ЗАСЕДАНИЕ
на Националния координационен съвет на СДС
на 1 април 1991 г. 

 

Стенографски бележки

  

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Откривам заседанието на ... Координационния съвет.

Дневвн ред не е раздаден, понеже единствената точка, която е предвидена за днес, е свързана с обсъждане на актуалната политическа ситуация и позицията ни по отношение на избирателния закон, системи и пр.

И, разбира се - разни.

Има ли други предложения по дневния ред?

  

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуална политическа ситуация:

-     декларацията на Националното съвещание на СДС на 30.III.91, в това число датата за изборите;

-     решението на БЗНС "Никола Петков" за конституцията;

-     други.

2е Позицията на СДС по приемането на Закон за изборите -
системи и пр.

3. Разнио

 

ПРИСЪСТВАТ:

Филип Димитров, Петко Симеонов, Михаил Неделчев, Георги Панев, Тихомир Крайнин, Васил Илиев, Борис Кюркчиев, Георги Спасов, Георги Аврамов, Еленко Божков, Руен Крумов, Ангел Ахрянов, Дончо Папазов, Александър Каракачанов, Любен Божилов, Петър Дертлиев, Николай Павлов, Христо Иванов, Георги Бакалов, Стелиян Стойчев, Иван Горинов, Любомир Собаджиев, д-р Бойко Пройчев, Асен Мичковски, Ленко Русанов, РП - още един, БДФ - 2, Йордан Тодоров, Владимир Филипов, о. Христофор Събев, Любомир Павлов, Елка Константинова, Хозе Канети, д-р Васил Михайлов, Силвия Стефанова (в. "Демокрация") и др.

  

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Започваме с точка първа по два въпроса:

- заседанието на представителите на Софийската общинска организация на СДС и окръзите (Националния консултативен съвет) в София. След малко всички ще държите в ръцете си в. "Демокрация", на чиято втора страница е публикувана декларацията на това съвещание: свежда се до настояване за избори през м. юни - средата на юни, като се акцентира на нереалистичността в тези срокове да бъдат приети всички предложени закони от Великото народно събрание.

Декларацията е адресирана до правителството, Парламентарния съюз и Националния координационен съвет на СДС.

Като оказва подкрепа на правителството и го насърчава да подкрепи реформите; на Парламентарния съюз изказва препоръката да се организира за конкретни действия за избори през юни, а на НКС - да съдейства за избирателната кампания. Ще ги видите в конкретните пунктове във в. "Демокрация".

Гласове против тази резолюция нямаше. От всички присъстващи: 138 общини от 273, плюс 10 окръга, които по силата на наличието на регионален съюз имаха мандат да отстояват тяхното становище - също. Това е по въпроса за събранието;

- вторият въпрос е свързан с тенденциите на пресата. Вече втора седмица расте тенденцията към противопоставяне дейността на правителството на дейността на Българската комунистическа партия. Наред с това в днешните издания това е изразено особено отчетливо като отражение на изказването на Томов[1] от събота и преди това.

Друго нещо, което сочат данните от оценката на печата, е, че за пръв път в "Дума" се появяват три статии, които всичките са с националистична насоченост, като между другото се говори за азработване на позиция на БСП по националния въпрос, която звучи общо взето в духа на ОПТ по отношение на ДПС - че ДПС трябва да бъде забранено. И трябва да очакваме конкретни действия на БСП в това отношение в близко бъдеще.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Не зная дали всички сте запознати с декларацията, която е публикувана днес във в. "Демокрация", на с. 2 е публикуван текст преди шрифта с черно, както беше обявено и от Христо Иванов пред телевизията. Става дума за следния текст: "Представителите на общинските координационни съвети на Съюза на демократичните сили, на парламентарните групи на СДС и на Националния координационен съвет декларират"...

Все пак трябва да кажем, че освен представителите на Парламентарната група на "Екогласност" там присъстваха Стефан Савов от Демократическата партия, а нямаше представители на БСДП, която не е гласувала тази декларация, представителите на Парламентарната група на БЗНС "Никола Петков" - също. И всичко това не може да се приеме за истина, тъй като има невярно нещо - парламентарните групи не са присъствали тук и не са гласували тази декларация: нито Зелената партия, нито БЗНС, нито БСДП.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Г-н Горинов заяви, че е упълномощен от Парламентарната група на Зелената партия.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Въпросът е принципен за демокрацията в СДС. Иначе това е манипулация и болшевизъм!!!

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Мисълта беше за парламентарните групи, а не за Парламентарния съюз. Така беше в текста.

 

ГЕОРГИ ПАНЕВ:

При писането на декларацията наистина изрично се обърна внимание да не бъде пълен член - парламентарни групи, а не парламентарните групи. Оттам идва разликата.

 

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ:

Членуването не е от такова голямо значение за точността.

 

ХРИСТО ИВАНОВ:

Аз не въм споменал въобще за парламентарните групи по телевизията.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Ще се получи едно объркване на обществото. Какво се получава: комунистите ни пускат на автопилот и ставаме за смях!

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз имам отношение за проведеното в събота съвещание, което е много важен момент в развитието на Съюза на демократичните сили. Искам да кажа, че ако ние тръгнем по линията на това, че някои са депутати в Парламента и по тази причина не искат неговото напускане, защото им е много топло там, а пък други стоят отвън   и искат да бъде разтурен, за да могат да влязат вътре. По този начин, както беше казано на съвещанието от г-н Филип Димитров, ние до никъде няма да стигнем.

Ако също вървим по линията на това, че едната група викат на другите "екстремисти", а другите на тях - "съглащатели" и т.н., това също не е изход от ситуацията.

Има съвсем реални проблеми, които станаха ясни на това съвещание.

Първият от тези реални проблеми е, че на редица места почти нищо не се променя. Стопанската номенклатура продължава да си господства. Господства си и политическата власт на местните партийни комитети и привържениците на СДС са безсилни в момента. Те виждат как върви едно финансово укрепване на номенклатурата: уволненията първо засягат СДС, земята не се дава и тези хора са с чувство на безпомощност.

От друга страна те са свидетели как влиянието на СДС непрекъснато намалява не само по социологическите изследвания, но в непосредствените си непрекъснати контакти те виждат как тяхната сила става все по-малка.

И на трето място е и състоянието на организацията. То е много тежко - няма пари. Почти всички координационни съвети са длъжници: маса от тях не са си платили телефоните, на много от тях телефоните са откачени; хората са уморени, нямат физически сили и не получават никакви субсидии. А и Националният координационен съвет не е в състояние да им помогне.

Тогава при съчетанието на тези три елемента е много лесно да се предизвика едно желание да се произведат избори.

На второ място идват реални факти с желанието да не се разпуска парламентът. Реален факт е, че демократичните промени в нашата страна се нуждаят от сериозна заканодателна основа. Реален факт е, че Народното събрание приема закони, за които ние сме настойчиви; нашата депутатска група обаче не би могла да се похвали с особено трудолюбие. За някое политическо шоу се събираме, но за онази всекидневна работа в комисиите някак си ни няма. Факт е, че нашите проектозакони, които сме внесли, се броят на пръсти и не ги доработваме.

