Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

Заседание на УС[1]

– 25.01.90 г.

 

 

Присъстват: Иван Николов, Ангел Ахрянов, Тр. Петков, Чавдар Кюранов, Б. Мунтян, Николай Василев, Копринка Червенкова, Стефан Продев, ...[2] Иван Марев, Ивайло Трифонов, Иван Джаджев, Кирил Василев, Александър Миланов, Искра Панова, Радой Ралин, Михаил Величков, Желю Желев,

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане организационното състояние на Клуба

2. Нови членове на УС

3. Разни.

Писмо от Иван Николов Симеонов за аграрноикономическата програма.

Въпроса за сградата на ул. Латинка

Р. Ралин  – за къщата - детски дом. Да не ни обвинят, че отнемаме на децата къщата им.

Мих. Величков: Част от членовете на Клуба имат усещането, че са непотребни. Дискусионното начало престана да бъде водещо и съществено. Засега остана само политическата му страна, а дискусионната е напълно пренебрегната. И много от членовете на Клуба са пред напускане.

В програмната декларация на Клуба имаше много направления – предлагат да се разделим на секции – икономика, култура, изкуство – и там да стават единствено обсъждания на специалисти.

Например тема “Състоянието на изобразителното изкуство” – под формата на колоквиум – това ще бъде един много по-важен удар върху действителността, като бъдат публикувани тези материали и се разкрият всички вреди, които продължават да се нанасят върху културата, екологията и т.н.

Копринка Червенкова: Съгласна съм с Мих. Величков, но смятам, че в момента нашия клуб не би могъл да действа в своята интелектуална същност да бъде противодействие на прагматичната същност на политиката.

Р.Р. [Радой Ралин] Не единомислие, а единодействие, общи цели.

Кирил Василев: Аз съм обезпокоен от последното събрание. Липса на толерантност и открит антикомунизъм. Ние сме обединени в името на общи цели – плурализъм, демокрация, гласност, - сега имаме обща цел - Г.О. [гражданско общество]. Трябва да водим борба .... обед. интелект. – демокр. Например “Идеал и демокрация” – има догми в идеологията, има носители на тези догми. Това е голям проблем. Аз винаги съм срещал съпротива, когато съм поставял въпроса за догмите.

Изпитвах страшно неудобство, като виждах една ненавист срещу комунизма. Аз също съм против номенклатурата и командно-бюрократичната система. И когато сред нас се засилва антикомунизма, те засилват позициите на неосталинистите в партията.

Ангел Ахрянов[3]

Иван Джаджев: Не случайно поисках смяна на формулировката на т. 1 – обсъждане организационната работа на последното събрание, а обсъждане на организационното състояние на самия Клуб.

Дилемата “или – или”, която съществуваше още преди 10 ноември и продължава до днес – и ако продължи, ще се разцепи и диференцира. Затова ние трябва да се придържаме към конфигурацията “и – и”. Той ще участва и в политическата дейност на митингите, Кръглата маса и т.н.

Този вид дейност е абсолютно необходима, но тя не определя лицето на Клуба.

Трябва да развиваме освен оперативна, ежедневна политическа дейност. България има нужда от позитивна концепция за развитието на обществото ни. И тези концепции трябва да се популяризират, да се лансират, а дали БКП, социал-демократите или БЗНС ще се въоръжат с тях, това е чудесно. Но нас не ни интересува.

3-ти пласт – това е пропагандната дейност.

И тогава отпада въпросът е ли или не е Клубът политическа организация.

 

Николай Василев[4] -

Ж. Желев: Моето лично отношение по въпроса за участието на комунисти в Клуба и другите неформални организации е известно.

Аз лично отстоявам позицията, че ние като външна опозиция на Комунистическата партия трябва да вървим със /в/ съюз с вътрешната опозиция на Партията.

От друга страна, не трябва да се засягате – в страната се наблюдава бърза еволюция на антикомунизъм. Това се усеща най-добре на митингите. Това е факт! Хората искат пълноценно СДС – 20 хил.- район

К. Василев: Вярно е, че нараства антикомунистическото движение, но в същото време се разгръща и друго движение срещу СДС. И както аз защитавам СДС, същото ...

Ив. Трифонов - срещу Петко Симеонов

Чавдар Кюранов: Стои въпросът за участието ми в Клуба – ...

Ние не сме в състояние да владеем хората в клуба. За мен е невъзможна дейността на клуб от 1000 човека – 500

/Аплодисменти срещу/[5]

Ние нямаме ръководство и не можем да контр[олираме].

Да има две групи от клуба от двете тенденции.

/Радевски – си отиде от събранието./ [6]

Стигнем ли до масови събирания, ние трябва да контролираме по някакъв начин.

Трябва да кажа на др. Желев за антикомунистическата вълна.

Трябваше да се прекъсне събранието.

