тези хора, които са го направили. Второ, в нашата държава не може да има информатори, защото тази система си работи по този начин и продължава - и Държавна сигурност, и милицията. И ако се разкрият, значи да се блокира работата на тези служби, а това няма да стане.

Трето, цялата тази държава беше на прослушване. Всеки партиен член е разследван. Това също трябва да стане предмет на разговор - цялата държава беше станала шпионска държава!

 

РУМЕН ДАНОВ:

Политическата полиция е разполагала с работно дело и лично дело.

Работно дело и лично дело са две различни неща. Досие няма! Лично дело имаме всички - там се донася информация с кого сме спали и т.н. Докато служебно дело имат само избрани лица. Ние настояваме за служебните дела на информаторите. И притежаваме служебните дела само на информаторите.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ[23]:

Въпросът е хигиеничен и всеки човек има възможност да покаже собствената си чистоплътност. Държавна сигурност обвинява своите сътрудници, но по света има случаи, когато сътрудниците на ЩАЗИ в личен разговор бяха помолени да напуснат парламента, а те не го напуснаха. Но там е ставало въпрос за щатни платени сътрудници, а не за информаторите. Второ, тези, които са давали информация, включително за тези в партията - също са виновни. Но тези хора се натискат. Дори Петър Берон, който си призна, че е писал доноси за "Екогласност", сега се отрича. Въпросът опира до Първо главно управление - ще взема списъка на народните представителите от Вяра Николова и по собствена линия ще ги намеря. Там като щатни полковници са и Коста Андреев, и Виктор Вълков, и др.

 

ГЕОРГИ БАКАЛОВ[24]:

Някои прокурори са достигнали до сведения как правителството е давало милиони долари на Гръцката комунистическа партия и др. Също трябва да потърсите документите за агентите на КГБ. С тези документи чернят опозицията...

И знайте - на действащи агенти никога няма да бъде дадено досието.

 

РУМЕН ДАНОВ:

Прочетох имена, които са в графата "доносник". Това са такова кълбо от заплетени мърсотии...

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Виждаш ли лицеспасяващи позиции, които биха могли те да заемат и ... да бъдат печеливши в този контекст. От тях има една група, която са вербувани в затворите, защото знаете какви са били условията в затворите. Повечето от тях са прекратили връзките си с тези служби. Има други, които са извън затворите вербувани и също са прекратили връзките си и то преди 10 ноември. И има трета група, които са действали.

Така че от тези три групи поне 2/3 две трети могат да бъдат спасени. Има и няколко действащи. Те са 25 от опозицията и двама от комунистите. Това не е честно извадено. Но са стигнали до такава фаза, при която не можем да мълчим. Затова трябва да кажем, че за нас този случай е приключен и че сме взели отношение за всеки човек, готови сме да го изслушаме в ръководството, но че работата вече няма да се разисква...

 

ИВАН ГОРИНОВ (Към Румен Данов):

Готови ли сте Вие по начина, по който намерите за добре, да информирате изпреварващо Националния координационен съвет и Парламентарния съюз? За да обсъдим всички този въпрос помежду си.

 

РУМЕН ДАНОВ:

Докато не се вземе решение от Бюрото как да се процедира с доклада (говоря за Националния координационен съвет?)[25], не трябва да се бърза. Иначе ръководителите на партиите, които имат такива зрънца около себе си, са запознати.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Досиетата са въпрос на лицата, на партията, в която членуват, и въпрос на опозицията като цяло. За нас имат значение тези три нива. За всяко от тези три нива трябва да решим кое от тях е водещо - чий проблем е това: - проблем на човека, проблем на партията или на опозицията като цяло.

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ:

Аз съм решително против това личната трагедия на отделни хора да се превръща в слабост на Съюза на демократичните сили. Всеки е сгрешил с нещо в личния си живот... Трябва да се излезе с ясно становище, че времената бяха такива. Всъщност тоталитарната власт с това е страшна, че въвлича в своите престъпления цял народ. Когато се разруши Германия, тя се разруши тотално...

В това отношение не е толкова страшно, че в редовете на СДС е имало и бивши служители на Държавна сигурност. Може би трябва да се възприеме тактиката на ЩАЗИ, на Вацлав Хавел -
заобиколен от хора от полицията, но този момент е много силна
разменна монета в ръцете на БСП, която ще бъде в техни ръце още 10 години. Затова каква ще бъде нашата позиция в този смисъл?

 

МАРИО ТОПЧИЙСКИ:

Казваш, че нещата са напреднали и тази седмица трябва да  направим предварващ ход. Как да го направим тази седмица?

