ЗАСЕДАНИЕ

на Националния координационен съвет (НКС)
на Съюза на демократичните сили (СДС)
4 февруари 1992 г. 

(Стенографски бележки)

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Председателят на НКС Филип Димитров, Стефан Савов, Христо Попов, Михаил Неделчев, д-р Васил Михайлов, Стоян Трендафилов, Иван Куртев, Иван Анев, Златка Русева, Христо Бисеров, Руслан Сербезов, Исак Аврамов, Сашо Стоянов, Христо Велев, Димо Димов, Васил Златаров, Юлий Павлов, Иван Станчев, Илиян Шотлеков, Николай Колев - Босия, Снежана Николова, Иван Моров, Любомир Павлов, Пламен Антов, Иван Калчев, Недко Досев, Р. Георгиев, Петър Покровски, Йордан Василев, Александър Йорданов, Ваню Лазаров, Павел Шопов, Витан Стефанов (ССД), д-р Атанас Щерев.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуална политическа ситуация.

2. За националната конференция на СДС.

3. Разни.

 

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ[1]:

Предложено е в дневния ред да влезе и точка за Движението за гражданска инициатива (ДГИ). В "Актуална политическа ситуация" - нещата, свързани с профсъюзи, парламент, правителство и пр. И това което имаше да обсъдите с организациите си във връзка с предложението за реда и начина, по който да бъде свикана Националната конференция на СДС.

Други предложения към дневния ред?

 

ИВАН АНЕВ:

Да се разгледа въпроса с масмедиите и специално с в. "Демокрация".

 

СТЕФАН САВОВ:

Присъединявам се към това предложение. Включително и радиото и телевизията - аз ще дам някаква информация. Освен това, едно много интересно предложение: крайно обезпокоително е, че се създаде някакво сдружение, европейско движение, към което се включва и г-н.................................. (Чуканов)[2] - зам.-председател на Радикална партия, при това от мен назначен шеф на групата за Европа, и Анжелика. Влизат в един комитет, който е направо дертлиевска и корумбашевска провокация. Това е просто
невероятна работа.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Уважаеми дами и господа,

Както е известно, от името на Радикалдемократическата партия внесох миналия път един проект за предварителните фази на подготовката на националната конференция тук. За съжаление това беше миналия вторник, но във вторник се случиха събития - включително и от вторник насам - които ми се струва, че трябва да изменят това предложение. Не съм имал възможност да обсъдя с нашия Изпълнителен комитет това предложение, но общо взето нещата се свеждат до следното:

Всеки от вас, който е ходил из страната, може да прецени, че Съюзът на демократичните сили е просто наследство, което трябва да се изконсумира, присвои и т.н. След срещата на Парламентарната група във вторник и други неща просто бих бил много наивен и доста глупав човек, ако настоявам, без да имаме предварителното съгласие за това, да представя един проект, след като навсякъде в страната се развихря партизанщина във всички партии и организации, след като ние нямаме едно съгласие, едно братство, едно задружно действие и по места, и тук в Националния координационен съвет.

Затова предложението ми е: преди да се разисква този проблем, този проект, който за нас продължава да е актуален, предлагам да се направи извънредно заседание на (с)[3] председателите и зам.- председателите по организационните и идейните въпроси на партиите и организациите, които членуват в Съюза на демократичните сили, като аз съм готов да участвам в написването на един ПОЛИТИЧЕСКИ МЕМОРАНДУМ ЗА КОАЛИЦИОННИЯ ХАРАКТЕР НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ[4], който да бъде разпространен и който да бъде основа за всичко онова, което ще правим по-нататък.

Докато не подчертаем това в ново политическо решение, което да утвърдим всички ние с подписите си за партии и организации, без това онзи текст, който предложих миналия път, не би се осъществил и неговото осъществяване би срещнало съпротива навсякъде по места. И при това нашите активисти, които досега ръководеха работата на СДС по места, са станали кметове и други ръководства. Просто са останали втора и трета категория хора, които развиват една пагубна за Съюза на демократичните сили дейност!

Така че просто разширявам предложението си: Бихме могли да направим конференция и да действаме по-нататък, ако имаме едно общо съгласие. Това не значи, че снемам въпроса за подготовката на конференцията до подготовката на меморандума. Просто предлагам в събота сутринта или петък следобед да се свика извънредно заседание само с председателите и заместник-председателите на партиите и организациите.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Значи ли това днес да не обсъждаме организацията на конференцията?

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

(Кима утвърдително.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Благодаря.

 

СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ:

Предлагам в точка "Разни" - за контактите със синдиката на Даракчиев, по който е натоварен Васил Михайлов;

-     изложение за хода на резултатите на Лигата за права и свободи, за което ще докладва г-н Ваню Лазаров;

-     послание на три нива от Чирпан и др. до Националния координационен съвет;

-     в точката за политическата ситуация на положението в страната да свържете Вашата лична политическа отговорност във връзка с последните признания на Христо Иванов - Александър, предвид свързването на поисканата му оставка с Вашата миналата година.

 

ЮЛИЙ ПАВЛОВ:

Да започнем с един отговор до "Неа демократиа", тъй като имам готов отговор по повод признаването на Скопие.

 

СТЕФАН САВОВ[5]:

Когато тук народните представители решаваха как ще се наричаме в парламента, имаше твърдо мнение да се наричаме СДС. След това Йордан Василев, който сега го няма, каза: "Не. Да се наричаме еди-как си, за да не дразним други". И тъй като сме големи умници, сега при мен има писмо от комунистите[6], които излагат решението на Избирателната комисия, в което твърдо СДС е лансирано благодарение на 4-5 партии, които имат своето по това време юридическо основание. Така че моля ви се: не излизайте на трибуната от Зелена партия или от еди-каква си партия и т.н., защото ме поставяте в крайно неудобно положение[7]. Нашата група е СДС и всеки от депутатите трябва да излиза от СДС, а не от Нова СДП и други. Защото точно с тези основания те ни оборват така, както ние ги оборваме. Защото ние сме коалиция Съюз на демократичните сили, а не Зелена партия или Радикалдемократическа партия и т.н.

 

ИСАК АВРАМОВ:

От името на групата, на която възложихме да изготви нов статут на СДС, да кажа няколко думи, още повече, че сме затруднени по 3-4 основни принципа. И затова подкрепям предложението на Михаил Неделчев да се направи извънредно заседание, на което да приемем принципите.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Действително дневният ред става за три заседания. Приема ли се предложението  да отпадне темата за организацията на конференцията и да направим другия вторник извънредно заседание?

 

ЗЛАТКА РУСЕВА:

Нека тази идея на Михаил Неделчев да се обсъди.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Петък и събота се провеждат заседанията по програмата "ФАР", на които трябва да присъствам.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Моето предложение е да подготвим този политически документ, който да бъде обсъден във вторник и тогава да говорим за конференцията. Като аз съм готов да участвам в написването на този меморандум.

 

ЮЛИЙ ПАВЛОВ:

Но това означава, че до четвъртък този меморандум трябва да бъде изпратен на организациите.

 

ИВАН АНЕВ:

Досега всяка една организация го е обсъждала и може да се започне обсъждането с него.
 

СТЕФАН САВОВ:

Какво се правим на щраусови птици? Разберете, че в момента сме пред катастрофа на СДС! Вчера ставаше дума в групата. Днес съм приемал миньорски и други делегации. Ако ние се съсредоточим само върху това, което предстои днес-утре: тристранна комисия, печат, "Демокрация", радио и телевизия, виждате както става. Ние не можем да сложим намордник, но ако сме позволили да има предаване като това на Виза Недялкова, безусловно, то поне да имаме и ние такова, в което пък ние да ги плюем. И вчера Бойко Станкушев дава филм за Опенхайм. Все едно да ставаме и да си отиваме, ако сме съгласни с тези неща.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Нека да се вземе, моля ви, решение за комисия за меморандума.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Има ли кандидати за участие в тази комисия?. - Има.

 

СТЕФАН САВОВ:

В тази комисия трябва да бъдат представени всички крилца и перушинки на СДС.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Много често се поставят въпроси от професионална гледна точка, но те имат и политически последствия върху СДС. Трябва да се каже, че някои лица не са представители на Съюза на демократичните сили и просто не разбират политическия смисъл за СДС. Напр. Стефан Софиянски смята от чисто професионална гледна точка, че трябва да се вдигат цените и на другия ден правителството да ги отменя. В същото време правителството е осъдено от Върховния съд. И трябваше да тича Вержиния Велчева и Васил Гоцев от Върховния съд до Вас, за да смекчават нещата. И тази жена, която сте сложили шеф на канцеларията, е писала срещу мен, после излиза, че бил го писал Любен Генов.

И как могат да излязат Иван Костов и Пушкаров срещу Тренчев да се карат по радиото и Стефан Гайтанджиев казва: "Двете мафии се карат"? И нашата говорителка Надя Михайлова е хубаво момиче, обаче очите й показват, че излъчват несигурност в това, което говори. Т.е. ние не излъчваме чувство на сигурност и стабилност. Аз бях във Варна и местните хора продължават да бъдат опозиционери на БСП, макар че са спечелили цялата власт в града.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Очевидно е, че започваме да обсъждаме вече актуалната политическа ситуация, а за комисията това ще стане до края на заседанието.