Има и един друг факт - участието ни в изпълнителните органи на властта. Както и да гледаме на тези органи - дали сме вътре или вън от тях - нашите хора, трябва да признаем, че вършат добра работа и се стремят да направят нещо в съзвучие с програмата на СДС. Показателно в това отношение беше изказването на представителя на Михайловград[2].

Според мен трябва да намерим изход от създалата се ситуация - не е перспективно да вървим твърдо на защита на една позиция. В парламентарната ни група на Клубовете[3] има разделение: половината са за избори, а половината не са за избори. Ако твърдо вървим на защита на тези две гледни точки, ще отидем на противопоставяне.

Трябва да търсим компромисно решение и то [не]може да бъде търсено по линията на противопоставяне. И може би днес не трябва да бъде взето решението, а след още едно-две събирания, което решение да бъде много добре промислено. Фактът, че тук се споменава средата на юни - практически е невъзможно. Аз го казах на съвещанието.

И трябва да създадем един план за работата на опозицията, на Съюза на демократичните сили. В този план трябва да влязат всички наши задачи: какво да свършим в местните органи при разпределението на земята; при овладяването на стопанската номенклатура; при приватизацията на предприятията; какви точно задачи на СДС, да се изпипат тези дадачи и те да послужат като мотив на нашите организации и ще дадат възможност на повече хора да участват в политическия процес.

Второто нещо, ми се струва, е определянето на един наистина реалистичен срок за приемане на Конституцията - може да бъде средата на юни или първите дни на юли. Просто трябва да се предвиди кога да стане реално. Трябва да предвидим Избирателния закон, сами да се мобилизираме за избирателната кампания, но това да стане промислено, много внимателно.

Декларацията не съм чел, но в нея съм съгласен с всичко. Трябва да помислим наистина много внимателно за кога да определим датата. Нашата федерация все пак е за избори през юни и днес също ни предстои обсъждане.

 

ДОНЧО ПАПАЗОВ:

Присъствах на това съвещание и аз, слушах внимателно и говорих с хората. В огромната си част - над 90%, те бяха за избори през месец юни.

Избори през месец юни вероятно са необходими, защото икономическата реформа ще се проявява с безработицата си в месец октомври-ноември в най-голяма степен. Съществува едно равновесие на долара, което се крепи на чуждите средства, които се дават. Но има опаснаст инфлацията да започне отново, особено ако не издържат профсъюзите с този социален мир. Международното положение според мен особено на север също ни задължава да помислим кога на нас ни трябва да имаме едно правителство на опозицията. България ще бъде комунистическа държава дотогава, докато търпи парламент с комунисти! И ние в момента сме комунистическа държава така, както Албания, Румъния и Сърбия.

Направихме едно проучване кой кога иска да бъдат изборите. Моля д-р Тодоров да го каже. По общински организации.

 

ЙОРДАН ТОДОРОВ:

На въпроса: смятате ли, че парламентарните избори трябва да бъдат не по-късно от месец юни? Отговор: 123 "да", 10 "не".

 

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Аз мисля, че ние досега не сме дали точен отговор защо трябва да правим избори през месец юни. Мисля, че забравихме главната цел - да свалим властващите от властта им. С досега направеното ние не ги сваляме от власт, а те продължават да властват, като и в правителството те доминират. С икономическите реформи на правителството с цените се вземат фактически парите за хляба, което според мен е грешка. Трябваше тези пари да се изземат, като се даде на българина собствеността му и срещу тези пари щеше да получи средства за производство, с които да се изхранва.  Първоначалното забавено изкупуване на държавната собственост щеше след това да се концентрира. И това забавяне щеше да подпомогне тогава изхранването и на широки маси от населението при сегашната реформа, когато капиталите се концентрират в едни ръце.

В чии ръце се концентрират сега капиталите? От 80 000 регистрирани фирми в момента 36 000 са на БСП и наистина номенклатурни кадри. Те притежават парите и утре при приватизацията те ще имат най-много пари, т.е. фактическия шанс да ги изкупят и вземат в собствените си ръце. И тогана БЗНС ще мине през ръцете на кадрите на БСП, които с голямата приватизация ще изкупят напълно държавната собственост. И тогава ние ще сменим системата, но тези, които са виновни за националната катастрофа, ще продължат да владеят собствеността и след това ще завземат и политическата власт.

Т.е. Съюзът на демократичните сили с досегашната си дейност фактически е маша в ръцете на номенклатурата, за да завладее отново тя средствата за производство. Ето защо, ако се смятаме за опозиция, която не е манипулирана, трябва да направим при всички случаи опит - не отчаян и не зная с какви проценти и с какви шансове, но да вземем властта, след което да изкараме закони, с които да национализираме собствеността на БСП и нейните фирми и по този начин фактически да я лишим от икономическа власт. И това с парламентарни избори да го направим.

 

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ:

СДС взе решение да се правят и партийни фирми – трябва да го имате предвид.

 

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Аз правя един анализ на възможността за избори през юни или края на юни преди общинските. Факт е, че в момента имаме временни управи, в които все пак имаме наши представители. Ако обаче не проведем избори първо за общински съвети за местно самоуправление, тогава на много места - между 40-59% Ще имаме чисто комунистически кметове. Тогава вече вие знаете, че съгласно психиката на нашия българин депутатинът е горе, но кметът е този, от който зависи моят просперитет. И тогава вие ще видите, че ние ще загубим катастрофално изборите в тези селища.

Втората причина, която ни подтиква да направим първо парламентарни избори:

Няма да се спирам на това как спада нашият имидж по места и т.н., как на много места наши кадри тръгнаха по свирката на други, за да могат да им работят фирмите и т.н., за това, че социалистите се съгласиха на места с някои хора и не приеха резултатите и т.н. Ако опозицията трябва да смени от власт властващите, трябва да тръгнем към избори независимо от досегашните резултати.

Има два начина: първият - Великото народно събрание да си свърши работата, което социалистите със своето мнозинство няма да допуснат и ще го разтакават. И те ще ни предизвикат парламентарната криза тогава, когато на тях им е най-изгодно. Единственият месец, когато тяхната популярност е най-голяма, е месец май и юни. Винаги след това падат надолу. По същия начин те могат да ни изработят и да направят парламентарна и всякаква
друга криза и да предизвикат избори. И ако нямат шансове да ги направят, да предизвикат и военна криза и диктатура и т.н.
Иначе в България може да навлиза чуждият капитал, правителството трябва да даде гаранции, че ще уважава чуждия капитал и да вървим към избори. Ако не направим това, сме въвлечени в пълен провал да загубим себе си като опозиция и изборите...

 

ГЕОРГИ ПАНЕВ:

Господа!

По въпроса за сроковете на изборите съм говорил много пъти. За да не се повтарям, няма да се спра в аргументите си на това, че парламентарните избори трябва да бъдат през месец юни, а ще се спра само на 5 основни аргумента, които показват, че комунистите имат огромна полза да ги бавят:

1)    Синята идея сигурно ще бъде определяща и в новите избори. В това няма две мнения. Но синята идея в едни избори от национален мащаб присъства много по-зримо от местните;

2)    Във всички временни управи има представители на всички политически сили, което до известна степен ще попречи на други манипулациис  Ако обаче те имат някакъв успех - и 35-40% да спечелят от местните управи, ще искат запазване на статуквото;

3)    Психологическия ефект също не можем да пренебрегнем - продължават с техния лозунг "Ние пак сме тук!".

