СПРАВКА

за движението на броя на клубовете,

действуващи във Федерацията на клубовете за демокрация

през периода юни-ноември 1991 година

 

 

1. Към юни 1991 год. във Федерацията на клубовете за демокрация се водят на отчет 119 местни клуба за демокрация. Свикването, уведомяването и провеждането на Съвета на федерацията на 20-21 юни 1991 год. в гр. Банкя бе съобразено с този брой клубове.

2. След м. юни 1991 год. рязко се засилиха процесите на разцепление в СДС като цяло и редица партии, членуващи в него. Във Федерацията на клубовете за демокрация се активизира дейността на г-н Йордан Василев и на групата около него, което доведе до саморазпускането, самоизключването и отпадането на някои местни клубове. По тази причина бе образувана комисия, която след като извърши проверка по деловодните данни и фактическото положение по места установи, че към 1 август 1991 година по различни причини са отпаднали 33 местни клуба

 ....[1]

Следователно броят на местните клубове към 1 август е 86. Тези клубове са уведомени и поканени на Съвета на федерацията, насрочен за 2-3 ноември 1991 год., като списъкът на изпратените покани /от 10-15 септември 1991 год./ е представен по делото. Междувременно за периода от уведомяването до началото на Съвета на федерацията броят на действуващите във Федерацията клубове намалява с още 19. Съветът на Федерацията констатира този факт и съобразно чл. 18 на регистрирания устав направи уточнение на броя на клубовете на 69

...[2]

 

 

 

20 март 1992 година                 Технически секретар:

гр. София                         /Камелия Минчева/

 


 

[1] Следва изброяване: 1. Пчелник; 2. Сестримо; 3. Каварна; 4. Чирпан; 5. Долен Чифлик; 6. с. Кирково; 7. Дивдядово; 8. с. Гомотарци; 9. с. Боровци; 10. Ъглен; 11. Търговище; 12. Румянцево; 13. Петревене; 14. Поморие; 15. с. Стоил войвода; 16. Телиш; 17. Омуртаг; 18. Елин Пелин; 19. Своге; 20. Бяла; 21. Велинград; 22. Благоевград; 23. Петрич; 24. Димитровград; 25. Ловеч; 26. Плевен; 27. Севлиево; 28. Горна Оряховица; 29. Лом; 30. Котел; 31. Тодоричене; 32. Радомирци; 33. Сливен.

[2] Следва изброяване: Софийски общини 1. Лозенец; 2. Триадица; 3. Студентска; 4. Връбница; 5. Красна поляна; 6. Люлин; 7. Клуб за либерална демокрация; 8. Красно село; 9. Бенковски; 10. Изгрев; 11. Оборище; 12. Възраждане; 13. Младост; 14. Средец; 15. Искър; 16. Слатина; 17. Сердика; 18. Надежда; 19. Хаджи Димитър; 20. “Нова надежда”; 21. Бургас; 22. Ботевград; 23. Варна; 24. Враца; 25. Дерманци; 26. Койнаре; 27. Казанлък; 28. с. Бузовград; 29. Михайловград – окръжна болница; 30. Попово; 31. с. Винище; 32. Преслав; 33. Панагюрище; 34. Пазарджик; 35. Перник; 36. Правец; 37. Асеновград; 38. Силистра; 39. Троян; 40. Шумен; 41. Ямбол; 42. с. Говедаре; 43. с. Крали Марково; 44. с. Превала; 45. с. Веселиново; 46. Кърджали; 47. Стрелча; 48. Русе; 49. с. Ковачевец; 50. с. Светлен; 51. Пловдив; 52. КЛД-Михайловград; 53. Габрово; 54. Клуб за демокрация-Михайловград; 55. Айтос; 56. Кошарник; 57. Чипровци; 58. Пристое; 59. Крумомград; 60. Кюстендил; 61. Каспичан; 62. Видин; 63. Дупница; 64. Ракита; 65. Хасково; 66. Трудовец; 67. Еколози; 68. Водица; 69. Пелово.

 

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.