Говорейки за актуалната политическа ситуация, искам да ви информирам, че дойдох от среща с представители на "Подкрепа" - г-н Тренчев. Всъщност това, което беше предложено от Министерския съвет на синдикатите е една концепция, която се свързва с това, което те искат - дали да има тристранна комисия, или да няма. В крайна сметка алтернативата беше да има само някакви комисии, свързани с някакви интереси - комисии по групи и проблеми. Това, което се предложи снощи, беше създаването на такива комисии по проблеми: за цени, доходи, заплати и пр., заетост, безработица, социално осигуряване и социални грижи, като обаче се предвиди възможността да се осъществява пленарна сесия на тези комисии със заинтересованите министри, както и на ниво парламентарни комисии. И да представлява комисия по същество, която до голяма степен отговаря на тристранната комисия. Това само по себе си беше концесия на това желание за някаква тристранна комисия. Постарах се донякъде да обърна внимание на това и останах с впечатление, че по принцип те не отхвърлят това предложение, но ще го обсъждат.

Другото нещо, което събуди известно съмнение, беше предложението за създаване на работнически съвети - предложение, което едва ли е реалистично. Защото то изисква изменение на трудовия кодекс, което едва ли ще бъде осъществено. Но то е един бараж,
от който едва ли ще отстъпим. И става дума за възможности, за
една перспектива за бъдещи действия със синдикатите. Не зная оттук нататък как ще се развиват позициите на "Подкрепа", но сутринта беше донякъде успокояващ този тон, който имахме. От изявленията им останах с впечатлението, че те ще бъдат и на парламентарната група - хора от "Подкрепа". Така ли? Значи не.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Поканил съм д-р Желев и от Министерския съвет.

 

СТЕФАН САВОВ:

Няма да е лошо да поканиш и д-р Тренчев, смятам аз.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Има ли тук хора от Алтернативната социаллиберална партия (АСП)?

 

ОБАЖДАТ СЕ:

Не!

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Аз съм много притеснен от действията на тези наши колеги, защото те се появяват в една много войнстваща област - членове са на Националния координационен съвет, от друга страна са министри и от друга страна се представят като експерти на "Подкрепа". Значи, има решения, които ние формулираме като решения на НКС и които задължително се проявяват като общи политически решения и по които ние действаме, а от друга страна Алтернативната социаллиберална партия действа по друга своя същност. И мисля, че ние, Националният координационен съвет, трябва да проведем един много сериозен разговор с представители на АСП по този въпрос.

 

ИВАН АНЕВ:

Всички знаем, че идвайки тук, ние доброволно се отказваме и от свободите си. Как може г-н Иван Ценов да прави такива изявления в пресата и какво отношение има неговата партия към тези изявления?

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Първо в момента се създава впечатление за различни зони на властта на СДС. От една страна правителството се вживява в проблемите на СДС и взема решения, от друга страна СДС взема едни решения, обаче в друга зона и смята, че те са валидни и за тях[8], КТ "Подкрепа" взема други решения и смята, че с тези решения подкрепя парламентаристите. И се създават три зони: правителство, синдикати и парламентарна група и всеки смята, че е Съюз на демократичните сили.

Депутатите смятат, че те са СДС. И като сложиш и всички координационни съвети в страната, където картината е доста тревожна, хората са обхванати от безумие. Там след влизането на хората ни като общински съветници и др. са инфилтрирани просто от Държавна сигурност бивши комунисти и т.н. Същото важи и за регионалните структури на "Подкрепа". Така че болката е обща. Как да се излезе от такива ситуации? Има единствен изход,
който се нарича твърдост и решителност! И има програма, която се провежда бързо и решително, без компромиси, без никакви приказки. Просто се провежда и ако програмата ни е правилна, бързо и решително се провежда и трябва да тушира тези различия между различните власти. Само един пример и завършвам: Цяла Варна пищи от един местен директор на търговията. Не пищи само "Подкрепа" или само СДС, а просто гражданството. Човекът
си се хили и казва: "Аз смених две правителства на СДС и пак ще си седя!" Защото има свои хора. И естествено един от тези негови хора бил Владимир Абаджиев, който е бил негов юрист. Такива хора просто правителството ги изчиства, а пък после нека да си има съд и други процедури, защото това създава настроения в дадения град. А след това тези неща ще се уталожат.

Втори проблем - министерствата. Хората не се обръщат към министрите. Нашите министри не се съмнявам, че са седесари и ще постъпят умно, обаче долу общините се обръщат към съответния отдел и там те посрещат същите хора, които са те посрещали преди 20 години: вземат документите, слагат ги в чекмеджето и работата се забатачва. Затова трябва да изчезват всички комунисти надолу, за да им се вземе страхът. Обърнах ви внимание по-рано за сградата. На БКП се дава една от най-хубавите обществени сгради в столицата, а ние живеем в мърсотията, в кочината. И това също е проява на сила, и това също се вижда от хората: ние живеем на "Дондуков" в такава мърсотия! Те трябва да разберат, че са загубили властта. Иначе се получава така, че в Парламента ние ги притискаме, дори се намразваме с тях, а те правят съвсем друго в икономически аспект.

Ние водим жестока политическа борба. Колкото и да се усмихваме, да се смекчаваме, те нас няма да ни обикнат. Те си имаха предварително създадена изкуствена опозиция, те имаха предвид да станат едно коалиционно правителство със социалдемократическа ориентация и т.н. И за това действат, и за това работят. Затова срещу нас не е просто БСП. То ако беше само БСП, то златни да са! Тук е цялата шуробаджанащина на всички бивши комунисти: Барух Шамлиев на "Дело" - Аглая Шамлиева, Венцел Райчев - Андрей Райчев... И дадени философи, социолози - всички са деца с добри професии. И се губят уж между нас. Те не са за друго срещу нас. Затова и срещу тях - твърдост и решителност![9]

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Всичко, което казваш, е абсолютно вярно, но не може да стане с темпото, с което искаме.

 

СТЕФАН САВОВ:

Фактически няма да кажа нищо ново от това, което каза Сашо Йорданов, защото съм съгласен с всичко, но вариации по тази тема няма да бъдат излишни. Ние в Парламента правим дори повече от това, което може да се направи. Това е истината! Действително спазвайки Правилника, спазвайки Конституцията, позволявайки им да говорят, ние успяхме или успяваме да прокараме всички закони един по един. Днес ще вкараме и Закона за земята[10], и приватизацията, и какво ли още не. До края на февруари-март ще разчистим, ако не се пропука дотогава нашата коалиция, всичко, каквото трябва.

И ще ви кажа само една малка подробност, за да видите каква борба водят те[11]: Докладва се кръвното налягане (може би в кавички - бел. МР)[12] на всеки един всеки ден и имат разработен план как да ни уморят - защото аз съм подложен например на нападки и знаят как. И то по неща, които те знаят много добре, че трябва да бъдат отклонени. И знаят: Снежана[13] е чудесна, Кадир[14] също, но казват на 15 минути: "Г-н Савов, елате, че не може." Какво прави правителството? Не съм от критикарите на правителството въобще, но цялата тази история с това знаме, с този партиен дом... Взе се най-после, но едва ли не стана така, че по това тяхно решение се намират кусури на правителството действително в някои зони. И Луджев[15] въпреки че назначи едно ченге за държавен секретар, все пак разчиства нещо. Прави нещо. Но с цялата ми симпатия към Иван Пушкаров[16]: нямаше ли година и нещо човек, който да навърши пенсионна възраст? Отвсякъде при нас се надига вой, че нищо не се променя. Не се променя именно номенклатурата на стопанските предприятия, индустрия, земеделие и т.н. Самият Желю го каза.

Не може ли да се направи нещо? Това министерство е огромно. И ние сме гласували: да се направят работи, които нямат нищо общо със законодателната власт. В Търново едно предприятие, което било много добро и много добро, но трябва да се махне директорът там.
И аз не бих искал - спомнете си преди няколко дни Парламентарната група - нито Парламентарната група, нито правителството да бъдат поставени под някакъв натиск. Но от друга страна ние не трябва да приемаме, че има някаква непогрешимост и т.н. Крайно време е правителството да вземе своето решение по Министерството на индустрията, търговията и услугите - да го раздели и, ако трябва, Пушкаров ще си отиде. Ние трябва не един човек, а ако трябва десетки хора, но СДС да остане. И то всичко от тях се е обединило: Каракачанов, Виза, Андрейрайчевци
[17] и т.н. И обърнах се към президенството и пак повтарям: Президенството ще бъде за нас винаги един много опасен център на нова власт! И сега зная, че ще отидат наши приятели да го кажат лично на Желю Желев отново. Но аз му го казвам и лично! Не мога да приема на президента военният съветник да бъде едно ченге, което беше главното ченге на Академията на науките. Което ченге искаше да постави за министър на отбраната друго бившо ченге. И ние само затова го махнахме...

 

ДИМИТЪР НЕНОВ:

И още миналата година сме обърнали на президента внимание за тези неща.

 

СТЕФАН САВОВ:

И да не излизам пак лошия човек: има си конституция, която президентът си я прави. Защото когато го молехме, Желю Желев даде правомощия да отидат да я подпишат. И той и сега няма никакви правомощия освен да ходи да посреща военните на парадите.

Има си правителство, което е отговорно за външната политика. Защото иначе можем да гръмнем и да си отидем. Кой е Президенството? Има ли Президенство според Конституцията? Къде е казано, че има едно дублиране на политиката - кой прави външната политика на тази страна?

(Г-н Филип Димитров се усмихва загадъчно.)[18]

Но това са безкрайно важни неща, г-н Димитров! Ние сме приятели с Вас и съм Ви го казвал. И Стоян Ганев дано посети България и да дойде да му каже и на министър- председателя и на президента това.