 

РУМЕН ДАНОВ:

Трябва да кажем, че сме взели отношение за хората, които са от опозицията. Ще направя актуализация на тези хора, но трябва да бъде обяснено, че тези хора ни измамват. Още днес и до събота трябва да се завърти.

 

ЮЛИЙ ПАВЛОВ:

Има ли начин да се иска това да се докара докрай или това ще бъде само част от информацията?

 

РУМЕН ДАНОВ:

Оттук нататък всяко разтакаване на топката е катастрофално за нас.

 

ВЛАДИМИР КЪНЕВ:

Единствено ръзможният вариант е да се отнасяме към наличната вече информация за доносниците като нищожна от цялата информация, която търсим. Да посочим, че проблемът за доносника е проблемът за вината и тя е нищожна част от цялостната вина, която ние търсим и то за цялата система.

Трябва да намерим начините, по които хората са станали доносници. И да посочим, че лично ние сме против тези, които са се поставяли в услуга на режима.

 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

Нямам доверие на никаква система.

Моля списъкът на 20 или 30 души депутати, които са обвинени, че са доносници, да бъде публикуван незабавно. Така ние заявяваме един факт, който рано или късно ще стане известен на обществеността. А това, че този списък е обявен или публикуван, това все още нищо не означава. Това значи да се търсят групи в тази група. И от друга страна защо се оказва, че са само в групата на Съюза на демократичните сили? Защо ги няма тези на БСП, на БЗНС, на Отечествения съюз?

Ако не могат да се дадат конкретните имена, нека Националният координационен съвет на СДС поиска публикуване на имената.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Точно това искаме в моето писмо до Георги Тамбуев.


ХРИСТО ИВАНОВ:

Трябва да вземем хора професионалисти по тази пропаганда. Ако нашата пропаганда не се заеме с това да покаже кой е слонът и кой е мухата; ако не излезем със сериозни аргументи и сериозни материали кой и какво стои зад този въпрос, нищо няма да постигнем. И не можем ли генерално да започнем сериозна пропаганда?

Предлагам сериозен текст, който да направи цялостен анализ на тези събития. И да се "подхвърли" и във в. "Демокрация", и в целия печат: това е част от вината на Партията, това е симбиозата на партията в МВР. И то компетентно, не от хора-аматьори като нас.

 

РУМЕН ДАНОВ:

С една-две публикации няма да се реши въпросът. Още днес или утре да се излезе с публикации и да започнем с този бум - досиета срещу процеси. Дали с ваша помощ - ако трябва, да ангажираме и президента - да направим открито студио? От тях също има хора, които ще защитят тази позиция, която имаме ние. Или утре, или в събота да седнем и да обясним нещата. Затова, да организираме по телевизията този въпрос.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ:

Предлагам днес на Издателския синдикат, на Издателския съвет да се вземе незабавно решение за политиката на вестника по този въпрос и да бъде задължен вестникът в една-две седмици масирано да започне тази кампания - изпреварващия удар. И понеже той е с най-голям тираж. Издателският съвет да го задължи.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Съгласни ли сте да се прекратят дебатите? Да гласуваме: 10 "за" - единодушие.

Който е съгласен да се уточни с Издателския синдитат и да се публикува във в. "Демокрация", моля да гласува.

Приема се без възражения.

Трето, има предложение за текст, който да направи Христо Иванов с комисия и как да се назове - декларация или становище?

 

КРАСИМИР КЪНЕВ:

Мисля, че този текст трябва да се раздели на два-три текста и те да се гласуват.

Текстът за досиетата да бъде отделен текст.


д-р АТАНАС ШЕРЕВ:

Отново поддържам да бъде поискан списъкът на лицата от СДС, а освен това на лицата Андрей Луканов, Петър Башикаров и другите. Да се каже, че наред с нашите искаме и досиетата на следните имена от лявата страна на залата.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Това значи, че Вие предлагаме да направим хаос, което е великолепно. Предложението на г-н Щерев да бъде посочен списъкът от имена и да поискаме и техните досиета събужда ли възражения у някого? - Да, от Еленко Божков.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ[26]:

Според мен губим от хаоса.

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

Най-тъмното досие е червената книжка и от там трябва да започнем да търсим.

 

ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ:

Мога да ви дам имената от БСП на Любен Гоцев, Александър Стрезов, Петър Башикаров, Тодор Бояджиев и Елена Поптодорова, на които също да се поискат досиетата.

 

ЮЛИЙ ПАВЛОВ:

Нищо не пречи да се поискат и досиетата от Първо и Второ главно.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Имайте грижата да го включите в текста.

