ИЗВЛЕЧЕНИЕ[1]
от изказванията на Националната конференция на СДС
на
22 юни 1991 г.

 

(Стенограма)

 

 

 ПЕТЪР КОРНАЖЕВ[2]:

Госпожи и господа,

Беше казано в експозето на колегата Филип Димитров, че е гласувано за пряк избор на президент. Искам нещо да уточня: такъв беше проектът още на първото четене. А на първото четене също не участваха тези хора, чийто представител ще говори след мен. Така че промяна в тази насока няма - паметта ни трябва да бъде точна.

Освен това предстои в този парламент да се гласува закон за изборите, за който всеки би трябвало да знае, че е нужен. Вчера ние гласувахме продължение на срока за бюджета и аз благодаря на г-н Костов за това, което каза, защото трябва да бъде наистина ясно кой работи и кой поема риск с името си, което остава в компютъра на Народното събрание. 

(Освирквания.) 

Освен това...

Вижте какво, господа! Да ви кажа: залата е много голяма, посещението е рехаво, тук агитките са несполучливи, тук акустиката е лоша. Така че... 

(Скандирания: "У-у-у!")

 

ВОДЕЩИЯТ ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Дами и господа!

Моля за тишина, защото тук текат трите минути на изказванията. Моля ви!

 

ПЕТЪР КОРНАЖЕВ:

Така че, за да има избори, са нужни закони, за да има икономическа реформа, са нужни закони, за да има правителство, е нужно да има парламент, а не неориентирани викове.

 

(Скандирания "У-у-у" и лозунга срещу него "БКП-БКП" заглушават думите на оратора.)

 

ВОДЕЩИЯТ ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Моля за тишина!

 

ПЕТЪР КОРНАЖЕВ:

За разлика от някои господа, които са сега големи революционери, аз досега никога не съм бил в БКП. И нашата партия предложи законопроект за отнемане имуществата, господа. Четете вестници и слушайте добре предаванията на парламента

(Неодобрение, шум.)

Ние поискахме и ще искаме по ЗАКОНЕН ПЪТ отговорността на тези, които са виновни за националната катстрофа

(Викове "У-у-у".)

И това - отново повтарям! - не се решава със свиркане, а със закон. И законите се решават в Народното събрание. 

(Шум.) 

За да бъдат нещата ясни, още веднаж искам да кажа: Ние заявихме, повторихме и ще кажа за десети път: ние ще работим - повтарям: ще работим! - до 17 юли. 

(Викове "У-у-у".) 

 А тези, които говориха... 

("У-у-у".)

 

ВОДЕЩИЯТ ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Моля за тишина!

(Камбанката предупреждава оратора, че времето му е изтекло.)

  

ПЕТЪР КОРНАЖЕВ:

А тези, които говориха за избори незабавно, аз моля да направят аритметика.

Имам още една минута заради свиркането

("У-у-у".)

 

ВОДЕЩИЯТ ФИЛИП ДИМИТРОВ: 

Моля за тишина!

 

ПЕТЪР КОРНАЖЕВ:

Нека да направят аритметика и да си припомнят какво казаха в последните дни. Всички тези, които говореха за избори през юни и юли, казаха: "Очевидно трябва да станат през септември."

("У-у-у".) 

Преди да... Преди да напусна трибуната, ви моля за малко разум: В тези избори трябва да отидем единни срещу комунистите, а не да се борим помежду си. 

("У-у-у", подканящи  р ъ к о п л я с к а н и я.) 

Аз не искам, аз не желая да се карам с никого. И който иска да седне на моя стол, да заповяда. Но повтарям: нека да не бъде: комунист, а да бъде от СДС! На изборите трябва
да отидем единни от имете на СДС.

Благодаря ви!  

("У-у-у", ръкопляскания.)

 

ВОДЕЩИЯТ ФИЛИП ДИМИТРОВ: 

Давам думата на г-н Александър Йорданов - председател на Радикалдемократическата партия и зам.-председател на СДС.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ:

Скъпи приятели,

Уважаеми колеги,

Господа народни представители,

Господин Министър,

Съюзът на демократичните сили показа и доказа, включително и днес как може да загуби избори, как може да се разцепи и то така, че от това да пострада и самата ни родина...

(Викове:"Никога!")

...как може от тази трибуна да се демагогства[3] 

(ръкопляскания) 

...как може да се влиза и излиза от Народното събрание 

(ръкорляскания)

И много още други лоши неща показахме и доказахме, че знаем да правим. Остана ни да покажем едно единствено нещо: как можем като Съюз за демокрация да спасим наистина България от тази чума на XX век - комунизма (ръкопляскания), как можем да излъчим от себе си онези народни представители, които не просто да работят закони - работа заради самата работа - а да изработят качествени закони, демократични закони (ръкопляскания), такива закони, в каквито в този момент това Велико народно събрание, което и Българската социалистическа партия е мнозинство, е и съдия на събранието, не може да изготви! 