Случая с "Подкрепа". Винаги съм имал най-добри връзки с "Подкрепа". И сега ходих и говорих. Ще говоря и с Пол Пот, ако трябва, защото трябва да се гледа всичко, което правят политиците. Но в едно нещо имат право: Снежана Ботушарова вчера пристига от
Сливен - пищи, защото и там не махат нито един директор. На нашето събрание в НДК с Георги Марков и Венци Димитров напълнихме залата, но няма да е за дълго. Какъв е този конфликт Пушкаров-Мичковски и др.? Защо Пушкаров толкова време никого не маха? Защо до него не може да се стигне? Защо аз като председател на Народното събрание трябва да приемам делегации от страната, защото на него не му стигнало време да ги приеме? И аз ги приемам само защото са от СДС, за да спасявам СДС.

Да се даде един план: какво е МИТУ - Министерството на индустрията, търговията и услугите; какъв е планът на Пушкаров, ако го има; има ли Костов бюджет - нормално ли е тази държава да живее без бюджет, нормално ли е тази "Дойче банк" да не знаем какво иска от нас? Защото след това ние, народните представители ще носим отговорността.

Поискахте, г-н Димитров, с това пълномощно карт-бланш да Ви се даде. Не беше лесно да се даде. Просто трябваше да убедя хората да го приемат. Защото утре просто ще ни осъдят хората. И Вие вземате решения за всичките тези 4 години, ако сме народни представители. Като най-важно е решението за дълга, защото да превърнеш един дълг, направен от дворцова комунистическа клика, в държавен е съдбоносно нещо. Време е да идва това правителство пред Парламента, да дава отчет. И е време правителството да си оправи отношенията с президента - време е правителството да работи в пълен унисон с президента! По въпроса с Македония направихме невероятна грешка. Вчера говорихме и с чужди дипломати в София: оста Атина-Белград-Букурещ-Москва е създадена и ще работи. И най-малкото
тези 3-4 души като Филип Димитров, Стефан Савов и др. имаме право да си измиваме ръцете по този въпрос. Защото получаваме тайните бюлетини от 15 януари, където турците казват, че ще признаят Македония в момента, когато те си решат; Геншер казва, че "ние ще
подкрепим дори една малка Югославия"... От руското правителство - това е секретно! - казват: "Ние никога няма да изоставим Сърбия, защото Сърбия е най-силната страна в региона"
[19].

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Вероятно и д-р Желев е бил информиран, че към месец май ще се пусне чрез масмедиите, че този модел на парламента, който е с ДПС, вече е изчерпал формулата на демокрацията, изпълнил е нейната задача и сега трябва да се даде един по-широк ход на демокрацията в България. И това нещо именно ще бъде формулирано от президента, който вероятно може да излезе пред нацията за изчерпване на модела, за изчерпване на базата и за конфронтацията между БСП и СДС. Това означава фактически послание към подготовката, която започва отсега, че еднопартийно (СДС - бел. МР) правителство не може да се справи и трябва да се направи коалиционно правителство. Което ще означава, че ние ще кажем не на коалицията и тогава БСП и Дертлиев ще си направят коалиция.

Затова искам правителството сега да мисли в политическа перспектива: то ще бъде ли правителство на СДС и на страната за 4 години или със своето действие и бездействие ще отстъпи и ще даде коз за едно такова обществено мнение и настроение? Ние не можем наистина да се окопаем в този парламент и да стоим като последните мохикани, и да започнат митинги и т.н.

Трябва да се управлява твърдо и решително

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Няколко неща да кажа.

Първото е, че действително всичко това, което каза г-н Савов за това, което хората искат да видят, и това, което не успяваме да направим, е самата истина. По отношение на банките. Иван Костов се върна, направи писмен доклад, който снощи дойде на бюрото ми и ще бъде изпратен и на председателя на Парламентарната група, и на председателя на Народното събрание.

Действително около икономическата политика има огромни дупки. Вярно е, че на много места се пропускат много неща и остават несвършени. Аз не съм съвсем сигурен дали това се дължи на размерите на министерството. Действително някъде нещата се късат непрекъснато. Но това, което в последните две седмици се направи и то е важно да се знае, е, че първо направихме една комисия, която да се занимава с преобразуването, за да може този брой предприятия с преобразуването да се увеличи. И тази комисия изрично съобразява в момента кандидатурите за новите началници с мнения от местните наши
структури, с мнения от профсъюзите и с мнения, доколкото ми е известно, от парламентаристи, които са си дали становището по тези въпроси. Съмнявам се, че всичко това ще върви с тази скорост, с която искаме.

Второто е за програмата за тези неща. Действително когато започнахме да я готвим, се оказа, че има някакъв план на Пушкаров, но който се измени и се актуализира. Междувременно там нещата се забавиха. Събрах неколцина от институтите, които са свързани с Министерския съвет, Агенцията за развитие и отделните министерства със задача да се начертаят последователните стъпки за преобразуването и приватизацията. Представени са от Министерството на транспорта - то работи доста добре, Министерството на строителството и жилищната политика също така се справя. Те са дали доста материали. Вярно е, че от министерствата на Пушкаров и Костов нещата са най-бавни и най-трудно вървят, но и там мисля, че ще се подбутнат. Май такова ми е желанието. Така че от тази гледна точка можем да се надяваме, че през другата седмица може да тръгне малко по-бързо. Също така има няколко неща, които стоят като искания на Световната банка и на Международния валутен фонд, които са от една страна законодателни и могат да бъдат включени като ход и като програми така, че когато излезе законът... Истината е, че някои от тях не са довършени в момента. И групата се опитва сега в рамките на 10 дни да ги уточни. Става въпрос за предпочитанията на разните обекти как да бъдат приватизирани и т.н. До 10 дни очаквам това да се уточни, защото е едно от условията, които сме им поставили. Що се отнася до външната политика - това е вероятно тема на един по-дълъг разговор, който е свързан с това, че продължава да има приоритети, които не са докрая изчистени може би. Да се надяваме, че с времето ще напреднем повече. В скоба исках да кажа, че това е свързано най-вече с тези две комисии, които, ако успеят да си свършат работата така, както си представяме, това ще ускори донякъде нещата.

 

ЗЛАТКА РУСЕВА:

Продължаваме със слугинския си манталитет и със слугинското си мислене по отношение на БСП. Те все още продължават да ни бъдат
господари. И на мен просто не ми се седи в този парламент да приемаме закони и да викаме толкова много, и да си хабим нервите, и
след това всичко да бъде така, както си е. Аз например съм възмутена от Закона за имуществата на партиите и на БКП - този закон все едно, че не беше приет и от нас, и от министъра на финансите. Защо със свалянето на червеното знаме след това никой не си мръдна пръста да запечатат веднага този дом, а вие ги оставихте да изнесат цялото имущество на "Позитано" и там имат една огромна зала, която може да обслужва един столичен театър. Срам ме беше вчера, че съм от СДС
[20]. И г-н Пушкаров освен огромното самочувствие нищо друго не демонстрира. Крайно време е такива министри да не търпим! Защо приемам това като услуга на БСП? Това, че много се гордеехме с този закон, ни навряха в миша дупка.

И Министерството на финансите какво прави? Комисия. Каква е тази комисия? Казват: "Като искате нещо да се бутне в дупка, сложете го в комисия". И нашето общество продължава да ни гледа по същия начин. И нашите симпатизанти. Министърът на финансите[21] можеше да запечата Партийния дом - извадихме нормата отделно. А не вчера и по радиото непрекъснато да върви и народът остава с това впечатление: "защото конгресът на БСП реши да остави сградата, а не законът, който излезе." Извинявайте, няма смисъл да работим в този парламент закони, които не се прилагат. Ако е така, излиза, че е по-добре да си ги прави правителството, а не парламентът. Или да работи без закони. И идват от страната хора и им казват: "Отиди при министъра, това е негова работа". Няма аз да му нося писмата. Тогава и аз искам да стана министър. Защо върху мен ще има натиск? Извинявайте, но Вашите министри мислят, че са сложени такива само за да си седят в кабинетите. Прие се например Закон за инвестициите. Има ли някакъв нов закон с това? След три дни всичко се забрави. По същия начин правим и сега - големи усилия за Закона за земята и нищо не се прави. Ами, точно така: ще стане коалиция и ние ще ги гледаме. Как ще подписва той писмо заедно с Дертлиев и др., а е парламентарист от СДС? Като личност ли? Не може като личност! И се чудя как хора като Абаджиев ще бъдат като личности.

 

СТЕФАН САВОВ:

Защото ще се явят и десетина души с досиета и пак ще стане така. За трети път говоря за досиетата.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Казаха се много важни и интересни неща, но нашата дискусия е твърде разнопосочна. Но се вижда, че ние се чувстваме в една непарламентарна среда. Не съм присъствал никога на заседание на Министерския съвет, но там се спазват някакви норми. Фактът, че се
чувствам в една неформална среда, означава, че ние като Национален координационен съвет сме се разпаднали. И недопустимо е - правя бележка на г-н Димитров! - г-н Димитров в качеството си на председател на НКС да изрази доверие на правителството, на министър-председателя Филип Димитров. Това противоречие беше веднага отразено на другия ден във вестниците. Не може г-н Стефан Савов да говори - едновременно и като председател на Демократическата партия, и като председател на Народното събрание. Всъщност в тази наша дискусия ние непрекъснато смесваме няколко наши функции. Всъщност това показва едно единствено нещо - че ние не сме решили един основен въпрос, който и Сашо
[22] постави - за взаимоотношенията между СДС в неговите различни хипостаси, в неговите различни точки: координационните съвети, Националния координационен съвет, Парламентарната група, правителството и т.н. И ние скачаме в този целия вихър от проблеми.

