Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ В КС НА СДС[1]

 

 

1.     Желю Желев

2.     Петко Симеонов

3.     Чавдар Кюранов

 

 

 *  *  *

 

 

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ

И ДЕМОКРАЦИЯ В КС НА СДС[2]

 

 

1.     Петко Симеонов

2.     Ивайло Трифонов

3.     Димитър Луджев

 

 *  *  *

 

 

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ

И ДЕМОКРАЦИЯ В КС НА СДС[3]

 

 

ПЪЛНОМОЩНО

 Оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация упълномощава следните свои представители да участвуват в заседанията на Координационния съвет на СДС според регламента на последния и да участвуват в вземането на решения от името на Федерацията:

1. Димитър Луджев – историк, старши научен сътрудник

2. Желю Желев – философ, доктор на науките, ст. научен сътрудник

3. Иван Джаджев – професор, културолог, доктор на науките

4. Ивайло Трифонов – физик, старши научен сътрудник

5. Петко Симеонов – социолог, старши научен сътрудник

 

 

5 юли 1990 г.           Председател на Оперативното бюро:

/П. Симеонов/

 

 

  *  *  *

  

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА

КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ В КС НА СДС[4]

 

 

1. Диан Иванов Гладичев – 33 г., образование висше, испанска филология, безпартиен, секретар на Федерацията.

2. Еленко Любомиров Божков – 37 год., образование висше, електроинженер, безпартиен, член на парламентарната група на Федерацията.

3. Петко Симеонов Петков – 50 год., образование висше, социолог, безпартиен, председател на Федерацията.

4. Нейчо Христов Неев – 43 год., образование висше техническо, електроинженер, безпартиен, член на оперативното бюро на Федерацията.

 

 


 

[1] Решение на Управителния съвет от 7 декември 1989 година, когато Клубът се присъединява към учредителите на СДС.

[2] Решение при учредяването на Федерацията от 20 януари 1990.

[3] От 5 юли 1990.

[4] Списък от края на 1990 година.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.