4)    Временните управи бяха замислени като временни само да подготвят изборите и да се разпуснато. Затова качеството на нашите представители в тях никак не е високо;

5)    Отлагането на парламентарните избори за през есента всъщност обслужва комунистите.

 

И накрая ще се спра на един въпрос, на който не се спрях - можем да говорим за едни избори за Велико народно събрание. По отношение на споразумението 22 март и след три седмици срок. Датата 17 април съдържаше някакъв конструктивен елемент, тя не беше напълно безсмислена. Защото като се предположи, че са работили в комисията, имаше някакъв начин да се работи по Конституцията. Но какво стана и кой забави осъществяването на споразумението?

Нещо повече. В момента тази дата - 19 април - дотогава да бъде приета конституцията на първо четене - е безсмислена. Затова, без да обвързваме това със становището на нашата партия, не виждам нищо абсурдно и нищо смешно в това да се предвиди избор на Велико народно събрание. През месец юни. Това не е абсурдно! Хората виждат много абсурди. Ние сами направихме много абсурди.

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

Ние трябва да направим един добър анализ пред себе си и след това пред целия народ да го кажем защо искаме избори. Когато имаше защо, правителството на Луканов беше обвинено. Когато имаше безброй основания да се разпусне Народното събрание, се каза, че има безброй интереси, каквито аз лично не видях, че има. България не беше в такава страшна опаснаст, че стигнахме дори до коалиционно правителство. И сега как и на база на какво ще искаме разпускане на парламента? Да се запитаме: за какво?

Или не работи парламентът, или не работи качествено. Ако е и едното, и другото, трябва да се докаже, че е така.

Затова ние задължаваме нашата парламентарна група до 10 април да внесе законопроект за конституцията. И ако не го внесе, ще напуснем парламента.

Аз съм убеден, че ние тук не можахме да изградим една ясна позиция. Ние не поставяме на разискване позицията на СДС по ликвидиране на системата, а се занимаваме с някакри кърпешки неща - коалиционно правителство и т.н. И опозиция ли сме или не сме?   Ето защо категорично поставям пред СДС въпроса за позицията. Ето, ще прочета буквално част от текста за обединената опозиция, който ще публикуваме:

"БЗНС "Никола Петков" не възприема..

"Не приема идеята за обединена опозиция с бившия васал на БКП-БЗНС[4] тъй като и сега участва в коалиция с тях, която...

Ако се възприеме обединена опозиция с тях, то ние ще преразгледаме и ще преустановим нашето оставане в Съюза на демократичните сили".

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Означава ли това, че при определени условия може да напуснете СДС?[5]

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

Ще преценим и можем да напуснем. По места се обединяват в опозиция, но влизат в БЗНС "Никола Петков".

Конкретният въпрос е: на места разбират в коя организация членуват и че казионната организация на земеделците е към БСП и затова преминават в "Никола Петков". И ние поставяме срок на нашата парламентарна група до 10 април да започне на пленарно заседание гледането на конституцията. Затова бяха избрани нашите народни представители и смятаме, че трябва да си свършат работата.

 

БОРИС КЮРКЧИЕВ:

Това е великолепно решение, че дават срок до 10 април. Но би трябвало да се направи от всички депутати.

Не зная дали вашият конгрес ще бъде на същото мнение като Управителния ви съвет - че ще напусне СДС при определи условия.

Второ, бюрото на Демократическата партия единодушно реши, че Парламентарните избори за Велико народно събрание трябва да бъдат на 16 юни.

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Разбирам нетърпението на хората да има по-скоро избори. Всичко това е отглас на нашето участие в правителството. Имахме задача за 5 закона, а сега прокарваме 50 закона. Явяват се някакви нужди и за икономическата реформа, която прокарва все нови и нови искания.

Ние трябва да имаме избори и трябва да ликвидираме тази власт, но не с какви да е избори, а със спечелени избори! Ако ние се бяхме впрегнали с това, което е нашата задача - конституцията, много от тези неща сега нямаше да ги има.

И била се правела икономическа програма на СДС. Не сме писали ние такава програма. Докато се заяви и в Международния валутен фонд, че се прави икономическа реформа, хората казват:

- Да, СДС докарва безработицата...

Сашо Томов се обръща и направо открадна лозунгите на нашия конгрес за състоянието на средния човек и социалната програма. И защо ние продължаваме да говорим, че това е реформа на СДС и на правителството? Същата тази реформа я искаще и г-н Луканов. Една от причините да искаме по-скоро избори, е точно това - не желаем да плащаме дивидентите на едно правителство, което докарва нашия съюз към провал.

И стига с това излизане по телевизията! Трима души непрекъснато излизат, за да казват колко хубаво е сега. Но в същото време всички членове на СДС ги съкращават, създава се най-дивия капитализъм, който може да има. Пари се изнесоха от България, с които могат да купят България.

Затова искаме избори.

И първото условие - конституцията веднага! Няма да има по-голям ефект за комунистите, ако кажат:

- Опозицията не желае конституция, не желае новия закон.

И стига шоу, както го каза Петко Симеонов. Стига шоу! Ще бием с аргументи и с мотиви. Ние бием, за да движим нещата напред.

Имам едно основно нещо: ние можем да преживеем и два, и пет месеца без другите основни закони. Трябва да приемем Конституцията - това ще го поставяме ултимативно! И да вървим към избори. Аз съм убеден, че тези срокове са изпълними. И задачата, която трябва да изпълним, се казва КОНСТИТУЦИЯ. Оттук нататък - избори!

А тази икономическа политика сега е политика на комунистите -
на Луканов.

 

МИЛАН ДРЕНЧЕВ:

Аз съм изненадан, че виждам тук съвсем друг състав, който преди месеци не съм виждал, и дойдох чисто декларативно.

Ние не бяхме наясно досега: вие всички, които ръководите - тук и преди вас не си давате сметка за политиката - икономическата, политическа и държавна. Г-н Кюркчиев, аз искам във вашия вестник моята реч да бъде отпечатана. Ако вие не я отпечатате, то ние не сме съюз (Бел.MP: СДС)[6]. За да видите всички вие, които не сте я видели, програмата. Аз съм поднесъл една реч не за избори, а една програма. Хайде да видим: три пъти досега се подчертава, че сме били закъснели. Третия път и сега - четвъртия път.

Сега вие говорите за избори. Много хубаво! Излезе СДС с една програма - десетки страници с празни работи и никой не казва какво ще се прави и какво е необходимо. Няма ги всички господа да кажат, че акциите и всички тези неща, коите правихте[7], бяха глупост. По този начин ние стабилизирахме Комунистическата партия. Вие излязохте със страшни акции, които стабилизираха и парламентарната група. Вярно е, че нас ни обслужиха 30 души техни при гласуването...

За мен е унижение: Комунистите са подли, изпитани, опитни, нечестни и всичко наблюдават. Лъжа е - и нас ни обвиняват - че ние се солидаризираме с комунистите и искаме да се отлагат изборите! Комунистите искат изборите да станат точно сега, но искат ние да ги предизвикаме. Те са готови. И само като натиснат копчето и: готово! Вие сте тук, но аз всеки ден обикалям провинцията и зная каква е обстановката.