Това означава просто дискусията, която ние водим, да не добие никаква стройна логика. И дискусията ни нека да се казва: "За отношението между различните образи, точки на властта или различните функции на властта в СДС". А ние тук сме Национален координационен съвет и в това свое качество присъстваме тук, а не просто за да използваме повода, за да кажем горчиви неща на председателя, които, разбира се, трябва да му се кажат. Но нека да се съсредоточим в тази гледна точка на Националния координационен съвет и в тази гледна точка това, което сме длъжни да направим освен обща политическа дискусия - и се връщам към моето първоначално предложение: да направим всичко възможно разпадащите се структури на НКС да укрепнат с помощта на СДС, чрез укрепване на местните ни структури и чрез общо съгласие постигнато,а не чрез взаимно дебнене, каквото сега съществува. Защото съществува и опит да се изземе от отделните партии и организации и да се приватизира общото наследство на Съюза на демократичните сили. Аз мога да дам много конкретни примери, но ние сме събрали тук не да се укрепваме и трябва да знаем, че този опит за приватизиране на нашето общо наследство няма да означава нищо друго освен разпадане на Съюза на демократичните сили. Този, който се опитва да приватизира Съюза на демократичните сили, няма да успее в тези свои намерения, но само ще изиграе една съсипителна за Съюза роля.

Следователно трябва да помислим за всички тези организационни, политически и пр. мерки. Нашите хора, нашите симпатизанти се нуждаят от нови идеи не по отношение на правителството - това е работа на правителството, не по отношение на парламентарната дейност - това е работа на Парламентарната група, но ние отново можем да говорим за организация, за партии, за идеи, за идеологии на тези партии и т.н. За това не чувам да се говори. А това за нас като политическа коалиция и за Съюза на демократичните сили като координационен съвет е важно, но всичко да се води в една обща дискусия, когато има тук и други представители - парламентаристи, министри и т.н.

Много е важно това, което каза г-н Савов за президентството. И предлагам: Институция "президентство" действително не съществува и ние можем да докажем това, като приемем съответните законови актове всички тези служби по национална сигурност и пр. да бъдат върнати към Министерството на вътрешните работи и т.н. Защото аз лично твърдя тук, че моят телефон се подслушва от президенството, защото президентът се занимава с проблемите на националната сигурност не конкретно, а в един върховен смисъл като държавен глава.

 

СТЕФАН САВОВ:

Но, Мишо, ти не чувстваш голямата буря, която се развихря днес или утре.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Чувствам я! И моята молба към Филип Димитров е, когато седнем на пресконференция, или всички ние като членове на Националния координационен съвет, трябва да възвърнем отново представата за функционирането на този най-висш орган на нашата коалиция, за съществуването и действието на нашите партии и организации. Защото ние сега даваме илюзия, че - влезли във властта - сме се разпаднали. Защото участието ни във властта представлява разпадане на нашите структури. И се получава един изоморфизъм – навсякъде сме влезли във властта и никъде ни няма!

 

ВИТАН СТЕФАНОВ (ССД):

Г-н Неделчев,

Когато падне правителството, никой няма да се интересува от тези подробности.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Протестирам! Това означава, господине, че Вие просто нито дума не сте разбрали от това, което аз казвам. Просто не сте политическа личност, ако не сте разбрали.

 

ИСАК АВРАМОВ:

Обръщам ви внимание - само от правителствената канцелария се натрапва впечатлението, че ще има оставки. Правителството имаше няколко възможности миналата седмица. Можеше да се каже: Разгледахме въпроса с оставките. Или: Разгледахме въпроса за програмата, правят се нови министерства. И няма кой да застане насреща. Нека да има повече решителност. И втория въпрос - за уволненията: ние сме атакувани, че има уволнения, а не уволняваме. Когато не са най-добри професионалисти, се подменят. Когато една партия се реформира, сменя всички. Когато обаче се сменя цяла система, има още по-дълбоки промени.

Не са добри професионалисти тези, които носят отговорност и са я носили неправилно. Да се снеме диспута до всяко ниво. И тогава вече комунистите ще бъдат подчи... (недовършено изречение в стенограмата - бел. П.С.) И тогава ще се отбият много други теми, които ще бъдат неприятни за нас.

Друг е въпросът, че ние сериозно трябва да ги настъпваме.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Т.е. няма го нашето министерство, което да пуска митовете.

 

ИСАК АВРАМОВ:

И дома на "Позитано" загубихме[23]. И тук са нашите хора от Градския комитет на СДС: да вкараме партията в него - на "Цар Асен". И Партийния дом[24] - ние не можем да го ползваме от СДС, но някое министерство би могло чудесно да го ползва.

 

ПАВЕЛ ШОПОВ[25]:

Отчитам, че имената на Костов и Пушкаров непрекъснато се преплитат. Но неприятното беше, че въпросът беше повдигнат от "Подкрепа" и ние като че ли в момента не решаваме както трябва този въпрос, за да окажем някаква мнима реакция на самозащита. Ние трябваше да обсъждаме от чисто наша си гледна точка този въпрос и да вземем някакви решения, които са чисто наши.

Аз съм стар и убеден противник на тези две личности. За мен тези двамата са остатъците от коалиционно правителство[26], от времето на преходното правителство и ние продължихме онази най-голяма грешка, която беше направена от преходното правителство, в тяхно лице. А най-голямата грешка на опозицията ни беше групата на 39-те, която за жалост не беше докрай радикална само по отношение на тези две личности, които изядоха кредита на доверие на зелено, когато управляваха СДС, и тогава СДС можеше да направи така, че да не се идентифицира с тях. Комунистите направиха идеалното положение, като прехвърлиха на тези двама души греховете на СДС, без да са имали те нещо много общо в СДС. И за мен налагането на Костов в Пловдив чрез "Подкрепа" не беше демократично и от там нататък тези двама ще ни тормозят с цялото свое тежко наследство, което носят и не могат да надскочат като лица в правителството.

Оттук нататък няма да говоря с какво те са лоши и с какво са добри, но днес, ако се направи една анкета сред обикновения българин и сред обикновения човек, а не сред онези, които биха гласували и с бяла бюлетина, ще разберете, че тези хора имат крайно ниска популярност. Защото не може да се обвързваш с една такава личност и да печелиш такива избори, след като са провели такива непопулярни мерки. В политиката един човек идва и си отива, за да изпълни нещо. С това, което са направили или не са направили, с това те трябваше да си отидат. За тези двама души аз твърдя, че в момента проблемите и в СДС, и в правителството са чисто персонални, те са субективни - касае се за двама души, които трябва да си отидат. И нищо лошо не виждам с тази конфигурация на силите да се променят нещата с тези личности. Нищо страшно!

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Ще видиш, че на следващия ден - защото това означава, че краката лесно ни се подкопават - ще последва Елка Константинова[27] и др.

 

ПАВЕЛ ШОПОВ:

И аз от Пловдив винаги ще действам съгласно това, което е решено. Но винаги ще смятам, че оставяйки тези двамата, ние рискуваме цялото правителство.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Една шеговита реплика към Вас: Знаете ли, че БТА "гори": "Депутатът Шопов критикува и Костов, и Тренчев"?

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Не мислете обаче, че снемането на тези двама министри ще реши проблемите на България. Тъй като тези, които чакат да вземат тази собственост, това са местните лидери на СДС, които са си подготвили лични фирми и дебнат партийната собственост, за да се нанесат, както и Тренчев. Работата не е никак проста. "Подкрепа" е също инфилтрирана от комунисти. По места. И нека да не се смята, че на "Подкрепа" са най-чистите и неподкупни привърженици. Има най-различни слоеве от нашето общество и има писма, в които хората
пищят от "Подкрепа".

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Каза се, че правим оценка на ситуацията. Нека да продължим да я оценяваме, но и да има елемент на изясняване на позиции. Единият от тях е позицията на правителството, което е получило подкрепата на Парламентарния съюз и на Националния координационен
съвет. И доколкото тя е получена, едва ли трябва да дискутираме тепърва. Друг е въпросът, че от правителството се очаква да се предприемат стъпки. Другият проблем е позицията на синдикатите, които поставиха определени искания, от които са леко отстъпили след
провеждането на стачка и друг подобен акт. И третото нещо е в парламента: доколкото разбирам от думите на парламентаристите, парламентът е нещо, което би могло да стане с някои различия. И може би да се дискутира въпросът.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Не е това въпросът. Въпросът е: защо правителството не сменя кадрите?

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

По въпроса за смяната на кадрите в страната...

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Всяко правителство си идва с хората. Махаш комунистите и 10 дни един кабинет седи без хора. И това дава възможност да дойдат нови хора. Дори от селата[28].

 

ИВАН СТАНЧЕВ:

Тук се чуват много хубави приказки, но сме в сферата на констатациите само. В никое от министерствата на нито едно възлово място никой не е пипнат. Най-малко пък в провинцията. И цялата провинция пищи. Навсякъде се пищи. Те са навсякъде: много добре и много умело си движат нещата. В това отношение ние ги недооценяваме. Даже всичко възможно трябва да се направи циганското бедствие в страната да се прекрати. Пищят от циганите в страната. Но има и друго нещо, което и г-н Савов каза: това не е случайно, а е един научно разработен метод, г-н Савов. И ако една отделна личност започне да пищи, те се нахвърлят. Това е една ракова тъкан, която не е махната. И от същия син екран гледаме същите лица. Те много умело провеждат тази тяхна линия. И това, което онзи ден направи г-н Сугарев. (Към г-н Сугарев): Вие, господине, притежавате и човешка смелост. Те веднага изместиха нещата. Много умело с този спектакъл убедиха и направиха тези неща. Всички сте политически и културни мъже: нима само партията е създала кадри и може да седи тук?   Вярно е, че партията има и много добри кадри, но това са псевдоспециалисти.