(ръкопляскания) 

Уважаеми колеги,

На свое заседание на 19 юни Парламентарната група на демократичните сили, която ратува за един нов образ, за едно ново лице на нашия Съюз, и това да бъде лицето, на което ние дадохме хубавото име - не партийното име - Национално движение СДС (ръкопляскания), изрази свои становища по въпросите, които вълнуват и тази конференция. Ние винаги сме твърдяли, че това, което нарекохме Национално движение СДС, не е част от цяло, не е и парче от някое друго цяло, а е самото това цяло! 

(Ръкопляскания.) 

С други думи, Съюзът на демократичните сили, скъпи приятели, възниква и продължава да се развива като национално движение на партии, други организации и граждани за спасението на България, чрез бърз преход към пазарно стопанство, чрез отстраняване чрез избори на Социалистическата партия от власт....

 

(Прочита становището на 39-те народни представители, напуснали работата на Великото народно събрание).

 

ВОДЕЩИЯТ СТЕФАН САВОВ: 

Моля г-н Дертлиев - на трибуната.

Да се готви представител на Демократическата партия.

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ 

(Посрещнат с викове и нестихващи скандирания "У-у-у")...

 

ВОДЕЩИЯТ СТЕФАН САВОВ:

Моля ви се! Моля ви се, оставете ораторът да се изкаже. Моля ви.

 

ФИЛИП ДИМИТРОВ:                       

Моля за тишина.

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Присъствах на раждането на СДС. И ми е странно, че сега, толкова време след неговото раждане, някои откриват, че той бил движение. Че той от своето раждане си е движение! Той е движение, състоящо се от организации и партии. Толкова досега. И кое е характерно за това движение?

Най-характерното за това движение е, че то иска да смени една диктатура на комунизма с едно ново, демократично и свободно общество (ръкопляскания). Да припомним: то е отрицание на комунизма, но това е Съюз на демократичнитеп сили. Повтарям: на демократичните сили. А демокрацията е право на всеки да има мнение и да го изкаже, и да го поддържа.

(Ръкопляскания.)

Драги настоящи, бивши - надявам се - и бъдещи приятели,

Помислете дали трябва да разцепим СДС задади едно различие в схващането

(Неодобрение, шум.)

 

ФИЛИП ДИМИТРОВ: 

Моля за тишина!

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Приключихме ли нашата обща работа? Нашата обща работа - да ликвидираме с диктатурата, с всевластието на комунизма! 

(Ш у м, викове: "Съглашател".)

Ето, това е големият въпрос.

И днес, и утре ние ще имаме различия - едни или други. Трябва ли всяко различие да се превръща във водораздел? И какво ще стане с туй СДС? Трябва ли по чисто болшевишки

("У-у-у"),

по болшевишки да бъдем толерантни

("У-у-у")

 Това е болшевизъм, не толерантносст! И ако някому е необходимо...

 

ФИЛИП ДИМИТРОВ: 

Моля за тишина!

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

И ако някому е необходимо да наваксва късното явяване при антикомунизма си с много яростна филипика, на мен не ми е нужно. Нашата партия се бори против комунизма 100 години! 

(Скандирания  и освирквания.) 

Запомнете го: 100 години! 

(Скандирания:"ОФ, ОФ").  

Да. Има ОФ! И това ОФ се характеризираше с непоносимост към чуждото мнение, с болшевишката нетолерантност. ОФ са тези, които не позволяват на другите да мислят, както искат. Привет, господа от ОФ!  

("У-у-у-у")

А аз бях ОФ-опозиция. Знаете ли какво значи това! ОФ-опозиция! Тази опозиция, която мреше по лагери и затвори и която няма нужда да доказва своя антиболшевизъм! ("У-у-у").

 

ФИЛИП ДИМИТРОВ:

Моля за тишина в залата.

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

И ако някой днешни господа тук имат малко повече...

 

(Камбаната предупреждава, че трите минути са изтекли).

 

Моля за времето, което ми се взе... И аз се надявам, че най-после ще започнем да мислим в СДС да излезем заедно, единни в нашата цел -

(скандирания: "Браво!", "У-у-у").