Настроението н СДС е малко вероятно да се повлияе от него в страна на консолидация с левите сили в Партията.

На изборите – не се издигат работници, не се издигат жени. И скоро ще дойде моментът, когато Клубът ще реши дали да участва в СДС.

Искра Панова: ген. П. Стоянов съобщи – представителите на отряд от 250 хиляди ОЗ [офицери от запаса], които стоят зад Преустройството.

Чавдар Кюранов: СДС подценява тази опасност.

Валери Петров: Да се организира литературно четене.

Солидаризирам се с Чавдар Кюранов. Той разви моята мисъл по-остро и дълбоко.

Двата леда, като се отделеч [двата къса лед, които се отдалечават] - ние ще скочим на леда на ком[унистическата] партия.

Критериите за влизане в Клуба – всичко си отиде от клуба – падна Правителството, дискусионността и т.н. Това не са случайни неща.

Изпратих писмо до Клуба – по Свободна Европа беше предадено неправилно.

Ж. Желев, П. Симеонов трябва да си сменят начина на работата, защото човек се чувства изплашен.

Ангел Ахрянов: В България има вълна на антикомунизъм и за това има вина апаратът, който не е разместен.

Иван Николов: Това е вярно, но ...

Петър Берон: Говорих с Ан. Луканов – предстои ни полският вариант на иконом[ика]. Да помагаме ли сега, или да ги оставим да се сринат?

Александър Миланов: В пропастта да паднем всички.

Сега има насоченост и в двете посоки – червен фашизъм и бял фашизъм.

На Кръглата маса – Петър Берон – в устава има цитат, че комунизмът трябва да се мрази.

Ако не се намери една толерантност – в СДС и в самия клуб да има толерантност.

Сега е времето на компетентността. Затова сега трябва да търсим конструктивност.

 

/Томас Ман: «Антикомунизмът е преддверие на фашизма»/ [7]

 

Дучо Мундров: За събранието в петък, аз исках на събранието да направя характеристика на комунистическото и на сегашното партийно ръководство, и на Андрей Луканов на Кръглата маса. Не ме оставиха да говоря – това не беше членската маса – те не бяха чули какво аз ще кажа. Лозунгът «Долу БКП» е правомерно и Ж. Желев знае, че аз съм много по-голям антикомунист от него. Не събранието, а Ивайло Трифонов не ми позволи да говоря. Събранието се води по сталинистки.

Всичко стана на претупване и в СДС, и Федерацията ...

Клубът фактически е разпуснат. Що се касае до антикомунизма в СДС, аз не се сърдя. Но всичко не е толкова просто. Защото точно това движение /комунистическото/ преобърна два пъти света.

Все пак основната роля изиграха комунистите.

На конгреса или да се обнови П[артията], или да се разцепи.

Аз държа да бъда кл[асово] независим, а СДС не е назависим.

Федерацията – също е претупана. Клубовете да бъдат конгломерати, да нямат админ[истрация] – централно зависими.

Да се обсъди Клуб N на независимите. Всичко да стане чрез огласяване.

Стефан Продев: Клубът е в сериозна криза още от 2-ри декември.

Борис Спасов: Не същестува самият Клуб. Защо?

Ние влязохме в СДС.

Как се създаде тази федерация?

Въпросът за етичността – и тропането срещу Д. Мундров, а може би някой ги е накарал.

Сега има Кръгла маса – доколко нашите представители използват потенциала на Клуба за изработване на платформи и становища.

Аз се солидаризирам със Ст. Продев и Дучо да разгледаме въпроса какво е Клубът и като какъв да продължи.

П. Симеонов: Има писмо – БТА – до г-н Председателя ...

Здравко Дунов – писмо.

1. Говорил е против членове на Клуба. 2. беше проведено гласуване.

В списъците го няма. Но да направим нещо, защото един човек гладува!

Н. Василев[8] –

Ан. Ахрянов: да го изключим.

Марийка Нанкова[9] -

П. Симеонов [10]-

Иван Николов: Защо напуснах събранието ...[11]


 

[1] Протоколните бележки са на Светлана Шаренкова. Към тази дата вече се избират протоколчици на заседанията, но все още няма създаден механизъм за описване и съхранение на водените протоколи. 

[2] В квадратните скоби - дописан текст по подразбиране. Текст в курсив – неясен текст, разчетен по подразбиране. Многоточие - неразчетен текст.  

[3] Няма изказване, написано е само името.

[4] Няма изказване, написано е само името, подчертано.

[5] Коментар на протоколчика.

[6] Коментар на протоколчика.

[7] Цитатът вероятно е добавен като лична бележка на протоколчика, или от някой от изказалите се – не е ясно.

[8] Името е записано в протокола, но няма изказване.

[9] Няма изказване, написано е само името.

[10] Няма изказване, написано е само името.

[11] Многоточията в текста са отбелязани по този начин в оригинала.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.