Г-н Неделчев и г-н Йорданов, имате едни кръгове - подберете хора, които не са свързани с партията. Синият екран и радиото трябва да престанат да бъдат такива, каквито са. Ако нямате други хора, ще се обърнем към други страни, които са ни съюзници - за два-три месеца могат да поемат радиото и телевизията. А тук Националният координационен съвет сега ми прилича на трибуната на земеделците, която и вие наблюдавате и на която се смеете. Защото всичко тук остава капсулирано. И не мога да разбера дори линията на в. "Демокрация", защото линията на радиото и телевизията е ясна. И вестникът на отбраната "Българска армия" - дайте и цивилни редактори край тях. Ако им покажем, че има малко светлина, проблемите ще бъдат решени.

По отношение на двамата министри. С г-н Костов конфронтацията ни е голяма, но г-н Пушкаров просто не трябва да остане. Какво направи наистина, откакто е влязъл? Да не говорим, че коалиционното правителство беше една от най-тежките грешки на СДС. И не споделям Вашето виждане, г-н Йорданов, че ако сменим двама министри, ние отстъпваме. Напротив, трябва да застанем и да минем в атака! Пушкаров явно, че е износен, нищо не пречи да бъде подменен. Но не е въпросът само да се направи подмяна на една пушка. Той трябва да подеме - новият - една програма, с която да се види, че СДС върви напред. Трябва да се направи и да се върви напред. Вестникът трябва да върви напред, синият екран и радиото трябва коренно да промени програмата си.

 

ИВАН МОРОВ:

Една партия се възпроизвежда по време на избори, но хората трябва да имат битки, за да могат да подкрепят някого. Когато БКП казваше "Искаме...", те казваха: "Бягаме ви". Сега ние бягаме от противопоставяне на сегашното БСП. Аз мисля, че това, което говорихме миналия път, трябва да има публичност, трябва да има инициативност, да се кажат на висок глас проблемите и да се решават. И в момента ще сгрешим, ако започнем да сменяме министри. Това просто ще бъде израз на слабост. Всъщност в момента правителството не търси подкрепата на обществото, не се обръща към обществото. Просто трябва да има публичност на проблемите.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Репликата ми е: Ние сме политически съвет, ние сме Национален координационен съвет! Ние не сме просто на някакво свободно събрание, на което да се изказват свободни становища. Нека се изразяват становищата на партиите и да се говори с политически
език.

 

ЕДВИН СУГАРЕВ:

Всъщност какво дискутираме? Търсим с много различни средства да намерим начин да спасим нашето правителство. Защото действително става въпрос за спасение. И не зная, Филипе, дали си давате сметка, че висим на косъм! И комисия, която след два месеца ще прави това или това - след два месеца може и да ни няма! Достатъчно е "Нефтохим" да стачкува две седмици и да нямаме и храни, и т.н. Защото сега, след като комунистите изгубиха всички избори, искат да сложат тази примамка. И в тази примамка участват и КНСБ, и "Подкрепа". Но основните два фактора - и те са клещите за вас - това са Моллов[29] и "Подкрепа".

Конфликтът с "Подкрепа" е нещо, което на всяка цена трябва да изчистим в близките дни. Това трябва да изчистим и да говорим за това. Оставката не е за това, че се проектират стари противопоставяния между тези и онези. Опасното е, че съществува плоскост, в която интересите на Моллов и на "Подкрепа" могат и да съвпаднат. Опасното е, че се сблъскват две различни концепции за приватизацията. И всъщност става не само дума за власт и подмяна, а и за това, че Моллов иска от приватизацията, "Подкрепа" чрез
един конкретен ход на приватизация може да спечели обществен престиж. Нека да се изчисти.

Съществуват две възможни тактики: едната - рязко да се противопоставим на "Подкрепа", което мнение лично аз не поддържам и ще обясня защо. Слабите моменти на Тренчев са, че той прави това преди един конгрес, в който не е много сигурен как ще протече. И че искайки от разни директори акции, на синдикален език се нарича . ..........[30] Но от друга страна като синдикалист Тренчев е абсолютно прав по отношение на Пушкаров. Навсякъде в страната хората са недоволни от него, стопанската мафия бива назначавана чрез негови заповеди, включително на възлови постове. И този въпрос трябва да се изчисти в няколко дни. Тренчев е абсолютно прав в това. И ние не можем да си позволим лукса да сваляме който и да е министър, но можем да си позволим да разделим това мегаминистерство на две или три части. И да се направи някаква кръгла маса по въпросите на приватизацията, на която да се съгласуват различните интереси и да се стигне до един проект или до една възможност.

 

ДИМИТЪР НЕНОВ:

Една политическа прогноза направи пред мен Сендов, преди да го изхвърлим от БАН: "Ще видите, че СДС, след като поеме властта, няма да може да се справи с властта. След това комунистите ще я вземат и ще управляват много дълго"[31]. Това е негова лична прогноза или някакъв план, който се опитва да се реализира в момента от много страни, но ми се струва, че и ние също правим много грешки, които се отразяват.

Мисля, че имаме като Национален координационен съвет отговорност и грешки в случая. Преди всичко след като Тренчев се обади, още първия път, специално можехме да го поканим тук, а не да се стига до такова задълбочаване. За "кръгла маса" ми се струва, че ще бъде много дълго. Трябва бързо да действаме. Съгласен съм с критиката към г-н Пушкаров. - опитвал съм се да вкарвам там експорт и виждам колко трудно е да се стигне до него. Но и ние в СДС нямаме структури, които да бъдат по интереси. Ние имаме само регионални структури - по местоживеене. С тези структури ние трудно се справихме с местните съвети, но със стопанската номенклатура не можем да се справим. Ще ви кажа, че от всички структури в страната само в БАН стана промяна[32]. Защото нашата структура обединява хората с най-голям интерес. И в момента ние командваме положението в БАН - махнахме Сендов и направляваме реформата. Висшите учебни заведения казват: "На нас автономия ни пречи да си направим".

Ако ние имахме навсякъде структури на СДС, нямаше това да се получи. Това е и наша вина - преминаването на дейността на СДС по партии, което по принцип е правилно, но за което е страшно рано.

Аз съм говорил и друг път за това в НКС.

Искам да изразя тревога от едновременната намеса на Симеон по отношение на монархията. И искам да помоля г-н Савов, който беше в Мадрид, не е ли водил някакви разговори и да се опита да му внуши, че това не е навреме[33].

Ние подценяваме и това, което става в Конституционния съд. Ако Конституционният съд отхвърли Движението за права и свободи, това автоматически означава конституционна криза[34].

И последното - с критиката на президентството не съм съгласен. Има реалности в политиката и тези реалности бяха създадени от президента. И ако има стратегическа линия, това не засяга стратегическата линия на външната политика. И трябва да се съобразяваме с реалностите.

 

д-р ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

Аз ще бъда много кратък.

Моля да ме извините, че ще започна с някои постулати - общи, най-общи въпроси, но трябва да знаем, че ние сме пред ръба на водопада. Това, което казва г-н Ценов в статията си в "Диалог", Нова СДП твърдо стои зад него. Ние трябва да се съобразяваме с тази истина.

Що се отнася до инсинуациите в друг вестник - ние сме против това да се извеждат текстове и да се създава внушение.

(Бележка на стенографа: Поради слизането ми до V ет. за справка не съм записал и впоследствие не съм уточнил двата постулата на властта, посочени от д-р Васил Махийлов.)

 

Така ще стигнем да нещата, които са съществени, а те са за собствеността. Това е абсолютно точно. Тук вече сблъсъкът ще бъде фатален! И ако ние не решим въпроса с изпълнителната власт по най-кардинален начин и то в много кратки срокове и не уточним с "Подкрепа" въпросите как ще се раздават имотите, то ние ще загубим нашата власт.

Но просто искам да предупредя, че Съюзът на демократичните сили има разни форми - той се сменя, но той не се губи. Това е кауза! Това няма да бъде спряно.

Искам да ви кажа, че структурите на координационните съвети са замъглени. И Вие се заехте това да го уредите преди два месеца с един нов статут, на който - и крайцер на "Аврора" да има, ще го потопим!

Ние сме Нова СДП, ние сме в СДС и знаем дереджето си. Виждаме, че в момента просто боксуваме, имитираме процес. При имитацията на процеса се виждаме върху ръба на водопада. И няма да го допуснем.

 

ИВАН КУРТЕВ:

Но Ценов казва, че между нас има комунисти. Кои са те?

 

СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ:

Веднага мога да Ви посоча до Вас (Там е Иван Анев. - бел. МР.) Но ще излезе ли?

(В същото време Николай Колев - Босия внася на г-н Филип Димитров написан текст всички да се закълнат под някакъв документ.)

 

ОБАЖДАТ СЕ:

Да се подпише!...

 

ЮЛИЙ ПАВЛОВ:

В Християндемократическия съюз сме обсъждали и сме убедени, че ако правителството в момента не жертва тези двама министри, атаката към правителството ще продължи и ще падне цялото правителство. И "Подкрепа" е изразител на този натиск, но натискът идва отдолу, защото червената номенклатура стои.

И няколко души казаха: "Правителството действа на своя глава". Тук не става въпрос ние да вземем решения, които правителството изпълнява, а това каква ще бъде евентуалната реакцияа една или друга мярка. Правителството не се вслушва в това, което и в Парламентарната група идва като реакция.

 

ВИТАН СТЕФАНОВ:

Онова, което ще кажа: формирам всъщност като въпроси моето изказване.

Съзнаваме ли, че в момента е налице сериозен план за дестабилизиране властта на Съюза на демократичните сили? В няколко посоки можем да черпим факти за това - първо, чрез "Подкрепа". Не зная доколко обективно "Подкрепа" извършва съзнателно тази услуга, но самата формула на г-н Тренчев не кой управлява, а как управлява, е доста съмнителна – “тогава да оставим комунистите да управляват". От друга страна освобождаването на цените. Това е друг ход. На трето място акцията или идеята на Петко Симеонов за монархия или република...