Вие искате да стабилизирате Комунистическата партия и ще я стабилизирате! Ние сме събрани във Великото народно събрание, за да направим конституцията и цял народ, и цял свят ще ни осъди, ако не я направим. Защото никой не се противопоставя на основните неща. Защото и комунистите няма да се противопоставят един другиму.

Ние ги направихме капиталисти. Те повече няма и да искат. Г-н Луджев подписва едно писмо и да видите каква глупост и пораженство се пише в това писмо - да искат хората да станат членове на ТКЗС, за да си вземели земята. И защо не му се търси сметка за това? Ние не можем да излизаме всеки ден така...

Излезте ясно и открито. И какво мислите да направите и какви жертви искате от този народ? Ние не можем сега това, което е било 5 лева, да го правим 150 лева. И опашките са агитация.

Вчера - имам документите - не искат да купуват прасетата, телетата.

-     Вие - казва - сте народни представители и ви е страх да не умрете, защото през тези три месеца няма да станете народни представители.

Вие ще стабилизирате и стабилизирате Комунистическата партия, а ние се борим за победа срещу нея. Ако вие мислите, че с една празна заплаха ще ги отместим, ще загубим изборите. И сега се казва също: Сгрешихме, че министри на СДС са в правителството!

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Спомнете си колко много хулих Съюза за това[8].

 

МИЛАН ДРЕНЧЕВ:

Но ние имаме становища и ще ги защитаваме. Аз съм бил за ранни избори и ако трябва, ще изляза открито и в печата. Исках и декември да се направят, най-късно януари трябваше да се направят изборите. И се казва: "Сега има временни съвети и е благоприятно да се направят парламентарни избори". Добре, но тези временни съвети се създадоха, за да разхлабят малко повече напрежението за следващите избори. И се казва:

-     Ние ще ги загубим парламентарните...

       Или обратно:

-     Ще загубим общинските и затова няма да ги произвеждаме!
       И народът казва:

- При Тошко беше така, при Луканов беше така, а ето сега
какво е!

Вие мислите, че както ние го чувстваме, така и хората! А комунистите са подли и нечестни. След като казват, че аз съм имал две вили на морето и т.н. и моята жена ги слуша на опашката тези лъжи[9]. Нищо няма да ги спре да говорят и истината, и лъжите!

След като хората сега гладуват и след като моята жена е изплатила 170 лв. данъци по-рано, а моята пенсия е 150.

Не може нашите финансови министри да излизат само с числа и да ни подвеждат. И не бива да бъде кой да е, а да се търсят личности водещи и с доверие. Това го казах и при министър-председателя Димитър Попов.

В нашия обществен живот има хора с малко образование, но са оставили следи. Дипломата няма да ти даде престиж.

И помислете: не сме ние, които ще решим съдбата на българския народ. Ние няма да се съгласим с катастрофата, която някои искат да ни наложат.

Изборите (ще) трябва да станат. Но кажете кои избори могат да станат след един месец? Агитацията можем ли да направим? От депутатите тук виждам няколко дущи: кой от вас застана открито и скрито и да каже защо - и колко от вас? Или законопроектите, или нямам работа тук!

Аз преди това казвах: дайте законите на министър-председателя...

И спирам Пандов:

- Защо бавите Закона за земята? Нали е готов?

И сега вие сте представили, господа, един закон за административното деление, който не е най-достойният. Значи, нито знаете, нито можете.

И мислите, че вашите решения важат. Нека да ме извини Филип, когото много уважавам като председател. Той се обади и на консултативния съвет при президентството. Господа, ние ще се съобразим с действителността, а няма да се съобразим с вашите решения, които са глупави. Ние сме политически партии и ние трябва да вземем отговорните политически решения. Не може "Демокрация" да го решава.

Ние занимаваме един месец обществеността със Стоян Ганев[10]. Защо? Няма нужда от това. Аз съм го защитил и преди това. Но кой има интерес от това - комунистическата партия! И той иска голям човек да стане. И каза една глупост.

(Шум, недоволство).

А не е ли глупост това да каже, че е човек на науката?

Нищо не разбират от конституция. Един човек излиза и ни казва, че в България имало Велико народно събрание и Обикновено. Станах, излязох от равновесие и му казах:

-     Докога така?....

Ето, Ганев да си излезе, да произведем от Великото Обикновено народно събрание ... Венцислав Димитров излиза и казва:

-     Да произведем изборите без конституция.

Как така? Помислете във връзка с изборите и за съдбата на този Съюз на демократичните сили. Помислете как да се запази този съюз и с какви сили да излезем за общински избори.

 

ТИХОМИР КРАИНИН:

Преди да се изкажеш ти, преди теб се изказа говорителят ти Любен Божилов. И по първа точка каза, че ако до 10 април не бъде представен на пленарното заседание на Великото народно събрание проектът за конституция, Парламентарната група на БЗНС "Никола Петков" ще напусне Великото народно събрание.

 

МИЛАН ДРЕНЧЕВ:

Няма да напусне! И сред нас има хора, които с това искат да предизвикат активността на комисията.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Но имате ли решение, че ако до 10 април не бъде внесена конституцията, Вашата група ще напусне..

 

МИЛАН ДРЕНЧЕВ:

10 април е нереален срок. Макар и да е казано...

 

ОБАЖДАТ СЕ:

Как може така?

Ти чуваш ли се какво говориш? (Недоволство).

 

МИЛАН ДРЕНЧЕВ:

...Ние знаем, че това е невъзможно. Ние имаме съзнанието какво може и какво не може. И по какъвто и да е повод няма да напуснем парламента! Ще го напуснем само при един случай - ако в действителност този парламент не бъде в състояние да гласува основните закони.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

Уважаеми господа!

Това действително е основният проблем - проблемът за единството на гледището на парламентарните групи и политическите сили. За да се удовлетвори искането на политическите партии по места, партии и организации изразяват на общите конференции съгласието с основните гледища, че парламентарните избори трябва да бъдат през месец юни, а политическите сили разчитат, че техните парламентарни групи няма да го направят.

Моята молба е: нека всички партии и организации да приведат в единство становищата на своите парламентарни групи и на своите ръководства. И ние на Консултативния съвет внушаваме на хората, че най-вероятно нашият Парламентарен съюз няма да изпълни това решение. Това е абсурд!

Няма в света организация, която да не е в състояние да наложи на своята парламентарна група да изпълни нейните решения. Това означава, че сме вкарали други хора в парламента. Това е политически абсурд! И такива политически абсурди винаги са предизвиквали разцеплението на дадени организации, те винаги са предизвиквали разцеплението на съответните организации, когато обаче по основни проблеми възникнат противопоставения.

