Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

 

По повод Декларацията на ВС на БСП, огласена на 12 август 1991г. Изпълнителното ръководство на ФКД остро възразява срещу настоятелните обвинения към Президента на Републиката. Според тази декларация президентът няма право да огласява своите становища и позиции, дори когато те засягат гражданския мир и бъдещето на България. 

Една друга политическа сила, СДС - национално движение, преди седмица се опита да се разпореджа с дурги прерогативи на Президента – назначаването на посланици. Празително е единодушието между тези на пръв поглед коренно противоположни формации, днес обединени от стремежа да компрометират прeзидентската институция. Тези общи усилия целят от коренно противоположни позиции да дестабилизират България два месеца преди изборите.

Всеки, който е за демократично развитие на тази изстрадала страна, който уважава мирния преход и отрича кръвта, насилието и безредиците, няма да се поддаде на този двоен натиск. 

 
София

12.08.91 г. 

За изпълнителното ръкодство на ФКД: .................................

 /Петко Симеонов – Председател на ФКД/

                              

                                          

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.