 

СТЕФАН САВОВ:

Това само чрез промяна на конституцията може да стане.

 

ВИТАН СТЕФАНОВ:

Да, но това е достатъчно, за да се обърква съзнанието на хората. И четвърто, наистина средствата за масова информация са в момента в изключително активна позиция срещу нас. Ние трябва да си даваме сметка, че действително там по същество нищо не е
направено. И старият лозунг на комунистите "Кадрите решават
всичко!" ние трябва да го прегърнем по същество и да действаме с наши кадри.

Искам да обърна внимание и върху това, че когато действително се правят промени по места - например в Министерството на архитектурата и строителството - или как точно се казва? - то в Националния център по териториално и селищно устройство, бившето КНИПИТУГА, 80 на сто от членската маса на този институт е в "Подкрепа". След реорганизацията 80 на сто от тези 90 човека бяха вън. И когато при равни условия избираха между секретаря на "Подкрепа" и бившия партиен секретар, беще предпочетен партийният секретар. И когато бившият партиен секретар не е бил допуснат до втория тур, а е допуснат председателят на "Подкрепа", това значи, че е елиминиран от първия тур, от първия кръг. Но след това на третия кръг отново излиза партийният секретар!! И в Кремиковци на преден план излизат комунистите. И често пъти чрез масата на "Подкрепа". И нашите хора са смърт за тях, а техните хора си живуркат. Но те утре няма да гласуват и за нас.

Г-н Савов и г-н Сашо Йорданов са прави. Наистина техният апел е основателен - още утре да се посочи, че ще има персонални кадрови промени.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Или падат министри, или номенклатурни кадри надолу!

 

ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ:

Снощи го излъчиха - вчера министър Лучников излезе с една позиция за социалното партньорство, но искам да ви кажа, че така социално партньорство не се прави.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Присъстват ли тук представители на АСП и те експерти ли са на "Подкрепа"?

 

ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ:

Присъствам като зам.-председател на АСП и като специалист по трудови въпроси. По този начин, по който се тръгва да се прави работата, няма да стане! Защото работнически синдикат се закрива долу. Това означава и синдикатите да вдигнат утре стачка срещу правителството. И какво направи правителството, за да спре Закона за малката приватизация? И на митинги се изтъкваше: пише, че има преференции за хората. Ако излъжем хората, няма да ни повярват повече. Излъгахме ги, че ще дадем преференции и социални фондове. Иначе няма да пребъдем.

И аз защитавам социалните интереси, но всякакви комерсиални интереси в областта на приватизацията трябва да бъдат пресечени. И не защитавам интереси на "Подкрепа".

По тази причина съм дълбоко убеден, че ако правителството не взема отношение защо малкият закон за малката приватизация не е добър - защото няма да получат преференции. Да каже, че ще получат преференции и готово.

И как с този огромен апарат Пушкаров може да се справи там сега, като имат 100 млн лв. задължения към бюджета? И какво ще кажат работниците там? Затова не говоря като експерт на "Подкрепа", а като зам.- председател на АСП.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Г-н Шотлеков,

Това, което казахте за малкия закон, не е съвсем точно - там има текст специално, който говори, че може да има търгове и други форми. И винаги, когато се явяват кандидатите, им се разяснява.

 

СТЕФАН САВОВ:

Това, което е гласувано в Народното събрание, го изпълнявайте! Този закон е влязъл в сила и решавайте.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ:

Два риторични въпроса: По какъв начин се състави правителството? Кой ще поеме отговорността за съставянето му?

И второ, в. "Демокрация" правителствен вестник ли е, или не е?

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Единият от проблемите е, че не е достатъчно правителствен.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ:

Отговорете ми точно. И по същия начин: списъците за кандидатите за народни представители по същия начин ли се съставиха? И на правителството? По този начин има една инерция в създаването на органи.

Стана дума за досиетата: понеже съдя Велко Вълканов, искам да се разсекрети моето досие.

 

ЗЛАТКА РУСЕВА:

Трябва ние да го гласуваме в Народното събрание. Те нямат право.

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

Всички ние сме подписвали декларации, че не сме сътрудничили. Но всеки може да подпише и 20 лъжливи декларации. Но можем да поискаме да ни се разсекрети досието. Вярно е, че няма закон, но досиетата на ченгетата не са държавна тайна вече и всеки може да поиска.

И в. "Демокрация" е орган на СДС, и правителството е на СДС и естествено е в. "Демокрация" да поддържа правителството. От друга страна правителствена преса ярко изразена няма - и вестниците, и телевизията изобщо не подкрепя нашата линия от известно време насам. Така че ако и в. "Демокрация" не поддържа правителството, не зная какво ще направим.

И предлагам решение: Имаме два избора. Единият е за директно противопоставяне на "Подкрепа". Това няма да ни доведе до никъде. Още повече, че те имат голям коз, че са абсолютно прави, че Пушкаров не бива да остане - не прави промени и тенденциозно назначава бивши комунистически номенклатури, защото са му по-верни. Да не говорим за някои фирми като ОМНИТЕК, на които е дал да ръководят петрола в Плевен. И други, които ще излязат наяве някога.

Предложението ми е да се преговаря с "Подкрепа" и да се уточним каква е цената "Подкрепа" да остави на спокойствие за един кратък период от време това правителство. Защото сега искат да се раздели министерството на две, после ще поискат друго и бушонът ще изгори. Ние можем да поискаме те да излязат от всякакви договорености с Моллов и неговия съюз. Защото тук се поставя въпросът за реалната власт с приватизацията. И много по-правилен е законът, който предвижда Агенцията по приватизацията. Затова трябва да постигнем някакво съгласие с "Подкрепа" и да поискаме да знаем какво, какъв ще бъде минимумът, който те искат.

 

ПАВЕЛ ШОПОВ:

Но защо спрягаме непрекъснато "Подкрепа"? Нека ние сами да си решим въпроса.

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

И второ, правителството да вземе по-активна позиция за промени. Тук не става дума правителството буквално да вземе страха на някого.

 

СТЕФАН САВОВ:

Извинявай, Любо, но идвай по-често в парламента и не повтаряй, когато закъснееш тук, въпросите, които сме обсъждали.

 

ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ[35]:

Първо, за положението на СДС по места. Наредили сме на всички наши хора, които са в координационни съвети на СДС, да правят компромиси, но да остават в СДС. И нека да упълномощим един човек, който да обикаля цялата страна и да консолидира силите ни.

И сега - че ние не сме били грамотни. А аз съм свидетел на Девети септември как беше - за една нощ смениха всичко и неграмотни взеха властта. И дори директорите да сменим, предприятието се управлява от заместник-директор комунист. Но все пак трябва да ги сменим. И ако ние не успеем, и президентът не може да ни реши въпроса да сменим тези хора.

(Бележка MP: При раздвоеното внимание долавяне-записване с голяма мъка се долавят и записват думите на г-н Златаров, на когото още в затвора е правена операция на гласните струни. Затова в последващите три изречения не гарантирам за отделните думи точността, смисълът обаче е запазен):

В нашия район отговорността се персонифицира за всичко. И ако може г-н Пушкаров да опише какво се прави. Г-н Лучников чете социалния кодекс на Хитлер от 1934 г., който
стои в основата на вчерашна и днешна Германия.

И за Македония: това може да е много нередно, но е взето едно правилно решение. Ние не можем да не признаем Македония. Неправилно, но е взето правилно решение. Ние не можем да кажем, а и да не кажем: Добре.

 

ИВАН СТАНЧЕВ:

Че има план за дестабилизиране на правителството е ясно. И моля нека всеки да прави всичко, за да стабилизира и да укрепи правителството. Укрепваме ли достатъчно добре авторитета на г-н Димитров, това значи, че ще останем и много повече от м. май[36].

 

СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ:

Има и точка за председателя. Г-н Председател, за политическата Ви отговорност.

 

СТЕФАН САВОВ:

Г-н Колев, Вие казвате, че това е правителствен вестник. А какъв да бъде?

А към Вас, г-н Димитър Ненов: разберете, че в цял свят става така, че СДС ако иска да се спаси, да бъде коалиция от партии... Защото Вие засегнахте въпроса за Вашия клуб в БАН. И Вие защитихте президента, а той игра през цялото време срещу нас и когато видя, че без нас не може, тогава дойде при нас. И че президентът е член на клубовете, но всеки знае, че той не е позволявал в първия тур на президентските избори синия цвят и никъде не е позволявал да се говори за СДС.

Така че при всичките други приказки за президента ние нямаме друго бъдеще освен да си знае всяка една от нашите партии своята програма.

Разбира се, ние ще трябва да поддържаме СДС и ние сме хора, които поддържат СДС. Но след това ще дойде и моментът, когато СДС трябва да се раздели.

А колкото до Царя, аз не съм говорил по такива въпроси, нито пък той иска от мен мнение кога ще дойде в България. Но понеже Вие зададохте този въпрос, искам да кажа, че царят като политически мъж много правилно преценява каква е обстановката у нас. Защото се оказва, че ние губим тези избори. И той с дълбока скръб го каза това. Защото при първия тур на изборите му дадох съвет да се поддържа СДС и той каза, че съм бил прав. И прави ли се този двоен анализ? Нима 47% са комунисти? Не, обаче те са вече против нас, против нашето бавене. Против всичко, което правим. И Жорж Ганчев също.

 

ВАНЮ ЛАЗАРОВ:

Нещата се разгледаха от локална вътрешнополитическа ситуация. Не е лошо да се погледне и на това външният свят как гледа на нас и на нашите действия. Аз имах контакти и ме помолиха хората да предам на г-н Филип Димитров и г-н Стефан Савов, че се ползвате с най-голям авторитет в лицето на Ватикана в борбата срещу комунизма и неговите мутанти. Това трябва да се знае в борбата по-нататък и във връзка с недопускането от нас на грешки във вътрешната политика и реформата.