Второто нещо е, че ние трябва да сме наясно дали нашата пропаганда за нови парламентарни избори ще бъде за Велико народно събрание или за Обикновено народно събрание. Аз съм съгласен с една реплика на д-р Дертлиев, че нас ни въвлякоха в осъществяването на местни органи на властта, териториално деление и т.н. и това означава въвличане за местни органи на властта. И ние много категорично трябва да се откажем от осъществяването им сега, след като нашето политическо решение е, че първо трябва да бъдат парламентарните избори. Второто нещо, единственото нещо, което да мотивирам, че сме за Велико народно събрание според нашата конференция, това е при условие, че ние и цялото българско общество се убедят, че това Велико народно събрание [не]е в състояние да приеме конституцията. И това ще налага на пленарно заседание да се внася не в готов вид, а по глави. Веднага да се внесе и да се убедим. Ако не може, да започнем новата пропаганда за Велико народно събрание. Но това да бъде само при положение, че водим пропаганда за Велико народно събрание отново. Следователно само при зримост на невъзможността да се приеме конституцията можем да започнем пропаганда в тази насока.

И трето, нека в цялата наша пропаганда ние не говорим за абсурда и за безсмислието на тази парламентарна година. Така или иначе ние сме политически сили, които по начало сме за парламентарния процес. Когато една политическа сила или партия участва в парламентарния процес, тя е субект на парламентарния процес.

Следователно нашата пропагандна акция трябва да бъде насочена в следния смисъл: (но и за тази година, ако решим, че трябва да разтурим това Велико народно събрание, тя беше полезна): и ние участваме в този парламентарен процес и няма да изгорим тези решения, а следващото народно събрание ще може да има приемственост - да ги приема или отхвърля, но в нашата организация трябва да водим пропаганда, че не е безсмислица тази парламентарна
година, а това беше ценен парламентарен опит, който ще се използва и в бъдеще.

И друго нещо - нека да помислим още отсега как да запазим президентската институция и правителството. Така или иначе ние трябва да ги съхраним и със съответно решение на Великото народно събрание да им дадем гаранция, че ще работят.

 

МИЛАН ДРЕНЧЕВ:

Само като въпрос: Има ли становища - бих искал да чуем - че трябва да разпуснем парламента и да произвеждаме нови избори?

Въпросът, който постави говорителят Михаил Неделчев, този въпрос може да се постави само тогава, когато се види, че това Велико народно събрание не е способно да реши. А иначе като принцип има основание.

 

БОРИС КЮРКЧИЕВ:

Задавам въпрос на г-н Милан Дренчев: Какво му пречеше до този момент, за да иска наново да се дава срок за конституцията? Защо ти не направи тези работи досега?

 

МИЛАН ДРЕНЧЕВ:

Положили сме досега всички усилия, за да могат нещата да вървят по-бързо.

 

ХРИСТО ИВАНОВ:

Аз действително считам, че аргументите, които изложи и Михаил Неделчев, са, че Народното събрание не може да се справи с конституцията. Не може ли да се спрат всякакви други закони и да започне конституцията? Разбирам, че няма готовност, но това не е ли едно достатъчно доказателство и за народа, че във Великото народно събрание няма група, която може да се справи с конституцията, и цялото то не може да се справи?

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Защото един милион закони вкарваме, но там не се акцентира...

 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ:

Един френски юрист казва:

- Съберете 4-5 души, затворете ги в един хол няколко дни и те ще ви дадат конституцията.

Аз започнах работа по първа глава и намерих различни  противоречия...

Искам да ви информирам по въпроса как да се подходи.
(Бел.
MP: За 10-15 минути излизам от залата поради прилошаване)
[11].

 

.....................................................

 

 

АСЕН МИЧКОВСКИ:

В императивен срок да бъдат дадени законопроекти... Така го разбирам. И аз настоявам и настойчиво отправям апел да бъде публикувано във в. "Демокрация".

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

За разлика от събота днес цари много по-голям реализъм, което удовлетворява. За избори всички казаха: до юни, но полека-лека дойде и механизмът - разпускане на парламента. Изходът е: конституцията или парламентарна криза. Други причини биха означавали разтуряне на парламента - това, което направиха болшевиките през 1918 г. Това е и целта на БКП сега - ядрото на Луканов Андрей - че ние сме антидемократи, че ние работим под един фалшив етикет, че ние сме новите болшевики, които искаме властта. И тогава Луканов и другите около него ще могат спокойно да напуснат страната, ако няма парламент.

Освен това 1 500 000 са вложителите на жилищно-спестовни влогове. При една добра стратегия на БСП това са три милиона гласа срещу СДС. При това положение ние ще стабилизираме компартията за най-малко още 4 години. Защото ако те отново успеят да ги спечелят, означава наистина още 4 години да бъде властта тяхна, ние да останем в задния двор на Европа и да имаме вторично обвързване със Съветския съюз - вторична съветизация.

Затова предлагам да приемем това общо колективно решение:

Националният координационен съвет и Парламентарният съюз да настояват за максимално бързо влизане на конституцията в пленарно заседание.

Нека обаче да бъдем реалисти - реалистичното за конституцията е да влезе в началото на май.

Това е вече решение, при което сме в едни парламентарни позиции. Иначе настъпва разпускане на парламента и неизбежните последствия, които споменах.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Парламентарни позиции.

Можете ли да направите разлика между шансовете за един по-благоприятен изход за СДС през месец юни и през месец октомври?

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Ние не сме готови за месец юни: първо, нямаме пари, имаме вътрешни противоречия в СДС - огромни са: това са личностни, партийни и много трудно можем да отидем заедно на избори. Затова предлагам нещо: да се мисли дали можем да действаме като една умна опозиция. Има някои партии, които ще оберат тъмносиния електорат и по-крайни, които да оберат светлосиния. От 25-те процента, които заявяват, че няма да гласуват изобщо, това са гласове, които са били на комунистите. Защо да не мислим как да ги спечелим? Но за това ни трябват 5-4 месеца, ако ние като две политически сили държехме да го измислим стратегически и да намалим влиянието на компартията.

Лично за мен сега е невъзможно при това различие в СДС издигането на кандидати. Мисля, че е разумно да излезем като две сили: по-радикалните и по-умерените. Това ще ни позволи
и двете заедно да вземем един сериозен процент есента.

 

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ:

Ще се стремя да бъда кратък.

Общо взето това, което каза г-н Аврамов, беше интересно. В момента не е ясно кое е дясно, кое е ляво. Защото в момента най-дясната партия е Зелената партия в СДС. И правителството, колкото и да се критикува, провежда дясна позиция на нашата Зелена партия. Обаче тъмносин електорат още няма. Може би ще се появи след половин година. Но може да се разделим на две, само че на други принципи. И мисля, че ще се появят 20 нови организации особено в СДС. Мисля, че ще се изколим - тук ще има трупове.

Две неща за мен са ясни: че за България рано или късно ще има пазарна икономика. Но на тази пазарна икономика хич не й пука кой ще я ръководи и капиталистите от коя партия са в тази пазарна икономика. За СДС е важно кой ще осъществи тази пазарна икономика и - втория_въпрос - на каква цена за хората. И на хората от СДС изобщо не им пука това.

Въпросът е и за това как вяязохме в правителството: определени хора излязоха на улицата и казаха "У-у-у" на Луканов[12]. Аз казах, че сега е най-глупавият момент за това.

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Не помня ти да си го казал. Казахме го ние и земеделците тук.

 

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ:

Казах го и вие ме подкрепихте, но тук, а не навън. Навън ядох шамари. Защото и ние поведохме борбата, а когато дойде момент да се състави правителството, се оказа, че никой не иска. И тези хора са тръгнали сега да сваляме и президента! Какво ще докара това за СДС? Въпросът е, че пазарна икономика ще има, но СДС няма да има. Ние ще се самоубиваме колкото се може по-бързо.

