Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ФКД

 

ФКД потвърждава становището си от 18.05.1991 г., че СДС трябва да се развива като коалиция и като движение. Затова подкрепя “Политическите принципи”, гласувани от делегатите на Четвъртата национална конференция относно спомагателните функции на гражданските комитети.

В съответствие с нашите становища е препоръката на Националната конференция за отказ от партийни квоти при издигане на кандидатури за народни представители. Затова настояваме за незабавно подписване на ново политическо споразумение между организациите на СДС, което да включва създаването на коалиционно правителство и обща програма за неговата работа.

В подписването на такова споразумение ние виждаме гаранция за успеха на СДС и новите избори и в бъдещата му политическа дейност.

Ако такова споразумение не бъде постигнато, ФКД ще търси пътища за обединение с онези организации в и извън СДС, стоящи на либерална платформа, изключващи насилието като метод на политическа борба, с които се постигне съгласие по  отразените в становището принципи.

Клубовете за демокрация бяха съинициатори за създаване на СДС, работеха и желаят да работят за единството на демократичната антикомунистическа опозиция в България.

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.