Нашата цел... Виждам, че някои оспорват и целта - да сме единни в нашата цел: да свършим завинаги с комунизма. Но този начин е само един - да привлечем колкото се може повече избиратели. А ние ще привлечем избиратели с нашите физиономии. Нека така цветистата и хубава реч на Сашо Йорданов привлече една категория граждани! Нека, ако ви се види малко по-мека моята реч, да привлече други граждани. Нека ние с нашите физиономии да привлечем. Именно с нашите физиономии! ("У-у-у".) Защото нашият враг ще излезе с една социална демагогия, каквато беше миналия път. И ако на някой от нашите приятели ще му бъде трудно да излезе със социални лозунги, обещавам: ние, социалдемократите, ще покажем нашето истинско лице на хората - защитници на трудовия народ ("У-у-у"). И това ли е за "У-у-у"; И това ли е за "У-у-у", господа - защитата на трудовия народ?
 

Хвала вам, "демократи"!

(Камбаната.)

 

ВОДЕЩИЯТ СТЕФАН САВОВ: 

Г-н Дертлиев...

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Не, ние ще излезем с...

 

ВОДЕЩИЯТ СТЕФАН САВОВ:

Не, имате още три минути, дадени Ви от Харманли и Кремиковци.

 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

И много ви моля, приятели: Мразете ме, колкото искате, но дайте да помислим малко: аз искам от това СДС с партията, която представлявам, да взема колкото се може повече гласове от тези, които се колебаят, които имат някакво отрицание към СДС.

("У-у-у".)

Не ги ли искате, господа? Искате да бъдем малцинство? Всеки, който не желае СДС да получи болшинство, поради свои някакви предразсъдъци, е реално враг на победата на СДС.

(Възгласи.)                         

И нека ние всички резонно позволим на всеки от нас по свой начин да привлича хора в името на СДС и за победата на СДС (Шум.) Защото това е върховната цел! И нека в една братоубийствена война за превъзмогване... Защото това, което ("У-у-у") става днес в СДС, е нищо друго, освен опит за превземане вътре в СДС на неговия контингент, за сметка на намаляване на общия контингент на СДС, а това значи поражение! ("У-у-у").

И искам да ви кажа:  (Камбаната[4]) Не водете с нетолерантност СДС към поражение, а в братство, в единство, в една единна листа, в която ще има предпочитание къмто отделните лица или партии, да можем  да съберем колкото се може повече електорат и да водим към победа! В името на победата и в името на демокрацията! Не само антикомунизъм. Ако на някого му стига антикомунизъм, на мен не ми стига! На мен ми трябва и демокрация, господа! В името на демокрацията и победата над комунизма - към победа! (Ръкопляскания и продължителни възгласи: "Демагог, демагог!".)

 

ГЕОРГИ МАРКОВ

(Посрещнат с ръкопляскания):

Скъпи приятели,

За съжаление Съюзът на демократичните сили като основна опозиционна сила в България не можа да реагира адекватно на грубото нарушаване на политическото споразумение от страна на управляващата партия както в частта относно законодателната дейност, така относно имуществото и вината и най-вече относно провеждането на избори през месец май. (Ръкопляскания.)

Изборите за съжаление не станаха и през месец юни. И е прав Петьо Корнажев, че те технически не могат да станат дори и през месец юли, дори и през август. Това, на което ви моля да обърнете внимание, е, че изборите висят на косъм да не станат и през септември. И това Съюзът на демократичните сили не трябва да позволи![5]  (Ръкопляскания.)

Защото не може да има реформа при наличието на управляваща комунистическа партия, когато няма производство. Казва министър-председателят: "За Бога, братя, работете"! - няма да работим на червените боклуци, няма да работим на Лилов и Луканов (ръкопляскания).

Ние сме за единна листа на СДС. Една листа! Прав е д-р Дертлиев, че трябва да разширим електората - не само твърдия, не само нашия, който ни избра, но и лутащия се, и страхливия. В СДС има достатъчно вече оформени организации и лидери, които с единна бюлетина могат да привлекат този електорат. Защото ще вдигнем един срещу друг Савов и Дертлиев, вместо да ги изправим двамата срещу БКП (ръкопляскания).Ние искаме кандидатите да се издигат отдолу на широки обществени форуми, защото ние искаме да имаме повече депутати като Иван Костов, като Венци Димитров, като Илко Ескенази, като Сашо Джеров. (Ръкопляск а н и я.)

Защото - аз и друг път съм казвал - това не е парламентарна група, която българската опозиция заслужава, защото много от нашите депутати се увлякоха - станаха посланици, зам.-министри и кметове. Ние за една година не сме извадили една нова физиономия на политик или на експерт, а за нас грасуваха над два милиона души - цветът на нацията. Тези хора няма да дойдат с лакти да се блъскат. Ние трябва да ги помолим чрез граждансикте комитети, които няма да дублират СДС по места, но ще помагат. (Ръкопляскания.)