Въпросът е, че имаме един отрязък от време, който ни е даден от времето - 4-5 месеца. И ние вървим на бръснач на икономическа криза. Въпросът е дали ще направим по-добре за нас, включително и за народа - разбирам за по-леко излизане на хората от тази криза: дали е по-благоприятно да се махне този парламент сега, защото спира излизането на икономическите закони; или другият вариант - да го оставим да прокара няколко основни закона с много труд и караници, включително конституцията. Това е важният въпрос. И не чух трезви и обмислени аргументи.

Макар че аз не казах за собствеността на партията - тя е повече недвижима собственост, с която те всъщност си правят изборите и с нея се крепят като партия. Защото ако БСДП имаше това имущество, щеше да ни ръководи сега.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

ПОРП[13] така се разпадна - като й взеха недвижимото имущество.

 

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ:

И не се разбира наистина от нашите хора, че избори се печелят по места, а не от временните управи. В крайна сметка какво решение ще вземете - на историята не й пука много. Дали ще вкараме страната в големи неразбории е едно, но ако действаме разумно, страната ще върви напред и ние ще бъдем тези, които ще движат нещата в тази страна. Това е разумно!

 

о. ХРИСТОФОР СЪБЕВ:

Първо, относно обвиненията, че сме сбъркали за лукановото правителство: и аз имах такова мнение, но трябваше ли да оставим комунистическото правителство да управлява? И г-н Димитров предложи на парламентаристите да излязат през ноември. И ако бяхме направили избори през месец март, щеше да е свършено с комунизма.

Наистина резонен беше въпросът на г-н Георги Аврамов: дали ще бъде удачно през месец октомври, когато кризата върви все повече и повече? Експерти дават прогнозата, че през юни най-много хора ще бъдат изхвърлени на улицата. И може ли да се удържи тогава положението или ще бъде неконтролируемо? И как ще се държи един парламент с комунисти, които непрекъснато саботират парламента?

Обаче аз се учудвам на нашите парламентаристи, които имат действия на умряла котка, защото им предложих няколко оферти: в Палермо ни дават възможност за участие в панаира, 1,5 млн. т цимент с износни за България условия, да инвестират за една мина...

 

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Но това са концесии, а нямаме закони в момента,

 

о. ХРИСТОФОР СЪБЕВ:

Ние бихме могли да направим избори през юни сега с тази конституция, защото този парламент - не може уродлива майка да роди нормално дете! Ако бяхте послушали г-н Димитров - още ноември месец трябваше да се изскочи от парламента и сега щяхте да правите и разни министерства. А нашите парламентаристи не искат да излязат оттам, защото се боят за местата си. Защото и г-н Каракачанов казва: Защо не сме влезли в правителството? Какво е това правителство? Какво да влизаме? То е почти същата работа като февруари месец: Луканов ни предложи 20 министерства и ние отказахме. Но ние не бихме се отказали от тази власт, ако изберем подходящ момент да влезем.

Тъй или иначе, дами и господа, трябва да се види можем ли да направим сега набързо изборна кампания с тези лозунги:"СДС ще даде работа на хората, ако вземе властта, ще увеличи пенсиите, ще залее магазините със стоки" и т.н. И върху механизма да помислим, защото ако се отлагат изборите през октомври, никой не би могъл да каже дали ще бъде по-добре за СДС. Въпросът е само да го опечем хубаво, а можем и утре да ги направим.

 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ:

Реалният срок за подготвяне проекта за пленарна зала е краят на април. Конституцията ще бъде от порядъка на 140 текста. Ако текстът е 25 страници на седмица и ако ние правим ултиматум, този ултиматум трябва да бъде около 21-22 април - с малко по-къс срок, за да се работи.

Притеснява ме това, че ние не правим пропаганда. Комунистите ни бият в това отношение. Кое е нашият силен ход? - Да правим една масирана кампания на тема партийни имущества на база на това, което са взели от държавата, УБО и т.н. Защото те имат милиарди...

Въпросът е не да се внесе законопроект за имуществата на партиите, а да се направи една пропагандна кампания. Защото, за да се активизира дейността на СДС, трябва да се постави една реална цел. С други думи, чисто пропагандно - партийните имущества, за да се насочи вече поведението на СДС, ако щете - гнева на българския народ в тази друга посока. Аз имам впечатление, че комунистите сега готвят нова провокация Стоян Ганев, за да провокират избори за Народно събрание. И начинът е нашето скачане, разтурване, което отваря пътя за диктатура, обаче във всички случаи пропагандната им машина ще заработи на тема, че СДС не е демокрация.

С други думи, предлагам да се направи оценка:

-     ще се засили инфлацията по отношение на това, че профсъюзите няма да издържат още един-два месеца на заплатите. Друг въпрос

-     друг въпрос е, че юни-юли са предполагаемите месеци, когато започва масовото гонене от работа. От момента, когато започнат съкращенията, натискът за заплатите ще се увеличи.

Така че тъкмо този е един сериозен аргумент за организиране на бъдещите избори. Ние за съжаление се мислим за много умни, но нямаме един тим, който да прави социалните проучвания, социологичните проучвания.

Аз в петък се натъкнах на едно драматично събитие: искаме факс за това кои хора да участват в изборите - милиционери, кметове, дипломати, но нямаме и инструмент, който да прави тези институции. Ако го имаме, може да го пусна и чисто пропагандно - има и фалшиви атаки. И се оказва, че са по-големи хитреци от нас, а като че ли и интелектуално ни превъзхождат.

Така че предлагам по-реално да се подходи по въпроса за срока на конституцията, т.е. той да е притискащ за комисията. Конституцията е 130 текста, от които 10 ще минат нормално, а другите ще заемат 3-4 пъти повече време на първо четене. Излиза, че на 1 юли можем да я приключим на второ четене. Или общо някъде около 1-10 септември може да има реално конституция.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

През това време възможно ли е Великото народно събрание да гласува отделно от това закони?

 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ:

Психологически вярно е, че е по-разумно заедно с тежкия закон - конституцията, да минава и някой по-лек закон.

Търговският закон не буди спорове - не буди политически спорове. Така че този закон би минал по-бързо, по-лесно.

Законът за чуждестранните инвестиции ще предизвика повече усложнения.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Има ли някой да възразява срещу направените предложения до края на месец май да започне гледането на основния закон, като едновременно това изключва възможността да се гледат други сериозни закони?

 

ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА:

Аз съм убедена, че ако искаме да приемем и друг закон - за инвестициите или друг, няма да успеем заедно с конституцията. Мисля, че трябва да преустановим с гледането на другите законопроекти и да оставим само за конституцията. Аз твърдя, че е възможно до края на юни да успеем, ако оставим другите закони.

 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ:

Едва ли.

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

Тези срокове, които очерта Николай Павлов, трябва да ги приемем и да вземем днес решение за незабавно насрочване на избори.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Две точки се оформят сега: едната гласи, че трябва да се върви към гласуване на конституцията, което означава, че шансовете да бъдат приети и други закони освен конституцията до средата на ноември, даже до края на ноември, защото едно народно събрание, докато се конструира и става до 1 декември, при 4-5 заседания седмично, са реални.