Просто искам да ви го съобщя, че се ползвате с много голям имидж и едно решение в този смисъл може да залегне в протокола.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Очертават се няколко основни неща. Първо, всички стигнахме до общо становище, че това, което става в момента, не зависи от различните мотиви на различните партии отчети, а е елемент на една обща кампания за дестабилизиране на правителството на Съюза на демократичните сили. Нещо, което си има своите обективни основания: има неща, които са свързани със структурите на това правителство, има неща, които са чисто създадени, защото сега е подходящ моментът за това.

Второто общо становище за всички ни е, че отношенията с "Подкрепа" в момента са доста сложни, защото тя се оказва едва ли не силата, която постави тези въпроси.

При това положение на нещата се изисква да се намери някаква формула, която да бъде свързана с известни разумни компромиси, които да могат да бъдат приемливи. Продължавам да считам, че предложението, което в крайна сметка се постави, за тристранен диалог е предложение, което съдържа такъв  компромис и мисля, че това е нещо, което се разбира от "Подкрепа".

От друга страна мисля, че самият факт...

 

СТЕФАН САВОВ:

Малкият закон е част от големия закон.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

... че са решили да пуснат само големия закон е това, което ме плаши. Дано бързо да го прокарате, защото ако не мине до края на месеца, просто лошо ни се пише.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Докато мине законът, всички директори да се сменят[37]!

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Мисля, че това също само по себе си е много сериозна концесия, стъпка, която се прави във връзка с исканията, които се поставиха от АСП и "Подкрепа" - поотделно и заедно за големия закон.

Значи, приемаме този вариант.

Вие смятате, че трябва да се тушира тази доза подозрителност към правителството. Приемаме го и продължаваме. По отношение на кадрите в съответните нива на администрацията - единственото нещо е настойчивата покана към правителството да вземе съответни мерки. Това просто трябва да продължи по-бързо. В момента правим опити да ускорим този въпрос. Това не е просто смяна на директорите, това е просто акт на подмяна на самите тези единици. Малко по-сложен е въпросът за администрацията. И тук се споменава за едно име, което не е назначено - направено е такова искане, но седи на бюрото ми. Това просто може да бъде решение на Националния координационен съвет - да бъде ускорен този процес и да се работи.

 

ИВАН АНЕВ:

Назначете 4-5 души към Министерския съвет, които да Ви подават...

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Има два-три въпроса, които трябва бързо да се решат.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Нека да свършим с резюмето на това, което беше. Извършването в този момент на персонални промени в правителството означава отключването на един процес, на който не зная кой после може да сложи спирачка. Ако го направим, не зная как ще издържа по-нататък правителството. Иначе всякакви бележки могат да се правят. 5-6 души говорят, че това правителство трябва да бъде силно. Как ще бъде силно, ако всеки ден се правят промени в него?

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Но да започне "Дума" да пише: "Правителството прави чистка: уволнява и т.н." Ти виждаш, че срещу Пушкаров не се пише, а срещу теб винаги се пише, макар че не действаш. Поне действай!

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

И за министерството на Иван Пушкаров въпросът едва ли може да се реши в движение. Предложението за механично разделяне според мен е изключително опасно. Браншовете на търговията и индустрията са много свързани.

Можем ли да приемем, че това са горе-долу нещата?

 

СТЕФАН САВОВ:

Според мен не е това заключението.

Много неща се казаха и аз не бих бил толкова смел да кажа, че министерството не бива да се раздели и че Иван Пушкаров е една свещена крава. Тук не съм чул да се каже такова нещо.

Аз съм по-съгласен да се съберем: извикайте "Подкрепа", представител на Народното събрание, представител на правителството и да поговорим поне. А ние не можем - Националният координационен съвет - да излезем с едно решение сега, освен ако го гласуваме. Не съм чул единно мнение, че хората са "за" или са "против" това министерство да се разделя и Пушкаров да остане. Ако се гласува, едва ли някой ще бъде за Пушкаров.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Имаше в друг смисъл изказвания - че макар и да не седят зад Пушкаров, промени в момента са неуместни. Ако направите искане за такова гласуване, не възразявам, но предложението ми беше да потърсим ли неща, които са горе-долу възможни.

Вие предлагате да се направи среща на представители на Парламентарната група, правителството и синдикатите. Така ли?

 

СТЕФАН САВОВ:

Да, защото миналия път и с усилията на г-н Йорданов и моите усилия успяхме да тушираме нещата. Имаше и миналата седмица предложение на г-н Йордан Василев.

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

Предлагам да се гласува тук да се раздели това министерство и мисля, че никой няма да е против.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Ако гласуваме, трябва да знаем зад двете министерства кой ще застане. Въпросът е, че Пушкаров още утре сутринта трябва да започне да уволнява директорите. Напр. по азбучен ред...

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

И в момента, когато се съкрати в Тетевен, предприятието ще започне да се разпада, защото аз зная как е.

 

д-р АТАНАС ЩЕРЕВ:

Вие още миналия път поставихте въпроса за гласуване от Националния координационен съвет подкрепа на правителството, понеже е опасна теза. Но още тогава се поставиха и други въпроси, които произтичат от бездействията на Костов и Пушкаров и стрелите не бяха насочени към личностите им, а към министерствата. И когато Кабинетът поставя въпроса, тогава се пита: тези министерства какво ще предложат в бъдещите си действия така, че ние да гласуваме в бъдеще доверие на кабинета? Едното беше бърза смяна на директорите, но има и други неща, които трябва да се кажат. Което ще даде възможност на Министерския съвет някакви мерки, които ще ни удовлетворят - ние от НКС да видим Кабинетът как ще работи. Но ако ние не предложим конкретни мерки по този въпрос и тези министерства не действат така, както трябва, излиза, че ние правим един вот на доверие и нещата си остават. Т.е. думата има правителството, за да предложи нещо, което може да ни удовлетвори.

 

СТЕФАН САВОВ:

Пропадаме ли стопански, г-н Димитров? Пропадаме. Заводите потъват ли? Безработицата расте ли? И ние умуваме. Някой трябва да дойде да измисли нещо. Страшно става! Ние ще си отидем и с право ще си отидем.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Това, което ще стане, е да се отпуши друго място, за да има работни места. По-страшното е, че ще затъне другаде. По-страшното е, че трябва да се намери за тези хора алтернатива - които ще попаднат в това затъващо място.

 

СТЕФАН САВОВ:

Миньорите казват: "Купуваме уран от Съветския съюз и нашите мини не работят". И ми показват директорите им са с по 7-8 хил. лв. заплата. Ние искаме тези структури да се махнат. А всичко това си стои така. И Мишо Неделчев казва, че съветският уран бил три пъти по-евтин и т.н. - тогава да направим нещо.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

А в момента Пушкаров се натоварва с все повече отговорности.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

За предложението на г-н Савов за среща...

 

ИСАК АВРАМОВ:

Като министър-председател искам да Ви попитам: решено е за министерството на Пушкаров няколко души да бъдат уволнени. Можете ли да поемете отговорност, че тези хора ще бъдат уволнени?

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Въпреки неколкократната ми молба през цялото време ние разговаряхме с министър-председателя, а не с председателя на НКС.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Има ли кандидати да участват в Комисията за подготовката на меморандума? Михаил Неделчев да вземе от всички партии или по-скоро няколко души от партии.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

И много моля текстът с конкретните процедури да ми бъде разрешено да бъде публикуван в сряда или четвъртък във в. "Демокрация" от името на НКС на СДС и РДП като предложение.

Предлагам в комисията да се включат още Емил Стубов, Едвин
Сугарев и Васил Златаров.

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:    Приема се.

 

Заседанието е закрито.

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ

ПРОЕКТА ЗА
ПРОТОКОЛ №4
от заседанието на Националния координационен съвет на СДС
на 4 февруари 1992 г.

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА СДС:  /Ф. Димитров/

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ: Филип Димитров.
ПРИСЪСТВАЩИ:  ... /вж с.1/

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Актуална политическа ситуация.

2.    За националната конференция на СДС.

3.    Разни.

 

 

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ПЪРВА:

1. Националният координационен съвет продължава да смята, че предложението за тристранната комисия съдържа разумен компромис за диалога със синдикатите, който би могъл да бъде приемлив компромис, и очаква, че то по същия начин се тълкува и от Конфедерацията на труда "Подкрепа".

2.    НКС продължава настойчивата си покана към правителството за много бърза промяна на директорите на държавните фирми и предприятия, които са доказана комунистическа номенклатура.

3.    Да се организира среща на НКС и Парламентарната група на СДС с правителството и Конфедерацията на труда "Подкрепа".

 

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ВТОРА:

1. Във вторник, 11 февруари да се проведе извънредно заседание на НКС само с председателите и зам.-председателите по организационните въпроси на партиите и организациите, членуващи в СДС, с дневен ред: 1) Обсъждане на политически меморандум за коалиционния характер на СДС; 2) Доклад на Комисията по актуализиране Статута на СДС.

2.   Политическият меморандум да бъде изготвен от комисия в състав: Михаил Неделчев, Едвин Сугарев, Васил Златаров и Емил Стубов.

3. Разрешава на г-н Михаил Неделчев до 8.II. да публикува предварително във в. "Демокрация" проекта на политическия меморандум с конкретните процедури.

  

 

 

СТЕНОГРАФ-ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/Методи Райчев/

На основата на своята декларация от 28 януари 1992 г. и на разискванията от днешното заседание

 

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС
излиза със следното

СТАНОВИЩЕ:

1.    В двуседмичен срок министър-председателят да предложи структурни промени в отделните министерства.