Ние много добре разбираме, че - каква ще бъде избирателната система в крайна сметка зависи от управляващата партия, която има 52% и ще гласува каквото си пожелае. Но ние сме за мажоритарна система - всеки избирател да види кандидата си очи в очи, да знае кандидадът за какво е изпратен. За да не стигаме до безумието зам.-председателят на Народното събрание, зам.-председателят на Великото народно събрание Никодим Попов да получи жилище от комунистическото правителство на Луканов. Това е избор на българската опозиция! И ние няма да допуснем да има синя номенклатура! Това трябва да се знае.

Искаме отдолу да се издигнат кандидатите, може да се сочат и от партии, да има съревнование между тях и на широки обществени форуми. Разбира се - чрез местните СДС-та те да бъдат определени.

Ние, Демократическата партия, изказваме огромна благодарност на местните ръководства на СДС! Вие сте велики, вие сте апостоли! (Ръкопляскания.)

 

СТЕФАН КАРАДЖОВ - ХДФ:

Уважаеми дами и господа.

Приятели на демокрацията,

Упълномощен съм да ви изложа политическото становище на Националния координационен съвет на Християндемократическия фронт.

Отчитайки ескалирането на социалното напрежение и противоречията в представителните национални организации на СДС, Националният координационен съвет и Парламентарния съюз за спасяване на демокрацията от тенденцията да бъде изродена в комунистическа перестройка, следвайки примерите от Христос до Солженицин, че злото отстъпва само пред непоколебимостта и твърдостта, за осъществяване смяна на системата и проваляне на сценария, ние

ЗАЯВЯВАМЕ:

1.     Приемаме предварително всички решения на настоящата национална конференция като задължителни. (Ръкопляскания.)

2.     Съюзът на демократичните сили възниква и се развива като национално движение на партии и организации и граждани за спасение на България чрез отстраняване на БКП от политическата власт и бърз преход към пазарно стопанство. (Ръкопляскания.)

3.    СДС като национално движение да се яви на изборите с единна бюлетина със син цвят. Символ на Съюза е знамето на мира. (Ръкопляскания.)

4.    Ние сме за запазване на настоящия статут на Националния координационен съвет и за създаване граждански комитети на СДС с хоризонтална структура, т.е. без централно ръководство, координирани в общинските координационни съвети. В гражданските комитети СДС участват, без да подават молба за членство, симпатизанти на СДС, безпартийни, членове на партии и организации в СДС и членове на партии и оргаизации извън СДС, които поддържат основната цел на движението.

5.    Приемаме доброволно потискане на нашите тяснопартийни тактически интереси и цели, включително и принципа на квотите при издигане на кандидатурите в предстоящите парламентарни и местни избори.

Призоваваме да се обърне внимание на личните качества на кандидатите, а не само на техните заслуги в миналото. Да вярваме на младостта (ръкопляскания), да дадем шанс на младостта!

6.     Заставаме решително зад най-доблестните народни представители - групата на 39-те (ръкопляскания),които нарушиха комунистическия сценарий, напускайки парламента.

7.    Признаваме за представители на Съюза на демократичните сили в парламента само Парламентарната група "Национално движение СДС". (Ръкоплядкания.)

8.    Обявяваме предизборната платформа на основата на програмата на СДС, за която гласуваха през миналата година милиони хора - либерална платформа, установяване на християнските добродетели и морал и на принципите на демократизма, платформа позитивна, обърната към бъдещето и лоялна спрямо другояче мислещите.

9.    Подкрепяме политическата линия на в. "Демокрация" такава, каквато е тя през последните 30-40 дни. Но са необходими мерки за повдигане на професионалното му равнище.

10. Обявяваме се против всякакви споразумения с тези, които доказаха, че с тях джентълменски споразумения не може да има. (Ръкопласкания.)

Завършвам с: единен съюз, единна програма, единна бюлетина! И народната поговорка: "Да си помогнем сами, за да ни помогне и Бог". (Ръкопляскания.)

Благодаря ви за вниманието!


 

[1] Извлечението дава представа за атмосферата в СДС през лятото на 1991 г. Виковете, крясъците и заплахите създаваха атмосфера на непоносимост. Документите, които приема тази конференция, са минали през редакцията на интелигентни хора, така че в тях има призиви за единство, но на практика беше водена точно обратната политика - нетърпимост, диктат, действия по разцепления на организации и накрая - отстраняване от СДС на БСДП, БЗНС "Никола Петков", Екогласност, Зелената партия, Федерацията на клубовете.

[2] Начало на неговото изказване.

[3] Демагогът е Корнажев.

[4] Минали са още три минути.

[5] Изборите се проведоха на 13 октомври 1991 г.

"Големите промени"


Обратно към Либералната революция

СДС

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.