 

ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ:

Въпросът има две страни: отношението към доносниците и отношението към врага, който иска да използва доносниците пак срещу нас. Ние не можем да защитаваме доносниците, а трябва да нападаме онзи, който ги е създал. Трябва да изясним отношението към доносниците, които ние не можем да защитаваме, и отношението към врага, който втори път иска да ги използва срещу нас.

И аз ще напиша във вестника статия, защото този въпрос не е толкова лесен и толкова прост. Въпросът е много сериозен! Не можем да защитаваме доносниците, но трябва да нападаме тези, които са ги създали.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Има ли възражения да се подготви такъв текст или не? Тогава ето какъв вид добива текстът досега (Чете). Добавки?

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

Националният координационен съвет изисква допълнително да се предоставят изискващите се за това досиета на щатните сътрудници и досиетата на тези от Първо, Второ и Шесто управление.

 

ЛЕНКО РУСАНОВ[27]:

Ако Народното събрание свърши своята работа до края на м. май, трябва да се посочи какво точно ще свърши. Ако комунистите желаят да няма избори през м. юни, те ще проточат
приемането на конституцията.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

От една страна нямаме подкрепата на Парламентарния съюз, от друга страна нямаме мнозинство в Парламента, от трета страна имаме подкрепата на Парламента да се ускори конституцията... В момента се пускат и слухове, че имало монархически заговор, за да можело следващата конституция - с Търновската...

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

Може да се пише нещо в този дух: настояваме Великото народно събрание да приключи по такъв начин своята работа, че да се гарантира провеждането на парламентарните избори през м. юни.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Кой подкрепя предложението за разделянето на двата текста?


ГЕОРГИ БАКАЛОВ:

Първата част за досиетата да излезе като становище на НКС, а втората част като декларация.

 

ИВАН ГОРИНОВ:

Да се добави някакво изречение, че СДС, независимо от различията в мненията, ще държи на тази цел, за да се прекратят всякакви инсинуации на тази тема.

 

СВЕТЛАНА СПАСОВА[28]:

Да се раздели декларацията от становището.


ХРИСТО ИВАНОВ:

Подкрепям от клубовете да бъде отделно за досиетата и отделно декларацията, тъй като понятието "декларация" при нас не бива да девалвира.

 

ПРЕДСо ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Предлагам: първо, становището да бъде гласувано във вида, в който се предложи, с отделяне на досиетата. Който е съгласен да бъде изготвена и отделна декларация за доеиетата, да гласува.

(Гласуване: 13 "за", "против" - няма, "въздържали се" -
няма. Единодушие).

Който е съгласен написването на декларацията да бъде възложено на Христо Иванов, Красимир Кънев, Георги Бакалов и Любен Божилов (Единодушие).

Второ, който е съгласен със становището на Националния координационен съвет до т. 3 от декларацията - без досиетата - и то да бъде представено в Парламентарния съюз и в медиите,
моля да гласува.

(Гласуване: 10 "за", 1 "против", 3 "въздържали се").

Който е съгласен към това становище да бъде добавена и четвърта точка за досиетата в съкратен вариант, моля да гласува.

(Гласуване: 11 "за", 2 "въздържали се", няма "против").

Заседанието е закрито.

 

 

 

ДЕШИФРИРАЛ ОТ
ЛИЧНИЯ ТЕФТЕР:

/Методи Райчев/

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ

ПРОЕКТА ЗА
ПРОТОКОЛ

на заседанието на Националния координационен сввет на СДС
на 21.03.1991 г.

 

  

 

УТВЪРЖДАВАМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА СДС: /п/

/Ф. Димитров/

 

 

ПРИСЪСТВАЩИ: /вж с. 1/

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуална политическа ситуация.

 

РЕШЕНИЯ:

1.    Да бъде изготвена декларация на Националния координационен съвет на СДС за досиетата от комисия в състав: Христо Иванов, Красимир Кънев, Георги Бакалов и   Любен Божилов (Единодушие).

2.    Да бъде огласено на брифинга становището на Националния координационен съвет на СДС за политическата ситуация в страната и да бъде предложено на Парламентарния съюз на СДС
(10 "за", 1 "против", 3 "въздържали се").

В становището да бъде добавен в съкратен вариант и въпросът за досиетата (11 "за" и 2 "въздържали се").