Едното предложение е да има 6 заседания за гласуване на икономически закони.

Има ли някой, който не е съгласен с това, което казах?

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Аз възразявам. Ние не можем да имаме 4-5 заседания. Ако законите са готови, можем да отделяме от това време половината, за да ги приемем. Можем да увеличим пленарните заседания тогава, когато са готови тези закони, и да ги вкараме тях паралелно с конституцията.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Да се мисли по това колко време ще трае всеки един от тези предлагаеми варианти!

Въпросите са:

-     за колко време? Това означава, че евентуално ще има нови избори;

-     второ, какво да се включи в тях, какво означава това за нас?

-     трето, какви са шансовете при това положение, защото е редно да бъде максимално реалистично обосновано.

 

ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА:

Работата е комисиите да започнат да се занимават само с няколко неща. Защото ние в комисиите се изтощаваме. Защото аз казвам на нашата комисия:

-     Дотук с нашата комисия! Сега да се съсредоточим върху конституцията.

И това правят всички други комисии. И тогава се явяваме следобедите[14], вече готови - излиза всяка една комисия всеки ден и така казва: Готови сме с това и с това.

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Сроковете. Общата постановка е правилна: комисиите да бъдат натоварени с 3-4 основни закона, като най-важният е конституцията. И да им поставим ултимативно: желателно е това да стане! Защото, ако дойде един закон за учителите, Елка ще каже: "Той е много важен", еколозите ще кажат: "Сега този е най-важен". Дайте да се разберем кое е императивното - конституцията, чуждите инвестиции, монопола! Но недейте давайте срокове, защото пак ще излезем като лъжливото овчарче.

Преценката ми е, че по-рано от месец юни няма да можем да отидем на избори. Няма да сме готови.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Тук се говори, че ако се гласува конституцията, няма да има избори по-рано от месец юни, но ако става дума за основни закони, ще се гласуват след 1 декември 1992 г.!

 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ:

Доста дълго време пресмятам и установявам, че най-ранната дата за трето четене е 16-20 юли. 30 юли е идеалният срок за приемане на конституцията.

 

ИВАН ГОРИНОВ:

Имах реплика към г-жа Константинова: ако се спре работата на комисиите по другите закони, е правилно, но в Политическото споразумение се даваха още няколко важни закона. И те не са приети затова, защото Народното събрание се занимаваше с всякакви други дребни нещица. И необходимо е да се гласува решение на Народното събрание, което да гласи, че се изваждат от циркулация комисиите, да бъдат извадени документите им и заключени. Друг начин и уговорки няма. Ако това решение мине и се гласува, би било добре..

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Г-н Горинов, смятате ли, че до 1 ноември може да не се гласува примерно законът за полицията или законът за местното самоуправление?

 

ИВАН ГОРИНОВ:

Да. Остава за Обикновено народно събрание.

 

ДОНЧО ПАПАЗОВ:

Всички споразумения с комунистите те не са ги спазвали. Няма никаква гаранция, че тази машинка, която ние запланирваме, ще заработи така добре смазана от нас. Те ще протакат и конституцията, и всичко, за да изместят изборите за народно събрание. Ако конституцията може да стане за есента, то не значи, че ние трябва да отложим изборите за есента.

Основният ни въпрос е: кога да бъдат изборите? - сега, юни или есента?

 

ГЕОРГИ ПАНЕВ:

Господа!

В момента тук започва едно голямо разминаване между декларирани становища и възможности за изборите.

Само "Екогласност", Зелената партия и БЗНС "Никола Петков" в момента не са заявили готовност за парламентарни избори през месец юни. То значи, че всички останали партии трябва да заявят категорично своите становища дали са били за месец юни, или не. Държат ли, или променят становищата си в момента.

И завършвам с края на становището на Радиколдемократическата партия (РДП), депозирано в Парламентарния съюз и тук, в Националния координационен съвет на СДС: "...отново декларира, че смяната на политическата система е основна задача на настоящия парламент". И настоява за избори през месец юни.

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

Апелирам към всички да проявим малко здрав разум в случая, да не се надлъгваме и да погледнем съвсем сериозно на въпроса.

Ако ние приемем една позиция да се приеме конституцията докрай, реално погледнато сроковете за изборите не могат да бъдат в близките месеци. Ако се настоява за приемането на конституцията докрай, парламентарните избори няма да могат да се проведат през ноември. А това означава, че ако наистина искаме да прогнозираме реално, то е да кажем, че изборите ще бъдат през ноември, а в най-добрия случай - и следващата година. Това означава, че наистина трябва да отидем на избори на ноември или другата година.

Другият вариант е ние да си поддържаме позицията, която вече обявихме на няколко пъти като становище на 90% от организациите в СДС, представени от координационните съвети.

Затова предлагам днес да гласуваме това решение незабавно да се дадат срокове за конституцията. Като се дадат точно, както комунистите използват пропагандно. Имахме толкова много възможности и вместо ние да ги използваме, комунистите ни цакаха. Очевидно е, че ако седим на конституция от това Велико народно събрание, изборите ще бъдат ноември. Едното решение може да бъде формулирано така: изоставяне на всяка друга работа заради конституцията, която да се приеме до юни-юли и изборите ще се проведат след като бъде приета конституцията. Дори и догодина!

 

ХРИСТО ИВАНОВ:

В момента отивам в Министерския съвет при Александър Томов и той ми каза по телефона кога ще има избори: сега в средата на юни ще има местни избори, а ноември ще има парламентарни избори. Затова Парламентарният съюз нека излезе сам за себе си, без да се ангажира с Националния координационен съвет, а да го декларира там - във Великото народно събрание, че от днес преставаме да се занимаваме с други проблеми, а само с конституцията.

По отношение на това, че през месец юни ще има местни избори, БСП си има точно разработена стратегия. Затова ние не можем да правим сметка тук: и за отдел "Пропаганда", без да съществува пресцентър - има всъщност групи, пари няма.

Помислете за следващия път за дневния ред дали сте съгласни да дадете пълномощия на ЦИК да създадем пресцентър при нас или "Пропаганда", за да готвим изборите през юни.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Трябва работата по новата конституция да започне през месец май 1991 г. Успоредно с това да започне нов избирателен закон - това е проект за решение на парламента. То е предложение на Бюрото на Великото народно събрание. Аз казах веднаж, че е гарантирано, че то ще работи дотогава.

 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ:

Това е проекторешение на Бюрото? Да.

 

ВАСИЛ ИЛИЕВ:

Демократическата партия няма никаква промяна в становищата с тази разлика, че след разгорялата се дискусия, включително за коронката на герба - конституцията, ако може да се приеме и разработи до юни, да се приеме.

 

ТИХОМИР КРАИНИН:

От направената справка се оказа, че действително има решение на Управителния съвет на БЗНС "Никола Петков" и датата 10 април е фиксирана действително за предлагана на Великото народно събрание на проект за конституция. И СДС трябва да се възползва от този проект. Ако не се представи, парламентарна криза предизвикваме!

