Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ТРЯВНА

 

 

Уважаеми съмишленици,

Заявяваме нашето желание за членство във Федерацията на Клубовете за гласност и демокрация.

 

 

Алтернативен клуб за гласност и демокрация по проблемите на гр. Трявна

 

 

14.II.90 г.                           Председател:  (п)

/Ц. Цанев/

 

 

 
 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home