 

СТЕНОГРАФ-ПРОТОКОЛЧИК: /п/

 

/Методи Райчев/


 

33/21.03.91 или 1/25.03.91

 

 

ПО ПРОЦЕДУРАТА

ЗА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТИ НА СДС ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

 

Комисия в състав: Христо Иванов, Любен Божилов, Марио Топчийски, Георги Панев, Красимир Кънев и представител на БСДП да оформи до сряда на обяд, 27 март 1991 г. предложените на заседанието варианти и да ги представи за гласуване на заседанието в четвъртък, 28 март.

 

 

4 предложения:

1.     Местният координационен съвет гласува в два тура с квалифицирано мнозинство 2/3 (две трети).

2.     Общо събрание на всички членове на СДС, ако няма консенсус в координационния съвет на СДС.

3.     Комисия, избрана от координационния съвет. Когато в КС не се постига консенсус, а се оформят две крайни становища (те може да бъдат половината срещу половината или една партия срещу другите). В тази комисия се избират по двама членове от едната страна и двама членове от другата страна и тази 4-членна комисия в отделно заседание решава въпроса.

4.          Смесен вариант в два тура:

 

-     първият вариант: общо събрание в селата (и общините) и   КС   в   градовете    (и общините);

-     втори вариант: комисия, ако никой не постигне мнозинство, обсъжда се смесен вариант...

д-р ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Проблемът е кога да се отиде на общо събрание. Изборът на кандидатура да бъде като начало обсъден в КС. Ащо т. 1 е изпълнена, всичко е наред. Тогава да продължи изборът в КС според първия вариант, предложен от г-н Топчийски. Ако не, да се стигне до общо събрание, при което 50% + 1 от организациите са съгласни с общо събрание. Ако това не стане, да се продължи изборът в КС до излъчването на необходимата кандидатура. (Край)

 


 

[1] Филип Димитров е председател на НКС на СДС от 11 декември 1990 г., или при това заседание - от четири месеца и половина. Участва от самото начало в работата на СДС, но не беше избран за депутат във ВНС. Намирам за необходимо да посоча кои са депутати и кои не от изказалите се на заседанието, защото на него основен въпрос е - какво поведение трябва да има парламентарната група по въпроса за изборите.

[2] Екогласност, БЗНС "Никола Петков" и БСДП стартираха процеса на разцепление в СДС през 1991 година с претенцията си за "квотно гласуване". Техните организации били по-влиятелни, следователно имали правото на по-голямо влияние в СДС, изразено при съставяне на листите за бъдещите избори, както и при различните гласувания в НКС.

[3] Градският консултативен съвет - София, могъщ център на власт през 1991 г. в СДС. Почти всички районни кметове бяха от СДС, както самият кмет - Александър Каракачанов.

[4] Не е депутат във ВНС.

[5] Не е депутат във ВНС.

[6] Най-младият депутат във ВНС, представител на ФНСД.

[7] Не е депутат във ВНС.

[8] Не е депутат във ВНС.

[9] Не е депутат във ВНС.

[10] Не е депутат във ВНС.

[11] Не е депутат във ВНС.

[12] Не е депутат във ВНС.

[13] Не е депутат във ВНС.

[14] БДФ не бяха член на СДС при изборите за ВНС.

[15] АСП беше партия, формирана от членове на фракцията на БСП - АСО през ранната пролет на 1990 г. Мнозинството от нейните членове бяха интелектуалци и артисти. АСП участва самостоятелно на изборите за ВНС и спечели - 22 064 гласа или около една трета от процента. Бяха много недоволни от получения резултат. Веднага след изборите се включиха активно в Града на истината и бяха по принцип против ВНС. От началото на 1991 г. станаха членове на СДС и постигнаха поредица договорености с Подкрепа. Изиграха основна роля (според мен - решаваща!) при последвалото разцепление на СДС. (Ако не бяха те, от Подкрепа нямаше да могат да артикулират претенциите си във вътрешнопартийния диалог.)... Щерев е сега известният депутат от НДСВ.

[16] Не е депутат във ВНС.

[17] Не е депутат във ВНС.

[18] Пропуснати от стенографа текстове.

[19] Бележка на стенографа.

[20] Румен Данов е депутат във ВНС, член на "комисията Тамбуев" в парламента - първата, която се беше заела с т.н досиета.

[21] Бел. на стенографа.

[22] Не е депутат във ВНС.

[23] Не е депутат във ВНС.

[24] Не е депутат във ВНС.

[25] В скобата бел. на стенографа.

[26] Депутат във ВНС.

[27] Не е депутат във ВНС.

[28] Не е депутат във ВНС.


Назад "Големите промени"


Назад Обратно към Либералната революция

Учредители на СДС Напред

Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Начало