Интервюта, статии, изявления

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1995

 

09 септември 1992 г., Б Н Р

 

Прогр.:"Хр.Ботев" - "Добър ден"

Стенограма от разговор с Петко Симеонов (П.С.)

и Михаил Неделчев (М.Н.)

  

Водеща: Добър ден!

П.С.: Добър ден!

В.: Слушахте ли ни през този половин час, повтарям въпроса си (по технически причини)?

П.С.: Ако обичате, повторете пак въпроса, защото не успях да ви слушам.

В.: Т.е. - разискваме тук позицията на АСП и взаимоотношенията вътре между партиите в СДС.

П.С.: Според мен това са вътрешнопартийни работи за СДС и аз не желая да се произнасям за тях.

В.: Аз не се и опитвам да Ви въвлека в това, просто Ви информирам за какво говорехме дотук. С два конкретни въпроса към Вас, ако позволите - Кръглата маса, която БДЦ се опитва доста време да предизвика, какво става с това ваше намерение?

П.С.: Първо, ние възприемаме Кръглата маса като една институция на гражданското общество и в никакъв случай не като институция на власт.

В.: Кой се отзова дотук на поканата ви?

П.С.: Ами, аз ще Ви кажа какъв е смисъла първо на Кръглата маса - реформата, очевидно, няма да бъде осъществена от едно правителство и един парламент. Ще бъдат необходими поредица от правителства и поредица от парламенти, докато България изгради онова демократично общество, което, надявам се, всички ние мечтаем. За да има една приемственост в дейността на правителствата и парламентите в осъществяването на този преход, е необходимо да се постигне съгласие по основните принципи, върху които ще се гради тази бъдеща българска демократична държава. Досега, връщам се на Вашия въпрос, досега ние сме имали контакти с извънпарламентарни политически организации, имали сме контакти и с парламентарни организации, включително и такива от СДС.

М.Н.: Например?

П.С.: Ами, например - без пример. Така че, смятам, че Кръгла маса по тези общонационални въпроси, които трябва да осигурят приемственост в българската политика при изграждането на демократичната държава, ще има, макар на Кръглата маса някои хора да отсъстват, но, както се казва, то не е и нужно всички пък да бъдат.

В.: Очаквате ли сили от СДС да се отзоват на нашата покана за участие в Кръглата маса?

П.С.: Да.

В.: И все пак, кои по-конкретно?

П.С.: Е, това е наш въпрос вече.

М.Н.: Г-н Симеонов, за мен е странно, защото ние зададохме този въпрос на КС на всички партии и организации и нито една от тях не се произнесе за участие в Кръглата маса.

П.С.: Да, то по същия начин Вие казахте, че и АСП била съгласна с всички, което Вие казахте, пък после АСП излезе със становище, че това не е вярно.

М.Н.: Ами ние точно за това говорихме тука с г-н Василев и установихме, общо взето, че е вярно.

П.С.: Е, тогава значи има някаква разминаване в информациите или по начина на формулировка.

М.Н.: Въпросът, г-н Симеонов, е следния - ако някои м примерно г-н Собаджиев, да кажем, ако Ви е казал, че ще участва на Кръглата маса и не го е заявил пред своите коалиционни партньори, когато съвсем нормално този въпрос е бил зададен, просто жалко за това, че се води един двойнствен диалог, т.е. едно се говори пред хора, които са извън коалицията, друго се говори пред хора, които са твои коалиционни партньори. Аз винаги съм бил, пък мисля, че това би трябвало да бъде и позиция на всеки, който участва в политиката едно демократизиращо се общество, за една коректност на диалога. Когато ние миналата година спорихме, примерно, с д-р Дертлиев по някои въпроси, спорихме именно заради това, че той едно говореше понякога по коридорите с г-н Андрей Луканов и се оказваше, че когато ние, спомняте си за такива ситуации, когато ние бяхме взели, примерно, решение да поддържаме една позиция в парламентарната зала, д-р Дертлиев идваше и подменяше тази вече предварително гласувана дори и съгласувана позиция именно след някакъв такъв разговор да кажем с г-н Луканов или някой друг представител...

П.С.: Вижте, г-н Неделчев,Вие много въпроси поставихте изведнъж и наместихте и конкретни неща, по които просто трябва да Ви бъде отговорено много обстойно.

М.Н.: В политиката нещата винаги са конкретни.

П.С.: Да, конкретни, но заедно с това има много принципни неща.

М.Н.: Естествено.

П.С.: Приемам като пример името на Собаджиев, споменато от Вас. Аз ще използвам, например, името на Елка Константинова като пример.

М.Н.: Чудесно.

П.С.: Например, ние разговаряме с Елка Константинова, пак казвам, използвам името само като пример, разговаряме с тази уважаема госпожа, тя разбира смисъла от провеждането  на една кръгла маса именно с тези аргументи, които и ние излагаме - осигуряване приемственост в българската политика за десетилетия напред, дава съгласието си и казва: аз ще работя в моето ръководство да убедя хората, че това е полезно и ще бъде много хубаво, ако цялото СДС участва (като цяло) в един такъв разговор.

В.: Г-н Симеонов, един последен въпрос, ако позволите? Предстоящото национално съвещание на коалицията смятате ли, че ще даде някакви шансове...

М.Н.: Извинете, това е политическо съвещание, нека да не го наричаме национално, защото да не се създава илюзията, че има същата представителност, както са националните конференции на СДС. Това е политическо съвещание на ръководствата на партиите и организациите от СДС.

В.: Да, с тази корекция - политическото съвещание на коалицията, смятате ли, че ще даде шансове за някакви контакти с БДЦ?

П.С.: Ние, имаме приятели в СДС, между другото и двамата в студиото, и Николай Василев, и Михаил Неделчев, имаме много добри, струва ми се, приятелски отношения. Въпросът е, че ние имаме принципни политически различия. Ние имаме приятели в СДС, с които и по принцип сме съгласни в оценките си за сегашната политическа ситуация. Дали в СДС ще стане преструктуриране, както се изразява г-н Неделчев, на политическото пространство или ще стане смяна на политиката, водена от СДС в момента, за нас няма голямо значение. За нас е важно да се излезе от тази политика на конфронтация с всички, война с всички, "всеки, който не е с нас, е против нас", "който не мисли като нас, е комунист", да се излезе от това нещо и да се тръгне към търсенето на една широка социална подкрепа на реформата. Реформата е изключително трудна, тя не може да бъде осъществена от 39 души, каквито и герои да са те. Тя трябва да бъде осъществена с усилията на мнозинството от българския народ. За съжаление, има хора, които подменят просто тезисите. Не е въпросът просто те да слязат от властта, въпросът е да се наложи нова политическа линия в провеждането на реформата.

В.: Благодаря Ви, г-н Симеонов.

П.С.: И аз Ви благодаря.

В.: Успешен ден!

П.С.: Успешен ден и на Вас, и на събеседниците Ви!

 

 

  

 

    

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.