2.    В същия срок Министерският съвет да представи необходимия механизъм за персонални промени в управленската структура на страната, които да създадат условия за ускоряване на реформата.

/Бележка MP: във връзка с тази точка министър Пушкаров е поискал да се предложи механизъм за подбор на кадрите във фирмите и предприятията./

3. Препоръчва на правителството да активизира диалога със синдикатите.

4.ІІ.1992 г.                 ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА СДС


 


[1] Филип Димитров в този момент е министър-председател. Никога не е заемал административно-държавна длъжност, не е бил нито един ден администратор. Работил е като адвокат и психотерапевт. Заявил е, че се занимава с политика през декември 1989 г. От този протокол и от протоколите и решенията на неговия министерски съвет става ясна неговата готовност да решава проблемите, пред които е изправен.

[2] Стенографът не е сигурен за името.

[3] Така е в оригинала – “на или с”.

[4] Имах несполучлив опит да организирам отстраняването на Подкрепа от СДС, заради бруталната намеса на Тренчев на конференцията на 19 май 1991 и предложението му СДС да стане “партията на Подкрепа”. От синдикалната централа ми беше казано в прав текст – “ако не успеем, ще си създадем своя партия и СДС ще го духа”. Виж прочетеното от мен “Съобщение за печата” и последвалите перипетии тук.. Моят неуспех беше наречен “опит за преврат” (въпреки че не беше вярно, с неумелите си действия бях дал основание да бъде наречено така) и това даде повод да бъда “отлюспен”. В следващите месеци “отлюспвателите” по същество изпълняваха моето намерение – ограничаване, отстранявмане на “Подкрепа” от СДС и утвърждаване на коалиционния характер на съюза.

[5] Възрастта не прощава никому. Стефан Савов така говореше. Словата му се лееха без точка и запетайка. Но все пак му се разбира.

[6] БСП

[7] По това време той е председател на Народното събрание.

[8] правителството

[9] Разсъжденията на Александър Йорданов са изключително интересни, защото са изразени разбираемо. Всъщност той казва: СДС няма административен и управленски капацитет, поради което трябва да действа решително срещу всички, които не са в СДС. От политическа гледна точка, това е позиция тип “троши глава”. След половин година СДС губи властта.

[10] За връщането на земята в “реални граници”!

[11] БСП

[12] Скоби от стенографа – Методи Райчев.

[13] Снежана Ботушарова – заместник.-председател на Народното събрание от СДС.

[14] Кадир Кадир – замистник-председател на Народното събрание от ДПС.

[15] Димитър Луджев – министър на отбраната в правителството, лоялен на президента Желев.

[16] Министър на мега-министерството на Икономист-експерт, който се стреми да работи спор индустрията, търговията и услугите.ед реалностите в сектора.

[17] Виза Недялкова и Андрей Райчев са семейна двойка. Виза Недялкова, една от ярките радиожурналисти, демонстрирала своето свободомислие преди 10 ноември 1989 г., през 1992 г. водеше предаването “Постфактум” и издаваше едноименен вестник, където атакуваше правителството на Филип Димитров и поведението на Стефан Савов, което често беше съвсем, ама съвсем неубедително. Андрей Райчев, бивш щатен работник на ЦК на БКП, беше и е постоянен медиен коментатор. Ще направя отметката, че с редица негови коментари в последните двайсет години съм бил  категорично несъгласен, други съм приемал. Смятам, че той е от най-гръмките пердета в Бе-ге. Не мога да отрека обаче, че заедно с това е един от най-умните обществоведи от неговата генерация, завидно практичен и навремето - като щатен партиен работник не ми е известно, поне на мен, да има крайни прояви. С него, както и с далеч по-високопоставения Стоян Михайлов, можеше да се разговаря с аргументи, което никак не беше малко. Лошото на такъв тип хора е самочувствието, че разбират от всичко, и тяхната “груповщина” – мислят на принципа: или си винаги с мен, или си против мен, ако по нещо не си с мен. Тъй като съм убеден, че демокрацията в България трябва да се гради с хората, които са тук и сега, а не с измислени персони, смятам този недостатък като сериозна пречка наистина да го правим със “заварените кадри”. Ние сме различни хора и трябва да почитаме различието си. В това отношение Стефан Савов (не само той!) беше като Райчев – или си с тях със всичко, или си “враг”. Различни бяха Филип Димитров, Константин Мишев, Евгени Михайлов, Любомир Павлов... Списъкът ми не е пълен. Александър Йорданов е “мелез” между двеге групи. Той е на цикли – “цикъл враг” и сетне “цикъл съюзник”... Тук не искам да се простирам върху личността на Желю Желев, с когото съм имал какви ли не спречквания, включително и публични, но това не оказваше влияние върху отношенията ни.    

[18] Скоби на стенографа.

[19] Такава е истината. И тя е свързана не само с факта, че Сърбия практически никога не е размазвана от османското нашествеие подобно на България, не само защото започва да гради държава половин век преди нас и има собствени династии, а защото през ХХ век беше на два пъти сред победителите от световни войни. Особено през Втората. Величието на Тито за Сърбия и велокосръбския характер се състои в това, че той можа да обедини народа да се протгивопостави на Хитлер. У нас, поради много причини, и до днес не се разбира, че Борис Трети, Богдан Филов и компания са от равнището на Стефан Савов в политическото си мислене. “Тук и сега”, ако можем да я уредим и да ни потупат по рамото. Никакво чувство за национално достойнство и чест! Никакво желание да се дефинира националния идеал по реалистичен начин. А липса и на мислене. На ум. На образованост. Но най-важното – липса на национално програмно мислене, недостиг на мяра между достойнство и практичност. Липса на воля за живот!

За съжаление на земеделците - и Стамболийски и Гемето са от ниска категория. За съжаление на десницата Цанков и Филов и Двореца през цялото време си остават подлоги. За съжаление на бкп-левицата техните лица си остават кукли русофили – от Георги Михайлович Димитров, през Тодар Живков докъдето искате.

Докато не се разбере, че заради България всички ние – християни, мюсюлмани, юдеи, славоезични и туркоезични, сме българи и това е НАШАТА ЗЕМЯ, НАШАТА ДЪРЖАВА, заради която сме готови да се подредим в йерархия и да жертваме, ако се налага - живот, спасение няма. Искам да подчертая липсата на друг приемлив изход. Ние ще бъдем или русифицирани и тук кремльовски мислители ще казват кое е добро и лошо (прекланям се пред руската култура!), или ще бъдем доведени до пълно национално деидентегриране и раздробяване, при което ще бъдем обречени на държавно вегетиране. Хора никакви, от никъде. Гяури в Турция, татари в Сърбия и сърбоманско, цигани в Европа, нищожества в Русия.

Българино от Тракия, Мизия и Македония, дали си славоезичен, туркоезичен, ромоезичен или албаноезичен, проумей простата истина – ще оцелееш вън от кюрдски, сърбомански, косоварско-тирански, влашки, гръчки простотии, ако разбереш: можеш да бъдеш себе си в държавата НИ!

[20] Препоръчвам на читателя внимателно да прочете думите на Златка Русева и да вникне в социалната реалност, разкривана от тях.

[21] Иван Костов

[22] Александър Йорданов

[23] Има се предвид сграда на “Позитано”, различна от “Позитано” 20.

[24] Сега административната сграда на Народното събрание – между Президентството и Министерския съвет.

[25] Сега известен депутат от Атака.

[26] Има предвид правителството на Димитър Попов.

[27] Тогава министър на културата.

[28] Вярно е, че всяко правителство в демократичната държава идва със своята администрация. В смисъл – възловите места, свързани с политиката на правителството, се запълват от предани на избраната от народа програма. Но Александър Йорданов би трябвало да знае, че СДС не разполагаше с такъв тип кадри. През цялата 1990 година имаше само един директор на предприятие (за страната те са над 10 хиляди!), който публично заяви, че застава на страната на СДС, и отстоя позицията си, въпреки че беше викан и в своето министерство, и в ДС, да дава обяснение. А стопанският мениджмънт, както и админстративното ръководство в държавния апарат са професия.

[29] Моллов – собственик на банки, шеф на Съюза за стопанска инициатива и бих го нарекъл - “първи частен капиталист”. От къде му бяха парите, един Бог знае, но беше важна фигура в първите частни вестници – “24 часа” и “168 часа”, както и в кредитирането на възхождащите дребни частни собственици. 

[30] Липсващ текст в протокола.

[31] Тук беше основният ни конфликт с 39-те. Твърдях, че СДС няма ресурс да управлява. Ето защо лозунгът ни трябва да бъде “Стъпка по стъпка (в яка прегръдка)” с БСП, разбира се. Да не ги пускаме да бягат далеч от нас, а плътно до тях – владелците на лостовете на властта, да се договаряме и постигаме съгласие по общоприета национална програма за изграждане на либерално-демократична България. 

[32] Професор Димитър Ненов е в пълно заблуждение, че нещо са направили в БАН.

[33] Големият проблем на СДС-национално движение: люшкат се между монархия или република. Има много документи за това.

[34] Благодарение на политическата намеса на СДС ДПС не беше обявено за неконституционна организация през 1992 г.

[35] Представлява Демократичния форум – организацията на Българските национални легиони, прохитлеристка организация, разтурена на 9 септември 1944 г. Повечето от нейните активисти са преминали през лагери и затвори.

[36] Срокът, който си поставят, че СДС ще остане власт. Пълно усещане за близкия край.

[37] Искането е за смяна на 10 хиляди директора.

 


Назад"Големите промени"


Назад Обратно към Либералната революция

СДС Напред

Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Начало