 

ЛЮБЕН БОЖИЛОВ:

Две неща смятам, че трябва да решим: ще подкрепим ли правителството в неговата реформа и ще му гласуваме ли закони? Защото досега парламентът работи само за правителството. Значи, избрахме по този начин парламент за обикновено народно събрание, защото работи само законите за правителството. Ако народните представители са убедени, че това са по-важни закони, нека гласуват конституцията да бъде направена и след пет години, ако искат. Ако това не е вярно, ако това са демагогии за създаване на рейтинга и за изява на отделни хора, нека да се разграничи парламентът от правителството и да го остави само да си издава закони и да прави реформата, а парламентът да прави само конституцията!

БЗНС "Никола Петков" има предвид това нещо, за да се внесе конституцията във Великото народно събрание. Важното е да се внесе и да се каже, че друг е виновен, за да не се приеме тази конституция. Или ще се внесе на масата онзи текст, който е необходимо да се приеме.

И веднага да се спре в Мандатната комисия случая Стоан Ганев, защото те сега ще ни провокират и след това ще започнат с досиетата. Да се внесе проект - дали на първо или на второ четене, с което ще се създаде възможност да се приключи работата. Но да не бъде уличен Съюзът на демократичните сили, че той създава парламентарната криза.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Една реплика и едно предложение. Свързана е с начина, по който работим със специалисти.

Политиката отдавна не е поезия, а е изкуство, което беше показано и от войната в Персийския залив. Изборите в страните със западна демокрация показват, че там се работи със страхотни експерти, на които плащат и затова успяват. Така работи и БСП.

Нашият основен недъг е, че ние не отидохме да съберем достатъчно специалисти и то добри специалисти.

Моето предложение е да не вземаме сега никакво решение във връзка с един или друг вариант за изборите. Очевидно е, че има много варианти, които трябва да се преценят добре, да застанем пред народа като конструктивна сила, а другите да са причина парламентът да бъде разтурен или разформирован. Това са очевидните неща.

Първо, трябва да се консултираме със собствените си партии и организации. След това - да направим обсъждане в Парламентарния съюз: по парламентарни групи или Съюза като цяло; след това - да изработим едно становище и да направим нова консултация, едно ново свикване на Консултативния съвет, след което да вземем решение в Координационния съвет. Това означава една седмица.

Според мен решението, което трябва да бъде взето, трябва да бъде обединяващо решение - то да обединява становищата на парламентарните организации, на Парламентарния съюз, на организациите в страната. То не трябва да конфронтира една група от СДС на друга група от СДС. И за няколко дни да се премине към тези консултации.

Това е единият вариант, който досега обсъждахме – избори на юни. Вървим твърдо на тях с варианта на "Никола Петков", с една добавка - технологично необходимо време при спазени срокове. При неспазени срокове ние винаги можем да излезем – ние сме една трета и Великото народно събрание няма да е легитимно без нас. То може да се саморазпусне.

Така че юни е технологично необходимото време.

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Има две неща: ще държим за сроковете и за същината на нашата работа. За мен същината е конституцията. Ако стане невъзможно да се прави конституция, няма нужда от това Велико народно събрание.

Второ, технологическата постановка на "Никола Петков" е прекрасна, но нашите хора долу не са готови да приемат това. А хората трябва да знаят, че дори да става отлагане по технологически причини, че то е оправдано. Затова аз не искам да се слагат срокове, а просто трябва да се направи постановка по принцип. Но недейте се обвързва! Прекалено много се обвързваме
със срокове и се проваляме с тях. (Недоволство).

Добре. Даваме срок за вкарването и започваме да работим мъжки!

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Значи ли това, че в момента се обединяваме за подкрепа на предложението на БЗНС "Никола Петков"? Има ли алтернативи на това предложение - ние да обвържем началото на конституцията с датата 10 април?

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

Те са приели 10 април и предлагам да го гласуваме. Може и някой да бъде против.

В точката, която гласуваме, да влезе текст: "Като Народното събрание изостави всички други въпроси", или с това решение и от този момент нататък - 10 април - да се работи само конституцията.

 

ГЕОРГИ АВРАМОВ:

Края на април да се каже.

 

ДОНЧО ПАПАЗОВ:

Моето впечатление е, че след като се започнат нещата с конституцията, ще бъдем провокирани изборите да станат, да останат за догодина.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Отново възобновявам моето предложение сега да не се взема никакво решение. Мотивирам се: защото ще вземем решение за 10 април и това ще гръмне по средствата за масова информация. А после Парламентарният съюз може да вземе друго решение и ще гръмне СДС! Много ви моля да изчакаме, за да се вземе едно обединяващо решение.

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

Ние в нашето решение няма да задължаваме никого да излиза от парламента и нямаме това право, но може да се излезе с предложение до 10 април да бъде внесен проектът за конституция.

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Предлагам: Националният координационен съвет настойчиво желае Парламентарната група на СДС да заработи веднага с максимална бързина за конституцията и проектът да бъде внесен през месец април.

 

ПРЕДС. ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Приемате ли формулата за брифинга, че Координационният съвет се е запознал с декларацията на Националното съвещание на СДС и я е обсъдил, отчитайки сериозността на подготвените становища, изразени в нея.

Едновременно с това НКС се е запознал и с решенията на Управителния съвет на БЗНС "Никола Петков", с което се иска да се постави въпросът за внасяне на конституцията на пленарно заседание на Великото народно събрание в срок до 10 април, като противното би се считало за доказателство за непригодността на парламента да изпълни задачата си като Велико народно събрание и реши да вземе своето окончателно решение по този въпрос в четвъртък.

(Единодушие).

Заседанието е закрито.


 

[1] Александър Томов, тогава вицепремиер от БСП в коалиционното правителство на Димитър Попов. Виж Споразумението от 4 януари 1991 г.

[2] Монтана

[3] Федерация на клубовете за демокрация, от 3 ноември 1991 г. Партия Либерали и по-късно Българска партия Либерали.

[4] От казионното БЗНС беше дошло предложение до СДС и те да влязат в СДС. Този вариант се обсъждаше.

[5] Въпросът на Филип Димитров е коварен - БЗНС "Никола Петков" носеше гласове на СДС, но активистите му бяха несъответно на възможностите си претенциозни.

[6] Бележка на стенографа Методи Райчев.

[7] Вероятно има предвид активността на Подкрепа и уличните акции на Столичния консултативен съвет на СДС.

[8] Петър Дертлиев (БСДП) и Милан Дренчев (БЗНС "Никола Петков") бяха против участието на СДС в коалиционното правителство на Попов.

[9] Бай Милан почина в бедност, в старчески дом.

[10] От БСП се оспорваше законността на Стоянганевия мажоритарен избор. Един от прийомите за манипулиране на общественото мнение чрез медиите. Те да се занимават с инциденти - не с проблеми, информация, анализи и разследвания, а с любопитното и да го преповтарят до омръзване.

[11] Бележката е на стенографа, така че стенограмата прекъсва записа на заседанието за десет-петнайсет минути.

[12] Наистина стачката срещу правителството на Луканов беше неуместна. Тя го обслужи и му позволи да застане на втори план.

[13] Полската компартия

[14] Пленарните заседания на 7 ВНС започваха от 15 часа - докато свършат.


Назад"Големите промени"


Назад Обратно към Либералната революция

СДСНапред

Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Начало